Kommunearkiv: Kommunens formue og gæld. Legater.

Nummer Æ14
Type Arkivalier
Arkivskaber
Kommunens formue og gæld. Legater
Beskrivelse Kommunens formue og gæld. Legater
Nakskov Købstadskommune
Nakskov Købstadskommune
Født/stiftet /
Død/nedlagt /
Bemærkning 1987/414
Årstal 1922
Dateringsnote 1868-1970
Arkiv Nakskov lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

4 1924 - Opgørelse over de Nakskov kommune på- hvilende garanti- og kautionsforplig- telser pr. 31/3-1924
5 1918 - Lån mod kommunens garanti i de fra "Skovsgård" m.m. solgte parceller
14-5 - Legater
5-0 - Alle eller flere legater
1 1878-1903 - Copibog for Nakskov Byråds Udvalg for byens legater
2 1878-1913 - Forhandlingsprotokol for diverse legater
3 1887-1966 - Forhandlingsprotokol for Fabrikant L.P. Soves og hustrus legat + Købmand Ludvig Reimers legat
4 1915 - Legatfundatser m.v. vedr. Nakskov kommune
5 1915 - Oplysninger om legaterne i Nakskov
6 1915 - Oplysninger om legaterne i Nakskov
7 1897 - Nye medlemmer i udvalget for byens legater
8 1900 - Nye medlemmer i udvalget for byens legater
9 1903 - Nye medlemmer i udvalget for byens legater
10 1868-1874 - 3 stk cirkulærer m.m.
5-7 - Stiftelsen Erlings Minde
5-8 - Konsul Hages og hustrus Legat
1 1870 - Fundats for Konsul Hages og hustrus legat
5-9 - Johan Peter Midlerkamps Legat
1 1910 - Uddeling af ekstraportioner
5-10 - Understøttelsesfonden for såvel enker som børn efter Skibsførere og styrmænd
1 1897 - Brev fra Nakskov kæmnerkontor
5-13 - Rasmus og Henriette Raahauges legat
1 u.å. - Udkast til annonce
5-14 - Købmand Ludvig Reimers legat
1 1893 - Legatansøgninger
2 1896 - Legatansøgninger
3 1899 - Legatansøgninger
4 1902 - Legatansøgninger
5 1903 - Legatansøgninger
6 1907 - Legatansøgninger
7 1908 - Legatansøgninger
8 1911 - Legatansøgninger
9 1915 - Legatansøgninger
10 1916 - Legatansøgninger
11 1920 - Legatansøgninger
12 1921 - Legatansøgninger
13 1922 - Legatansøgninger
14 1923 - Legatansøgninger
15 1926 - Legatansøgninger
16 1928 - Legatansøgninger
17 1930 - Legatansøgninger
18 1932 - Legatansøgninger
19 1935 - Legatansøgninger
20 1907 - Ukvalificerede ansøgere
21 1922 - Fortegnelse over personer, der oppebæ- rer Reimers legat og de årlige portioner
22 1932 - Legatnydere af Købmand Ludvig Reimers legat
23 1893-1922 - Diverse papirer vedr. Reimers legat
24 1887 - Fundats for Reimers legat
25 1884 - Begravelsesbrev
26 1934 - Legatansøgninger
5-16 - Kong Christian d. IX.s og Dronning Louises Jubilæumslegat
1 1895 - Liste over ansøgere
2 1910 - Legatansøgning
3 1901 - Brev om indkomne legatansøgninger
5-18 - Konsul Peter Scheel Winchells og hustru Laura Sophie Margrethe Winchells f. Bertelsens legat
1 1891 - Fundats for Winchells legat
2 1922 - Brev fra Nakskov byråd
3 1922 - Brev fra Justitsministeriet
4 1931 - Afståelseserklæring
5 1931 - Ansøgning om legatet
5-22 - Afdøde Konsul F.H. Blocks og ligeledes afdøde hustru Caroline Kirstine Blocks f. Torps Stiftelse
1 1897-1960 - Fundats og bestyrelsesprotokol
2 1939 - Brev fra Overretssagfører Poul Torp
3 1968 - Afskrift af testamente
4 1924 - Indkaldelse til auktionsmøde
5 1898-1906 - Skattekvitteringsbog
6 1888-1925 - Diverse papirer vedr. stiftelsen
5-24 - Fru Rosa Goldstein, født Lublins legat
1 1909 - Skrivelse vedr. uddeling af legat
2 1911 - Skrivelse vedr. uddeling af legat
5-34 - Fabrikant L.P. Soves og hustru Laura Oline Sove, født Holms legat
1 1911-1941 - Forhandlingsprotokol
2 1917 - Skrivelse til Nakskov byråd
3 1917 - Brev fra Nakskov byråd
4 1915 - Sag vedr. Enkefru E.B.S. Hansen
5 1920 - Legatansøgninger
6 1922 - Legatansøgninger
7 1928 - Legatansøgninger
8 1929 - Legatansøgninger
9 1915 - Legatansøgninger
10 1934 - Legatansøgninger
11 1910 - Fundats
12 1912 - Brev til Sømand Lars Pedersen
13 1912 - Legatansøgninger
14 1933 - Legatansøgninger
5-35 - Ludvig Christian Bergs og hustru, Nicoline Christine Bergs legat
1 1913 - Fundats
5-41 - Kammerjunker V. Malthe-Bruun og hustru Regitze Sophie Malthe-Bruun, født Bruun Legat for "Børneasylet for Småbørn i Lienlund, Krukholm og Abildtorpe - det tidligere Nakskov Landsogn - under Nakskov Købstads Markjorder"
1 1922 - Fundats
14-6 - Legatregnskaber
6-0 - Alle eller flere legater
1 1886-1888 - Regnskabsbog for legaterne
33 1950-1951 - Regnskab
34 1951-1952 - Regnskab
35 1952-1953 - Regnskab
36 1953-1954 - Regnskab
37 1954-1955 - Regnskab
38 1955-1956 - Regnskab
39 1956-1957 - Regnskab
40 1957-1958 - Regnskab
6-33 - Emmy Guldbergs Legat
1 1910-1914 - Regnskabsbog
2 1910-1911 - Regnskab + bilag
3 1911-1912 - Regnskab + bilag
4 1912-1913 - Regnskab + bilag
5 1913-1914 - Regnskab + bilag
6 1914-1915 - Regnskab + bilag
7 1915-1916 - Regnskab + bilag
8 1916-1917 - Regnskab + bilag
9 1917-1918 - Regnskab + bilag
10 1918-1919 - Regnskab + bilag
11 1919-1920 - Regnskab + bilag
12 1920-1921 - Regnskab + bilag
13 1921-1922 - Regnskab + bilag
14 1922-1923 - Regnskab
15 1923-1924 - Regnskab
16 1932-1933 - Regnskab
17 1933-1934 - Regnskab
18 1934-1935 - Regnskab
19 1935-1936 - Regnskab
20 1936-1937 - Regnskab
21 1937-1938 - Regnskab
22 1938-1939 - Regnskab
23 1939-1940 - Regnskab
24 1940-1941 - Regnskab
25 1941-1942 - Regnskab
26 1942-1943 - Regnskab
27 1943-1944 - Regnskab
28 1944-1945 - Regnskab
29 1945-1946 - Regnskab
30 1947-1948 - Regnskab
31 1948-1949 - Regnskab
32 1949-1950 - Regnskab
33 1950-1951 - Regnskab
34 1951-1952 - Regnskab
35 1952-1953 - Regnskab
36 1953-1954 - Regnskab
37 1954-1955 - Regnskab
38 1955-1956 - Regnskab
39 1956-1957 - Regnskab
40 1957-1958 - Regnskab
6-34 - Fabrikant L.P. Soves og Hustru, Laura Oline Sove, født Holms legat
2 1911-1912 - Regnskab + bilag
3 1911-1913 - Regnskab
4 1912-1913 - Regnskab + bilag
5 1913-1914 - Regnskab + bilag
6 1914-1915 - Regnskab + bilag
7 1915-1916 - Regnskab + bilag
8 1916-1917 - Regnskab + bilag
9 1917-1918 - Regnskab + bilag
10 1918-1919 - Regnskab + bilag
11 1919-1920 - Regnskab + bilag
12 1920-1921 - Regnskab + bilag
13 1921-1922 - Regnskab + bilag
14 1922-1923 - Regnskab + bilag
15 1923-1924 - Regnskab + bilag
16 1932-1933 - Regnskab
17 1933-1934 - Regnskab
18 1934-1935 - Regnskab
19 1935-1936 - Regnskab
20 1936-1937 - Regnskab
21 1937-1938 - Regnskab
22 1938-1939 - Regnskab
23 1939-1940 - Regnskab
24 1940-1941 - Regnskab
25 1941-1942 - Regnskab
26 1942-1943 - Regnskab
27 1943-1944 - Regnskab
28 1944-1945 - Regnskab
29 1945-1946 - Regnskab
30 1947-1948 - Regnskab
31 1948-1949 - Regnskab
32 1949-1950 - Regnskab
33 1950-1951 - Regnskab
34 1951-1952 - Regnskab
35 1952-1953 - Regnskab
36 1953-1954 - Regnskab
37 1954-1955 - Regnskab
38 1955-1956 - Regnskab
39 1956-1957 - Regnskab
40 1957-1958 - Regnskab
6-35 - Ludvig Christian Bergs og Hustru, Nicoline Christine Bergs legat
1 1912-1914 - Regnskabsbog
2 1912-1913 - Regnskab + bilag
3 1913-1914 - Regnskab + bilag
4 1914-1915 - Regnskab + bilag
5 1915-1916 - Regnskab + bilag
6 1916-1917 - Regnskab + bilag
7 1917-1918 - Regnskab + bilag
8 1918-1919 - Regnskab + bilag
9 1919-1920 - Regnskab + bilag
10 1920-1921 - Regnskab + bilag
11 1921-1922 - Regnskab + bilag
12 1922-1923 - Regnskab + bilag
13 1923-1924 - Regnskab + bilag
14 1932-1933 - Regnskab
