Jul i Kalundborg og Omegn 1958 - 1968

Nummer C203
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) Volmer Vejlø
Indholdsnote 1958 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1) Ære være Gud i det lave af sognepræst Aage Bundgaard.
2) Fra latinskole til gyumnasium af Kr. J. Højberg.
3) Kyholm et Qurantaine-etablissement i Katteegat af Hans H. Schiøtt.
4) Tre gamle breve skrevet af Peter Andreas Gyth berettet af Gertrud Frederiksen.
5) &0 år i Kina . Lidt om den 87 årige missonær Ellen Nielsen fra Kaltred som rejste ud i 1897af Astrid Poulsen.
6) Byens lys.
7) Fra skolen i gammelhjem af "en af dem ".
8) Min største oplevelse har været at se mine forældres glædestårer af musikhandler Wilh. Fiedel.
9) Fra et lille stykke Danmark af lærer Knud Jensen.
10) Fra sagnenes verden af August F. Schmidt.
11) En general-Postdirektions-Plaket af 1809 af Hans H. Schiøtt.
12) En usædvanlig transport udover det sædvanlige af Lomann Nielsen.
13)Julius Saabye- drengen fra Bjerre. Den vestsjællandste spillemand af Chr. Ruberg.
14) Tanker ved et jubilæum. Thyme og søn gennem 150 år.Af Fr. Thyme.
15) En males erindrineger fra Kalundborg og Røsnæs af Harald Henriksen.
16) Sporten i Kalundborg ved Carl Olsen.
17) Skolernes realklasser 1933- 19558.
18) Årets gang.
19) Asnæsværket tager form.
20)Et nyt træk i havnens ansigt.
21)Årets mærkedage.

1959 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Født er i dag af pastor Gustav Helms.
2)To brødres bygningsværker af M.Müllertz.
3)I bedstefaders hus på torvet. lidt om en legevogn, feriedrenge og andet mærkeligt ved århundredeskiftet af Erik Plaugmann.
4)Fra Svallerup sogn af Aage F.Sc5midt.
5)Torskefiskeri i Davisstræde af Erik Hottmeyer.
6)Efterårsferie af Chr. Andersen.
7)I gravkoens spor Erik Skov.
8)Mens byen gror af Kr. J.Højberg.
9)1809-1959 vedr. S.P. Jensens 150 års jubilæum
10)Årets portræt J.Hagem,ann- Petersen.
11)Ved houget
12)Svaleurt.En Dansk by og dens ansigt af"svaleurt".
13)Et 50 års minde. Kalundborg museum af Hedvig Hoffmeyeer.
14)Min lille julekalender sang af Kjeld Jørgensen.
15)Den gamle kbmandgårs gennem halvandethundrede år. S.P.Jens jubilæum d.15. november.
16)Luftbillede af Bukh.
17)Asnæsværkets indvielse
18)Bane og havn.
19)Spoprten i Kalundborg i 1959 af Carl Olsen.
20)Skolerne afgangsklasser 1934-1959.
21)Årets gang.
22)Kalundbor byhistriske arkiv af Kr.J.Højberg.
23)Årerts mærkedage

1960 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Verdens første juleprædiken af pastor C.F.Bay
2)Historie og gadenavne af Kr.J.Højberg.
3)Et skud i tågen af C.A..
4)Peter Trellund- en udmærket og virksom borgmester.
5)Da borgmesteren boede i Adelgade- spredte træk om Adelgade nr. 10. af dr.phil. Ada Bruhn Hoffmeyer.
6)Da vi havde sommerteater på Møllebakken afWilly Asmark.
7)Historien om et landvindingsprojekt om dæmningsanlæg ved Vrøj.
8)Der bygges ny jernbaestation.
9)Fra den gamle station af redaktør Ole Kampmann.
10)Kammerkunst i Kalundborg om Kalundborg musikforening.
11)Peters jul sang af S.M.Jørgensen.
12Kalundborg husmoderforening gennem 40 år af Helga Louring.
13)Byremser fra Kalundborgegnen af Auguat F.Schmidt.
14)Årets gang.
15)Sporten i Kalundborg 1960.
16)Skolernes afgangsklasser 1935- 1960.

