Det glade vanvid (overskrift 1)

I Arkibasregi arrangerer vi kurser i brugen af Arkibas, men også andre typer kurser har de senere år sneget sig ind i vores kursusrække. I en del år har vi udbudt et kursus i billedscanning, og i efteråret 2013 afviklede vi det første kursus i WordPress.

I sommeren og efteråret 2014 stod udviklingsarbejdet med Arkibas5 og Arkiv.dk højt på arbejdsprogrammet, og med Arkibas5 lige på trapperne valgte vi derfor helt at droppe alle kurser i Arkibas4 i efteråret 2014. Til gengæld udbød vi to kurser i billedscanning, som dog begge måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger, samt et kursus i WordPress, som måtte udvides med et ekstra kursus sidst på året.

I løbet af september og oktober afholdt Arkibasunderviserne tre møder, hvor vi drøftede, hvordan de kommende kurser i Arkibas5 skulle skrues sammen. Det stod hurtigt klart for os, at vores første prioritet skulle være opgraderingskurser, så rutinerede brugere af Arkibas4 kunne blive sat ind i brugen af Arkibas5, og herefter ville vi i løbet af foråret 2015 følge op med nye grundkurser i henholdsvis billedregistrering og arkivalieregistrering. Det første opgraderingskursus blev afholdt onsdag den 5. november, to dage før den endelige konvertering af data til Arkibas5 blev skudt i gang. Herudover nåede vi at afholde yderligere to opgraderingskurser i Vejle inden decembers juletravlhed satte ind, og fire eksterne kurser i samarbejde med forskellige arkivsamvirker.

Historien om livet ved vestkysten i 1920'erne (underoverskrift 1)

I vinteren og foråret 2015 havde vi planlagt en omfattende kursusvirksomhed i Vejle specielt i det nye Arkibas5. I denne periode afholdt vi fem opgraderingskurser, syv grundkurser fordelt ligeligt på billed- og arkivaliekurser, tre WordPress-kurser, og så måtte vi desværre aflyse et scanningskursus og et Arkibas grundkursus i billedregistrering pga. manglende tilmeldinger. Også uden for Vejle i samarbejde med kredse, sammenslutninger og arkivsamvirker blev der afholdt mange kurser i første halvår af 2015. Her udsendte Arkibas undervisere til 11 opgraderingskurser og 21 grundkurser. Hertil kommer naturligvis alle de kurser rundt omkring i landet, hvor vi ikke sendte en af vores undervisere ud, og som vi derfor ikke har viden om.

Alt i alt blev første halvår af 2015 en af vores hektiske kursussæsoner i lang tid. I efteråret 2015 regner vi med, at der fortsat vil være stor kursusaktivitet, selvom den nok ikke bliver helt på højde med forårets niveau. Vi lancerer også et administratorkursus i Arkibas, og naturligvis prøver vi endnu en gang at udbyde et scanningskursus, da vi har en formodning om, at den manglende tilslutning måske blot skyldes fokus på det nye Arkibas i en periode.

Fiskeauktion
Børneleg

Links til relaterede registreringer

Top