Person og Slægtshistorie

Nummer A42
Type Arkivalier
Arkivskaber
Person og slægtshistorie
Beskrivelse Person og Slægtshistorie
Årstal 2013
Dateringsnote 2013
Arkiv Lokalhistoriske Arkiv, Aalestrup

Yderligere indhold

1 1859-1939 - 1859-1927 De grønne Aner Christopher Jacobsen i Østerbølle/Knaberslægten fra Glerup Forslægt for Jens Sørensen (Frederiksen) i uddrag 1865-1939 De gule Aner Ane Kristensdatter (Kallestrup) og hendes nærmeste forslægt. Forslægt for Margrethe Nielsen Kallestrup i uddrag 1999 Brev fra Ejner Jensen med en beskrivelse af hans tilhørs forhold til egnen. Placering: Hylde læsesal: Personhistorie P8 GV-journalnr.: 1999173
2 1995 - " Her er mit liv" fortalt af giver til et møde i Lions Klub ( regnskabskonsulent Peder Kruse Adsersen) Placering: Læsesal: Personh. , esseltebox P 9 GV-journalnr.: 1999164
3 1996 - 1996 Korrespondance mellem Lokalhistorisk Arkiv i Aalestrup og Landsarkivet for Fyn og Marie Jensen Osmunson, Idaho, USA, som er en efterkommer efter Thomas Jensen og Else Marie Jensen, Fjelsø. Placering: Læsesal: Hylde esselteboks P 9 GV-journalnr.: 1999121
4 - Data og familiegruppe skema for Husmand Thomas Jensen og Else Marie Jensen, Fjelsø udarb. Af Palle Plet Jensen, Rødby Korrespondance fra arkivet bagerst i omslaget Placering: Læsesal: Hylde esselteboks P 9 GV-journalnr.: 1999120
5 - Vedr. Sofie Thomsen, Testrup 1 avisudklip med overskriften " 5 gamle søskende" Placering: Ks.: Testrup 3 GV-journalnr.: 1999098
6 1960-1970 - Vedr. mekaniker Peter Herman Avisudklip vedr. hans 75 og 85 års fødselsdag i henholdsvis 1960 og 1970 Placering: Ks.: Aalestrup 7 GV-journalnr.: 1999097
7 1877-1913 - 1971 - 1 dåbsattest for Jens Peter Rasmussen, født 1879 i Østerbølle 1960 - 1 dåbsattest for Sørine Sørensen, født 1877 i Vesterbølle 1971 - 1 vielsesattest for Jens Peter Rasmussen og Sørine Sørensen, viet i 1913 i Svingelbjerg Placering: Ks.: Østerbølle 2 GV-journalnr.: 1999085
8 1923 - Vedr. snedkermester Jens Hansen, Vestergade 40, Lykønsknings telegrammer til deres sølvbryllup i 1923 Placering: Ks. Aalestrup 7 GV-journalnr.: 1999083
9 1912 - Jens P. Rasmussen,s Sygekasse-flyttebog fra 1912 Placering: Ks.: Vesterbølle 8 GV-journalnr.: 1999081
10 1987 - Hans Dollerup,s rejse til Himalaya Fotokopi af Morgenavisen Jyllands Posten 1987 Med overskrifterne: "Aalestrup-par,s ni rædsels-døgn i Himalaya" "Fanget i Tibets bjerge" "Fanget i Sneen" Placering: Ks.: Vesterbølle 8 GV-journalnr.: 1999079
11 1930 - Vedr. Niels Andersen, Fjelsø Diplom for markbrug tilkendt Niels Andersen i 1930 af De Samvirkende Jyske Husmandsforeninger Fjelsø Husmandsforening, formand Herman Larsen Placering: SB 1999/ 02 : Magasin 2 GV-journalnr.: 1999065
12 1916-1934 - Vedr. Jens Mourits Jensen, Guldager Et æresmedlemsbevis 1934 fra Rinds Herred Husmandskreds samt 5 foto 1 fra Guldager skole 1 2det hold rejsende husmandskoner 1916 2 ligende billeder unden årstal, på alle tre er Petrea Jensen, Guldager nævnt 1 ukendt Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1999064
13 1891 - Mindeord for Mette Marie Andersdatter i Bystrup i 1891(mindeskrift) født 19.marts. 1814 i Knudstrup død 17. April 1891 i Fjelsø begravet iflg. Gedsted kirkebog folie 3o3 den 24.april 1891, enke efter Peter Nielsen i Bystrup Placering: Ks. Gedsted 3 GV-journalnr.: 1999063
14 - 5 telegrammer 1 avisudklip om lærer J. K. Jensen som har Diamantbryllup, tidligere lærer i Klotrup og Bystrup skole 10 kort og breve Medlemsbevis til Fjelsø Afholdsforening 1916 1 lille foto 1 sygekasse bog - for Gedsted-Fjelsø kommunes sygekasse 4 Koppeattester 1 postkvitteringsbog Placering: Ks. Fjelsø 6 GV-journalnr.: 1999058
15 - Diverse foto efter brdr. Jacob og Martin Møller, Knabervej 31, Klotrup orginal foto indsat i Fjelsø alb. Findes i fotokopi i omslag Ks. Fjelsø 6 Placering: Ks. Fjelsø 6 GV-journalnr.: 1999057
16 1894-1955 - Vedr. Niels Jacobsen Møller og hustru Sørine Kirstine Møller, f. Sørensen 1 soldaterbog 1910 1 vaccinationsattest for Sørine Sørensen fra 1897 1 medlemskort - Kræftens Bekæmpelse 1 kort til radiumstationen i Aarhus 1936-1940, og personlige postkort Diverse regninger 1 afregningsbog - Hobro og Omegns Andelsslagteri 1943-1949 1 kontrabog - Gedsted Andelsmejeri 1923 3 kontrabøger - Fjelsø Mejeri 1938 - 41 - 42 1 afskrift af overenskomst vedr. vej i 1931 1 pantebrev 1934 1 kassekredit-kontrakt 1926 1 opgørelse fra Aalestrup Landbobank, 1925 1 police på hagelskadeforsikring 1924 1 lov vedr.hagelskadeforsikring 1883 1 areal-attest fra 1925 1 brev fra Mejeriernes og Landbrugets ulykkesforsikring 1923 Opgørelse vedr. tinglysning 1923 og 1924 Omvudering af natr. Nr. 14 m fl. Klotrup 1925 1 brev fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet 1926 1 panteobl. 1923 og Opgørelse og afegning fra Kreditforeningen 1928 1 police fra Mejeriernes- og landbrugets ulykkesforsikring, 1925 og1947 1 anmeldelse til forsikring vedr. tyendes ejendele 1941 1 police for tyveriforsikring 1942 1 erklæring vedr. kvægtuberkulose 1941 1 erklæring vedr. smitsom kastning 1948 1 opgørelse fra Aalestrup og Omegns Sparekasse 1948 1 sang til Møllers 42 års jubilæum og fra deres sølvbryllup i 1935 Opgørelse vedr. skødesag 1953 Regnskab 1953 1 Dødsboopgørelse fra 1955 1 bankbog fra Spare og Lånekassen for Hobro og Omegn 1894 - 1952 Placering: Ks. Fjelsø 6 GV-journalnr.: 1999055
17 1848-1942 - Vedr. Andreas Sørensen og hustru Mariane Sørensen, f. Andersen, Klotrup 1 skudsmålsbog for Andreas Sørensen fra 1862 1 lommebog Diverse regninger 1 skattekvittering fra 1908 1 liste m. bryllupsgaver 1910 1 liste m. bryllupsgaver 1889 1 tilsigelse til skifteretten i 1899 1 afskedspas 1880 (5. Udskrivningskreds) 1 kopperattest - for Andreas Sørensen fra 1848 1 hefte med salmer sunget ved Andreas Sørensens begravelse aug 1923 2 postkort til Mariane Sørensen 1942 Beskikkelse fra 1897, af Andreas Sørensen som kurator, for Christen Nielsen Christensen, Bygum, født 1876 og Ane Kirstine Christensen, Bygum født 1873. Afleveringspligttig korn på grund af krigstilstand 1 skrivelse fra Mejeriernes og landbrugetsulykkesforsikring 1909 Udskrift af skifteretsbog, skifte efter Andreas Sørensen 1 Testamente fra 1889 1 Obligation 1934 fra Aalestrup Landbobank 1 police fra Hagelskadeforsikringen Diverse rationeringsmærker (1. og 2. verdenskrig) Placering: Ks. Fjelsø 6 GV-journalnr.: 1999054
18 1873-1899 - Vedr. Søren Pedersen (Grøn) Klotrup 1 skattekviteringsbog 1873-1881 Afskrift fra Fjelsø og Vesterbølle kirkebøger 1899, 3 attester for vielse og dødsfald og begravelse Papirer vedr. afkald 1877 og 1879 Placering: Ks. Fjelsø 6 GV-journalnr.: 1999053
19 1917-1988 - Vedr, Brdr.Karl Martin Jakobsen Møller og Jakob Jakobsen Møller, Klotrup Karl Martin Jakobsen Møller 1 kopperattest fra 1922, 1 soldaterbog fra 1939 1 Lærebog for Hærens Menige, 1 arbejdskort 1943 personlige breve, 1 sparekassebog 1921- 1961 1 sangbog for værnrpligtige 1940 Jakob Jakobsen Møller 1 kopperattest 1917, 1 indtegningsbevis for optagelse i lægsrullen 1931 1 tjenesteudygtighedspas 1934, 1 Sparekassebog 1921 - 1961 1 sygekassebog 1941 Diverse regninger Medlemskort 1957 til Landboforeningens Vesthimmerland 1 landbrugsskema 1954/55 og 1960/61 Årsomvurdering 1964 og 1966 18. Alm. Vurdering 1986 Gødningsplan 1988 1 købekontrakt på traktor 1965 1 slutseddel og brugtvognsgaranti 1964 1 brandforsikrings-police 1965 1 kreditforeningskvittering 1964 Brev ang. Adgangforholdene til matr. Nr. 11b Klotrup by 1959 Regning for oprettelse af skøde 1953, Pantebrev 1953 Regning for opretttelse af skøde 1966, 1 Psalmebog 1875, tilhørt Andrea Grøn, Klotrup Love for Brandforsikringen "Himmerland" 1916 Placering: Ks. Fjelsø 6 GV-journalnr.: 1999051
20 - Prøveudgave af slægtsbog: 1. Genr. Søren Elkjær Jensen og Ane Kirstine Jensen, Knudstrup Bogen er udarbejdet af: Gerda Elkjær, Kærvej 83, Aars Placering: Læsesal: Esselteboks P9 GV-journalnr.: 1999022
21 1991 - Gunner Kjærhauge: Slægtsbog for Kirstine Nielsen Kragh og Peder Pedersen Kjær, Fjelsø, 1991 Placering: Læsesal: P1 - ff 1 ringbind GV-journalnr.: 1999021
22 - 5 fotoalbum med private foto med kun få navne . I album mrk. 1998/67 findes et skolebillede fra Hvilsom skole 1939 Placering: Magasin 2 GV-journalnr.: 1998067
23 1959-1960 - Vedr. familien Andreas Møller, Fjelsø Foto fra Grethe og Andreas Møllers sølvbryllup 1959 Foto af familiens dagligstue m/familien 1960 begge med oplysende tekst Placering: Læsesal: Esseltebox P 9 GV-journalnr.: 1998063
24 1953-1962 - Vedr. Familien Christensen, Hedelund, Bygum Foto fra Ejnar og Sigrid Christensens sølvbryllup 1960 2 fotos af sønnerne : Gunnar, Arne, Sigurd ogTage fra ca. 1953 og 1962 med oplysende tekst om familieforhold Placering: Læsesal: Esseltebox P 9 GV-journalnr.: 1998062
25 1935-1993 - Ejnar Iversen,s Erindringer fra 1993 sup. Afl. Næringsbrev i kopi (uden ret til at forhandle stærke drikke i Vesterbølle sogn) Foto: 1 ældre ægtepar 1 konfirmand billede Gedsted - Fjelsø 1 brudepar 1 familiebilled m. 12 søskende 1 gl. familiebilled 1 stort familiebilled fra ca.1956 taget i Anton Iversens have under besøg fra USA 1 stort foto af købmandsforretningen i Glerup ca. 1953-55 1 mindre med bil og tank fra begyndelsen af 50-erne alle indsat i Vesterbølle alb. 1 stort luftfoto i farve fra midten af 1960-erne (reg. S.B.1999/06 i magasin 2) Placering: Læsesal: Esseltebox P 7 og Ks. Vesterbølle 6 GV-journalnr.: 1998055
26 - Jacob Jensen og hustru + børn og gæster ukendt gård udateret skolebilled m/bl.a. Søren Byrialsen og Johanne Als Mette og Martin Rold, Storgaard (indsat i Fjelsø alb. Nr. 3) 5 stk soldaterbilleder med få kendte personer fra Fjelsø (arkiveret i Ks. Fjelsø 5) Placering: Ks. Fjelsø 5 , Fjelsø alb. 3 GV-journalnr.: 1998054
27 - Lånt og kopieret Slægts-og mindebog for Anders Andersen og Kirstine Andersen," Engvang" matr. Nr. 5a Bygum, med forsættelse af Esther Jepsen Placering: Ks. Mrk. Anders Andersen, Engvang GV-journalnr.: 1998043
28 1943 - Ølhandler H Wacher, Aalestrup, notering af hans privateudgifter 1943 (not. I Nordisk Noteringskalender , trykt som almanak med forsk. oplysninger) Placering: Ks. Aalestrup 6 GV-journalnr.: 1998024
29 - Materiale samlet i anledning af forespørgsel fra Erik Sørensen, Helsingør Vedr.Skomager Jens Pedersen, Aalestrup (Medstifter af Håndværkerforeningen 1894) han er født 2. Marts 1870 i Østerbølle 1859-1870 Slægthistorisk materialer fundet på arkivet i Aalestrup Materialer : Foto i kopi fra Erik Sørensen, Helsingør Placering: Ks. Aalestrup 6 GV-journalnr.: 1998023
30 1784-1920 - Hvam Mølle, matr. Nr. 14 (Hvamvej 83) Hvam, uddrag af realregister (udarbejdet af arkivet) Modtaget 11/2-98 fra Peder Nielsen, Hvam: En beskrivelse af Hvam mølle og dens ejere Placering: Ks. Hvam 4 GV-journalnr.: 1998002
