Filtrering
28 resultater

Periode
Fra
Til
Type
Arkiv
Geografi
Generelt
Vis kun med billeder
Vis kun med filmklip
Vis kun med lydklip
Vis kun med kilder
Vis kun med geo-tag
Dine valg
Byarkivet - Horsens
Side 1 af 1
1917

Haandbog i lovgivning om den danske folkeskole

1974

The Protection of Cultural Property. Handbook of national legislations.

1977

Kirkernes omgivelser - en vejviser for menighedsråd i lovgivning og myndigheder m.v.

1979

Lovsamling

1976

Danske Landkommuner 1842-1970 Fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning. Med omlægning og nyere grænseændringer

1969

Tjenestemandsreformen

1938

Forsorgsloven med noter

1906

Fattigloven. Tekstudgave med bemærkninger.

1916

Håndbog i forsørgelsesvæsen

1933

Socialreformen med noter

1952

Danmarks Gamle Købstadlovgivning

1966

Den danske toldtarif 1966

1948

Den Borgerlige Ret i Hovedtræk

1967

Den danske toldtarif 1967

1978

Angst for kriminalitet: Lov - og - orden tendenser i en dansk provinsby Serie: Kriminalitet og samfund

1931

Politivedtægt for Horsens Købstad

1882

Den Danske Familieret

1939

Offentlig Forsorg Lov nr. 181 af 20 .Maj 1933 som ændret ved Lov nr. 101 af 14. April 1937 og Lov nr. 121 af 7. Maj 1937 suppleret med Enkelteafgørelser og Cirkulærer

1907

Det Kirkelige Udvalgs Udkast Til Love om Folkekirkens Forfatning* Besættelse Af Præste- Provste- Og Bispe-Embeder og Behandling Af Folkekirkelige Retsager samt Den Af Udvalgets Afgivne Betænkning

1975

Bygningsbevaring

1941

Lovsamling M.V. vedr. Sygekassevæsnet. Love, Bestemmelser m.m.vedrørende Syge-Begravelses- og Invalideforsikring samt Aldersrenten

1980

Vejledning om Bygningsfredning

9999

Et Videbrev for Horsens Købstad

1944

Retsforhold. Lovovertrædelser og Straffe i Horsens i det 16., 17. og 18. Aarhundrede I: Horsens Avis, 1944

1881

Efterretninger om Dobbeltmorderen Rasmus Pedersen Mørke og hans Henrettelse i Klejtrup Den 5te Januar 1881, af Theodor Seistrup

1983

Danmark* under verdenskrisen 1929-30: En materialesamling til brug i oplysningsarbejdet

1932 - 1979

Udklip og artikler bl.a om kirker og skoler samt historie. Horsens Jaegerkorps uniform.

1969 - 1975

Nyere Arkivalier fra Håndværker og Industriforeningen, Horsens.

1
    Top