Øl fra Fuglsang, Albani, Faxe …

I dag findes der et par hundrede bryggerier rundt om i Danmark, hvoraf de fleste er skudt op som såkaldte mikrobryggerier i løbet af de seneste 20 år. Nutidens ”øl-kort” ligner dermed Danmark, som det så ud i begyndelsen af 1900-tallet, hvor der i hver en egn af landet var lokale bryggerier.

I Danmark er der en lang tradition for ølbrygning. Helt op til 1800-tallet foregik det især på bøndernes gårde, mens der i byerne var mindre håndværksbryggerier, som tog sig af forsyningen af øl til byens borgere. Det hjemmebryggede, overgærede øl kom dog under pres i anden halvdel af 1800-tallet, hvor mange industribryggerier så dagens lys. De nye bryggerier slog sig på undergærede og langtidslagrede pilsnertyper, som var inspireret af den bayerske tradition. Efter at Carlsberg med succes havde etableret sig i 1847 blev der i de følgende årtier oprettet bryggerier i hele landet.

Omkring år 1900 var der langt over 300 bryggerier i Danmark. Produktionen af øl voksede støt gennem 1900-tallet samtidig med, at der blev færre og færre bryggerier. De store slugte de mindre. I midten af 1990’erne var der således kun en lille håndfuld meget store bryggerier tilbage. Men den udvikling vendte som nævnt, da det i 00’erne blev hipt at drikke specialøl produceret på små håndværksbryggerier.

På lokal- og stadsarkiverne er der bevaret masser af guldkorn fra bryggeriernes historie. På nogle arkiver er der bevaret næsten komplette bryggeriarkiver, mens der på et stort antal arkiver både findes fotos, film, reklamer og udklip om det lokale bryggeri. Indgangen kan findes i arkiv.dk. Prøv f.eks. at søge på

Bryggeriet Fuglsang
Bryggeriet Albani
Bryggeriet Faxe
Bryggeriet Ceres
Tuborg
Bryggeriet Refsvindinge
Bryggeriet Slotsmøllen
Carlsberg
Bryggeriet Stjernen

Tuborg-Depotets kusk henter nye forsyninger på læssevejen ved stationen (Fotograf: Mouritzen, Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum).
Fællesreklame for Odense pilsner og Albani
pilsner (Foto: Odense Stadsarkiv).

Links til relaterede registreringer

Top