Den belæste eneboer i jordhulenArkiv.dk bugner af spændende historier om folk, der har levet et liv lidt udover det sædvanlige. Blandt de mange digitale arkivalier kan man for eksempel finde den unikke fortælling om eneboeren Søren Rynke fra Vendsyssel.

Søren Rynke tilbragte mange år som eneboer i en jordhule - en jordhule han selv havde gravet i en lyngbakke. I sin samtid var han dog i lige så høj grad kendt for sin store interesse for naturvidenskab og litteratur som for sin alternative bopæl.

Husmandssønnen med det store videbegær

Søren Rynkes historie tog sin begyndelse i Vrejlev sogn i 1828, da husmanden Niels Christian Nielsen og Ellen Christensdatter blev forældre til sønnen Søren Kristian Nielsen. I folkemunde blev han senere kaldt Søren Rynke, efter Rynkehuset - en gammel skole, som hans bror ejede, og hvor Søren opholdt sig en del år.

Søren viste i en tidlig alder interesse for litteratur og sprog, og interessen fortsatte, da han som 22-årig værnepligtig tog til København. I hovedstaden ville han langt hellere besøge Det Kongelige Bibliotek end udforske byen med de andre unge mænd.

Som 29-årig giftede Søren sig med den otte år ældre Mette Catrine Sørensdatter, hvis far var gårdfæster og dannebrogsmand. Men ægteskabet holdt ikke. Hendes familie mente, at han manglede initiativ og fremdrift. Søren sørgede for mad på bordet og tøj på kroppen, men resten af sin indtjening brugte han på bøger. Efter 15 års ægteskab hentede Mette Catrines forældre hende og parrets tre børn hjem, og Søren Rynke måtte nu klare sig selv.

De næste år af Søren Rynkes liv, står hen i det uvisse. Sikkert er det dog, at han som banebørste deltog i det hårde arbejde med at anlægge banelinjer i Nordjylland og at bygge jernbanebroen ved Limfjorden, som blev taget i brug i 1879.

Jordhulen - der brændte ned

Det er uklart præcist, hvorfor Søren Rynke valgte at flytte ind i en jordhule. Måske ønskede han ikke at bo på den lokale fattiggård? Måske ville han have fred og ro til at læse i sine bøger?

Ikke desto mindre stod jordhulen færdig engang mellem 1885 og 1890, og Søren Rynke kunne nu kigge på sit nye hjem - et hjem han selv havde gravet. Jordhulen havde en længde på 11 alen (knap syv meter) og var 6 alen dyb (knap 3,7 meter). To af væggene bestod af jord, imens en væg var lavet af tørv og sten, hvor små huller fungerede som vinduer. Hulen blev holdt sammen med tømmer, og røgen forsvandt ud af et hul i taget.

Sådan boede Søren Rynke i omkring 10 år.

Det var almindeligt kendt blandt lokalbefolkningen, at Søren Rynke ejede mærkelige bøger, og at han i sin ensomhed eksperimenterede med fysik og kemi, og til dette formål anvendte forskellige instrumenter og glaskolber.

På trods af mystikken var Søren Rynke vellidt, og hans hule skulle snart blive en turistattraktion. I foråret 1899 blev hulen nævnt i turistføreren ”Nordjylland fra Mariager Fjord til Skagen," som var rettet mod turister og omhandlede, hvad man burde opleve i Nordjylland.

Men ulykken ramte 10. november 1899. Hulen brændte ned, og alle de højtskattede bøger og instrumenter gik tabt. På trods af forsøg på at indsamle penge til en ny hule, endte Søren Rynke med at måtte opgive hulen og i stedet flytte til en lille hytte.

Digteren og eneboeren

En sommerdag i år 1900 besøgte digteren Johan Skjoldborg folketingsmanden Kristian Jensen i Vendsyssel. I den forbindelse valgte Skjoldborg en dag at banke på Søren Rynkes dør. Det besøg skulle være starten på et livslangt venskab med mange snakke om deres fælles interesse for litteraturens mestre heriblandt Goethe og Oehlenschläger.

Skjoldborg gav ham penge til tøj, opfordrede i avisindlæg folk til at sende Søren bøger, og han forenede Søren med hans døtre, der i mange år troede, at deres far var død.

I 1910 fik Skjoldborg hjulpet ham med at flytte til et lille hus i Volstrup sogn, hvor Sørens yngste datter var gift. Her boede Søren Rynke indtil sin død i 1911.

Den 23. august 1927 rejste Skjoldborg en mindesten ved graven på Volstrup kirkegård for sin gode ven Søren Rynke.Gå på opdagelse på arkiv.dk og find flere spændende historier om blandt andet eneboere og huleboere både i og udenfor Nordjylland.

Søg på Søren Rynke på arkiv.dk eller kontakt Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn for at finde mere information om Søren Rynke.

Denne historie er baseret på C. Nørrelykkes bog: "Søren Rynke. Vendsyssels sidste huleboer - En Beretning om et menneske historien har glemt" (udgivet 1968), som beskriver Søren Rynkes liv i detaljer. Bogen er tilgængelig på arkiv.dk – klik her.

Forsiden af C. Nørrelykkes korte bog om "Søren Rynke. Vendsyssels sidste huleboer - En Beretning om et menneske historien har glemt" fra 1968. (Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn)

Links til relaterede registreringer

Top