Oversigtskort Svinninge Fjernvarme

Nummer K88
Type Kort og tegninger
Beskrivelse Oversigtskort Svinninge Fjernvarme
Oversigtskort Svinninge Fjernvarme med samtlige matr. nr. i Svinninge By og ledninger til fjernvarme
Bemærkning Målestok 1:2000
Årstal 1968
Størrelse 57,3x84,5
Materiale Øvrige kort
Arkiv Svinninge Lokalhistoriske Arkiv
Top
;