15 1933-1934 - Regnskab
16 1934-1935 - Regnskab
17 1935-1936 - Regnskab
18 1936-1937 - Regnskab
19 1937-1938 - Regnskab
20 1938-1939 - Regnskab
21 1939-1940 - Regnskab
22 1940-1941 - Regnskab
23 1941-1942 - Regnskab
24 1942-1943 - Regnskab
25 1943-1944 - Regnskab
26 1944-1945 - Regnskab
27 1945-1946 - Regnskab
28 1947-1948 - Regnskab
29 1948-1949 - Regnskab
30 1949-1950 - Regnskab
31 1950-1951 - Regnskab
32 1951-1952 - Regnskab
33 1952-1953 - Regnskab
34 1953-1954 - Regnskab
35 1954-1955 - Regnskab
36 1955-1956 - Regnskab
37 1956-1957 - Regnskab
38 1957-1958 - Regnskab
6-36 - Købmand J.A. Jørgensen og Søn Købmand Theodor Jørgensens Mindelegat
1 1932 - Brev
6-37 - Købmand J.A. Jørgensen og Søn Købmand Theodor Jørgensen Mindelegat
1 1915-1920 - Legatberetning
2 1923-1927 - Legatberetning
3 1928-1931 - Legatberetning
6-39 - Købmand Fritz Kieler og Hustru Cathrine født Huus` Legat
1 1918-1919 - Regnskab + bilag
2 1919-1920 - Regnskab + bilag
3 1920-1921 - Regnskab + bilag
4 1921-1922 - Regnskab + bilag
5 1922-1923 - Regnskab + bilag
6 1923-1924 - Regnskab + bilag
7 1932-1933 - Regnskab
8 1933-1934 - Regnskab
9 1934-1935 - Regnskab
10 1935-1936 - Regnskab
11 1936-1937 - Regnskab
12 1937-1938 - Regnskab
13 1938-1939 - Regnskab
14 1939-1940 - Regnskab
15 1940-1941 - Regnskab
16 1941-1942 - Regnskab
17 1942-1943 - Regnskab
18 1943-1944 - Regnskab
19 1944-1945 - Regnskab
20 1945-1946 - Regnskab
21 1947-1948 - Regnskab
22 1948-1949 - Regnskab
23 1949-1950 - Regnskab
24 1950-1951 - Regnskab
25 1951-1952 - Regnskab
26 1952-1953 - Regnskab
27 1953-1954 - Regnskab
28 1954-1955 - Regnskab
29 1955-1956 - Regnskab
30 1956-1957 - Regnskab
31 1957-1958 - Regnskab
6-41 - Kammerjunker V. Malthe-Bruun og hustru Regitze Sophie Malthe-Bruun, f. Bruuns Legat
1 1932-1933 - Regnskab
2 1933-1934 - Regnskab
3 1934-1935 - Regnskab
4 1935-1936 - Regnskab
5 1936-1937 - Regnskab
6 1937-1938 - Regnskab
7 1938-1939 - Regnskab
8 1939-1940 - Regnskab
9 1940-1941 - Regnskab
10 1941-1942 - Regnskab
11 1942-1943 - Regnskab
12 1943-1944 - Regnskab
13 1944-1945 - Regnskab
14 1945-1946 - Regnskab
15 1947-1948 - Regnskab
16 1948-1949 - Regnskab
17 1949-1950 - Regnskab
18 1950-1951 - Regnskab
19 1951-1952 - Regnskab
20 1952-1953 - Regnskab
21 1953-1954 - Regnskab
22 1954-1955 - Regnskab
23 1955-1956 - Regnskab
24 1956-1957 - Regnskab
25 1957-1958 - Regnskab
6-42 - Cand. Theol. C. Sørensens skolelegat
1 1923-1924 - Regnskab + bilag
2 1932-1933 - Regnskab
3 1933-1934 - Regnskab
4 1934-1935 - Regnskab
5 1935-1936 - Regnskab
6 1936-1937 - Regnskab
7 1937-1938 - Regnskab
8 1938-1939 - Regnskab
9 1939-1940 - Regnskab
14-2 - Kommunens lån
1 1945-1946 - Diverse papirer vedrørende lån til Hestehovedprojekt
2 1931-1932 - Papirer vedrørende lån til diverse arbejder
3 1930-1931 - Fælleslån til konvertering af Dollar- lånet af 1921
4 1931 - Midlertidigt lån til dækning af under- skud
5 1930-1931 - Lån til gymnastiksal ved Løjtoftevejens skole
6 1930-1931 - Lån til yderligere kassebeholdning
7 1940-1941 - Optagelse af kassekredit
8 1940-1941 - Lån på 500.000 kr.
9 1941 - Lån af terminsyddelse af Sterlinglånet 1936
10 1941 - Lån til indkøb af ny motorsprøjte og sanering af Gåsetorvet
11 1941 - Lån på 75.000 kr
12 1940-1941 - Kommunens deltagelse i et kommunelån på 7,7 mill. kr.
13 1944 - Lån til konvertering af lån nr. 36
14 1944-1945 - Lån på 800.000 kr. til forskellige formål
15 1940-1941 - Lån nr. 42, 43 og 44
16 1931-1932 - Lån til indkøb af målere og stiklednin- ger
17 1932 - Gældsbevis for forfaldne ydelser på dollarlånet af 1925
18 1937 - 2 lånesager i anledning af opførelse af en ny havnecentral
19 1938 - Lån vedrørende opførelse af et nyt gasværk
20 1921 - Lån til Nakskov havn
21 1921 - Andel 400.000 kr. af Købstadskommuner- nes amerikanske fælleslån
22 1920 - Opgørelse pr. 1. juli 1920 over de af Nakskov Kommune optagne lån
23 1920 - Købstædernes fælleslån 1920
24 1919 - Oplysninger om renteforhøjelse
25 1919 - Opgørelse over lånesummer
26 1919 - Optagelse af et fast lån på 731.000 kr.
27 1919 - Optagelse af lån 533.500 kr. i den midlertidige kommunale lånebank
28 1921-1922 - Oversigt over optagne lån, samt udgifter der afholdes ved lån
29 1934 - Brev fra Indenrigsministeriet
30 1934 - Brev til Købstadskommunernes lånefore- ning
31 1934 - Brev fra Landsretssagfører V. Juhl
32 1934 - Indkaldelse til ekstraordinært møde
33 1934 - Brev til Nakskov byråd
34 1934 - Brev til de 4 lokale dagblade
35 1934 - Brev fra Indenrigsministeriet
36 1934 - Skrivelse fra Indenrigsministeriet
37 1934 - Nedsættelse af renter og afdrag på lån
38 1934 - Brev vedr. nedsættelse af renter
39 1934 - Brev fra Indenrigsministeriet
40 u.å. - Notat vedr. Konventering af Sterling- lånet af 1922
41 1914 - Brev fra Sagfører M. Nedergaard-Hansen
42 1915 - Brev fra Det forenede Danske Livsfor- sikrings-aktieselskab HAFNIA
43 1915 - Brev til Nakskov byråd
44 1917 - Brev fra Borgmester S. Bresemann
45 1910-1922 - Oversigt over udgifter, der afholdes ved lån, og over optagne lån
46 1922 - Brev fra Inderigsministeriet
47 1922-1923 - Oversigt over optagne lån samt udgifter der afholdes ved lån
48 1924 - Opgørelse over Nakskov kommunes faste lån
49 1916-1922 - Udgifter der afholdes ved lån
50 1921 - Brev til Bestyrelsen for den danske Købstadsforening
51 1918-1923 - Udgifter der afholdes ved lån
52 1924 - Vedr. lånekontoen
53 1923-1924 - Oversigt over gæld til diverse banker
54 1921-1932 - Oversigt over Amortisationen af gæld
55 1927 - Skrivelse ang. tidligere vedtagne lån
56 1927 - 1. behandling af forslag om optagelse af lån
57 1927 - Skrivelse om lån
58 u.å. - Ændringsforslag til Borgmesterens låne- forslag
59 u.å. - Kasse- og Regnskabsvæsenets forslag ang. lån til kassebeholdning
60 1928 - Skrivelse vedr. optagelse af lån
61 1934 - Brev fra Det forenede Danske Livsfor- sikringsaktieselskab HAFNIA
62 1921 - Brev fra Lolland Handels- og landmands- bank
63 1923 - Brev fra S. Bresemann
64 1917 - Brev fra Sagfører Brøcker
65 1917-1922 - Specifikation over en række optagne lån
66 1938 - Kommunernes Kreditforening
67 1921 - Lån til nyarbejder
68 1922-1934 - Diverse Obligationer
69 1934 - Declaration
70 1924 - Spørgeskemaer ang. lån
71 1916 - Fast lån
72 1916 - Nakskov havns lån hos Den Lollandske Landbostands sparekasse
73 1918 - Nakskov havns lån
74 1917 - Fast lån
75 1917-1918 - Lån til etablering af Sugegasværk ved elektricitetsværket
76 1885 - Obligationer til Nakskov kommunelån af 1884 Litra A nr. 1-333 Mangler: 58, 185, 264, 330
77 1885 - Obligationer til Nakskov kommunelån af 1884 Litra B nr. 1-335 Mangler: 1, 9, 10, 19, 47, 65, 73, 76, 98, 119, 136, 144, 154, 157, 182, 196, 216, 223, 261, 266, 323
78 1924 - Lån til Nakskov havn hos Den danske Købstadsforening
79 1923 - Nakskov Havns lån hos Nakskov kommune
80 1922 - Lån til konvertering af diverse lån
81 1934 - Konvertering af lån
82 1930 - Konvertering af Dollarlånet
83 1922 - Oversigt over Nakskovs lån samt påhvilende kautionist- og garantifor- pligtelser pr. 31/3
84 1923 - Oversigt over de af kommunen optagne lån og overtagne kautions- eller garan- tiforpligtelser pr. 31/3
85 1919 - Lån til Nakskov havn på 1 million kr.