31 1993 - Ole Jepsens livshistorie, 1993 Placering: Læsesal: Esseltebox P 7 GV-journalnr.: 1998001
32 1870 - Vedr. Redaktør og Skomager Jens Pedersen Svar på forespørgsel fra Erik Sørensen 12. Juli 1995 om familien Pedersen, med afskrift i uddrag af kirkebøger og folketællinger. I fotokopi: 1 brev fra Chefen for Livgarden til Jens Pedersen 1 side med oplysninger om Jens Pedersen og hustru Martine Knudsen, samt deres 13 børn 1 dåbsattest for Jenny Marie Dusine Pedersen 1 dåbsattest for Martine Knudsen 1 legitimationskort 1942, for Bladhandler Jens Pedersen 1 foto af en gård 1 familiebillede 1 panteopligation 1895 (matr.nr. 8a af Fjelsø) gdr. Jens Nielsen, Fjelsø Placering: Ks. Aalestrup 6 GV-journalnr.: 1997036
33 - Udarbejdet af Edith Overgaard i 1997 Slægten Gundersen fra Grynderup og Slægten Justesen fra Hvam Placering: Ks. Hvam 4 GV-journalnr.: 1997033
34 - Diverse materialer og korrespondancer vedr. Skinnerup slægten Placering: Ks. Fjelsø 5 GV-journalnr.: 1997031
35 1936-1987 - Personlige papirer fra familien Holmberg, Hverrestrup 1 Beskikkelse som Sognefoged og Lægsmand fra 1936 for Anton Holmberg 1 Kuvert med diverse cirkulærer, samt brev fra Fredningsnævnet ang. Naturfredning og fredning af Fortidsminder fra 1938 1 Telegram i anledning af 10 årsdagen som sognefoged til Anton Holmberg fra en søn Villiam i 1946 1 Lommebog med årets sessioner 1952 - 1961 1 Vielsesattest for Gustav Holmberg og Grethe Jensen, 1940 En lykønskning i anledning af 30 års dagen som sognefoged, til Anton Holmberg fra 5. Udskrivningskreds 1966 Udnævnelse til Ridder af Dannebrog, dokumentet er forsynet med underskrift af Prins Viggo, Greve af Rosenborg og det ligger i den originale kuvert med ordenskapitelets segl 1966 samt en vejledning i Ordensdekorationers brug. 1 avis side med jubilaren Antom Holmberg og politimester Glent 1966 Brev fra Viborg Amt i 1969 med meddelelse om at han er fritaget for erhvervet som sognefoged, det er fra samme dag overdraget til svigerdatteren Anna Margrethe (kallet Grethe) Holmberg 2 stk Æresmedlems diplom for Grethe og Gustav Holmberg, 1987 1 takkekort fra Østerbølle menighedsråd til frk.Anna Holberg 1 oversigt over matr. Nr. i Simested sogn 1 avisartikel af Gustav Holmberg i Viborg Stifts Folkeblad 1964 Ved Anton Holmbergs 90 års dag 1977 1 postkvitteringsbog 1940 - 1972 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1997012
36 1894-1978 - Anetavle for Jacob Peder Christian Jacobsen f. 1894 i Hørby v/ Hobro d. 1978 i Hals Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1997001
37 1783-1925 - Slægtshistorie for Marinus Peter Møller Nielsen, f. Østerbølle by og sogn d. 10 juni 1925 , gift med Emma Kristensen fra Fjelsø Placering: Læsesal: Esseltebox P 8 GV-journalnr.: 1996016
38 1900-1989 - 1 Sparekassebog 1901-1969 for Kirstine Møller Thybo,Fjelsø, født 11/4-1900, død 14/2-1989 1 Ambulancedagshefte, Til Ambulancedagen i Hobro.4.Sept.1924.(hovedgevinst,Ford model 1924) 1 regning på annonce fra Gedsted Avis 1950 (Avlshingst) 6 foto med ikke navngivende personer og et jule kort Placering: Ks. Fjelsø 5 GV-journalnr.: 1996014
39 1912-1995 - Slægtshistorie "Ungerne fra Fjelsø" 1712- 1995 Fotokopi af poisibog 1944 tilhørt Birthe Christensens far Placering: Læsesal: Esseltebox P 8 GV-journalnr.: 1996012
40 1995 - Min dansk/engelske baggrund af Marensine Goodwin, i 1995 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1996005
41 1921 - Levnedsskrildring for Niels Chr. Kastrup, fra Ordenskapitlet, ved hans udnævnelse til Ridder af Dannebrog Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 1996004
42 1932-1995 - Slægtshistorie for Ebba Sørensen Høgh, 1932 - 1995 udarbejdet af Edith Overgaard Placering: Ks. Østerbølle 2 GV-journalnr.: 1996003
43 1913 - Slægtshistorie på Johannes Lillethorup fra Vesterbølle, 1913 Navnet Lillethorup krydset med navnene: Rold, Beeg, Kudsk, Fruergaard og Vestergaard, udarbejdet af Edith Overgaard Placering: Læsesal: Esselteboks P 7 GV-journalnr.: 1995047
44 1929-1992 - Martin Branders erindringer fra 1929 - 1992 Placering: Læsesal: Esselteboks P 7 GV-journalnr.: 1995046
45 1860-1911 - Materialer udfærdiget af Aalestrup Lokalhistorisk Arkiv,s leder Poul Gade, i 1995 bl.a. til brug ved udgivelse af årskriftet for 1995. Om husmand og landarbejder Frederik Hahn, Vesterbølle, født 15/1-1835 i Lübzow, Preussen, død 27/ 5 -1892 på Viborg sygehus. Tjenestekarl Jacob Otinus Frederiksen Hahn, Østerbølle, født 29/7- 1886 i Hvam, død 24/5 - 1967 i Aalestrup Afskrift af folketællinger 1860-1911 og 1901 samt diverse fotokopier af protokoller Placering: Ks. Østerbølle 2 GV-journalnr.: 1995040
46 1920-1964 - Kristian Jensen,s erindringer fra 1920-1964, om han tid fra blev født i Trend, til Ertbølle, Klotrup, Skals, Hvam, Tollestrup,Støttrup og om forholdene på landet i gamle dage Placering: Læsesal : Esselteboks P 7 GV-journalnr.: 1995035
47 1790 - Matriale udfærdiget af arkivleder Poul Gade til Bjørn Arne Skinnerup, Toftevej 46, 8362 Hørning 1 Omslag om skoleholder fra 1790 til 1835, Jens Christensen, Fjelsø skole og slægtshistorie på gdr. Lars Christensen, født 1781 Placering: Ks. Fjelsø 5 GV-journalnr.: 1995017
48 1925 - Liste med navne på folk der boede i Klotrup i år 1925 (Knabervej eller Fjelsøvej: fra Fjelsø mod Klotrup) udarbejdet af Henry Bisgaard Placering: Ks. Fjelsø 5 GV-journalnr.: 1995010
49 1994 - Alfred M. Jensen: "Erindringer fra mit liv som barn og voksen landmand og forretningsmand" trykt 1994, vedr Rabøl A7S, Farsø Placering: Læsesal: Esselteboks P7 GV-journalnr.: 1995009
50 1924-1941 - Kopi af Hans Christian Kristensen,s dåbsatttest fra 4/11-1924 Kopi af udtalelse fra Aalestrup Realskole 20/6-1941, ang. Hans Chr. Kristensen Placering: Ks. Aalestrup 5 GV-journalnr.: 1995006
51 1886-1968 - Personlige papirer, der har tilhørt Niels N. Møller, Østerbølle 1 Fødsels-og dåbsattest 1886 for Niels Nielsen 1 Kokoppe-indpodningsattest 1887 for Niels Nielsen 1 Indtegningsbevis om optagelse i lægdsrullen 1903 af Niels Nielsen 1 Udskrivningspas til egentlige Krigstjeneste 1909 2 Lærerbøger for Hærens Menige del I og II ,1909 1 Soldaterbog 1909 1 Soldaterbillede, Portræt fra 1909 1 Købekort Kvinder udstedt 1947 til Kristine Møller, Østerbølle 1 Købekort Kvinder udstedt 1948 til Kristine Møller, Østerbølle 1 Købekort Mænd udstedt 1948 til Niels N. Møller, Østerbølle 1 Forbrugerkort for Kød udstedt 1949 til Niels Møller, Østerbølle 1 Forbrugerkort for Pålægsvarer, udstedt 1949 til Niels Møller, Østerbølle 1 Forbrugerkort for Kød udstedt 1949 til Niels Møller, Østerbølle Rationeringskort for sukker og kaffe udstedt 1952-1953 til Niels Møller Rationeringskort for sukker og kaffe udstedt 1952-1953 til Inger Rasmussen, Østerbølle 1 Personnummerbevis 1968 på Niels N. Møller, Vestergade, Aalestrup 1 Notabog, 1891-1897 der har tilhørt giveren Poul Rasmussen,s bedstefader, som var landsbytømrer Placering: Ks. Østerbølle 2 GV-journalnr.: 1994058
52 1492 - 1 Fotokopi af Adelsbrev for Poul Byrialsen i 1492 Placering: Ks. Aalestrup 5 GV-journalnr.: 1994052
53 1909 - 1 Fotokopi af Bendid Kirstine Sørensens Legat, 1909 Placering: Ks. Vesterbølle 5 GV-journalnr.: 1994048
54 1868-1993 - Materialet er udarbejdet af arkivleder, Poul Gade i forbindelse med arrangement af 21/1 1993 i "Brønden" i Hvam Sagen:" Frants Adolph Rothmann" , 1868 - 1895 ,indeholder afskrift af korrespondance, realregister, folketælling 1890. I årsskriftet 1993 behandeles sagen under afsnitet "En social sag for 100 år siden" - sagen " Frants Adolph Rothmann" Placering: Ks. Hvilsom 2 GV-journalnr.: 1994047
55 1892 - Ane Kirstine Sophie Sørensen, Hvilsom 1 Skudsmålsbog Placering: Ks. Hvilsom 2 GV-journalnr.: 1994034
56 1891-1897 - Niels Husum, Hvam 1 Skudsmålsbog, 1891-1897 Placering: Ks. Hvam 4 GV-journalnr.: 1994033
57 1824-1855 - Vedr. Kirsten Nielsdatter, Hvam,født den 28. Juni 1823 i Hvam sogn, (datter af Niels Larsen og hustru Dorthe Marie Pedersdatter) 1 Koekopperattest fra 31 12 1824 1 Fødselsattest fra 17 08 1835 1 Skudsmålsbog 1838 - 1855 Placering: Ks. Hvam 4 GV-journalnr.: 1994032
58 1884-1892 - Vedr. Niels Larsen af Grandgården, Simested sogn, født i Torup 27. sept.1869 1 Skudsmålsbog 1884-1892 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1994031
59 1882-1896 - Vedr. Jørgen Nielsen, Torup, 12. Sept.1867 i Torup, Simested sogn (søn af forhenværende kroejer i Torup Niels Rasmussen og hustru Mette Marie Pedersen) 1 Skudsmålsbog 1881-1896 1 Koekopperattest 01 07 1869 1 Tillysningsattest (viet den 21. nov. 1896 i Vebbestrup kirke) 6/ 11-1898 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1994030
60 1876-1896 - Vedr. Gjertrud Cathrine Jakobsen, Simested, født 24 02 1876 på Munkholm mark, Sønderup sogn 1 Skudsmålsbog 1891 - 1896 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1994029
61 1851-1852 - Vedr. Jens Jensen, Guldager, Simested sogn. Født 18 09 1823, (søn af Jens Jensen og hustru Dorthe Thomasdatter) 1 Skudsmålsbog 1851-1852 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1994028
62 1890-1894 - Vedr. Peder Jensen, Hverrestrup, Simested sogn, født 17 03 1876 i Raasdal, Års sogn 1 Skudsmålsbog 1890 - 1894 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1994027
63 1941 - Skoleudtalelse til Hans Christian Christensen, 1941 fra Aalestrup Realskole 2 stk. fotokopi af lærere ved Realskolen i 1941 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1994012
64 1928-1948 - Fra Laura Kristensen (Rokkedrejer),s dødsboe. Anton Kristensen,s breve fra Amerika som han sendte hjem til sin mor i Vesterbølle. Anton Kristensen er søn af Anton Kristensen og hustru Ane Kristine Kristensen, han emigrede i 1928 sammen med sin kone og deres søn Placering: Ks. Vesterbølle 4 GV-journalnr.: 1994006
65 1866-1914 - Vedr. P. Jørgensen, Torup 1 Næringsbevis 1866 1 Kontrabog, P. Jørgensen og Chr. Clausen, Torup, 1885 1 Koppeattest for Kirsten Jørgensen, 1873 1 Kopperattest for Frederikke Jørgensen, 1876 1 Skudsmålsbog for Kirsten Jørgensen, 1886-1909 1 Sygekasse-flyttebog for Kirsten Jørgensen 1914 Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1993028
66 1979 - Korsøgaard 1 avisartikel fra ca. 1979 Placering: Læsesal: Esselteboks P. 7 GV-journalnr.: 1993027
67 1960-1972 - Jens Nielsen (Bertelsen),s meddelelser til Nationalmuseet (erindringer) (Mange emner vedr. forholdene på landet, Med en beskrivelse af dagligdagen) 1960-1972. Han er født i Støttrup, Hvilsom sogn og var til sidst husejer i Hvam St. Placering: Ks. Jens Nielsen Bertelsen 1 og 2 GV-journalnr.: 1993024
68 1925-1995 - Ob.Hans Kristensen, s foredrag ved årsmødet 1993, om drenge og ungdomsår i Aalestrup 1925-1945 Oberstløjtnant H.C.Kristensen,s festtale ved HJVD 69`s parole 4. Maj 1995. 1 HJV brochure 1 Bog om Hjemmeværnsdistrikt 9 1949-1989 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1993021
