Filtrering
101 resultater 15 resultater i kilder Se dem her

Periode
Fra
Til
Type
Arkiv
Geografi
Generelt
Vis kun med billeder
Vis kun med filmklip
Vis kun med lydklip
Vis kun med kilder
Vis kun med geo-tag
Dine valg
Silkeborg Arkiv
Side 1 af 4
1942

Af Silkeborg Handelsplads' Historie 1860-1900 - den unge by

1845 - 1846

Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Resolution af 15de December 1845 og 7de Januar 1846

1844 - 1852

Den med Hensyn til Anlægget af en Handelsplads ved Silkeborg allernaadist anordnede Kommission

1845 - 1846

Den med Hensyn til Anlægget af en Handelsplads ved Silkeborg allernaadist anordnede Kommission

1937 - 1945

Hotel Silkeborg.

1854

Oprettelsen af en ny Jurisdiction for Silkeborg Handelsplads og omliggende landdistrikt

1857

Lov om udvidelse af det Silkeborg handelsplads ved regulativ af 20.3 1855 §1 tillagte landdistrikt. Christiansborg Slot den 30.10 1857.

1906 - 1969

Silkeborg Station

1845

Forestilling af 25. nov. 1845 og Kgl. resolution af 15. dec. 1845 ang. oprettelse af et købstadsanlæg ved Silkeborg Jylland

1877 - 1940

Papirer angående "Birkedommerlodden" matr. nr. 130, Silkeborg Handelsplads Jorder

1853

Forestilling og kongelige resolution af 11. maj 1853 om bemyndigelse for Indenrigsministeriet til at afhænde de handelspladsen ved Silkeborg tillagte mark- og engjorder,

1852

Silkeborg Handelsplads. Udkast til regulativ for Handelspladsen og udkast til lov hvorved Silkeborg Handelsplads oprettes til købstad.

1861

Om Silkeborg Handelsplads og dens Tilstand. - et Foredrag for Beboerne i Januar 1861; trykt som Manuskript for dem, der interesserer sig for denne Plads

1975

Silkeborg Handelsplads' oprettelse og udvikling med hovedvægt på perioden 1840'erne til omkring 1880

1862

Fortegnelse over de beboere på Silkeborg Handelsplads, som i tidsrummet fra 1ste marts 1862 har solgt eller udskænket brændevin.

2021

Silkeborg -en planlagt by

1893 - 1899

Købekontrakt vedr. matr. nr 128a Silkeborg Handelsplads.

1903 - 1961

Landsretssagfører Otto Bisgaard. Byhistorisk arkiv.

1904 - 1994

Silkeborg Advokatforening

2017

Silkeborg-kommissionens arkiv skannes på Rigsarkivets læsesal

1942

Silkeborg Handelsplads' Historie - Perioden 1860 - 1900: Den unge by

1892

Skøde på ejendommen Vestergade 77, Silkeborg Handelsplads' markjorder

1863

Medicinsk topographie af Silkeborg og dens omegn - med to kort - ved distriktlæge C. Fibiger

1997

Om Silkeborgs første jordemødre

1969

Politivedtægter for Silkeborg Handelsplads, Købstad og senere Politikreds

1907

Silkeborg Avis eller Midt-Jyllands folketidende Jubilæumsnummer 1857-1907 mandag den 6. maj 1907, nr 103 nr A

1883

Næringsbevis for Johan Mandrup Due som gjæstgiver paa Silkeborg Handelsplads. 23. november 1883.

1848 - 1922

Rebslager Rasmus Holst og Johan Holst

1849 - 1889

Arvefæsteskøder på parceller af Silkeborg Handelsplads udstedt til nybyggere af den kgl. Kommission og af Indenrigsministeriet. 1849-1889

1891

Silkeborg Handelplads's overgang til kjøbstad

1 2 3 4
    Top