86 1919 - Lån i den midlertidige kommunale låne- bank
87 1919 - Nakskov havns lån hos Nakskov Sukker- fabrik
88 1919 - Lån i den midlertidige kommunale låne- bank
89 1918 - Lån hos den midlertidige kommunale lånebank
90 1918 - Lån hos Den midlertidige kommunale lånebank og Statstilskud til kommende arbejder
91 1917-1918 - Lån til yderligere uddybningsarbejder i det lige løb
92 1925 - Kasse-kredit for Nakskov Havn
93 1923 - Lån til Nakskov Havn hos Andels-anstal- ten Tryg
94 1923 - Fælleslån til Nakskov-Rødby jernbanean- læg
95 1921 - Lån 650.000 kr. af Købstadskommunernes amerikanske fælleslån af 1921
96 1914 - Lån til udvidelse af maskinanlægget på elektricitetsværket
97 1915 - Lån til Nakskov havn hos Det store Nordiske Telegraf selskab
98 1920-1922 - Udleje af areal ved havnen og lån på 80.000 kr.
99 1929-1930 - Fordeling af lånet
100 1924-1928 - Korrespondance vedr. kommunernes lån og afvikling af underskud
101 1928 - Kasse- og regnskabsudvalgets indstilling om fremskaffelse af kasse- beholdning
102 1921 - Lån til forskellige nødhjælpsarbejder og statstilskud til disse
103 1927 - Midlertidigt lån til Nakskov havn
104 1927 - Midlertidigt veksellån til december termin
105 1927 - Midlertidigt veksellån
106 1927 - Lån til Nakskov-Rødby jernbane
107 1922 - Lån II af Sterlinglånet
108 1926 - Lån til udvidelse af Elektricitetsvær- kets højspændingsnet
109 1926 - Lån til Elektricitetsværkets udvidelse
110 1926 - Lån til uddybning m.v. i Nakskov havn og fjord
111 1925-1926 - Lån til nødhjælpsarbejder
112 1925 - Dollarslånet
113 1924-1926 - Lån til forskellige arbejder
114 1926 - Lån til A/S Nakskov Arbejderboliger
115 1926-1927 - Nakskov havns lån til indfrielse af kassekredit
116 1925 - Opgørelse af lånesummen pr. 27/3-1925
117 1913-1930 - Papirer vedr. forskellige lån
118 1914 - Lån til udvidelse af maskinanlægget på Elektricitetsværket
119 1914 - Lånesager hos HAFNIA
120 1914 - Vedr. Udvidelse af Elektricitetsværket
1 1918-1930 - Journal over andragender om lån mod kommunens garanti
3 1952-1959 - Pantebreve
2 1952-1954 - Journal for Statslåneudvalget
121 1914 - Lån
122 1913 - Lån
123 1905-1952 - Diverse vedr. kommunens lån
14-3 - Kommunens udlån og garantiforpligtel- ser
2 1888-1889 - Regnskabsbog for legaterne
3 1889-1891 - Regnskabsbog for legaterne
5 1894-1895 - Regnskabsbog for legaterne
4 1892-1893 - Regnskabsbog for legaterne
6 1896-1898 - Regnskabsbog for legaterne
7 1898-1901 - Regnskabsbog for legaterne
8 1901-1904 - Regnskabsbog for legaterne
9 1904-1907 - Regnskabsbog for legaterne
10 1907-1909 - Regnskabsbog for legaterne
11 1909-1911 - Regnskabsbog for legaterne
12 1911-1916 - Regnskabsbog for legaterne
13 1911-1917 - Kassebog for legaterne
14 1911-1917 - Kassebog for legaterne
15 1917-1924 - Kassebog for legaterne
16 1917-1924 - Kassebog for legaterne
17 1915-1922 - Hovedbog for legaterne
18 1922-1924 - Hovedbog for legaterne
19 1887 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
20 1887 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
21 1888 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
22 1888 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
23 1889 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
24 1889 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
25 1890 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
26 1890 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
27 1891 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
28 1891 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
29 1892 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
30 1892 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
31 1893 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
32 1893 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
33 1894 - Regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
34 1894 - Bilag til regnskab for Riegeliens og Marie Hansens Stiftelser
35 1916-1923 - Legatberetninger
36 1919-1922 - Legatberetninger
37 1920-1921 - Legatberetninger
38 1921-1922 - Legatberetninger
39 1921-1922 - Legatregnskaber
40 1922-1923 - Legatberetninger
41 1923-1931 - Legatberetninger
42 1918-1923 - Legatberetninger
43 1922-1923 - Opgørelser for legaterne
44 1932 - Bestilling af indlægsark
45 1932 - Rykker for regnskaber
46 1913-1914 - Oplysninger om legaterne
47 u.å. - Skemaer til legatberetninger
48 u.å. - Regnskab for legaterne
49 1915-1916 - Legatberetning
50 1914-1915 - Legatberetning
51 1913-1919 - Oplysninger om legaterne
52 1917-1919 - Legatberetning
53 1913-1914 - Legatberetning
54 1913-1914 - Legatberetning
55 1913-1914 - Legatberetning
56 1889 - Brev vedr. revision af legatregnskaber
57 1912 - Påtegning vedr. legatbretninger 1908
58 1912 - Antegelser vedr. Legatberetning 1908
59 1919-1920 - Legatberetning
60 1871-1874 - Oplysninger om legater
61 1879-1883 - Oplysninger om legater
62 1885 - Oplysninger om legaterne
63 1895-1908 - Oplysninger om legaterne
64 1889-1894 - Oplysninger om legaterne
65 1888 - Oplysninger om legaterne
66 1887 - Oplysninger om legaterne
67 1886 - Oplysninger om legaterne
68 1911-1912 - Legatberetning
69 1910 - Legatberetning
70 1912 - Brev fra Julius Tarp
71 u.å. - Skrivelse vedr. legatindberetning
72 1911 - Antegnelser til legatberetning 1908
73 1908 - Legatberetning
74 1911 - Legatberetning
75 1908 - Legatberetning
76 1912-1913 - Legatberetning
77 1912-1913 - Legatberetning
78 1912-1913 - Legatberetning
79 1908-1913 - Oplysninger om legaterne
80 1894 - Regnskab vedr. Riegelsens og Marie Hansens Stiftelser
81 1886 - Regnskab for Riegelsens og Marie Hansens Stiftelser
6-1 - Tops Legat
1 1932-1933 - Regnskab
2 1933-1934 - Regnskab
3 1934-1935 - Regnskab
4 1935-1936 - Regnskab
5 1936-1937 - Regnskab
6 1937-1938 - Regnskab
7 1938-1939 - Regnskab
8 1939-1940 - Regnskab
9 1940-1941 - Regnskab
10 1941-1942 - Regnskab
11 1942-1943 - Regnskab
12 1943-1944 - Regnskab
13 1944-1945 - Regnskab
14 1945-1946 - Regnskab
15 1947-1948 - Regnskab
16 1948-1949 - Regnskab
17 1949-1950 - Regnskab
18 1950-1951 - Regnskab
19 1951-1952 - Regnskab
20 1952-1953 - Regnskab
21 1953-1954 - Regnskab
22 1954-1955 - Regnskab
23 1955-1956 - Regnskab
24 1956-1957 - Regnskab
25 1957-1958 - Regnskab
6-2 - Karen Riegelsens Stiftelse
1 1895 - Regnskab + bilag
2 1896 - Regnskab + bilag
3 1897 - Regnskab + bilag
4 1898 - Regnskab + bilag
5 1899 - Regnskab + bilag
6 1900 - Regnskab + bilag
7 1901 - Regnskab + bilag
8 1902 - Regnskab + bilag
9 1903 - Regnskab + bilag