69 1940-1950 - Fotoalbum fra Karl Villekold, Fjelsø 5 stk album fra ca. 1940-50 Placering: Læsesal: Hylde m. foto GV-journalnr.: 1993011
70 1921-1926 - Vedr. A.K.Jensen, EL-værksassistent, Aagade 20 Fotokopi af 1 Realeksamens bevis 1921 1 bevis for Idrætsmærke i Bronze fra militæret 1926 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1993004
71 1908-1985 - Materiale fra Sognefoged Anton Holmberg, Hverrestrup, Simested 1 Vielsesattest for Anton Vilhelm Holmberg, Hverrestrup og Petrine Kirstine Thomsen, St. Binderup 1 Gældsbevis Hans Holmberg og Anton Holmberg, 1933 Julebreve med foto Placering: Ks. Sognefoged Anton Holmberg GV-journalnr.: 2000043
72 - Familehistorie: Norma S. Keating, USA Anetavle over familier fra Lundgaarden, Roum sogn, Krogaarden i Torup og Nørris familien i Guldager, Simested sogn Diverse foto bl. a. fra besøg i Danmark Korrespondance mellem Poul Gade og familien i USA Poul Gades afskrifter skøder, aftægtskontrakter, folketællinger og kirkebøger 1 Avisudklip fra Viborg Stifts Folkeblad med foto "Rejste fra Califonien til Torup og Roum for at finde sine RØDDER" Placering: Ks. Simested 5 GV-journalnr.: 2000052
73 1853 - Transskription af Aftægtskontrakt, underskrevet af Peder Christensen med hustru Kirsten Marie Larsdatter og søn Anders Pedersen, "Riisgaard" (senere Vævergaarden, beliggende Skatskovvej 100), Guldager i Simested sogn. Placering: Ks. Simested 6 GV-journalnr.: 2000058
74 1916-1975 - Vedr.Postbud Niels Christian Jensen 1 plastlomme med knapper til postuniform (30 stk) 1 Kontrakt om tjeneste som gående Landpostbud 1916 1 Ansættelsesbrev for Landpostbud, Niels Christian Jensen 1919 1 Brev fra Trafikministeriet, som svar på ansøgning, Afskedigelse 1945 1 Brev fra Trafikministeriet, vedr. pension 1945 1 Idrætsmærke (bevis) i Bronze til rekrut 482 A.C.Jensen 1 Selvangivelse - genpart fra 1971 1 Skifteretsattest 1975 for Niels Christian Jensen Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1992111
75 1835-1918 - 1 Bog "Herredsfogeder, Hovbønder og Husmænd i Himmerland", Oldemor Bodil Frederiksdatters slægt i Rinds, Gislum og Aars herreder 1835-1918 Placering: Læsesal: Esselteboks P 8 GV-journalnr.: 1992110
76 1976 - Vedr. Svend Brun Jensen, Aalestrup 1 Omsalg m. film negativer (og foto indsat i album 8 Aalestrup) 1 Falcks Rednings Korps 10 års hæderstegn (i ramme) 1976 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1992108
77 1931 - C. M. Filtenborg 1 Dødsannonce 1931 1 Nekrolog 1931 Fotokopi fra Viborg Stifts Folkeblad 11. nov 1931 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1992106
78 1874-1948 - Erindringer fortalt af Jens Glerup Dalsgaard, "Hyrdegaarden" Gedsted + en anetavle. 1874-1948 Placering: Ks. Gedsted 2 GV-journalnr.: 1992103
79 1930-1996 - Vedr. Mogens Mogensen, matr. 12a m.fl. Simested By 1 Dødsattest 1930, Jensine Mogensen 1 Dødsattest 1931, Jakob Mogensen 1 Brev til Sognerådet (klage over skatteansættelse) 1 Beskrivelse af Simested Sogn 1920-1930 1 Plastlomme med avisudklip, Familietræf i USA for familien Bjørn og Thordahl . Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1992095
80 1610-1873 - 1 Bog, "Vor Slægts Historie", Kirstine Marie Knudsen og Laust Lauritsen (Begh,s) slægter fra Simested. Udarbejdet af Oda Lauritsen, Simested og Helga Jensen, Hornum. 1992 Indeholder: Beskrivelse af slægten, anetavler, gårdhistorie, personbeskrivelser, samt en fortælling af Vagn Overgaard om "Dramaet i Torup 1839" Placering: Læsesal: Esselteboks P 7 GV-journalnr.: 1992090
81 1999 - 1 Nekrolog 1999, for Fabrikant Richard Pedersen, grundlægger af Derby (Startede virksomhed 1954 i et nedlagt forsamlingshus vest for Viborg, hvor han fremstillede gasgruekedler og vaskemaskiner) Placering: Ks. Magasin diverse virksomheder GV-journalnr.: 1992083
82 1883-1967 - Edith D. Jensen, Langagervej 10, Gedsted har skrevet sine erindringer. 1883-1967. De koncentrerer sig om hendes nære familie, sin mor Emma D. Poulsen, datter af lærer J.D.Poulsen, Fjelsø, sin far Poul Poulsen, søn af Andreas Poulsen , Klotrup og sine søskende Gudrun og Erna og om sine besøg hos onkelen købmand Leth Sørensen, Hvam Placering: Læsesal: Esselteboks P 7 GV-journalnr.: 1992081
83 1726-1914 - En slægtstavle og oplysninger om slægten til Morten Mortensen og Sidsel Marie Jensen i Fjelsø 1726-1914 udarbejdet af Edith Overgaard, Præstevejen 156, Gedsted Placering: Læsesal: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1992049
84 1989-1991 - Fotokopi af avisartikler om lærer og billedkunstner Martha Møller Forskellige udstillinger omtales i atiklerne og hun fremhæves som lærer, skulptur- og billedkunstner. På kopi er der en optegnelse der viser hendes tilknytning til Fjelsø, Ulbjerg og Guldager (en lille anetavle) Placering: Læsesal: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1992029
85 1913-1926 - 9 Konfirmationstelegrammer til Christence Andersens konfirmation 1913 5 Bryllupstelegrammer til Christence Andersen og Laurits Larsens bryllup 1926 Placering: Ks. Simested 3 GV-journalnr.: 1992025
86 1970 - Legitimationskort til køb af farvet benzin for gdr. Jens Baadsgaard og Henrik Madsen Fjelsø, 1970 (udstedt af Randers toldkammer) Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1992013
87 1647-1877 - Fotokopieret materiale Dele af anetavle for Jens Axelsen Kræmmer, født 1708 i Østerbølle Placering: Ks, Vesterbølle 5 GV-journalnr.: 1992012
88 1871-1892 - 2 Skudsmålsbøger 1 Skudsmålsbog for Lars Christian Christensen, født 2/10-1871 i Fjelsø, samt indlag i skudsmålsbogen en udskrift af kirkebogen fra 1898, udskrevet af sognepræst J. Michaelsen, der viser hans fødsel og at han er søn af ugifte Karen Larsdatter i Fjelsø og ungkarl Christian Christensen i Døstrup 1 Skudsmålsbog for hans hustru Laura Christine Andersen, født 24/1-1876 i Tollestrup, Hvilsom sogn I Laura Christin Andersen,s skudsmålbog ligger et konfirmationsbrev i anledningen af hendes konfirmation i Hvam kirke 13/4-1890. Brevet er påklæbet et fotografi af sognepræst Hans Georg Daniel Barth, sognepræst i Hvam-Hvilsom fra 1883 til 1892 Placering: Ks. Hvilsom 2 GV-journalnr.: 1992009
89 1928 - Fotokopi fra forskellige aviser Nekrolog over Mejerist og kæmner P. Høllede født 1859 - død 1928 i Aalestrup Placering: Læsesalen: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1992004
90 1937-1972 - Fra boet efter Erna Rhode Andersen, Ettrupvej 8, Fjelsø Skilsmissepapirer vedr. Peder Rohde Andersen , Aalestrup og Iris Kirstine Marie Andersen, født Olsen i Skalborg, fra 1948 1 Næringsbrev for Peder Rohde Andersen, 1957 1 Fagforeningsbog for Peder Rohde Andersen, 1969 1 Dåbsattest 1908 for Peder Rohde Andersen, afskrift udstedt i 1952 1 Pensions-Kort, Arbejdsmarkedets Tillægspension for Peder Rohde Andersen. 1 Dåbsattest 1937 for Birgith Rohde Andersen, afskrift udstedt i 1956 1 Dåbsattest 1941 for Bente Rohde Andersen samt 1 afskrift fra 1954 1 Koppeattest 1958 for Irma Rohde Andersen 1 Skolelæge kort for Irma Rohde Andersen fra 1967 1 Genpart af Selvangivelse. 1972, for Erna Rohde Andersen 1 Personnummerbevis for Erna Andersen 1 Kuvert med diverse avisudklip 1 Regnehefte for Kaj Rohde Andersen , 4. Klasse (indeholder også et portrætfoto) 1 kuvert med børnefoto, 2 stk foto af Peder Rohde Andersen, i Aalestrup alb. 8 1 stk Foto af do. Konfirmationsbillede, i Aalestrup alb. 6 6. Stk af Erna Rohde Andersen, i Aalestrup alb. 8 1 Ny Testamente, tilhørt Maren Cathrine Sørensen (12. April 1896) 1 Ny Testamente, tilhørt Irma Rohde, Jernbanegade 8, Aalestrup, 1962 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1991048
91 1931-1974 - Vedr. mekaniker Ejnar Gundestrup, Hvilsom 1 Kvitteringsbog, Livsforsikringsselskabet "Danebroge", 1931 1 Anmeldelse over indbo vedr. tyendeforsikring i Brandkassen "Vesthimmerland", Aars, 1940 1 Arbejdskort, 1943 1 Motorkøretøjsforsikring i "Baltica" , 1947 1 Købekort for mænd (Rationeringsmærker), 1948 1 Pas 1958 1 Førerbevis (Kørekort) 1966 1 Pas 1974 Placering: Ks. Hvilsom 1 GV-journalnr.: 1991036
92 1913-1957 - Vedr. Fru Helmine G. Gundestrup, Hvilsom 5 stk Kontrabøger, Hvilsom Brugsforening, for årene 1937 - 1953 2 stk Rente-nota af Prioritetslån fra Spare-og Lånekassen for Hobro og Omegn 1947-1948 2 Kvitteringer for Amtstueskatter 1948 og 1957 1 Kvitteringsbog Livsforsikringsselskabet "Danebroge" + police børneforsikring 1914 -1917 1 Koppeattest for Kirstine Marie Jensen, 1913 1 brev fra Kristian Ulrik, Hvam vedr. Evakuering. Placering: Ks. Hvilsom 2 GV-journalnr.: 1991035
93 1901-1958 - Vedr. Fyrbøder Niels Kristian Jensen, Hvilsom 2 Dåbsattester afskrift af kirkebogen Simested sogn 1914 og 1958 1 Koppeattest 1901 1 Afregningsbog for hyre 1920 2 stk tilbud om arbejde som fyrbøder og maskinpasser1920 og 1924 1 udskrift af lægsrullen 1925 1 Rejsepas 1958 1 Søfartsbog 1951 Placering: Ks. Hvilsom 1 GV-journalnr.: 1991033
94 1923 - Vedr. Mejerist Niels Kristian Nielsen, Kirkebyvej 58, Hvam 1 Afgangsbevis fra Ladelund Landbrugs-og Mælkeriskole ved Brørup 1923. Indeholder også trykte Anbefalinger, Certifikat af eksamineret Kedelpasser og indstillingsbeviser. Niels Kristian Nielsen var mejerist i Hvam fra 1930 og indtil Mejeriet blev nedlagt. Placering: Ks. Hvam 3 GV-journalnr.: 1991032
95 1937 - Fotokopi af Æresmedlems bevis for Købmand Niels Nielsen, Vesterbølle, som æresmadlem i Vesthimmerlands Handelsforening 1937 Placering: Ks. Vesterbølle 5 GV-journalnr.: 1991020
96 1920-1988 - Peter Sejberg Jens,s erindringer 1920-88 fra Hvilsom Søndermark (del af kopi) Min mor og far og deres vielsesattest, samt kort med de i fortællingen nævnte ejendomme indtegnet Placering: Læsesalen: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1991017
97 1894 - Mindeord (indrammet) over Christen Sørensen, født i Hverrstrup 18 54, død i Baandrup 1894 Placering: Magasin 2 : SB 1992/14, på vogn GV-journalnr.: 1991009
98 1799.1877 - Søren Gundersen, f. i Boldrup 1799 , død i Testrup 1877 og hustru Maren Andersdatter født i Morum, Vogensild sg. 1807, død i Guldager, Simested sg. 1887 Deres efterkommere i Simested, Testrup og USA, med Anetavler Placering: Ks. Simested 3 GV-journalnr.: 1991006
99 1900-1958 - 2 Fotokopi af avisartikler fra Viborg Stifts Folkeblad, " Tre af Viborg egnens Hedeopdyrkere" og fra 20/2-1958 " Foran afsked med 16 års gerning i Sognerådet" omhandler gårdejer Ingvard Christensen (Rokkedrejer) Østerbølle 1 Svinekort fra 1940 1 Brev fra C.M.Filteenborg,s eftf. A/S 1941 1 Afregning fra kreditforeningen 1942 1 Opmåling og Regning på el-installation fra F.H .Blichfeld, Viborg 1 Pantebrevsaflysning 1952 2 Sparekassebøger, fra Aalestrup og Omegns Sparekasse 1941 og 1943 Placering: Ks. Østerbølle 1 GV-journalnr.: 1991005
100 1990 - 1 sang til 70-års fødselsdag 28/2-1990 Placering: Ks. Testrup 2 GV-journalnr.: 1990113
