Københavnsk konsortium vil udstykke 50 grunde i Holleby. Har erhvervet 10 tdr. land fra Hollebygård - Rudbjerg sogneråd anbefalede udstykningen

Nummer U107
Type Aviser og artikler
Illustrationer Nej
Indholdsnote Til sognerådsmødet i aftes i Rudbjerg storkommune havde landinspektør Stolze Møller, Nakskov, fremsendt et andragende tilladelse til at udstykke matrikelnumrene 2o og 2q Holleby i Arninge sogn
Årstal 1966
Dateringsnote 10-05-1966
Trykt i medie NY DAG
Arkiv Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Top
;