10 1904 - Regnskab + bilag
11 1905-1906 - Regnskab + bilag
12 1906-1907 - Regnskab + bilag
13 1907-1908 - Regnskab + bilag
14 1908-1909 - Regnskab + bilag
15 1909-1910 - Regnskab + bilag
16 1910-1911 - Regnskab + bilag
17 1911-1912 - Regnskab + bilag
18 1912-1913 - Regnskab + bilag
19 1913-1914 - Regnskab + bilag
20 1914-1915 - Regnskab + bilag
21 1915-1916 - Regnskab + bilag
22 1916-1917 - Regnskab + bilag
23 1917-1918 - Regnskab + bilag
24 1918-1919 - Regnskab + bilag
25 1919-1920 - Regnskab + bilag
26 1920-1921 - Regnskab + bilag
27 1921-1923 - Regnskab
28 1923-1924 - Regnskab
29 1926-1927 - Regnskab
30 1927-1929 - Regnskab
6-4 - Marie Hansens Stiftelse
1 1895 - Regnskab
2 1896 - Regnskab + bilag
3 1897 - Regnskab + bilag
4 1898 - Regnskab + bilag
5 1899 - Regnskab + bilag
6 1900 - Regnskab + bilag
7 1901 - Regnskab + bilag
8 1902 - Regnskab + bilag
9 1903 - Regnskab + bilag
10 1904 - Regnskab + bilag
11 1905-1906 - Regnskab + bilag
12 1906-1907 - Regnskab + bilag
13 1907-1908 - Regnskab + bilag
14 1908-1909 - Regnskab + bilag
15 1909-1910 - Regnskab + bilag
16 1910-1911 - Regnskab + bilag
17 1911-1912 - Regnskab + bilag
18 1912-1913 - Regnskab + bilag
19 1913-1914 - Regnskab + bilag
20 1914-1915 - Regnskab + bilag
21 1915-1916 - Regnskab + bilag
22 1916-1917 - Regnskab + bilag
23 1917-1918 - Regnskab + bilag
24 1918-1919 - Regnskab + bilag
25 1919-1920 - Regnskab + bilag
26 1920-1921 - Regnskab + bilag
27 1921-1923 - Regnskab
28 1923-1924 - Regnskab
29 1926-1927 - Regnskab
30 1927-1929 - Regnskab
6-6 - Tønnes Rasmussens Legat
1 1876-1914 - Regnskabsbog
2 1886-1888 - Diverse bilag
3 1889 - Regnskab og bilag
4 1890 - Regnskab og bilag
5 1891 - Regnskab
6 1892 - Regnskab
7 1893 - Regnskab
8 1894 - Regnskab
9 1895 - Regnskab
10 1896 - Regnskab + bilag
11 1897 - Regnskab
12 1898 - Regnskab + bilag
13 1899 - Regnskab + bilag
14 1900 - Regnskab + bilag
15 1901 - Regnskab + bilag
16 1902 - Regnskab + bilag
17 1903-1904 - Regnskab + bilag
18 1904-1905 - Regnskab + bilag
19 1905-1906 - Regnskab + bilag
20 1906-1907 - Regnskab + bilag
21 1907-1908 - Regnskab + bilag
22 1908-1909 - Regnskab
23 1909-1910 - Regnskab + bilag
24 1910-1911 - Regnskab
25 1911-1912 - Regnskab + bilag
26 1912-1913 - Regnskab + bilag
27 1913-1914 - Regnskab + bilag
28 1914-1915 - Regnskab + bilag
29 1915-1916 - Regnskab + bilag
30 1916-1917 - Regnskab + bilag
31 1917-1918 - Regnskab + bilag
32 1918-1919 - Regnskab + bilag
33 1919-1920 - Regnskab + bilag
34 1920-1921 - Regnskab + bilag
35 1921-1922 - Regnskab + bilag
36 1922-1923 - Regnskab + bilag
37 1923-1924 - Regnskab + bilag
38 1932-1933 - Regnskab
39 1933-1934 - Regnskab
40 1934-1935 - Regnskab
41 1935-1936 - Regnskab
42 1936-1937 - Regnskab
43 1937-1938 - Regnskab
44 1938-1939 - Regnskab
45 1939-1940 - Regnskab
46 1940-1941 - Regnskab
47 1941-1942 - Regnskab
48 1942-1943 - Regnskab
49 1943-1944 - Regnskab
50 1944-1945 - Regnskab
51 1945-1946 - Regnskab
52 1947-1948 - Regnskab
53 1948-1949 - Regnskab
54 1949-1950 - Regnskab
55 1950-1951 - Regnskab
56 1951-1952 - Regnskab
57 1952-1953 - Regnskab
58 1953-1954 - Regnskab
59 1954-1955 - Regnskab
60 1955-1956 - Regnskab
61 1956-1957 - Regnskab
62 1957-1958 - Regnskab
6-7 - Stiftelsen Erlings Minde
1 1877-1914 - Regnskabsbog
2 1899-1923 - Diverse papirer
3 1885 - Regnskab + bilag
4 1886 - Regnskab + bilag
5 1887 - Regnskab + bilag
6 1888 - Regnskab + bilag
7 1889 - Regnskab + bilag
8 1890 - Regnskab + bilag
9 1891 - Regnskab + bilag
10 1892 - Regnskab + bilag
11 1893 - Regnskab + bilag
12 1894 - Regnskab + bilag
13 1895 - Regnskab + bilag
14 1896 - Regnskab + bilag
15 1897 - Regnskab + bilag
16 1898 - Regnskab + bilag
17 1899 - Regnskab + bilag
18 1900 - Regnskab + bilag
19 1901 - Regnskab + bilag
20 1902 - Regnskab + bilag
21 1903-1904 - Regnskab + bilag
22 1904-1905 - Regnskab + bilag
23 1905-1906 - Regnskab + bilag
24 1906-1907 - Regnskab + bilag
25 1907-1908 - Regnskab + bilag
26 1908-1909 - Regnskab + bilag
27 1909-1910 - Regnskab + bilag
28 1910-1911 - Regnskab + bilag
29 1911-1912 - Regnskab + bilag
30 1912-1913 - Regnskab + bilag
31 1913-1914 - Regnskab + bilag
32 1914-1915 - Regnskab + bilag
33 1915-1916 - Regnskab + bilag
34 1916-1917 - Regnskab + bilag
35 1917-1918 - Regnskab + bilag
36 1918-1919 - Regnskab + bilag
37 1919-1920 - Regnskab + bilag
38 1920-1921 - Regnskab + bilag
39 1921-1922 - Regnskab + bilag
40 1922-1923 - Regnskab + bilag
41 1923-1924 - Regnskab + bilag
42 1932-1933 - Regnskab
43 1933-1934 - Regnskab
44 1934-1935 - Regnskab
45 1935-1936 - Regnskab
46 1936-1937 - Regnskab
47 1937-1938 - Regnskab
48 1938-1939 - Regnskab
49 1939-1940 - Regnskab
50 1940-1941 - Regnskab
51 1941-1942 - Regnskab
52 1942-1943 - Regnskab
53 1943-1944 - Regnskab
54 1944-1945 - Regnskab
55 1945-1946 - Regnskab
56 1947-1948 - Regnskab
57 1948-1949 - Regnskab
58 1949-1950 - Regnskab
59 1950-1951 - Regnskab
60 1951-1952 - Regnskab
61 1952-1953 - Regnskab
62 1953-1954 - Regnskab
63 1954-1955 - Regnskab
64 1955-1956 - Regnskab
65 1956-1957 - Regnskab
66 1957-1958 - Regnskab
6-9 - Johan Peter Midlerkamps Legat
1 1870-1914 - Regnskabsbog
2 1916-1919+u.å. - Diverse papirer vedr. regnskab
3 1872 - Regnskab
4 1873 - Regnskab
5 1874 - Regnskab
6 1875 - Regnskab
7 1877 - Regnskab
8 1879 - Regnskab
9 1882 - Regnskab
10 1883 - Regnskab
11 1884 - Regnskab
12 1885 - Regnskab + bilag
13 1886 - Regnskab + bilag
14 1887 - Regnskab + bilag
15 1888 - Regnskab + bilag
16 1889 - Regnskab + bilag
17 1890 - Regnskab + bilag
18 1891 - Regnskab + bilag
19 1892 - Regnskab + bilag
20 1893 - Regnskab + bilag
21 1894 - Regnskab + bilag
22 1895 - Regnskab + bilag
23 1896 - Regnskab + bilag
24 1897 - Regnskab + bilag
25 1898 - Regnskab + bilag
26 1899 - Regnskab + bilag
27 1900 - Regnskab + bilag
28 1901 - Regnskab + bilag
29 1902 - Regnskab + bilag
30 1903-1904 - Regnskab + bilag
31 1904-1905 - Regnskab + bilag
32 1905-1906 - Regnskab + bilag
33 1906-1907 - Regnskab + bilag
34 1907-1908 - Regnskab + bilag
35 1908-1909 - Regnskab + bilag
36 1909-1910 - Regnskab + bilag
37 1910-1911 - Regnskab + bilag
38 1911-1912 - Regnskab + bilag
39 1912-1913 - Regnskab + bilag
40 1913-1914 - Regnskab + bilag
41 1914-1915 - Regnskab + bilag
42 1915-1916 - Regnskab + bilag
43 1916-1917 - Regnskab + bilag
44 1917-1918 - Regnskab + bilag
45 1918-1919 - Regnskab + bilag
46 1919-1920 - Regnskab + bilag
47 1920-1921 - Regnskab + bilag
48 1921-1922 - Regnskab + bilag
49 1922-1923 - Regnskab + bilag