101 1894 - 1 Afskrift 1958 af Vielsesattest for Jens Pedersen, f. 1849 i Østerbølle og Mette Marie Justsen, f. 1871 i Hvam, viet i Simested kirke 1894 udskriften bevidnes af sognepræst Aage Nielsen Placering: Ks. Simested 3 GV-journalnr.: 1990110
102 1822-1874 - Fotokopi af Mindebrev for Lars Eriksen, født i Guldager 13/11-1822, død sm st. 1874 Placering: Ks. Simested 3 GV-journalnr.: 1990106
103 1981 - 1 Sang fra Marie og Henry Nielsen,s Guldbryllup i Gedsted 1981 ( Lyngvej 25) Placering: Ks. Gedsted 2 GV-journalnr.: 1990100
104 1933 - 1 Telegram til P. Hermann og hustru på sølvbryllupsdagen den 13/1-1933, fra Julens Glæde i Aalestrup (indeholder en flot tegning med følgende navne i et bander, N. Pedersen, Alfred Andersen, Jacob Ulbjerg, S. Nielsen, A. Aalkjær,) Placering: Ks. Aalestrup 3 GV-journalnr.: 1990075
105 1957 - Fotokopi af Maler A Aalkjær,s erindringer, samt en dødsannonce og nekrolog fra 1957. Materialet er brugt til artikel i årsskriftet 1991 "En af Aalestrups allerførste håndværkere" Placering: Læsesalen: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1990068
106 1688-1953 - Fotokopi af Slægts og Gårdhistorie 1688-1953 fra "Grandgaarden", Matr. nr. 3a, Eveldrup, Simested sogn, beliggende Grandgaardsvej 104. Placering: Læsesalen: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1990050
107 1834-1990 - Vedr. Matrikel nr. 12, Stensbækvej 53, Fjelsø Hvam Kirkebog 1834: Jacob Sørensen Bisgaard, født 7. Jan, hjemmedøbt 12. Jan. I kirken .d. 2. Febr..1834 Forældre: Selvejergårdmand Søren Christensen Bisgaard og kone Ane Katrine Andersdatter af Hvam sogns præstegaard. Båren af pige Magdalene Carlsdatter og pige Karen Marie Madsdatter stod for testes: Gmd. Christen Christensen og ungkarl Mads Carlensen og Christen Nielsen alle af Hvam Testamente 1863 fra Jacob Sørensen Bisgaard til for del for brødrene Gmd. Christen Sørensen Bisgaard i Hvam og Peder Christian Sørensen, møllesvend ved Hvam Mølle. Udskrift fra Skifteprotokol 1865 Afskrift fra Peder Laustsen,s lokalhistoriske skildring fra Gedsted og Fjelsø sogn Supplerende oplysninger modtaget fra lokalhistorisk arkiv i Augustenborg i juli 1990 - via fam. Bisgaard i Viborg: Brev af 4. Juli 1990, der handler om den skæbne, der overgik Jacob Sørensen i den 2. Slevigske krig i 1864. 1 købekontrakt 1827 1 Skøde 1827 1 Panteobligation 1827 1 Sang fra Agnete og Anders Bisgaards sølvbrylup 1 Købekontrakt 1856 Placering: Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1990040
108 1777-1840 - Vedr. Skolelærer Mads Christensen og hustru Birthe Nielsdatter i Hvam Deres efterkommere Ane Madsdatter gift med Mathias Randrup Johanne Madsdatter Christian Madsen gift med Magdalene Carlsdatter Randrup Mariane Madsdatter gift med Christen Christensen Stubbegaard, Hersom Karen Marie Madsdatter gift med Jens Nielsen Mejlby Maren Madsdatter gift med Peder Nielsen Tulstrup Nielsine Inge Marie Madsdatter Ejendomshandler Aftægtskontrakter 1 brev fra Karlo Hansen Placering: Læsesalen: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1990032
109 1981 - "Erindringer fra et langt liv" 1981 af Maren Lauritzen Placering: Læsesalen: Esselteboks P 6 GV-journalnr.: 1990016
110 1939-1944 - 1 læg Fra 1939 tidstypiske telegrammer til lærer C.E.Haugaard og Astrid Haugaard,s bryllup, den 27/5-1939 1 læg Legitimationskort for Sikkerhedsområdet i Jylland - tilhørt lærer Carl Evald Haugaard, 1941 2 læg Arbejdskort i henhold til § 4A i arbejdsløshedsloven tilhørt Astrid Marie Wittrup Haugaard og Carl Evald Haugaard, 1943 1 læg Legitimationskort for De Kommunale Vagtværn tilhørt Carl Evald Haugaard, 1944 Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1990007
111 1982 - Fhv. skolebestyrer Arent Filtenborg, s erindringer "Den svundne tid er ej forbi", 1982 Placering: Læsesalen: Esselteboks P 9 GV-journalnr.: 1990006
112 1922-1989 - Fra 1989 Tale ved invidelse af Fjelsø sø af Alfred Kjærsgaard Laursen, Sneppevænget, Assens Julerejsen 1922 og Erindringer 1989 af Alfred Kjærsgaard Laursen Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1990003
113 1912 - 1 Indsamlingsliste til minde for Marie Poulsen 1912 (navneliste med Beboerne i Hvam området som har givet til mindet) Placering: Ks. Hvam 3 GV-journalnr.: 1989081
114 1944 - 1 Artikel "Angreb på køretøjer ved Sunds natten mellem 28-29 sep. 1944" fra forskellige allierede flyvemaskiner Fotokopier fra Laurits Dalsgaards (Haverslev) samling af faderen Thorvald Dalsgaard,s breve. Hvor han fortæller om en ulykkelig oplevelse, de havde på vej hjem fra sønnens (Laurits Dalsgaards) bryllup den 28. Sept. 1944.hvor først hyrvognen blev angrebet og senere Beretningen om de to falckfolk, der mistede livet under flyangrebet på ambulancen 2 Foto af mindestenen for de to falckredderer, rejst på stedet mellem Sunds og Herning Foto: Kristian Kristensen, den 25/3-2000 Landsmeldecentralens rapport om omstændighederne efter flyangreb på ambulance. Placering: Ks. Udensogns 1 GV-journalnr.: 1989058
115 1824-1908 - 1 artikel om afdøde Jens Villumsen, Hvam, født 15/10-1824 - død 11/12-1908 (Veteran fra krigen 1848-50) Placering: Ks. Hvam 2 GV-journalnr.: 1989008
116 1960-1965 - Indberetning til Nationalmuseet 1960-1965, om dagligliv (omkring 1900-tallet) fortalt af Larsine Grønning, Borregaard, Overlade 1. Seng og Soveskik 2. Forlovelser og bryllup/sang 3. Tyende 4. Slagtning 5. Læger 6. Markeder (Tordenkalvens friervise) 7. Bær og Planter 8. Død og Begravelser 9. Jagt, Fangst og Ægsamling 10. Uld 11. Herregaards liv 12. Tærskning 13. Søndag og Kirkegang 14. Levnedsbeskrivelser 15. Bagning 16. Kornhøsten Placering: Læsesalen: Esselteboks P 5 GV-journalnr.: 1988038
117 1920 - Fotokopi af 1 Svendebrev for maler Henrik Maach, udstedt af malermester A. Aalkjær, i 1920 Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1988030
118 1930-1931 - Vedr. Maren Mikkelsen, Vesterbølle Materialet findes i originaler og fotokopi 1 Skøde på Gravsted 1930 1 Kvittering for betaling af jordstykke 1931 1 Lånedokument med Gedsted Spare og Lånekasse 1931 Placering: Ks. Vesterbølle 4 GV-journalnr.: 1988029
119 1959 - Avisudklip fra Aalborg Stiftstidende 2. Juni 1959 med overskriften: "Brudekjolen som festdragt på 90-års fødselsdagen" om Testrup sogns ældste fru Hanne Poulsen på Korshøjgaard Placering: Ks. Testrup 1 GV-journalnr.: 1988028
120 1939 - Fotokopi fra Viborg Stifts Folkeblad 1939 Vedr. Karetmager J. P. Nielsen,s 60-års fødselsdag, (Hvam) Han er født i Guldager 1879, Jens Peter Nielsen er søn af husmand og Smed Niels Peter Nielsen og Kirsten Marie Sørensdatter Placering: Ks. Hvam 3 GV-journalnr.: 1987127
121 1935-1939 - Fotokopier fra Viborg Stifts Folkeblad 1 Nekrolog og dødsannonce over Thomas Andersen,(Brøndum) født i Klotrup 1854, død i Hvam 1935, han var søn af gmd. Anders Christensen og Inge Marie Thomasdatter, (Thomas Andersen købte Hvam Kro omkr. 1893) 1 Vedr. Johanne Andersen, Hvam, født i Vogensild 1859, avis artiklen er i anledning af hendes 80-års fødselsdag Placering: Ks. Hvam 3 GV-journalnr.: 1987126
122 1979 - 1 Erindringsbog "Da bedstefader var dreng" 1979, af P.M.Kjær (Erindringsbeskrivelsen er fra Fjelsø først i 1900-tallet) Placering: Læsesalen: Esselteboks P 5 GV-journalnr.: 1987114
123 1958 - 1 Fødselsdagssang til Aage Hansen (Sjørring) i 1958 Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1987105
124 1982-1988 - Interview med Niels Chr. Nielsen, Østergade 36, Gedsted, forh. gårdmand i Skedshale, 1982 (N.K.Nielsen er interviewet af sin søn Aksel Nielsen, datteren Inger Nielsen og broderdatteren Stinne Mandrup Sørensen) 1 Avisartikel fra Viborg nyt, med overskriften "Gammel Viborg Kriger fortæller" af Vejen Andersen , 1988 Placering: Læsesalen: Esselteboks P 5 GV-journalnr.: 1987094
125 1830-1930 - Liengaard, matr. nr. 11 a Skudsmålsbøger: 1 Thomas Christensen, født 1830 i Fjelsø 2 Christine Christensen, født i 1869 i Fjelsø 3 Anders Kristian Andersen, født 1867 i Ulbjerg 1 Arveafkaldsbevis 1905 , underskrevet Niels Kristoffersen og Karen Kristensen, Fjelsø En privatskrivelse af Ane Kirstine fra Liengaard - bagsiden af skrivelse er skrevet af Kristine Andersen 1930 Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1987081
126 - Erindringer skrevet af Fru Marie Sørensen, (født Lilletorup), Korsholmvej 170 Placering: Magasin: Ks. Vesterbølle 11 GV-journalnr.: 1987080
127 1985 - Erindringer skrevet i 1985 af Ane Frederikke Margrethe Frederiksen Dalsgaard, boende i Egebjerg ved Vinderup. Hun er barnefødt i Vesterbølle 1899, datter af Ane og Frederik Frederiksen Dalsgaard, Rishøjgaard, Vesterbølle Placering: Læsesalen: Esselteboks P 5 GV-journalnr.: 1987079
128 1909 - Sang til gårdmand Thomas Christensen, Liengaard i Klotrup, d. 18. Sept. 1909, i anledning af hans 78 års fødselsdag (forfattet af lærer J. Jensen, Klotrup) Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1987070
129 1986 - 1 Artikel fra Viborg Nyt 4. Juni 1986 med overskriften " Om et langt liv ved Limfjorden" fortalt af Ejnar Jeppesen, Engvej 9, Aalestrup, til Vejen Andersen Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1987065
130 - 1 Avisudklip med omtale af Konrad Hoppe og hustru,s (fra Liengaard, Klotrup) Guldbryllup Placering: Læsesalen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987050
131 - 1 Avisudklip med om tale af Sognerådsformand Johs. Svendsen,s 60-års dag Placering: Læsesalen Esseltrboks P 4 GV-journalnr.: 1987049
132 - Fotokopi og transskription af J. Nielsens afskrift af "Rinds Herreds Krønike" af Herredsfoged Christen Sørensen Testrup ( skrevet i 1700-tallet) Placering: Ks. Rinds Herreds Krønike, afskrift GV-journalnr.: 1987044
133 1877-1960 - Om Missionær Martin Wive , Aalestrup født 9/3-1877 - død 19/2-1960 1 Foto kopi fra bogen "Min far var missionær" 1 Kopi af Avisomtalen ved han 70-års fødselsdag 1 Nekrolog ved han jordefærd Placering: Læsesalen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987034
134 - 1 Afskrift af Peder Nielsen fra slægtsbog om Ejere af matr. Nr. 20a Hvam By , "Rugdalsgaard", Hvamvej 56, Hvam Placering: Læsealen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987033
135 - 1 Afskrift af Peder Nielsen fra slægtsbogen om Ejere af matr. Nr. 17c Hvam,by, "Kirstinesminde", Kirkebyvej 68, Hvam Placering: Læsesalen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987032
136 - 1 Bind "En bondeslægt fra Korsø og nærmeste omegn" Supl. Aflev. Korsøslægten ane 14 og 15: Jens Jensen (14) og Ane Kirstine Pedersdatter (15). Samt ane (126) Christen Jørgensen Smed og ane (127) Kirsten Sørensdatter. Endvidere supl. Materialer fra Karlo Hansen i Skævinge med bl. A. ane (236) Jørgen Hansen Smed. (Det supl. matr. er indsat i ovennævnte bind) Afl. 20/1-2000 1 pakke indeholdende, korrespondance, kladder, fotokopier, fotos og andre materialer som ligger til grund for bogen " En bondeslægt fra Korsø og Omegn" Sidste afl. er placeret inder under Simested i en ks. mrk. E. Juul Christensen 1987/29 Placering: Læsesalen: 1 ringbind GV-journalnr.: 1987029
