Filtering
80 Results

Period
From
To
Type
Archive
Geography
Generally
Display/Show only with images
Display/Show only with film clips
Display/Show only with sound clips
Display /Show only with documents
Vis kun med geo-tag
Your choice
Skanderborg Historiske Arkiv
Page 1 of 3

Betænkning til Folketinget afgivet af den af Tinget under 15. juni 1945 nedsatte kommission i henhold til Grundlovens 45. Undersøgelse om ministres ansvar i forbindelse med Danmarks besættelse 9/4 1940. 2 Bind. Bind 1: Betænkningen. 97 sider. Bi

2017

Besættelsesdag markeres

2016

Besættelse markeres i Bunkerne

1940

9 April i Billeder.

1940

Sønderjylland 9. April 1940

Den 9. april i billeder. Povl Brenners forlag. 46 sider.

2013

I anledning af Danmarks Besættelse i 1940, arrangerer Skanderborg Museum et foredrag.

2013

KRIGSMINDER. To forskellige arrangementer i Skanderborg 9. april Danmarks besættelse 1940.

1940

OPROP! Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk!

thumbnail
1994

Radio Himmelblå. Det Blå Atalier. Samtale med: Aage Hartung Olsen, Svend Aage Andersen, Sonne Madsen og Bent Lauritzen.

1932 - 1990

Jydske Tidende. Enkelt numre

1995

Erindringer fra besættelsen 1940-45

1943

Under Aaget, 9. April 1940 - 29. August 1943

2015

Besættelsens spor i Dyrehaven

1943

Hvidbog. En dokumentarisk redegørelse for begivenhederne omkring d. 9.april.

1940

Horsens Social-Demokrat

Som vi saaede - Dansk dom over den 9.april 1940. Af kaptajn A.L.Lauesen. 1943?, 31 s.

9. April. Skrildret i breve fra danske solda- ter. Af Arne Stevns. 180 s. 1940

9. April kampene. Beskrevet af Kaptajn K. Bahnsen og Sergent J. V. Løvgreen. Bjergskov og Bredevad. 1940 16 s.

Begivenhederne i Sønderjylland 8.-9. april 1940 oberstløjtnant S. E Claussen 24 sider Udgivet af M. Dall 1940

Optakten til den 9. april af kommandørkaptajn F.H. Kjølsen 45 sider Udgivet af H. Hagerup 1945

De militære begivenheder den 9. april 1940. af Carl Jørgensen 30 sider.

2005

De aldrig hædrede. Veteranerne fra 9. april og medaljen der blev væk.

1943 - 1945

Den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark.

1940

J.V. Løvgreen. Sergent den 9. april 1940

Soldaterne den 9.april 1940. Kay Søren Nielsen. 64 s. 1990

1992

De vovede livet. Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940-1945. Af Per Amby,

1940

Besættelsesmagten ankommmer til Skanderborg

2016

Historie

2015

Søren Morbjerg: "Landsforrædderi"

1 2 3
    Top