50 1923-1924 - Regnskab + bilag
51 1932-1933 - Regnskab
52 1933-1934 - Regnskab
53 1934-1935 - Regnskab
54 1935-1936 - Regnskab
55 1936-1937 - Regnskab
56 1937-1938 - Regnskab
57 1938-1939 - Regnskab
58 1939-1940 - Regnskab
59 1940-1941 - Regnskab
60 1941-1942 - Regnskab
61 1942-1943 - Regnskab
62 1943-1944 - Regnskab
63 1944-1945 - Regnskab
64 1945-1946 - Regnskab
65 1947-1948 - Regnskab
66 1948-1949 - Regnskab
67 1949-1950 - Regnskab
68 1950-1951 - Regnskab
69 1951-1952 - Regnskab
70 1952-1953 - Regnskab
71 1953-1954 - Regnskab
72 1954-1955 - Regnskab
73 1955-1956 - Regnskab
74 1956-1957 - Regnskab
75 1957-1958 - Regnskab
6-10 - Understøttelsesfonden
1 1873-1914 - Regnskabsprotokol
2 1916-1919 - Diverse papirer vedr. regnskab
3 1872 - Regnskab
4 1873 - Regnskab
5 1874 - Regnskab
6 1875 - Regnskab
7 1885 - Regnskab + bilag
8 1886 - Regnskab + bilag
9 1887 - Regnskab + bilag
10 1888 - Regnskab + bilag
11 1889 - Regnskab + bilag
12 1890 - Regnskab + bilag
13 1891 - Regnskab + bilag
14 1892 - Regnskab + bilag
15 1893 - Regnskab + bilag
16 1894 - Regnskab + bilag
17 1895 - Regnskab + bilag
18 1896 - Regnskab + bilag
19 1897 - Regnskab + bilag
20 1898 - Regnskab + bilag
21 1899 - Regnskab + bilag
22 1900 - Regnskab + bilag
23 1901 - Regnskab + bilag
24 1902 - Regnskab + bilag
25 1903-1904 - Regnskab + bilag
26 1904-1905 - Regnskab + bilag
27 1905-1906 - Regnskab + bilag
28 1906-1907 - Regnskab + bilag
29 1907-1908 - Regnskab + bilag
30 1908-1909 - Regnskab + bilag
31 1909-1910 - Regnskab + bilag
32 1910-1911 - Regnskab + bilag
33 1911-1912 - Regnskab + bilag
34 1912-1913 - Regnskab + bilag
35 1913-1914 - Regnskab + bilag
36 1914-1915 - Regnskab + bilag
37 1915-1916 - Regnskab + bilag
38 1916-1917 - Regnskab + bilag
39 1917-1918 - Regnskab + bilag
40 1918-1919 - Regnskab + bilag
41 1919-1920 - Regnskab + bilag
42 1920-1921 - Regnskab + bilag
43 1921-1922 - Regnskab + bilag
44 1922-1923 - Regnskab + bilag
45 1923-1924 - Regnskab + bilag
46 1932-1933 - Regnskab
47 1933-1934 - Regnskab
48 1934-1935 - Regnskab
49 1935-1936 - Regnskab
50 1936-1937 - Regnskab
51 1937-1938 - Regnskab
52 1938-1939 - Regnskab
53 1939-1940 - Regnskab
54 1940-1941 - Regnskab
55 1941-1942 - Regnskab
56 1942-1943 - Regnskab
57 1943-1944 - Regnskab
58 1944-1945 - Regnskab
59 1945-1946 - Regnskab
60 1946-1947 - Regnskab
61 1948-1949 - Regnskab
62 1949-1950 - Regnskab
63 1950-1951 - Regnskab
64 1951-1952 - Regnskab
65 1952-1953 - Regnskab
66 1953-1954 - Regnskab
67 1954-1955 - Regnskab
68 1955-1956 - Regnskab
69 1956-1957 - Regnskab
70 1957-1958 - Regnskab
6-11 - Provst Christian Severin Petersens legat
1 1880-1914 - Regnskabsbog
2 1885 - Regnskab + bilag
3 1886 - Regnskab + bilag
4 1887 - Regnskab + bilag
5 1888 - Regnskab + bilag
6 1889 - Regnskab + bilag
7 1890 - Regnskab + bilag
8 1891 - Regnskab + bilag
9 1892 - Regnskab + bilag
10 1893 - Regnskab + bilag
11 1894 - Regnskab + bilag
12 1895 - Regnskab + bilag
13 1896 - Regnskab + bilag
14 1897 - Regnskab + bilag
15 1898 - Regnskab + bilag
16 1899 - Regnskab + bilag
17 1900 - Regnskab + bilag
18 1901 - Regnskab + bilag
19 1902 - Regnskab + bilag
20 1903-1904 - Regnskab + bilag
21 1904-1905 - Regnskab + bilag
22 1905-1906 - Regnskab + bilag
23 1906-1907 - Regnskab + bilag
24 1907-1908 - Regnskab + bilag
25 1908-1909 - Regnskab + bilag
26 1909-1910 - Regnskab + bilag
27 1910-1911 - Regnskab + bilag
28 1911-1912 - Regnskab + bilag
29 1912-1913 - Regnskab + bilag
30 1913-1914 - Regnskab + bilag
31 1914-1915 - Regnskab + bilag
32 1915-1916 - Regnskab + bilag
33 1916-1917 - Regnskab + bilag
34 1917-1918 - Regnskab + bilag
35 1918-1919 - Regnskab + bilag
36 1919-1920 - Regnskab + bilag
37 1920-1921 - Regnskab + bilag
38 1921-1922 - Regnskab + bilag
39 1922-1923 - Regnskab + bilag
40 1923-1924 - Regnskab + bilag
41 1932-1933 - Regnskab
42 1933-1934 - Regnskab
43 1934-1935 - Regnskab
44 1935-1936 - Regnskab
45 1936-1937 - Regnskab
46 1937-1938 - Regnskab
47 1938-1939 - Regnskab
48 1939-1940 - Regnskab
49 1940-1941 - Regnskab
50 1941-1942 - Regnskab
51 1942-1943 - Regnskab
52 1943-1944 - Regnskab
53 1944-1945 - Regnskab
54 1945-1946 - Regnskab
55 1947-1948 - Regnskab
56 1948-1949 - Regnskab
57 1949-1950 - Regnskab
58 1950-1951 - Regnskab
59 1951-1952 - Regnskab
60 1952-1953 - Regnskab
61 1953-1954 - Regnskab
62 1954-1955 - Regnskab
63 1955-1956 - Regnskab
64 1956-1957 - Regnskab
65 1957-1958 - Regnskab
6-12 - Frøken Martzen Erlings Legat
1 1885 - Regnskab + bilag
2 1886 - Regnskab + bilag
3 1887 - Regnskab + bilag
4 1888 - Regnskab + bilag
5 1889 - Regnskab + bilag
6 1890 - Regnskab + bilag
7 1891 - Regnskab + bilag
8 1892 - Regnskab + bilag
9 1893 - Regnskab + bilag
10 1894 - Regnskab + bilag
11 1895 - Regnskab + bilag
12 1896 - Regnskab + bilag
13 1897 - Regnskab + bilag
14 1898 - Regnskab + bilag
15 1899 - Regnskab + bilag
16 1900 - Regnskab + bilag
17 1901 - Regnskab + bilag
18 1902 - Regnskab + bilag
19 1903-1904 - Regnskab + bilag
20 1904-1905 - Regnskab + bilag
21 1905-1906 - Regnskab + bilag
22 1906-1907 - Regnskab + bilag
23 1907-1908 - Regnskab + bilag
24 1908-1909 - Regnskab + bilag
25 1909-1910 - Regnskab + bilag
26 1910-1911 - Regnskab + bilag
27 1911-1912 - Regnskab + bilag
28 1912-1913 - Regnskab + bilag
29 1913-1914 - Regnskab + bilag
30 1914-1915 - Regnskab + bilag
31 1915-1916 - Regnskab + bilag
32 1916-1917 - Regnskab + bilag
33 1917-1918 - Regnskab + bilag
34 1918-1919 - Regnskab + bilag
35 1919-1920 - Regnskab + bilag
36 1920-1921 - Regnskab + bilag
37 1921-1922 - Regnskab + bilag
38 1922-1923 - Regnskab + bilag
39 1923-1924 - Regnskab + bilag
40 1932-1933 - Regnskab
41 1933-1934 - Regnskab
42 1934-1935 - Regnskab
43 1935-1936 - Regnskab
44 1936-1937 - Regnskab
45 1937-1938 - Regnskab
46 1938-1939 - Regnskab
47 1939-1940 - Regnskab
48 1940-1941 - Regnskab
49 1941-1942 - Regnskab
50 1942-1943 - Regnskab
51 1943-1944 - Regnskab
52 1944-1945 - Regnskab
53 1945-1946 - Regnskab
54 1947-1948 - Regnskab
55 1948-1949 - Regnskab
56 1949-1950 - Regnskab
57 1950-1951 - Regnskab
58 1951-1952 - Regnskab
59 1952-1953 - Regnskab
60 1953-1954 - Regnskab
61 1954-1955 - Regnskab
62 1955-1956 - Regnskab
63 1956-1957 - Regnskab
64 1957-1958 - Regnskab
6-13 - Rasmus og Henriette Raahauges Legat
1 1886-1914 - Regnskabsbog
2 1886 - Regnskab + bilag
3 1887 - Regnskab + bilag
4 1888 - Regnskab + bilag
5 1889 - Regnskab + bilag
6 1890 - Regnskab + bilag
7 1891 - Regnskab + bilag
8 1892 - Regnskab + bilag
9 1893 - Regnskab + bilag