137 - 1 Slægtsbog over familien Randrup og Jens Andersen samt minder fra barndomstiden. Fotokopi af et håndskrevet eksemplar skrevet af enkefru. Marie Andersen, Randers Kloster, orginalen er aflev. til Landsarkivet i Viborg Men forinden kopieret af E. Juul Christensen, Randers Placering: Læsesalen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987028
138 1985 - 1 Slægtsbog med nogle oplysninger om slægten Nørga
139 1985 - Nogle efterkommere af Thomas Jensen og Else Marie Christensen, Koltrup. ( indeholder også korrespondance med Kirsten Maagaard, Græsted ) 1 Foto afl. Af Palle Plet, Rødby fra Petra og Ejner Severinsen,s sølvbryllup 1935 (Fjelsø alb) Placering: Læsesalen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987026
140 - 1 Kopi af Slægtsregister for Niels Mogensen, Testrup Udarbejdet af Kristine Boltine f. Nielsen (en søster til Niels Mogensen) og Johannes Madsen, Viborg Placering: Læsesalen: Esselteboks P 4 GV-journalnr.: 1987025
141 - Snedkermester K. M. Jensen, Møllegade 5, Aalestrup 1 læg med privatepapirer (klausul til år 2010) Placering: Magasin klausuleret materialer GV-journalnr.: 1986025
142 1922-1980 - 1 Avisartikel. "Da Søren var karl hos Aakjær på Jenle" fra Politiken 16/4-1978, om spillemand Søren Poulsen, Fjelsø 1 Nekrolog 4/8-1980 over Søren Kr. Poulsen 1 læg Afskrift af Jeppe Aakjærs breve (skrevet på vers, fundet i en slægtsbog på Landsarkivet) til Søren Christian Poulsen, 1922 Placering: Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1986021
143 1940-1970 - Snedker Harald Krogstrup, s "Knaberbrev med udnævenlse til Knaberkonge 1970" 1 Politistav, brugt af Harald Krogstrup i det private vagtværn under krigen, 1940 - 1945 Placering: Ks. Erhvervsarkivet: Snedker H. Krogstrup GV-journalnr.: 1986002
144 1765-1985 - Slægtshistorie for Jens Jensen 1810 - 1875 og Ane Kirstine Pedersdatter1837 - 1916 Boende matr. 2b Korsø, Simested sogn udarbejdet af Erik Juul Christensen, Randers Placering: Læsesalen: Esselteboks P 3 GV-journalnr.: 1985210
145 1910 - 1 Foto, Soldaterbillede hvor nr. 4 fra venstre er P.C. Jensen, fra Gedsted Nørgaard ca. 1910 Placering: Læsesalen: Gedsted alb. 1 GV-journalnr.: 1985206
146 1824-1970 - 1 Fotokopi af avisartikel om "Fattig El" 1 Historie om "Fattig El" i Vesterbølle skrevet af Morten Christiansen, 1970 1 Skifte efter "Fattig El",s forældre Niels Pedersen Møldrup og hustru Mette Nielsdatter, 1824 Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1985160
147 1827-1959 - 1 Kokopper-Indpodningsattest 1827 for Søren Sørensens søn Byrial Sørensen 1 Kopperattest 1904 for Byrial Sørensens søn Jens Overgaard Sørensen 1 Kopperattest 1903 for Byrial Sørensens datter Else Sørensen 1 Kopperattest 1907 for Maren Sørensen 1 Kopperattest 1909 for Vilhelm Tindal Sørensen 1 Kopperattest 1909 for Elisabeth Sørensen 1 Kopperattest 1910 for Harald Sørensen 1 Då¨bsattest 1943 for Jens Overgaard Sørensen født 15. Marts 1901, søn af gårdmand i Vesterbølle Byrial Sørensen og hustru Maren Kirstine Jensen 1 Dåbsattest 1948 for Ib Peter Andersen sø af sognepræst Gordon Pauli Andersen og hustru Grace Marie f. Thomsen 1 Dåbsattest 1959 for Maren Sørensen, født 10. Juli 1904, datter af gårdmand Byrial Sørensen og hustru Maren Kirstine Jensen Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1985160
148 1834 - Fotokopi af 1. Regning til skifteretten i dødsboet efter gårdmand Niels Jensen Thygesen og hustru i forbindelse med begravelsen. 1834 Placering: Ks. Østerbølle 1 GV-journalnr.: 1985157
149 1913 - 1 Kopi af brev fra madam Jensen, Østerbølle skole ,til datteren Marie (Poul Østergaards mor) i anledning af lærer Kr. Jensens død (Madam Jensen var gift med lærer Kristian Jensen, der var lærer ved Østerbølle Skole 1884 - 1913 ( se akolefoto i Østerbølle albm. 2) Madam Jensen var Poul Østergaards mormor og lærer Jensen hans morfar) Placering: Ks. Østerbølle 1 GV-journalnr.: 1985156
150 1687 - Transskription af Fortegnelse over gårdmænd, hustruer og tjenestefolk, samt over besætninger i Fjelsø sogn, i anledning af betaling af "Kopskat og "Kvægskat" i 1687 Placering: Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1985155
151 1984 - Nogle livserindringer, af Arne Møller, Gedsted i 1984 (siderne 1 - 6) Placering: Læsesalen. Esselteboks P 3 GV-journalnr.: 1985149
152 1922-1932 - 1 Foto album 1922 - 1932 for det meste fra Vesterbølle (tekst til billederne vedlagt) Placering: Læsesalen. Gedsted foto GV-journalnr.: 1985148
153 1927-1979 - 1 Fotokopi af slægtsbog for Kresten Kristensen og hustru Karen Marie Hansen, Lille Binderup 1975 1 Kontrolbog for skorstensfejning m.v. for ejendommen matr. Nr. 10e, Fjelsø mark. 1927 - 1979 1 Maskinsynsbog 1928 - 1971 1 Fotokopi af avisudklip med overskriften "Finsk flygtningebarn" en landmandskone i Fjelsø, om Kristian Madsen,s hustru fru Aino Elina Madsen, født Leminen 1962 Placering: Læsesalen: Esselteboks 3 og Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1985147
154 1838-1981 - 1bind, En kortfattet omtale af anerne til og en del af efterkommerne efter Anekirstine Eggertsdatter, født 1838 i Knudstrup, død 1898 16 Fotokopier af Avisartikler 1956 - 1981 Placering: Læsesalen: Esselteboks P 2 GV-journalnr.: 1985146
155 - 1 Fotokopi af "Slægtsbogen for Anders Kristian Kristensen og hustru Else Kirstine Nielsen i Vesterbølle (originalen ligger hos Marius Nielsen, Tingvej 7, Ulbjerg) Placering: Læsesalen: Esselteboks P 3 GV-journalnr.: 1985142
156 1797-1984 - Vedr. Johannes Pedersen Møller, født 1909 i Vesterbølle Transskription af skifte efter Maren Pedersdatter i Lille Mølle, (Johs, Pedersen Møller,s tip-tip-oldemor) 1 bind "Ingen billetter til himlen" 1980 af Johs. P. Møller 1 Originalt manuskript til bogen "Mit evangelium" 1982 af Johs. P. Møller 1 Anetavle for Johs.P.Møller og hans søskende 1984 1 Liste med oplysninger vedr. de forskellige personer på anetavlen 1984 1 Lydbånd, hvor Johs. P. Møller fortæller træk fra sin barndom og ungdom i Vesterbølle, 1984 (nr 8). 1 Artikel fra ugebladet "Hjemmet 19/9-1983, "Brudstykker af en erindring" Placering: Ks. Vesterbølle3 og Esselteboks P2 GV-journalnr.: 1985141
157 - Erindringer fra barndom og ungdom i mit hjem i Glerup - samt fra mine første år som gift i Glerup, fortalt af Kirsten Jensen, Gedsted, født 1910 Placering: Læsesalen: Esselteboks P 2 GV-journalnr.: 1985140
158 1974 - Lånt til kopiering af Martin Iversen, Evaslundvej 204, Aars 1 Slægtsbog over Slægts grenene Jens Pedersen, Støtrup født 1767 selvejergårdmand på "Langagergård", Hvam ( Johannes V. Jensen) Peder Jensen, Hvam, født 1795, gårdmand i Randdrup, "Hvamlinien" Karen Jensdatter gm I.S.Nielsen 2. Jens Pedersen,"Tollestruplinien" Thomas Jensen født 1799, gårdmand i Spanggården, "Spanggårdlinien" Anders Jensen Støttrup født 1802, gårdmand Langagergård "Støttruplinien" Jens Jensen Væver født 1803 gårdmand i Guldager "Væverlinien" Mads Jensen født 1806 gårdmand i Aalestrup "Aalestruplinien" skrevet af Kristian Krestensen, Gislum, Aars i 1974 Placering: Læsesalen: Esselteboks P 2 GV-journalnr.: 1985137
159 1984 - 1 Erindring fra barndomstiden i Vesterbølle skrevet af Thomas Møller, Søndergade 15, Gedsted Placering: Læsesalen: Esselteboks P 2 GV-journalnr.: 1985135
160 - Slægtsbog og 2 anetavler for "Slægten Linnemann fra Gedsted". Om Chr. Johannesen Linnemann og Ane Kathrine Nielsen. Udarbejdet af Skandinavisk Slægtsforskning, Bjerringbro Placering: Ks. Gedsted GV-journalnr.: 1985127
161 1984 - 1 bind med historisk materiale om Hvilsom samlet af Kirstine Skaarup Andersen, Hannerupvej 288, Hvilsom 1 bind med Gårdhistorie fra Hvilsom sogn også samlet af Kirstine Skårup Placering: Læsesalen: 2 ringbind v/Gårdhistorie GV-journalnr.: 1985126
162 1984 - 2 bind, Erindringer skrevet af Christian Madsen, Hvilsom, 1984 Placering: Læsesalen: 2 ringbind v/ gårdhistorie GV-journalnr.: 1985125
163 1925 - 1 Kopi af håndskrevet artikel, "Hvordan vi forberedte og fejrede julen i mit barndomshjem i Glerup omkring 1925 (9 sider) Skrevet af Sigrid Iversen, født i Glerup 1910, bosat i USA, datter af Leopoldine og Simon Iversen Placering: Ks. Vesterbølle 3 GV-journalnr.: 1985122
164 1985 - 1 kassettebånd med interview med Martin Iversen, Evaslundvej 204, Lerkenfeldt ( lydbånd nr.7) ved Vagn Overgaard, Glerup Placering: Båndsamlingen GV-journalnr.: 1985120
165 1871-1930 - 1 Bind "Enggaarden i Tollestrup 1871 - 1930", Matr. Nr. 2a Tollestrup by, Hvilsom sogn, beliggende Tollestrupvej 109 (nu hedder den "Kirkemosegaard" samlet og udarbejdet i 1983 af Agnes Laustsen, f. Olesen, Tjørring, Herning Placering: Læsesalen: Esselteboks P 2 GV-journalnr.: 1985117
166 1890-1900 - 5 Foto affotograferet og forstørret af Gunnar Madsen, Glerup 1 Gdr. Niels Bak og hustru Johanne samt sønnen Peder fra Hverrestrup 1890 1 Peder Bak i Kongens klæ´r ca. 1900 1 Høst i Hverrestrup ca. 1900: Petra med hunden, Helga Bak, gdr. Peder Bak, Kresten Bak, 3 karle og 1 dreng 2 andre foto af gården Placering: Album Simested 2 GV-journalnr.: 1985109
167 1893-1931 - 13 foto fra Østerbølle-Bygum, kopieret og forstørret af Gunnar Madsen, Glerup 1 Gruppebillede af KFUK foran Missionshuset i Østerbølle, ca 1893 (F20) 1 Østerbølle gamle skole med Niels Chr. Pedersen, ca. 1915 3 Af gården "Bygumholm" i Bygum ca. 1920 (H9 - H10 - H12) 1 Gruppebillede af 26 elever samt lærerinden ved Østerbølle Friskole 1922-1923 (G15) 1 Gruppebillede af 8 elever ved samme skole 1925-1926 (G12) 1 Lærerinde Ella Larsen, 1927-1931 og hendes mor Karoline Larsen ca. 1929 (G17) 1 Konfirmationsbillede fra 29. Marts 1931 af Elna Kirstine Pedersen (Tine) gift Hoppe (identisk med afleveren) (C10) 1 Ane Marie Pedersen, gift med snedker Pedersen Vesterris, mor til Kr. Pedersen (kaldet Snedker), der boede Oldtidsvej 17, senere Aagade 11 b - Farmor til Elna Kirstine Pedersen 1931 1 Parti fra Østerbølle med kirken i baggrunden 1931 (24/14) 1 Gruppebillede 1931 (32/25A) 1 Gruppebillede flankeret af 2 hestekøretøjer uden for gården? 1931 Placering: Album Østerbølle 3 GV-journalnr.: 1985108