1961 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)En glædelig jul af pastor Ejnar Norup.
2)Lidt af en "bakketrolds" saga. Tanker over en skitsebog af J.Th.Lundbye af redaktør aage Jensen.
3)Fra den gamle bryggergaard af J.Kr.Højberg.
4)Refsnæsgaard-Sjællands vestligste af H.H.schiøtt.
5)Økumenisk arbejdslejr på Lerchenborgvej.
6)Fra Tømmerup sogn af august F.Schmidt.
7)Årets gang.Boliger-boliger-boliger.
8)En jul i kaneklokkernes tid.Minder om jlen på en stor gård i Vestsjælland for en menneskealder siden. Af Max Jcobsen.
9)Dansk Vedol bygger oliraffinaderi
10)Tiggernes slot af museumsinspektør Erik Skov.
11)Årets gang.
Lidt om lægeplanter ved Kalundborg. af Børge Hjorth-Olsen.
12)Langs storebælts kyst af Chr. Andersen.
13)Hvor kuglerne støbes om borgmester Hagemann-Petersen.
14)De gamles grave af Helene Hansen.
15)Årets gang midt i en dieseltid.
16)Sporten i Kalundborg 1961.
17)Skolernes afgangsklasser 1936-1961.
18)Årets gang.
19)Årets mærkedage.

1962 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Gud i menneskevold af åastor Niels Johan Frederiksen
2)Fred på jord sang af Kjeld Jørgensen
3)Intrck fra Kalundborgtrakten af Sally Salminen
4)Niels Gotfriedsens gard Adelgade 5-7 af Chr. Waagepetersen.
5) Kirkebakken - Asnæsværket. Historiens landevej. Fra Kirkebakken til asnæsværket en times gang- og 800 år af Kr. J. Højberg.
6)En kalundborggenser under brændende sejl af marinemaleren Otto Stoltenberg.
7)En kæmpe på 87- vognmand og fisker om Sigurd Hansen .
8)Årets gang .
9)Reersø af J.Kr.Højberg.
10)Et 400 års minde af kirkehistoririske samlinger.
11)Fra Føllenslev og Nekseløaf August F:Schmidt.
12)Barndomsdage af Helene Hansen.
13)Hovedbrud for den lidt ældre generation.
14)Jul i Kalundborg og omegn har sit første jubilæum af Volmer Vejlø.
15)Årerts gang.
16)Kalundborg centralbibliotek af Sigurd Krogh og bibliotekskonsulent Sven Plovgaard.
17)Et skoleminde om sn skoleudflugt i 1906 af Mathikde Larsen.
18)Sporten i 1962.
19)skolernes afgangklasser 1937 og 1962.
20)Den nye kirke i Østbyen af J.Balle.
21)Årets mærkedage.

1963 Jul i Kalundborg og Omegn indholder:
1)Med nøglen om halsenaf pastor Edvard Lyse.
2)Glimt fra barndommens erindringsbog af profesor dr. Knud O.Møller.
3)Årets gang.
4)Kalundborg Slots ladegård gennem tiderne af Kr.J. Højberg.
5)FDF 50 års jubilæum.
6)Mellem Kalundborg og Tissø af August F. Schmidt.
7)Intet er skønnere end udsigten fra Møllebakken en sommermorgen sssiger Danmarks cikusdronning fru Iren Benneweis af Kjeld Jørgensen.
8)Aage Øbro - en fynbo på Sjælland.
9)Kalundborghallen indvielse.
10)Frederik Algreen-Ussing og lokalhistorien af Kr. J.Højberg.
11)Med færgerne gennem isen-glimt fra et halvt århunderedes isvintre.
12)Hyrdedrengen af Chr. Andersen.
13)Årets gang.
14)Skolernes afgangsklasser 1938-1963.
15)Kalundborg gymnasium tager sin nye skolebygning i brug.
16)Rejepytten i dag og for 65 år siden.
17)Sport i 1963.
18)^Årets gang.
19)Årets mærkedage.

1964 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Til en protestantisk Maria af J.P.Vad.
2)Møllebakken af Kr.J.Højberg.
3)Kalundborgs middelalderlige præstegard af CHR: Waagepetersen.
4)En kalundborgdreng der blev professor. Af professor Max. Bruhns erindringer.
5)Hyhnshus af Anna Myrhøj.
6)PÅ lyngen for 35 år siden af Poul Nielsen.
7)Lidt om steder og folkelliv på Røsnæs af Aage F. Schmidt.
8)Hvordan Kalundborg oplevede 1864 som Ole Lund fortæller det.
9)Et gensyn lærer Jacob Jensen Hovøre .
10)Af Klovby skoles hiatorie af A.C.Lundgaard Christensen.
11)Borgernes klub 100 år eller mere af Kr.J.Højberg.
12)Glem aldrig dit fader vor af kriminalassistent Kjeld Jørgensen.
13)Testamentet af Hnas H.Schiøtt.
14)Årets gang.
15)Skolernes afgangsklasser 1939-1963
16)Åreets gang.
17)Årets mærkedage.

