Ørslev Kirke og Ørslev Menighedsråd

Nummer A69
Type Arkivalier
Arkivskaber
Ørslev Kirke
Beskrivelse 1 KASSE
Testamente..1899
Salmebøger
RITUALER.1936
2. kasse
Kandidatopstilling og erklæringer
Præste og provsteskifte
Gamle forsikringer
Obligationer
Gamle Regulativer
Diverse papirer
Kirkens Restaurering
Årsbudgetter - Overslag - Årsregnskaber

Alterbog.1901. tilh. Paula Hunderup Hvide.(1928)

Kirkegårdskort
Udskrifter fra Kirkesyn. 1924-1961
Forhandlingsprotokol for Valgbestyrelasen
Kirkegårdsprotokol.1968
Gravsteder Ørslev Kirkegård
Menighedsråd Ørslev sogn 1903
Graverordningen
Gravstedsordning. Maren Pedersen

Orgelet
Registrering af kirke omgivelser i Fyns amt.1980
Begravelsesprotokol
Forhandlingsprotokoller.1904-1971

En konfirmationssøndag i Ørslev Kirke. 1886
7 avisudklip. 1969-1970
Kirkens overgang til selveje 1919
Grænseforandringer Husby-Ørslev 1932-1944
Reparations af stolestader 1924
Regulativer og skrivelser
2 læg diverse
Breve til tilsynet
Indkøb af særkalk m.m. 1939
Cirkulærer
Vedr. Varmeanlæg. 1916 -1928 - 1940
Ny dør i våbenhuset. 1937
Reparation af døbefont.1958
Forhandlingsprotokol 1904-1971

Regnskab for Ørslev fattigkasse 1872-1881
Regnskaber over Kvægtiende 1840-1881
Lister over Indsamling og modtager af frivillige gaver. 1974-75 og 86
Kandidatlister til menighedsrådsvalg 1912-1961
Menigrådsvalglister 1932 -1949-1953-1957-1961
Oversigt over kirkens formueforhold. 1923-38 og 1945-46 og 1958
Revisionsbemærkninger til Regnskab 1875-1928
Regnskab menighedsrådskasse 1924-1956
Kladde til overslag over indtægter og udgifter1945-1956
Regnskaber 1925-1961
Wedellsborg Jordebog 1695-1699
Artikel om kirken skrevet af Jette Erichsen (Peter Hansen
Forsiddebilled. DE 4 Kirker nov 2018
Avisartikel om døbefont og Prædikestol.1978
Periode 1200 - 2018
Dateringsnote 1912 - 1970
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Ørslev Sogn (Middelfart Kommune) (1000-2050)
Arkiv Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Søg videre i Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Top
;