168 1984-1986 - Projekt " Landboliv 1920 - 1984 ", Erindringsindsamlingen i Viborg Amt 19 mapper indeholdende biografi samt referater af bånd-interviews med 19 ældre (over 70 år) i Aalestrup kommune Det er følgende: (bynavn = sogn) 1 Martha Pedersen, Simested, 2 bånd, nr. 11 og 12 2 Kresten Kornum, Testrup, 1 bånd, nr. 13 3 Marius Husum, Hvam, 2 bånd, nr. 14 og 15 4 Karen Poulsen, Fjelsø, 1 bånd, nr. 16 5 Kristine Elkjær, Vesterbølle, 2 bånd, nr. 17 og 18 6 Poul Anker Hansen, Østerbølle, 2 bånd, nr. 19 og 20 7 Henry Bisgaard, Fjelsø, 2 bånd, nr. 21 og 22 8 Ejnar Østergaard, Simested, 1 bånd, nr. 23 9 Kristen Poulsen, Testrup, 1 bånd, nr. 24 10 Otilie Jensen, Gedsted, 2 bånd, nr. 25 og 26 11 Christian Sønderby, Aalestrup, 2 bånd, nr. 27 og 28 12 Peter Andersen, Hvilsom, 2 bånd, nr. 29 og 30 13 Niels Skinnerup, Østerbølle, 2 bånd, nr. 31 og 32 14 Christian Greve, Simested, 3 bånd, nr. 33 , 34 og 35 15 Jens Dremstrup, Hvilsom, 2 bånd, nr. 36 og 37 16 Adolf C. Larsen, Hvam, 1 bånd, nr. 38 17 Gustav Jeppesen, Østerbølle, 2 bånd, nr. 39 og 40 18 Niels Hansen, Gedsted, 2 bånd, nr. 41 og 42 19 Kristian Krøjmand, Gedsted, 3 bånd, nr. 43, 44 og 45 1 Salgsplakat og avisartikel i Viborg Stifts Folkeblad 18. Okt. 1986 om bøgerne udgivet i samme forbindelse i Placering: Læsesalen: Esselteboks P 10 GV-journalnr.: 1985105
169 1985 - Tidl. Skoleinspektør Jens Bagger født Christensen fortæller erindringer fra barndomshjemmet i Baandrup - gården "Bakkedal" matr. 2 c , der i 1973 blev solgt til Aalestrup kommune og nogle år senere nedrevet til fordel for en udstykning i byggegrunde- bindet omhandler de første årti i dette århundrede, 1985 Placering: Læsesalen: Esselteboks P 2 GV-journalnr.: 1985104
170 - 2 foto aflev. Kloborg Nielsen, Testrup Placering: Album Testrup GV-journalnr.: 1985102
171 - 1 Konfirmandbillede fra Østerbølle (el. Aalestrup) Katrine Pedersen, Klotrup Placering: Album Østerbølle 2 GV-journalnr.: 1985098
172 1944-1948 - 3 købekort og 1 forbrugerkort for kød, flæsk, pålægsvare for musiklærer Villiam Carlsen, Aalestrup, 1944 - 1948 Placering: Ks. Diverse fra alle sogne GV-journalnr.: 1985097
173 1905-1990 - 1 Foto-album med 23 store foto taget af fotograf Orla Jensen, som er en svoger til tidl. Borgmester og farverhandler Otto Jørgensen, Orla Jensen boede dengang i Aalestrup, men flyttede senere til Farsø. Desuden er der ca. 200 små foto, alle fra Aalestrups gader og bygninger, samt nærmeste omgivelser 1910 - 1940 8 Prospektkort med motiver fra Aalestrup 1905 - 1914 1 Anetavle for Otto Jørgensen, samt oplysninger om slægten , fundet på Landsarkivet i Viborg af Vagn Overgaard, Glerup 1 Digt til Aalestrup " Ved Bazaren i Aalestrup 31/10 1920 1 stort foto af mellemrække-holdet i efterårsturneringen 1945 1 Kassette-bånd , fhv. borgmester Otto Jørgensens foredrag ved Lokalhistorisk Arkiv,s årsmøde i Realskolens kantine den 21, marts 1985. " En sluder om gamle dage" (Erindringer fra barndom og ungdom i Aalestrup) 1 Takkekort ved Otto Jørgensen,s konfirmation 1931 Nekrolog og dødsannonce 6. Jan. 1990 Placering: Ks. Aalestrup 1 GV-journalnr.: 1985092
174 - 1 Afskrift fra slægtsbog, tilhørende Svend A "Møldrup" Christensen, Kirkebyvej 13, Hvam Placering: Ks. Hvam 1 GV-journalnr.: 1985089
175 1903-1948 - Afleveren Magda Madsen,s far Kristen (Christen) Mogensen drev i årene omkring 1900 "Aalestrup Gæstgivergaard" , var med i oprettelsen af Aalestrup Landbobank, 1905. Efter hans død 1907 giftede hans enke Kirstine Mogensen, sig 1910 med S. Chr. Salling i Bygum. Dennes søster Kirstine Salling var i en årrække fotograf i Aalestrup 1 Foto Kristen Mogensen i døren til Aalestrup Gæstgivergaard, ca.1903 1 Foto Vaskedag på Aalestrup Gæstgivergaard ca. 1904, fra venstre ses fru Kirstine Mogensen, der syner tøjet - en pige der pumper vand - de 2 vaskekoner, begge kaldet "Vaske Maren" el. "Maren med tøsen" (Maren Johansen) og "Maren med drengene". Sidstnævntes ene søn Martin blev senere malermester i Aalestrup, kendt som Maler-Martin 1 Foto af den nyopførte bygning til Aalestrup Landbobank, Vestergade 13 ca. 1905 (siden 1960 og frem til ca. 1998 installationsforretning). Fra venstre ses bankbogholder Abildgaard, bankdirektør Jacobsen (tidligere uldspinder i Aalestrup) og bankdirektør Kr. Mogensen (tidligere gæstgiver i Aalestrup) - Abildgaard blev senere direktør i banken og i øvrigt gift med Metha Jørgensen, en halvsøster til fhv. borgmester og farverhandler Otto Jørgensen, Aalestrup. På brevkortets bagside omtales "de nygifte", idet afleverens (Magda Madsen) ældste søster Amalie Mogensen, en veninde af Metha Jørgensen, var blevet gift 1 Foto, ca. 1908. Uldspinder og senere bankdirektør Jacobsen med familie. Datteren Ella blev senere gift Kjeldgaard Iversen og boede i Aalestrup til sin død. 1 Foto Den nyopførte kirke i Aalestrup vca. 1908 1 Foto Vestergade i Aalestrup ca. 1922. Til venstre Vestergade 13, opført ca. 1905 som Aalestrup Landbobank - tilhøjre den nye Aalestrup Landbobank, Vestergade 12 1 Foto 1948, parti fra Aalestrup med torvet i centrum Placering: Album Aalestrup Gader og Bygninger GV-journalnr.: 1985084
176 1955 - Slægtsbog skrevet af Peter Nielsen, Præstevejen 18, Fjelsø (Om Jens Nielsens bestefoældre Niels Malthesen 1774-1852 og Kirsten Pedersdatter 1784-1872 og Niels Christensen 1810-1890 og Mette Marie Jensdatter 1821-1860) 1955 "Vor slægt". "En kortfattet beskrivelse af mine bedsteforældre og disses aner samt af mine bedsteforældres efterkommere. Med forord og 2 anetavler. Samt "Erindringer fra Skalborggård, Gedsted" skrevet af Jens Nielsen Placering: Læsesalen Esselteboks P1 GV-journalnr.: 1985075
177 - Afskrift af 2 breve fra digteren Jeppe Aakjær til Søren Chr. Poulsen Placering: Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1985035
178 1916-1985 - 1928 Regning til grd. Peder Poulsen, Fjeldsø 1933 do til grd. Chr. Jensen Bakkelund 1933 do til grd. O. Pedersen, Fjelsø 1933 Brev til K.L. fra Kr. Jensen, Varde 1934 regning til ---- 1937 do til landmand Vhr. Ladefoged, Fjeldsø 1945 do til grd. Chr. ? , Fjeldsø 1952 do til grd. Peder Møller, Klotrup Suppl. Aflev: 1985 2 stk. kassettebånd: interview med N. Kjærsgaard Laursen, Fjeldsø, ved Vagn og Edit Overgaard, Glerup Anetavle for Smedemester Niels Kjærsgaard Laursen, Fjeldsø Suppl. Aflev. Af vagn Overgaard 1992 1916 Lærebrev 1917 Anbefaling 1917 Anbefaling 1918 Forholdsattest for Militæret. 1914 Soldaterbog (kopi) 1920 Anbefaling 1921 Anbefaling 1922 Anbefaling Placering: Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1985032
179 1886-1948 - 1886 Skudsmålsbog fra Kristen Marie Pedersen født i Stenild sogn 1872. 1886 Lovsamling: Hver mands Ret. 1900-1921 Lille medlimsbog med kvitteringer for indbetalte kontigenter til Simested Sogns sygekasse for medlem nr. 24 Kirsten Marie Pedersen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1892 Vedtægt for Simested sogns sygekasse. 1917 Vedtægt for Simested begravelseskasse. 1927 Almindelige bestemmelser om fremgangsmøden ved notering af... 1932 Love for Simested Andelsmejeri. 1933 Vedtægter for Danske Landbrugeres Kødforsyning )Hobro afd.). 1933 Meddelelse fra Socialministeriet om Folkeforsikringen. 1934 Vedtægt for samarbejde mellem Simested Sogns Sygekasse, Simested kommune og ... 1935 Vedtægt for Sygeplejeforening I Simeste kommune. 1935 Love for Simested Borger- og Haandværkerforening. 1937 Tillæg til sygekassevedtægterne. 1943 Ændringer i vedtægten for Simested sogns sygek. 1919-1931 Bog nr. 41 over Søren Nielsens indbetalinger til Julens Glæde. 1921 Kvitteret regning fra dyrlæge Søndergård, Aalestrup, til Søren Nielsen. 1922 Meddelelse fra Andels Exportforeningen i Hobro til S. N. 1923 Skrivelse fra Simested sogneråd v/ Kr. holmberg om vurdering af S.N.s ejendom. 1924 Kvittering fra Sen Danske Andelsbank, Hobro-kontoret, for modt. Af kr. 22,83 fra S.N. 1928 Skrivelse fra simested Sogneråd v/ Kr. Holmberg om vurdering af S.N.s ejendom ved 4., 5., 6. Vurdering. 1948 Vurderingsattest fra Viborg Amtstue til S.N. (Vurderingen pr. 1. Okt 1945) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1948 Avisartikel: "Flere Egenskaber". 1948 Avisartikel "60 år" med foto af J.P.Nielsen, (i familie med Søren Nielsen ?). 1948 Avisudklip "Et Guldbrudepar" med foto af Jens A. Nielsen, Hverrestrup, ( i familie med Søren N.) Blandt stenene for hedens opdyrkere i Kongenshus Mindepark er også en sten for Jens A. Nielsen, Han var far til bl.a . Anton Jensen, kaldet "jordemoder-anton", der boede Boldrupvej i Simested 1930-1932 Tal fra afregningsbogen 1930-32 vedr. levering af grise til Hobro og Omegns Andelsslagteri. Placering: Ks. Simested 1 GV-journalnr.: 1985027
180 1983 - Kilde: Slægtsbog over slægten Hoberg 1983 Maskinskrevet afskrift (resume?) fra ovennævnte kilde. Omhandlende Niels Jacobsens liv og levned, hans 2 koner og deres børn. - Envidere kort omtale af en del selvejerbønder o.a. fra Rinds herred, perioden ca. 1450-1500. Er de omtalt i egenskab af Niels Jacobsens slægt ?? (8 sider) Placering: Ks. Simested 1 GV-journalnr.: 1985026
181 1979 - 1979 Avisartikel "Slægtsbog om knaberne fra Rinds Herred". Bogen hedder "Slægten fra Skærshale", udgivet af firmaet "Slægtsarkivet, Viborg, ved bl.a. Anton Blaabjerg. 1979 6 anetavler udformet som "solo". (Disse findes også i ovennævnte værk). Kirstine Mortensdatter er proband i sol 1 og var datter af den første selvejerbonde af matr.nr. 4a, (Meldgård"), Morten Christensen. - NB: Sol 4 findes i 2 ekspl. Her. Placering: Ks. Simested 1 GV-journalnr.: 1985024
182 1838-1983 - Vedr. tidl. Borgmester og gårdejer Gustav Christensen," Meldgård" Bydamsvej 6 Skedshale for matr. 4a Skedshale by, Simested sogn 1838 Transskription af købekontrakt mellem prokurator Holm, Hobro, på vegne af "afgange madame Kruses bo", Korsøgård, og fæster Morten Christensen, Skedshale 1849 samt trasskr. Af aftægtskontrakt mellem Morten Chr. Med hustru og sønnen Søren Mortensen (4 sider). 1849-1954 Transskr. Af matr.nr. 4a's blad i Realregisteret": skøder udvisende gårdens ejere gennem over 100 år. 1899 samt transkr. Af lejekontrakt. 1983 Anetavle for Gustav Christensen, Bydamsvej 6, Skedshale. 1983 Oversigt over Gustav Chr's slægt med kommentarer (udarbejdet af Vagn Overgård). Placering: Ks. Simested 1 GV-journalnr.: 1985023