1965 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Flugten af pastor J.Balle.
2)Kredslæge Møllers 100 års dag af Aage Jensne.
3)En kalundborgfamile af Erik Brostrøm.
4)P.Timm, maler og fotograf af Chr. Waagepetersen.
5)Kalundborgs pris digt af Kr. J.Højberg.
6)Kan du huske .
7)Fra Møllestræde 7 til Elmegade 29 på 100 år af Kr.J.Højberg.
8)Årets gang.
9)Lidt om Bromølle Kro af J.Hagemann.
10)Jyderup-sslaget.
11)Min barndoms jul .
12)En kalundborgdreng ser tilbage af Jacob Jensen Hovøre.
13)Nu tændes de stjerner digt af Johannes Jørgensen
14)Fra det gamle album.
15)Sporten i 1965 af Wilh. Grandt.
16)Skolernes afgangsklasser 1965.
19)Årets gang.
20)FDF på Rynkevang.
21)Maritime besøg.

1966 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Juleglæden af pastor Erik Kyndal.
2)Af livet i Ole Lunds gård 1800-1850 af Kr. J.Højberg.
3)De små ting i hverdagen.
4)Borgmester Peter Nicolaj Fuglede af Anna Myrhøj.
5)Kan de huske "kiosksen".
6)Noget om krigstiden 1804-14 på Kalundborgegnen af Trolle H. Bagger.
7)Kalundborgkerdsens folketingsmænd siden 1949
8)Kirkens klokker af Kirsten Nielsen.
9)Fra sct Jørgensgaard til Sct.Jørgens legat af Kr.J.Højberg.
10)Nye kunstværker til Kalundborg .
11)Sriden omkring Christoffer Krabbe af Aage Jensen.
12)Min barndoms jul digt af S.M.Jørgensen.
13)En prik på Danmnarkskortet om Nekselø.
14)Den gamle mappe fortæller af sognepræst Ib Vindeløv.
15)Sport 1966 af Wilm. Brandt.
16)Gemt i Røsnæs jord om en udgravning.
17)Atter en ny færge til Sejerø.
18)Årets gang.
19)Skolernes afgangsklasser.
20)Ny generator til Asnæsværket.
21)Årets gang.


1967 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1) Hvad er livet af sognepræst Jens Koudal.
2) Af livet i Ole Lunds Gård 1800-1850 af Kr. J.Højberg.
3) Inspektørboliogen ved Saltbækvig.
4) 100 års mindedag for Ove Rode af Aage Jensen.
5) Sommerglimt af Thøger Birkeland.
6) De små ting i Hverdagen.
7) Sct. Olai i Kalundborg af Kr.J.Højberg.
8) Til minde om Svend Rasmussen.
9) Nyvangskirken indvies.
10) Spaniolerne på Kalundborgegnen 1808.
11) Noget om at bygge en juletræsfod af Simon.
12) Den gamle by digt af S.M.Jørgensen.
13)100 år gamle billeder af C.W..
14) Sport i 1967 af Wilm. Grandt.
15) Med blyant og håndregnemaskine om dr.phil. H.Qvade Rasmussen.
16) Skolernes afgangsklasser.
17) Fra den gamle skole 3 billerder fra 1910 og 1913.
18)Carmen Curlers - et industrieventyr skitse over nybyggeriet og et gammelt hus på stedet.
19)Årets gang.
20)Fra illusteret Tidende omkring 1866.
21)Fra det gamle album

1968 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Denne mærkelige fest afpastor Erik Nissen.
2)Af livet på Ole Lunds gård af Kr.J.Hø'jberg.
3)De små ting i hverdagen af H.Kielgast.
4)Barndomserindringer fra Højbyen af Asta Krogh.
5)Lindegården far kongelig len til museum af Kr. J. Højberg.
6)På skøjter af Jens Jensen.
7)En dansk opfinder Wilhem Hellesen af F.Hellberg.
8)Jubilæumoktober 1968.
9)Johan Thomas Lundbye.
10)Den skabende ånd af Kr.J.Højberg.
11)Minder om glade drengeår.
12)Ulshøjskolen indvies.
13)Nissejul sang af S.M.Jørgensen.
14)Årets gang.
15)Fra det gamle album.
16)Sporten i1968 af Wilh. Grandt.
17)Skolernes afgangsklasser 1968
Årstal 1968
Udgiver A. Vejjlø's Bogtrykkeri ApS
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Søg videre i Kalundborg Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top