10 1894 - Regnskab + bilag
11 1895 - Regnskab + bilag
12 1896 - Regnskab + bilag
13 1897 - Regnskab + bilag
14 1898 - Regnskab + bilag
15 1899 - Regnskab + bilag
16 1900 - Regnskab + bilag
17 1901 - Regnskab + bilag
18 1902 - Regnskab + bilag
19 1903-1904 - Regnskab + bilag
20 1904-1905 - Regnskab + bilag
21 1905-1906 - Regnskab + bilag
22 1906-1907 - Regnskab + bilag
23 1907-1908 - Regnskab + bilag
24 1908-1909 - Regnskab + bilag
25 1909-1910 - Regnskab + bilag
26 1910-1911 - Regnskab + bilag
27 1911-1912 - Regnskab + bilag
28 1912-1913 - Regnskab + bilag
29 1913-1914 - Regnskab + bilag
30 1914-1915 - Regnskab + bilag
31 1915-1916 - Regnskab + bilag
32 1916-1917 - Regnskab + bilag
33 1917-1918 - Regnskab + bilag
34 1918-1919 - Regnskab + bilag
35 1919-1920 - Regnskab + bilag
36 1920-1921 - Regnskab + bilag
37 1921-1922 - Regnskab + bilag
38 1922-1923 - Regnskab + bilag
39 1923-1924 - Regnskab + bilag
40 1932-1933 - Regnskab
41 1933-1934 - Regnskab
42 1934-1935 - Regnskab
43 1935-1936 - Regnskab
44 1936-1937 - Regnskab
45 1937-1938 - Regnskab
46 1938-1939 - Regnskab
47 1939-1940 - Regnskab
48 1940-1941 - Regnskab
49 1941-1942 - Regnskab
50 1942-1943 - Regnskab
51 1943-1944 - Regnskab
52 1944-1945 - Regnskab
53 1945-1946 - Regnskab
54 1947-1948 - Regnskab
55 1948-1949 - Regnskab
56 1949-1950 - Regnskab
57 1950-1951 - Regnskab
58 1951-1952 - Regnskab
59 1952-1953 - Regnskab
60 1953-1954 - Regnskab
61 1954-1955 - Regnskab
62 1955-1956 - Regnskab
63 1956-1957 - Regnskab
64 1957-1958 - Regnskab
6-14 - Købmand Ludvig Reimers Legat
1 1887-1912 - Regnskabsbog
2 1913 - Regnskabsbog
3 1887 - Regnskab + bilag
4 1888 - Regnskab + bilag
5 1889 - Rengskab + bilag
6 1890 - Regnskab + bilag
7 1891 - Regnskab + bilag
8 1892 - Regnskab + bilag
9 1893 - Regnskab + bilag
10 1894 - Regnskab + bilag
11 1895 - Regnskab + bilag
12 1896 - Regnskab + bilag
13 1897 - Regnskab + bilag
14 1898 - Regnskab + bilag
15 1899 - Regnskab + bilag
16 1900 - Regnskab + bilag
17 1901 - Regnskab + bilag
18 1902 - Regnskab + bilag
19 1903-1904 - Regnskab + bilag
20 1904-1905 - Regnskab + bilag
21 1905-1906 - Regnskab + bilag
22 1906-1907 - Regnskab + bilag
23 1907-1908 - Regnskab + bilag
24 1908-1909 - Regnskab + bilag
25 1909-1910 - Regnskab + bilag
26 1910 - Regnskab + bilag
27 1911 - Regnskab + bilag
28 1912 - Regnskab + bilag
29 1913 - Regnskab + bilag
30 1914-1915 - Regnskab + bilag
31 1915-1916 - Regnskab + bilag
32 1916-1917 - Regnskab + bilag
33 1917-1918 - Regnskab + bilag
34 1918-1919 - Regnskab + bilag
35 1919-1920 - Regnskab + bilag
36 1920-1921 - Regnskab + bilag
37 1921-1922 - Regnskab + bilag
38 1922-1923 - Regnskab + bilag
39 1923-1924 - Regnskab + bilag
40 1932-1933 - Regnskab
41 1933-1934 - Regnskab
42 1934-1935 - Regnskab
43 1935-1936 - Regnskab
44 1936-1937 - Regnskab
45 1937-1938 - Regnskab
46 1938-1939 - Regnskab
47 1939-1940 - Regnskab
48 1940-1941 - Regnskab
49 1941-1942 - Regnskab
50 1942-1943 - Regnskab
51 1943-1944 - Regnskab
52 1944-1945 - Regnskab
53 1945-1946 - Regnskab
54 1947-1948 - Regnskab
55 1948-1949 - Regnskab
56 1949-1950 - Regnskab
57 1950-1951 - Regnskab
58 1951-1952 - Regnskab
59 1952-1953 - Regnskab
60 1953-1954 - Regnskab
61 1954-1955 - Regnskab
62 1955-1956 - Regnskab
63 1956-1957 - Regnskab
64 1957-1958 - Regnskab
6-15 - Distriktslæge Niels Christian Møller og Hustrus Augustine, f. Dorps Legat
1 1914 - Regnskab
2 1924 - Regnskab
6-16 - Kong Christian d. IX.s og dronning Louises Jubilæumslegat
1 1889-1914 - Regnskabsbog
2 1889 - Regnskab + bilag
3 1890 - Regnskab + bilag
4 1891 - Regnskab + bilag
5 1892 - Regnskab + bilag
6 1893 - Regnskab + bilag
7 1894 - Regnskab + bilag
8 1895 - Regnskab + bilag
9 1896 - Regnskab + bilag
10 1897 - Regnskab + bilag
11 1898 - Regnskab + bilag
12 1899 - Regnskab + bilag
13 1900 - Regnskab + bilag
14 1901 - Regnskab + bilag
15 1902 - Regnskab + bilag
16 1903-1904 - Regnskab + bilag
17 1904-1905 - Regnskab + bilag
18 1905-1906 - Regnskab + bilag
19 1906-1907 - Regnskab + bilag
20 1907-1908 - Regnskab + bilag
21 1908-1909 - Regnskab + bilag
22 1909-1910 - Regnskab + bilag
23 1910-1911 - Regnskab + bilag
24 1911-1912 - Regnskab + bilag
25 1912-1913 - Regnskab + bilag
26 1913-1914 - Regnskab + bilag
27 1914-1915 - Regnskab + bilag
28 1915-1916 - Regnskab + bilag
29 1916-1917 - Regnskab + bilag
30 1917-1918 - Regnskab + bilag
31 1918-1919 - Regnskab + bilag
32 1919-1920 - Regnskab + bilag
33 1920-1921 - Regnskab + bilag
34 1921-1922 - Regnskab + bilag
35 1922-1923 - Regnskab + bilag
36 1923-1924 - Regnskab + bilag
37 1932-1933 - Regnskab
38 1933-1934 - Regnskab
39 1934-1935 - Regnskab
40 1935-1936 - Regnskab
41 1936-1937 - Regnskab
42 1937-1938 - Regnskab
43 1938-1939 - Regnskab
44 1939-1940 - Regnskab
45 1940-1941 - Regnskab
46 1941-1942 - Regnskab
47 1942-1943 - Regnskab
48 1943-1944 - Regnskab
49 1944-1945 - Regnskab
50 1945-1946 - Regnskab
51 1947-1948 - Regnskab
52 1948-1949 - Regnskab
53 1949-1950 - Regnskab
54 1950-1951 - Regnskab
55 1951-1952 - Regnskab
56 1952-1953 - Regnskab
57 1953-1954 - Regnskab
58 1954-1955 - Regnskab
59 1955-1956 - Regnskab
60 1956-1957 - Regnskab
61 1957-1958 - Regnskab
6-17 - Postmester, Kaptajn Carl Edouard Gjedsteds Legat
1 1924-1931 - Legatberetning
6-18 - Konsul Peter Scheel Winchells og hustru Laura Sophie Margrethe Winchells f. Bertelsens Legat
1 1949-1957 - Diverse breve m.m.
2 1896 - Regnskab
3 1897 - Regnskab m.m.
4 1898 - Regnskab m.m.
5 1899 - Regnskab m.m.
6 1900 - Regnskab m.m.
7 1901 - Regnskab m.m.
8 1902 - Regnskab m.m.
9 1903 - Regnskab m.m.
10 1904 - Regnskab m.m.
11 1905 - Kvittering for regnskab
12 1906 - Kvittering for regnskab
13 1907 - Kvittering for regnskab
14 1908 - Kvittering for regnskab
15 1910 - Kvittering for regnskab
16 1912 - Bilag til regnskab
17 1916 - Bilag til regnskab
18 1919 - Regnskab m.m.
19 1921 - Regnskab m.m.
20 1922 - Regnskab m.m.
21 1923 - Regnskab m.m.
22 1924 - Diverse vedr. regnskab for 1924
23 1925 - Regnskab
24 1925-1927 - Brev fra Legat-revisionen
25 1928 - Beretning
26 1928-1929 - Brev fra Legat-revisionen
27 1928-1930 - Diverse vedr. regnskaber
28 1929 - Beretning
29 1930 - Beretning
30 1932-1933 - Regnskab
31 1933-1934 - Regnskab
32 1934-1935 - Regnskab
33 1935 - Diverse vedr. regnskab
34 1935-1936 - Regnskab m.m.
35 1936-1937 - Regnskab m.m.
36 1937-1938 - Regnskab m.m.
37 1938 - Regnskab
38 1939-1941 - Regnskab m.m.
39 1946 - Diverse vedr. regnskab
40 1947 - Diverse vedr. regnskab
41 1948-1949 - Regnskab m.m.
