Institutionsarkiv: Th. Langs Skoler - Realskolen.

Nummer A859
Type Arkivalier
Arkivskaber
Th. Langs Skoler.
Beskrivelse Institutionsarkiv: Th. Langs Skoler - Realskolen.
Død/nedlagt 1978
Bemærkning Tidligere placering: A615.

Om Realeksamen (Kilde: Wikipedia)

Realeksamen var en eksamen, man kunne tage - efter fire år i eksamens-mellemskolen indtil 1963 - siden efter 1.-3. real, som var et alternativ til 8.-10. klasse.
Realklasserne blev afskaffet i 1978 og det sidste hold med realeksamen fik den altså i sommeren 1978.

Opdelingen i 8.-10. klasse og 1.-3. real var i grove træk en opdeling af personer, der senere skulle i lære, og personer, der skulle læse videre. Dem der fik realeksamen var derfor ofte mere bogligt stærke. Realeksamen var en forudsætning for umiddelbar adgang til funktionær-uddannelser i kontorfag, finansvirksomheder og andre mellemlange uddannelser som folkeskolelærer, sygeplejerske m. fl. For at få adgang til gymnasium krævedes realeksamen over gennemsnittet. De fleste gymnasieelever kom dog før 1963 på gymnasiet direkte efter 9. skoleår (mellemskoleeksamen).

En række private skoler har bibeholdt ordet realskole i navnet, også efter realeksamens afskaffelse i medfør at skoleloven af 1975. Realeksamen blev indført ved skoleloven af 1903.

A859 kan suppleres med arkivdelen A861 "Th. Langs Skoler - Blandet indhold." A861 supplerer A-fonds til henholdsvis Th. Langs børneskole, realskole, gymnasium, forskoleseminarium og seminarium og rummer fortrinsvist materialer, som i sig indeholder oplysninger med tilknytning til flere end én af skoledelene. Eksempelvis kunne dette bestå af en regnskabsbog for både skole- og seminariedel. Dette gælder også i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at placere et materiale entydigt i én af skoledelene.

En del nyere arkivmateriale er kasseret af Th. Langs Skoler.
Periode 1917 - 1978
Arkiv Silkeborg Arkiv

Yderligere indhold

1-20 1917-1978 - Sager
21-25 1911-1923 - Diverse andet

Søg videre i Silkeborg Arkiv

Top
;