183 1896-1934 - Materialet er fra Thomas Kræmmer,"Eveldruphus", Grandgårdsvej 87, Eveldrup (søn af Anders Kræmmer) 1896 Skudsmålsbog for Anders Pedersen (Kræmmer), født i Guldager 1882., søn af skovfoged Peder Pedersen og hustru Christiane Andersdatter i Skatskov 1871 Skudsmålsbog for Christiane Andersdatter, født 1857 i Skjærshale, Simested sogn (mor til Anders Pedersen Kræmmer) 1908 Skudsmålsbog for Frederikke Ane Sophie Thomsen, født 1891 i Testrup. ( gift med Anders Pedersen Kræmmer) 1898 og 1900 Lejekontrakt hvorved Lars Pedersen af Thestrup til Jens Jensen sammesteds bortlejer en del af matr.nr. 8e, Thestrup by og sogn. Denne lejeret (og køberet) transporteres i år 1900 til Christine Christensen af Eveldruphus. 1899-1900 Indtegningsbevis om optagelse i lægdsrullen af Anders Pedersen. 1901-1902 "Regnskab over 40 høns og 3 ænder" ved Anders P., da tjenestekarl på Kastrupgård (Testrup). 1901-1902 Kontrolregnskabets opgørelse", ved ovennævnte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1904 (april) Begæring om forsikring i Livsforsikringsselskabet "Fædrelandet", Aarhus, fra A. P. 1904 (okt.) Skrivelse fra samme til A. P. 1905 Kvittering for betalt præmie. 1907 (marts) Kvittering for betalt præmie. 1907 (sept.) "Rykker" ang. Manglende præmiebetaling 1907 (Okt.) Skrivelse fra "Fædrelandet" i forb. Med A.P.s ønske om udbetaling af policens "godtgørelsesværdi" (tilbagekøbsværdi) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1915 Panteobligation udstedt af "Husejer" Anders Pedersen af Eveldrup til Christine Christensen sammesteds med pant i matr.nr. 1b af Eveldrup Præstegård, Simested. 1915 Skøde hvorved husejerske Christine Chr. Til A.P. af Østrup sælger sin ejd. Matr.nr. 1b af Eveldrup... NB: af en anmærkning sidst i skødet ses at A.P. i 1943 fik kgl. Bevilling til at "føre familienavnet Kræmmer". 1916-17 Købekontrakt og skøde hvorved husejer Laurits Laustsen af Thestrup by og sogn til A.P. "af Eveldruphus" sælger parcel matr.nr. 2ah af Thestrup by og sogn. NB: sammenbrudet med ovennævnte skøde. 1915-17 Panteobligation fra Christine Christensen til Hobro Sparekasse med pant i matr.nr. 1b - Fra 1917 overtager Anders Pedersen "det pers. Ansvar for denne Obligations paalydende". 1909 Brev fra Larsen-Ledet, afholdsdagbladet "Reform". 1916 Regning til Anders Pedersen, Eveldrruphus, fra bankbogholder Abildgaard, Aalestrup, i forb. Med køb af matr.nr. 1b, Eveldrup... 1918 Meddelelse fra Dansk Kartoffeldyrkerforening i Likvidation til A.P. ang. Betaling af i alt 150 kr. 1928 Kvittering for betaling af afløsningssum for den matr.nr. 1b påhvilende afgift til Simested-Testrup sognekald. 1928 Nota fra Aal.Landbobank til A.P.angående indfrielse af 2 obligationer. 1929 Kvittering for amtstueskat okt. Termin. 1933 Regning fra O.Olesen, Simested, til A.P. 1934 Kvitteret regning fra Jens Larsen, Østrup, til A.P. 1934 Kvitteret regning fra Th. Springborg, Aalestrup Placering: Ks. Simested 1 GV-journalnr.: 1985022
184 1923-1977 - 1923 Fra Johs. V. Jensens "Himmerlandshistorier" 1 kopi af fortællingen om Jens Jensen Væver (Johs. V. J.'s bedstefader), der i mange år boede i Guldager og døde der 1882. 1977 1 kopi af avisartikel i Aalborg Stiftstid. "Selvmordernes indgang" med omtale af bl.a. et gravsted på Simested kirkegård.(Andreas Christensen, Grandgården" født 1809, død 1882) kopi af avisartikel "Tegneren Jensenius" farfar var præst i Himmerland. Placering: Ks. Simested 1 GV-journalnr.: 1985020
185 1923-1947 - 1923 Jocob Mogensen: "En skildring af mit barndomshjem samt egen og kones livs vandel" 1947 Jocob Mogensen: "Simested og Baandrup omkring 1850". Med forord af barnebarnet Ejler Alkjær Mogensen. Placering: Læsesalen P 1 GV-journalnr.: 1985010
186 1982 - 1982 Erindringer,skrevet af politiassisten Niels Kristian Knudsen, Toftegaarden 22 , Viborg , dels fra barndom og ungdom i Thorup, dels fra 38 års tjeneste i politiet. Placering: Læsesalen P 1 GV-journalnr.: 1985009
187 1933-1934 - 1933-34 Afskrift af Lærer Gregers Christensen Mortensens "Erindringer", fra 1860'erne til ca. 1924. (53 sider) født 1862, Lærer i Gørup skole 1901 - 1907 og ved Guldager skole 1907-1924, senere købmand og sygekassekassere i Simested Placering: Læsesalen P 1 GV-journalnr.: 1985008
188 1735 - Ca. 1735 6 sider af Rinds Herreds Krønike i fotokopi, omhandlende kirker i Rinds og Gislum herreder. Ca. 1735 2 stk. fotokopi af "Uddrag af Kristen Sørensen Testrups Rinds Herreds Krønike. Placering: Ks. Testrup 1 GV-journalnr.: 1984094
189 1925-1936 - 1925 Sølvbryllupssang 1900-1925 (kopi) 1936 Sølvbryllupssang 1911-1936, Thomas og Margrethe Thomsen. (kopi). NB: Sølvbrudeparret fra 1925, kaldet Bedstefar og Bedstemor var Jens Chr. Jensen og Karen Margrethe Kristensen. Sidstnævnte for formor til ovennævnte Margrethe Thomsen (Kilde: Edit Overgård, Glerup). Placering: Ks. Vesterbølle 3 GV-journalnr.: 1984060
190 1801-1903 - 1845 Skifte efter Peder Nielsen, Studstrupgård. Det resterende er afleveret af Chr. B. Studstrup, Sognevejen 222, 9620 Aalestrup. 1847 Næringsbevis for Niels Chr. Jensen, Ullits. 1857 Vielsesattest for Niels Chr. Jensen og Maren Jensdatter. 1877 Niels Chr. Jensen klager over for meget skat. Brev fra Vilh. Bech til Indre Missions venner. 1845-1903 Regnskabsbog. Tilgodehavender (N.Chr.J) 1851 Uddrag af regnskabsbog (N.Chr.Jensen). 1857-1895 Regnskabsbog. Tjenestefolkenes løn (N.Chr.Jensen). 1868-1883 Regnskabsbog, bl.a. over kirkens bøsse (N.Chr. Jensen). 1876-1903 regnskabsbog, bl.a. for avlens størrelse (N.Chr.Jensen). 1902 regninger til Chr. Studstrup. 1902 En "sandfærdig skildring" af Niels Chr. Jensens liv. 1801-1852 Skøder 1801, 1802 og 1852. 1845-1856 Skifter 1845 og 1856. 1852-1894 Aftægtskontrakter 1852 og 1894. 1842 Kopi af matrikelkort. 1853 Testamente mellem Maren Jensdatter og ægtefælle Niels Pedersen. Placering: Magasin: Ks. Studstrupgård. GV-journalnr.: 1984057
191 1856-1868 - 1856 Regning på begravelse af pigen Marie Chathrine Jensdatter (kopi). 1868 Skattesag ang. Klage fra proprietær Steenild til Steenild Mosegaard over for høj skatteansættelse. Klagen afvist. Kopi Transskription af ovennævnte sag. Placering: Ks. Vesterbølle 3 GV-journalnr.: 1984055
192 1938 - 1938 Sang ved Gerda og Aage Elkjærs bryllup den 26.01.1938. Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984041
193 1752-1753 - 1752-1753 Byggetilladelse (kopi m. transskription). Til degn Niels Poulsen i Vesterbølle Placering: Magasin Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984032
194 1917-1937 - 1937 Diplom: Æresmedlem af Vesthimmerlands Handelsforening (kopi). For Købmand NielsNielsen, Vesterbølle Af Marius Nielsen, Ulbjerg. 1917-1921 Kopi af rationeringsmærker. 1898-1912 Kopi af mæringsbrev - med påtegning fra 1912 - til Niels Nielsen, Vesterbølle. 1925-1927 Kopi af uddrag af Niels Nielsens regnskabsbøger - tilgodehavender hos forskellige kunder. 1937 2 kopier af diplom, hvorved Niels Nielsen udnævnes til æresmedlem af Vesthimmerlands Handelsforening. Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984027
195 1884 - 1884 Mindeblad over Thomas Kristensen (kopi). Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984026
196 1875 - 1875 Kopi af vielsesattest (tinglæst som adkomst til mat. No. 7a, Vesterbølle By og sogn) mellem ungkarl Simon Nielsen og pigen Gjertrud Jensen, datter af gårdmand Jens Kristensen (Madsen) i Vesterbølle (original findes hos Carl Nielsen Vesterbølle) NB: Henvisning til matr.nr. 7, Vesterbølle by og sogn - 1984063. Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984025
197 1959 - 1959 Interview m. Karen Margrathe Thomasen. Med foto (kopi). 1959 "Jul, paaske, pinse og Margrethes fødselsdag" - artikel i Aalborg Amtstidende 1. Febr. 1959 "Vi skal være gode ved dig, sagde folk i Vesterbølle" Artikel i Jyllandsposten 08.02. Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984024
198 1950 - 1950 Interview m. landets ældste centralbestyrer. Aalborg Stiftstidende 29.10. Med foto (kopi). Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984023
199 1893-1935 - 1893 Vielsesattest (kopi). Ungkarl Christen Jensen, Glerup og pigen Kirsten Holmber, Hverrestrup 1935 Police, sogneraadsforeningernes ansvarsforsikring (kopi). For Gårdejer Kristen Jensen 1914 Ejendomsskyldsvurdering matr.nr. 2d, Glerup (kopi). 1935 Anmeldelsesblanket til Brandkassen "Vesthimmerland".over genstande, kreturer og avlsredskaber tilhørende Kristen Jensen Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984022
200 1902 - 1902 Testamente (kopi).skrevet af aftægtsmand Peder Jensen (Nørgaard), Knudstrup til fordel for Snedkerlærling Niels Peter Andersen, Aalestrup søn af gårdejer Kristen Andersen Knudstrup Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984021
201 1916 - gårdejer Jens Markussen, Knudstrup 1916 Regninger (kopi). Fra Fa. C.M.Filtenbog - Køb af foderstoffer og salg af brødrug Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984020
202 1904-1912 - Konrad August Hoppe, Glerup 1904 Soldaterbog og forstærkningspas (kopi). 5 udskrivningskreds 1 januar 1904 1912 Regning (kopi). Fra Ingvard Jensen Gedsted Mølle 1912 1904 Panteobligation for matr.nr. 2f, Glerup (kopi). Mellem Gårdejer Konrad August Hoppe og Peder Kr. Jensen Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984019
203 1925 - gårdejer Konrad Dollerup, Knudstrup 1925 Regninger. Køb af tøj og salg af uld Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984018
204 1947-1982 - 1981 Erindringer, udskrevet efter lydbånd. 1981 Erindringer, lydbånd. 1982 Omtale v. 90 års fødselsfdag. Udklipssamling: dødsannoncer, jubilæer o.l. fra Vesterbølle, Knudstrup m.m. ca. 1920-1965 (kopi). 1947-48 Købekort for kvinder. (i ks. "Div. Fra alle sogne). 1952 Indberetning vedr. uddeling af fodtøjsrabatmærker. Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984017
205 1492-1996 - Biografiske oplysninger. 1901-02 Div. Korrespondance vedr. sognerådets arbejde (kopi). 1899 Regning (kopi). 1884 Matrikelkort mat. No. 1k, 1s og 1m (kopi). Avisudklip (kopi). 1492 Adelsbrev for slægten Byrialsen (kopi) m. foto af adelsbevis. Ejere af Toftegård i Knudstrup (fotokopi). 02.03.1996. Avisartikel fra Viborg stifts folkeblad. "Adelsbrev fra Kong Hans tid". Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1984016
206 1912-1957 - 1912 Panteobligation.for gårdejer Christian Bisga
207 1868-1956 - 1868-1956 Optegnelser og biografier fra Niels Peder Nielsens virke og opvækst. Bopæl: Hovedvejen 154, Skærshale, pr. Hvam Placering: Læsesal: Esselteboks P10 GV-journalnr.: 2001025
208 1916 - Ændring af efternavet Jensen til nyt Familienavn som er Liingaard ifølge Navnebevilling for Anne Sofie Liingaard, Marianne Kristine Liingaard, Søren Liingaard, Dortea N. Liigaard, Jens Laurits Liingaard, Kirstine Marie Liingaard og D. Liingaard. Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 2001080
209 2001 - Avisartikler vedr. Sv.Aage Dandofts død og begravelse JAN 2001. Salmer fra begravelsen Artikel vedr. øl-samling Placering: Ks. Aalestrup 8 GV-journalnr.: 2001081
210 2001 - Materiale ang.: Kvist Agerbo. Aalestrup Soldaterbilleder, fotografier, forsikringspolice, lønstatistik for Jern og Metal og AOF-sangbog 1947.og avisudklip Placering: Ks.Aalestrup .8 GV-journalnr.: 2001083
211 1759 - Lægdsrulle 1759, Lerkenfeldt og Hessels unge folk (reserverullen) Placering: Ks. Lerkenfeld Gods 4 GV-journalnr.: 2001088
212 1912-1962 - Bog om Poul Due Jensen, manden der skabte Grundfos Poul Jensens Liv og Værk Placering: Læsesal Historisk Litteratur GV-journalnr.: 2001095
213 1492 - Nobilitations Brev/Adelsbrev fra 1492 til Poul Byralsen, Kopi Placering: Ks. 6 Simested, Magasin 1 GV-journalnr.: 2001107