42 1949-1950 - Regnskab
43 1950-1951 - Regnskab
44 1951-1952 - Regnskab
45 1952-1953 - Regnskab
46 1953-1954 - Regnskab
47 1954 - Regnskab
48 1955 - Regnskab
49 1956 - Regnskab
6-19 - Stiftelsen Konsul Winchells Friboliger
1 1895-1914 - Regnskabsbog
2 1895 - Regnskab + bilag
3 1896 - Regnskab
4 1897 - Regnskab
5 1898 - Regnskab + bilag
6 1899 - Regnskab + bilag
7 1900 - Regnskab + bilag
8 1901 - Regnskab + bilag
9 1902 - Regnskab + bilag
10 1903-1904 - Regnskab + bilag
11 1904-1905 - Regnskab + bilag
12 1905-1906 - Regnskab + bilag
13 1906-1907 - Regnskab + bilag
14 1907-1908 - Regnskab + bilag
15 1908-1909 - Regnskab + bilag
16 1909-1910 - Regnskab + bilag
17 1910-1911 - Regnskab + bilag
18 1911-1912 - Regnskab + bilag
19 1912-1913 - Regnskab + bilag
20 1913-1914 - Regnskab + bilag
21 1914-1915 - Regnskab + bilag
22 1915-1916 - Regnskab + bilag
23 1916-1917 - Regnskab + bilag
24 1917-1918 - Regnskab + bilag
25 1918-1919 - Regnskab + bilag
26 1919-1920 - Regnskab + bilag
27 1920-1921 - Regnskab + bilag
28 1921-1922 - Regnskab + bilag
29 1922-1923 - Regnskab + bilag
30 1923-1924 - Regnskab + bilag
31 1932-1933 - Regnskab
32 1933-1934 - Regnskab
33 1934-1935 - Regnskab
34 1935-1936 - Regnskab
35 1936-1937 - Regnskab
36 1937-1938 - Regnskab
37 1938-1939 - Regnskab
38 1939-1940 - Regnskab
39 1940-1941 - Regnskab
40 1941-1942 - Regnskab
41 1942-1943 - Regnskab
42 1943-1944 - Regnskab
43 1944-1945 - Regnskab
44 1945-1946 - Regnskab
45 1947-1948 - Regnskab
46 1948-1949 - Regnskab
47 1949-1950 - Regnskab
48 1950-1951 - Regnskab
49 1951-1952 - Regnskab
50 1952-1953 - Regnskab
51 1953-1954 - Regnskab
52 1954-1955 - Regnskab
53 1955-1956 - Regnskab
54 1956-1957 - Regnskab
55 1957-1958 - Regnskab
6-20 - Farver Johan Sophus Mathiesens Minde- legat
1 1895-1914 - Regnskabsbog
2 1894 - Regnskab + bilag
3 1895 - Regnskab + bilag
4 1896 - Regnskab
5 1897 - Regnskab + bilag
6 1898 - Regnskab + bilag
7 1899 - Regnskab + bilag
8 1900 - Regnskab + bilag
9 1901 - Regnskab + bilag
10 1902 - Regnskab + bilag
11 1903-1904 - Regnskab + bilag
12 1904-1905 - Regnskab + bilag
13 1905-1906 - Regnskab + bilag
14 1906-1907 - Regnskab + bilag
15 1907-1908 - Regnskab + bilag
16 1908-1909 - Regnskab + bilag
17 1909-1910 - Regnskab + bilag
18 1910-1911 - Regnskab + bilag
19 1911-1912 - Regnskab + bilag
20 1912-1913 - Regnskab + bilag
21 1913-1914 - Regnskab + bilag
22 1914-1915 - Regnskab + bilag
23 1915-1916 - Regnskab + bilag
24 1916-1917 - Regnskab + bilag
25 1917-1918 - Regnskab + bilag
26 1918-1919 - Regnskab + bilag
27 1919-1920 - Regnskab + bilag
28 1920-1921 - Regnskab + bilag
29 1921-1922 - Regnskab + bilag
30 1922-1923 - Regnskab + bilag
31 1923-1924 - Regnskab + bilag
32 1932-1933 - Regnskab
33 1933-1934 - Regnskab
34 1934-1935 - Regnskab
35 1935-1936 - Regnskab
36 1936-1937 - Regnskab
37 1937-1938 - Regnskab
38 1938-1939 - Regnskab
39 1939-1940 - Regnskab
40 1940-1941 - Regnskab
41 1941-1942 - Regnskab
42 1942-1943 - Regnskab
43 1943-1944 - Regnskab
44 1944-1945 - Regnskab
45 1945-1946 - Regnskab
46 1947-1948 - Regnskab
47 1948-1949 - Regnskab
48 1949-1950 - Regnskab
49 1950-1951 - Regnskab
50 1951-1952 - Regnskab
51 1952-1953 - Regnskab
52 1953-1954 - Regnskab
53 1954-1955 - Regnskab
54 1955-1956 - Regnskab
55 1956-1957 - Regnskab
56 1957-1958 - Regnskab
6-21 - Nakskov Handelsstands Legat
1 1896-1914 - Regnskabsbog
2 1896 - Regnskab + bilag
3 1897 - Regnskab + bilag
4 1898 - Regnskab + bilag
5 1899 - Regnskab + bilag
6 1900 - Regnskab + bilag
7 1901 - Regnskab + bilag
8 1902 - Regnskab + bilag
9 1903-1904 - Regnskab + bilag
10 1904-1905 - Regnskab + bilag
11 1905-1906 - Regnskab + bilag
12 1906-1907 - Regnskab + bilag
13 1907-1908 - Regnskab + bilag
14 1908-1909 - Regnskab + bilag
15 1909-1910 - Regnskab + bilag
16 1910-1911 - Regnskab + bilag
17 1911-1912 - Regnskab + bilag
18 1912-1913 - Regnskab + bilag
19 1913-1914 - Regnskab + bilag
20 1914-1915 - Regnskab + bilag
21 1915-1916 - Regnskab + bilag
22 1916-1917 - Regnskab + bilag
23 1917-1918 - Regnskab + bilag
24 1918-1919 - Regnskab + bilag
25 1919-1920 - Regnskab
26 1920-1921 - Regnskab + bilag
27 1921-1922 - Regnskab + bilag
28 1922-1923 - Regnskab + bilag
29 1923-1924 - Regnskab + bilag
30 1932-1933 - Regnskab
31 1933-1934 - Regnskab
32 1934-1935 - Regnskab
33 1935-1936 - Regnskab
34 1936-1937 - Regnskab
35 1937-1938 - Regnskab
36 1938-1939 - Regnskab
37 1939-1940 - Regnskab
38 1940-1941 - Regnskab
39 1941-1942 - Regnskab
40 1942-1943 - Regnskab
41 1943-1944 - Regnskab
42 1944-1945 - Regnskab
43 1945-1946 - Regnskab
44 1947-1948 - Regnskab
45 1948-1949 - Regnskab
46 1949-1950 - Regnskab
47 1950-1951 - Regnskab
48 1951-1952 - Regnskab
49 1952-1953 - Regnskab
50 1953-1954 - Regnskab
51 1954-1955 - Regnskab
52 1955-1956 - Regnskab
53 1956-1957 - Regnskab
54 1957-1958 - Regnskab
6-22 - Afdøde Konsul F.H. Blocks og ligeledes afdøde Hustru Caroline Kirstine Blocks f. Torps Stiftelse
1 1898-1931 - Regnskabsbog
2 1898 - Regnskab + bilag
3 1899-1900 - Regnskab + bilag
4 1901 - Regnskab
5 1902 - Regnskab + bilag
6 1903 - Regnskab + bilag
7 1904 - Regnskab + bilag
8 1905-1906 - Regnskab + bilag
9 1906-1907 - Regnskab + bilag
10 1907-1908 - Regnskab + bilag
11 1908-1909 - Regnskab + bilag
12 1909-1910 - Regnskab + bilag
13 1910-1911 - Regnskab + bilag
14 1911-1912 - Regnskab + bilag
15 1912-1913 - Regnskab + bilag
16 1913-1914 - Regnskab + bilag
17 1914-1915 - Regnskab + bilag
18 1915-1916 - Regnskab + bilag
19 1916-1917 - Regnskab + bilag
20 1917-1918 - Regnskab
21 1918-1919 - Regnskab + bilag
22 1919-1920 - Regnskab + bilag
23 1920-1921 - Regnskab + bilag
24 1921-1922 - Regnskab + bilag
25 1922-1923 - Regnskab + bilag
26 1923-1924 - Regnskab + bilag
27 1900-1930 - Diverse bilag
28 1932-1970 - Diverse bilag
29 1899-1900 - Bog fra Lollands Spare- og Laanebank
30 1923-1931 - Bog fra Den Danske Landmandsbank
31 1924-1945 - Bog fra Den Danske Landmandsbank
32 1925-1932 - Bog fra Den Danske Landmandsbank
33 1936-1965 - Regnskabshæfte + kvitteringsbog
6-24 - Fru Rosa Goldstein, født Lublins Legat
1 1903-1914 - Regnskabsbog
2 1903-1904 - Regnskab + bilag
3 1904-1905 - Regnskab + bilag
4 1905-1906 - Regnskab + bilag
5 1906-1907 - Regnskab + bilag
6 1907-1908 - Regnskab + bilag
7 1908-1909 - Regnskab + bilag
8 1909-1910 - Regnskab + bilag
9 1910-1911 - Regnskab + bilag
10 1911-1912 - Regnskab + bilag
11 1912-1913 - Regnskab + bilag
12 1913-1914 - Regnskab + bilag
13 1914-1915 - Regnskab + bilag
14 1915-1916 - Regnskab + bilag
15 1916-1917 - Regnskab + bilag
16 1917-1918 - Regnskab + bilag
17 1918-1919 - Regnskab + bilag
18 1919-1920 - Regnskab + bilag
19 1920-1921 - Regnskab + bilag
20 1921-1922 - Regnskab + bilag
21 1922-1923 - Regnskab + bilag
22 1923-1924 - Regnskab + bilag
23 1932-1933 - Regnskab
24 1933-1934 - Regnskab
25 1934-1935 - Regnskab
26 1935-1936 - Regnskab
27 1936-1937 - Regnskab
28 1937-1938 - Regnskab
29 1938-1939 - Regnskab
30 1939-1940 - Regnskab
31 1940-1941 - Regnskab
32 1941-1942 - Regnskab
33 1942-1943 - Regnskab
34 1943-1944 - Regnskab
35 1944-1945 - Regnskab
36 1945-1946 - Regnskab
37 1947-1948 - Regnskab
38 1948-1949 - Regnskab
39 1949-1950 - Regnskab
40 1950-1951 - Regnskab
41 1951-1952 - Regnskab
42 1952-1953 - Regnskab
43 1953-1954 - Regnskab
44 1954-1955 - Regnskab
45 1955-1956 - Regnskab
46 1956-1957 - Regnskab
47 1957-1958 - Regnskab
6-26 - Justitsraad, Prokurator H.J. Torps Legat
1 1915-1916 - Regnskab + bilag
2 1916-1917 - Regnskab + bilag
3 1917-1918 - Regnskab + bilag
4 1918-1919 - Regnskab + bilag
5 1919-1920 - Regnskab
6 1920-1921 - Regnskab
7 1921-1922 - Regnskab + bilag
8 1922-1923 - Regnskab + bilag
9 1923-1924 - Regnskab + bilag
10 1932-1933 - Regnskab
11 1933-1934 - Regnskab
12 1934-1935 - Regnskab
13 1935-1936 - Regnskab
14 1936-1937 - Regnskab
15 1937-1938 - Regnskab
16 1938-1939 - Regnskab
17 1939-1940 - Regnskab
18 1940-1941 - Regnskab
19 1941-1942 - Regnskab
20 1942-1943 - Regnskab
21 1943-1944 - Regnskab
22 1944-1945 - Regnskab
23 1945-1946 - Regnskab
24 1947-1948 - Regnskab
25 1948-1949 - Regnskab
26 1949-1950 - Regnskab
27 1950-1951 - Regnskab
28 1951-1952 - Regnskab
29 1952-1953 - Regnskab
30 1953-1954 - Regnskab
31 1954-1955 - Regnskab
32 1955-1956 - Regnskab
33 1956-1957 - Regnskab
34 1957-1958 - Regnskab
6-27 - Peter Poulsen Torps og hustru Thrine Torp, født Hansens Legat
1 1906 - Regnskab + bilag
2 1907 - Regnskab + bilag
3 1908 - Regnskab
4 1909 - Regnskab + bilag
5 1910 - Regnskab
6 1911 - Regnskab
7 1912 - Regnskab + bilag
8 1913 - Regnskab + bilag
9 1914 - Regnskab
10 1915 - Regnskab
11 1916 - Regnskab
12 1917 - Bilag til regnskab
13 1918 - Bilag til regnskab
14 1920 - Bilag til regnskab
6-28 - Borgmester Julius Karberg og hustru Octavia Jophidia, f. Bays Legat
1 1915-1916 - Regnskab + bilag
2 1916-1917 - Regnskab + bilag
3 1917-1918 - Regnskab + bilag
4 1918-1919 - Regnskab + bilag
5 1919-1920 - Regnskab
6 1921-1922 - Regnskab + bilag
7 1922-1923 - Regnskab + bilag
8 1923-1924 - Regnskab + bilag
9 1932-1933 - Regnskab
10 1933-1934 - Regnskab
11 1934-1935 - Regnskab
12 1935-1936 - Regnskab
13 1936-1937 - Regnskab
14 1937-1938 - Regnskab
15 1938-1939 - Regnskab
16 1939-1940 - Regnskab
17 1940-1941 - Regnskab
18 1941-1942 - Regnskab
19 1942-1943 - Regnskab
20 1943-1944 - Regnskab
21 1944-1945 - Regnskab
22 1945-1946 - Regnskab
23 1947-1948 - Regnskab
24 1948-1949 - Regnskab
25 1949-1950 - Regnskab
26 1950-1951 - Regnskab
27 1951-1952 - Regnskab
28 1952-1953 - Regnskab
29 1953-1954 - Regnskab
30 1954-1955 - Regnskab
31 1955-1956 - Regnskab
32 1956-1957 - Regnskab
33 1957-1958 - Regnskab
6-30 - Kobbersmedemester H.L. Langes og Bog- bindermester C.B. Forslunds Legat
1 1913-1914 - Legatberetning
2 1914-1915 - Legatberetning
3 1915-1932 - Legatberetning
6-31 - Konsul E.F. Dan og hustrus præmielegat
1 1908-1914 - Regnskabsbog
2 1908-1909 - Regnskab + bilag
3 1909-1910 - Regnskab + bilag
4 1910-1911 - Regnskab + bilag
5 1911-1912 - Regnskab + bilag
6 1912-1913 - Regnskab + bilag
7 1913-1914 - Regnskab + bilag
8 1914-1915 - Regnskab + bilag
9 1915-1916 - Regnskab + bilag
10 1916-1917 - Regnskab + bilag
11 1917-1918 - Regnskab + bilag
12 1918-1919 - Regnskab + bilag
13 1919-1920 - Regnskab + bilag
14 1920-1921 - Regnskab + bilag
15 1921-1922 - Regnskab + bilag
16 1922-1923 - Regnskab + bilag
17 1923-1924 - Regnskab + bilag
18 1932-1933 - Regnskab
19 1933-1934 - Regnskab
20 1934-1935 - Regnskab
21 1935-1936 - Regnskab
22 1936-1937 - Regnskab
23 1937-1938 - Regnskab
24 1938-1939 - Regnskab
25 1939-1940 - Regnskab
26 1940-1941 - Regnskab
27 1941-1942 - Regnskab
28 1942-1943 - Regnskab
29 1943-1944 - Regnskab
30 1944-1945 - Regnskab
31 1945-1946 - Regnskab
32 1947-1948 - Regnskab
33 1948-1949 - Regnskab
34 1949-1950 - Regnskab
35 1950-1951 - Regnskab
36 1951-1952 - Regnskab
37 1952-1953 - Regnskab
38 1953-1954 - Regnskab
39 1954-1955 - Regnskab
40 1955-1956 - Regnskab
41 1956-1957 - Regnskab
42 1957-1958 - Regnskab
6-32 - Bogtrykker M. Lazarus`s legat
1 1909-1914 - Regnskabsbog
2 1909-1910 - Regnskab + bilag
3 1910-1911 - Regnskab + bilag
4 1911-1912 - Regnskab + bilag
5 1912-1913 - Regnskab + bilag
6 1913-1914 - Regnskab + bilag
7 1914-1915 - Regnskab + bilag
8 1915-1916 - Regnskab + bilag
9 1916-1917 - Regnskab + bilag
10 1917-1918 - Regnskab + bilag
11 1918-1919 - Regnskab + bilag
12 1920-1921 - Regnskab + bilag
13 1921-1922 - Regnskab + bilag
14 1922-1923 - Regnskab + bilag
15 1923-1924 - Regnskab + bilag
16 1932-1933 - Regnskab
17 1933-1934 - Regnskab
18 1934-1935 - Regnskab
19 1935-1936 - Regnskab
20 1936-1937 - Regnskab
21 1937-1938 - Regnskab
22 1938-1939 - Regnskab
23 1939-1940 - Regnskab
24 1940-1941 - Regnskab
25 1941-1942 - Regnskab
26 1942-1943 - Regnskab
27 1943-1944 - Regnskab
28 1944-1945 - Regnskab
29 1945-1946 - Regnskab
30 1947-1948 - Regnskab
31 1948-1949 - Regnskab
32 1949-1950 - Regnskab
10 1940-1941 - Regnskab
11 1941-1942 - Regnskab
12 1942-1943 - Regnskab
13 1943-1944 - Regnskab
14 1944-1945 - Regnskab
15 1945-1946 - Regnskab
16 1947-1948 - Regnskab
17 1948-1949 - Regnskab
18 1949-1950 - Regnskab
19 1950-1951 - Regnskab
20 1951-1952 - Regnskab
21 1952-1953 - Regnskab
22 1953-1954 - Regnskab
23 1954-1955 - Regnskab
24 1955-1956 - Regnskab
25 1956-1957 - Regnskab
26 1957-1958 - Regnskab
6-43 - Enke Karen Friis Legat
1 1932-1933 - Regnskab
2 1933-1934 - Regnskab
3 1934-1935 - Regnskab
4 1935-1936 - Regnskab
5 1936-1937 - Regnskab
6 1937-1938 - Regnskab
7 1938-1939 - Regnskab
8 1939-1940 - Regnskab
9 1940-1941 - Regnskab
10 1941-1942 - Regnskab
11 1942-1943 - Regnskab
12 1943-1944 - Regnskab
13 1944-1945 - Regnskab
14 1945-1946 - Regnskab
15 1947-1948 - Regnskab
16 1948-1949 - Regnskab
17 1949-1950 - Regnskab
18 1950-1951 - Regnskab
19 1951-1952 - Regnskab
20 1952-1953 - Regnskab
21 1953-1954 - Regnskab
22 1954-1955 - Regnskab
23 1955-1956 - Regnskab
24 1956-1957 - Regnskab
25 1957-1958 - Regnskab
14-9 - Forskelligt
1 1922 - Beretning fra Købstadsforeningens Låneudvalg
2 1922-1927 - Beretning fra Købstadsforeningens Låneudvalg
3 1922-1928 - Beretning fra Købstadsforeningens Låneudvalg
4 1928-1933 - Beretning fra Købstadsforeningens Låneudvalg
5 1933-1939 - Beretning fra Købstadsforeningens Låneudvalg
6 1940-1945 - Købstadskommunernes Låneforening. Beretning og regnskab.

Søg videre i Nakskov lokalhistoriske Arkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top