214 1857-1915 - Oplysninger om Matr. Nr.1, Aalestrup by fra Realregister, Folketællinger og Kirkebøger. Realregister Spole 403, side 309 Foketælling 1845 og folketælling 1870 Vedr. Vedr. Niels Emanuelsens slægt. Placering: Magasin 1 Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 2001109
215 1875 - Mergelgravsulykken i Hverrestrup 1875 fra Simested Kirkebog Corpulerede 1873 Ang. Laurs Andersen Placering: Magasin 1 Ks.6 Simested GV-journalnr.: 2001111
216 1829-1891 - Bog om C. Berg: Det blev til De Bergske Blade, udgivet af De Bergske Blade. Givet til Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv af en relaskoleelev som P. Gade har haft i skolen og som nu arbejder på Viborg Stifts Folkeblad. Placering: Læsesal, Historisk litteratur GV-journalnr.: 2001115
217 1883-1958 - Afskrift fra kirkebogen vedr.: Marie Cathrine Nielsen 1883 - 1958 og Alfred Kjærgaard Nielsen1887 - 1958. Placering: Magasin 1 Ks. 7 Fjelsø GV-journalnr.: 2001116
218 1955-1961 - Avisartikler om Johs. Svendsen, Sognerådsformand og Hotelejer (Svendsens Hotel i Aalestrup) og Jens Visti Jørgensen Biografens stifter. Placering: Magasin 1 Ks. 8 Aal. GV-journalnr.: 2001122
219 - Rødt fotoalbum med fotos og navne register fra Telefonbestyrer Margrethe Thommasen, Vesterbølle afskedsfest. 1962 Placering: Læsesa: fotorgrafier GV-journalnr.: 2001125
220 1866-1973 - Brev til P. Gade fra Ole Brøns vedr. Cementstøber S.O. Sørensen og dennes slægt, 2001. Forholdsattest fra Dragonregimentet i Randers på Søren Otto Sørensen fra 1892. Avisartikler fra 1934 vedr. Cementvarefabrikant Otto Sørensens 5 års jubilæum. Slægtshistorie for Theodor Hoppe og Fredrikke Hoppe, Tipooldeforældre samt oldeforældre Otto Sørensen 1866 og Ane Kristine Sørensen født Hoppe 1872, og disses slægt, 1893 - 1973. Placering: Læsesat: Esselteboks P 10 GV-journalnr.: 2001128
221 1908-1979 - Skoleudtalelse for Asta Marie Sørensen. Udtalelse fra Lærer Nielsen, Hvam skole om Asta Marie Sørensen, 25-09-1920. Udtalelse fra Sognepræsten 1920. Ansøgninger og udtalelser vedr Asta Marie Sørensen 1922-1960. Kaldebreve for Asta Merie Sørensen som forskolelærer 1923 -1957.Konstitutionsbrev til Asta Marie Sørensen 1922. Asta Marie Sørensens Dispositioner for undervisning i historisk fortælling, regning, diktat og skolesturgymnastik. Optagelsesprøve i regning 1920. Redergørelse over krav for optagelse på Statens Forskoleseminarium, Vejle. Indberetning om overtagelse af ejendom, Køber Anders E. Sørensen 1969. Forslag til salgsomstilling af Rolighedsvej 4 og salgsopstilling. Købekonstrakt mellem Anders og Martine Vammen som sælger og Slagter Niels Sørensen, Ejendom Matr. Nr. 1 l af Aalestrup By Østerbølle Sogn 1924. Skjøde , Salg af Matr. nr. 4 o, 4 p, 4 c, 5 c, Køber Andreas Sørensen 1927. Skjøde, Salg af matr.nr. 2b, 5e V. Hornum by og sogn, 8a Padkjærgaard, Hyldebjerg Sogn, køber Andreas Eggertsen Sørensen 1926. Udskrift af Auktionsbogen for Retskreds nr.65, Løgstør og Nibe vedr. tvangsauktion over Enkefru Else Marie Jensns ejendom Matr. nr. 17g, 17a og 9b, Farsø by og sogn 1936. Grav Festebrev, brugsret til Andreas Eggertsen Sørensen 1934. Indberetning om overdragfelse af fast ejendom Matr. nr. 17a, 17g, 9b, 22e og 21 d, farsø, sælger Andreas E. Sørensen 1956. Skøde på Matr.nr. 7e, Svingelbjerg by Vesterbølle, køber Andreas Sørensen1929. Regnskabsbog for mindre landbrug, II Statusbog 1944 -1953. Dagsdatokvitteringer 1936. Skadesløsbrev for Andreas Sørensen 1935. Ejendoms og formueskema 1935. Pantaoblikation 1936. Brev fra Kommunen til Andreas E Sørensen 1935. Gældsbevis med Selvskyldnerkaution 1936. Panteobligation underskrevet af Mads Østergaard og Ellen Kathrie Østergaard Christensen 1936. Pantebrev mellem Andreas Sørensen og Mads Østergaard 1929. Tingbogsattest Matr.nr. 17g, 17a, 9b, 22e og 1 d Farsø by og Søgn 1952. Brandforsikringspolice Fru Asta Eggertsen Sørensen, Vejrum Nordre Skole 1950. Kombineret Grundejerforsikring 1963-1973 og 1969 - 1979. Dags datokvitteringer 1936-1937. Breve fra F. Nellemann Hansen til Andreas Eggertsen Sørensen vedr. underskrift af skøde 1969. Refusionsopgørelser 1969. Opgørelse over omkostninger ved salg 1969. Opgørelser fra Landsretssagfører Hans Tang 1950. Enderligt skjøde på Matr.nr. 21d, købt af Andreas Eggertsen Sørensen 1947. Matrikelkort over Matr.nr. 17a og 17c 1888 og 1899. Hartkornsattest 1910. Ekstrakrakt udskrift Matr.nr. 17d og 17c Farsø 1937. Endeligt Skøde Matr.nr. 22e Farsø by 1948. Lærerstandens Brandforsikrings forsikringspolice 1965. Begæring om 10 års hus- og grundejerforsikring 1969. Gavebrev Fra Niels Sørensen til datter Asta Marie Sørensen. Matrikelkort over parcel 1 Matr. nr. 17f 1908 x 2. Opgørelse mellem Andreas Sørensen og M.Chr. Lund vedr. handel af ejendom. Statutter fra Kreditforeningen. Brev til Asta Marie Sørensen vedlagt pantebrev gavebrev og 1 dødsattest 1935. Oversigt over solgte obligationer. Deklaration vedr. matr.nr.2 b Roum 1964. Matrikelkort over Matr.nr. 3 eø. Pantebrev 1981, pantebrev 1962. Diverse fotografier. Vielsesattest Andreas Eggertsen Sørensen og Asta Marie Sørensen 1926, dåbsattest Asta Marie Sørensen 1915. Gavebrev fra Niels Sørensen til Asta Marie Sørensen 1935. Gensidigt tesamente mellem slagtermester Niels Christian Cilius Sørensen og hustru Andrea Sørensen, født Jensen Olesen 1926. Dødsattest på Niels Crh. Cilius Sørensen 1935. Placering: Magasin 1 Ks. Eggetsen Sørensen GV-journalnr.: 2001137
222 1808 - Søren Testrups testamente til sin fader på Vesterris, 1808. Fra Viborg Amtsarkiv No. B4-522. Placering: Arkiv ks.3 Testrup GV-journalnr.: 2002002
223 1687 - Anders Sørensen i Glerup stævnes for restancer, 1687. Fra Rinds Herreds artiv No. B48-1 Placering: Arkiv Ks. 3Testrup GV-journalnr.: 2002004
224 1760 - Student Peder Christian Høeg i Gedsted i anledning af umoralsk levned, 1760. Fra Bispearkivet No. C2-31. Brev fra Peder Christian Høeg i Gedsted til "Stormægtig Monark, allernådisgste arvherre og konge", 22 Marts 1790 . Erklæring fra Hr. Biskop Wøldike, 29 Maj 1790 Placering: Arkiv Ks.3 Gedsted GV-journalnr.: 2002009
225 1921 - Bryllupstelegrammer fra Frederik Laursen Rolighedsvej 12, 9620 Aalestrup - Portør ved DSB Placering: Aalestrup ks.9 GV-journalnr.: 2003009
226 1897 - " Niels, Pier og Wolle" Samtaler på jydsk ved N. Christiansen i Gørup. ( sælges til fordel for Gedsetd Missionshus m. fl. ) Placering: Gedsted ks.4 GV-journalnr.: 2003015
227 1791-1966 - Slægtsmappe for Peder Pedersen Mikkelsen og hustruAne Marie Andersdatter, samt deres for- og efterslægt Placering: Simested ks.6 GV-journalnr.: 2003170
228 1886-1904 - Skudsmålsbog for Christiane Nielsine Dahse af Korsø, Simested Sogne, Viborg amt. Placering: Simested ks.6 GV-journalnr.: 2003171
229 1492 - Fotokopi i farver af Adelsbrev til Poul Byrialsen 1492 Placering: Ks. Aalestrup 11 GV-journalnr.: 2004035
230 1442 - En oversigt over slægten "Giversen" ( efterkommere af Gyver Svingelbjerg) i Vesterbølle fundet i kirkebogen efter 1682 Placering: Ks. Vesterbølle 10 GV-journalnr.: 2004060
231 1961 - 1 lærekontrakt mellem Herre-ekviperringshandler Oberlin Mortensen Vestergade 5, Aalestrup og Knud Erik Sloth søn af Esther og Send Aage Slot, Birkevej 27, med oplysninger om lærlinge løn pr. 1 febr. 1961 Placering: Ks. Aalestrup 11 GV-journalnr.: 2004069
232 1940-1945 - 1 brev dateret 13. April 1940, sendt til Alma og Oberlin Mortensen, fra Birthe i Tønder som fortæller om besættelsen og de første dage derefter. 1 Legitimationskort for Manufakturhandler Fr. Oberlin Mortensen, Vestergade, Aalestrup, født. 12. Juni 1898 i Nykøbimg M 1 foto af Oberlin Mortensen 1 BogmærkeMed adresse på den ene side og teksten "Jeg vil hjem til Oberlin" Placering: Ks. Aalestrup 11 GV-journalnr.: 2004069
233 1839-2002 - 1 brev fra giveren Birgite Mørch Pedersen vedlagt oplysninger om tre generationer fra Hvam ælste generation er Lars Christian Christensen Rold født i Fjelsø i 1839 på slægtsgården "Roldsminde" død i Hvam 1916, gift 1870 med Kirsten Christensen, født 1842 og død 1923, Han var landmand od drev en daglig postrute mellem Hvam og Hobro Deres søn Mikkel Christian Larsen, født i Hvam 1871 og død samme sted 1954, gift 1896 med Ane Marie Christensen født 1875 og død 1955, Han startede Hvam eksportslagteri og var medstifter af det nuværense eksportslagteri i Aalestrup næste generation Adolf Christian Larsen (ud af en søskendeflok på 15) født i Hvam 1905 og død samme sted 2002 gift 1 gang med Laura Olsen, 2 gang med Elva Svendsen født 1911 og død 1989. De siste år var han keaturhandler Placering: Magasin 2: ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
234 1967-1984 - slagtermester og kreaturhandler Adolf Chr. Larsen, Hvam 1 kassebog fra jan. 1967 til august 1971 1 kassebog fra marts 1971 til september 1977 1 kassebog fra oktober 1977 til og med december 1984 Placering: Magasin skuffe med klausuleret materialer GV-journalnr.: 2004071
235 - 1 omslag mrk. A.C.Larsen indholdende brevpapir, afregninger, kuverter 1 nytårs hilsen 2 noterings prisliste 1 folder Dansk Kvæg, recer og avlsforanstaltninger, udg. Af Kødbranchens Fællesråd 2 mærke sedler Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
236 1896-1986 - 1 omslag mrk avisudklip M.C.Larsen indeholdende 3 avisudklip fra M.C.Larsen`s 70 - 75 - 80 år`s fødselsdag 1 udklip med nekrolog for M.C.Larsen, 1954 2 udklip fra slagtermesterforeningens 25 og 40 år`s jubilæum 1udklip om A.C.Larsen`s 40 års jubilæum som Borger og forretningsdrivende i Hvam 1 fotokopi af festlighederne hos Hvam Borger-og Håndværkerforening`50 års jubilæum 1 sang fra Hvam Borger- og Håndværkerforening, 21 april 1937 1 Lov for første Hvam og Omegns Borger- og Hånværkerforening, 8. Marts 1896 1 Lov for Hvam Borger- og Håndværkerforening. 3. Marts 1937 1 Lov for Hvam Vandværk 29 april 1936 Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
237 - 2 omslag med forskellige sange fra Slagtermesterforeningens møder og fester 1 Vedtægter for Himmerlands Slagtermesterforening Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
238 - 2 omslag med gamle konfirmationstegrammer 1 for Laurits Larsen, Hvam, 1913 1 for Hilmer Larsen, Hvam, Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
239 - 1 omslag indeholdende mrk. Papier vedr. Mikkel Christian Larsen 1 Aalestrup og Omegns Slagermesterforening`s udnævelse af slagtermester M.C.Larsen til Æresmedlem, 1941 1 tysk 100.000 mark pengeseddel 1 polsk 100 marek pengeseddel 1 forsikringspolice for slagter Hilmer Larsen, udstedt af Ugebladet Ude og Hjemme 1 Kladde 1 kassebog 1 hovedbog Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
240 1926 - 1 omslag mrk. Papirer vedr. A.Clarsen`s militærtjeneste 1 skriftelige udfærdigelse af koporalselev nr. 443/1926 A.C.Larsen ved 6`bataillons 1 kompagni 1 Soldaterbog 1 foto 1 Sessions nr. 1 Skydemærke 1 avisudklip "Viborg er glad for at være Garnisonsby" 1 bog fra koporalskolen 1 bog "Fortællingeraf 6. Bataillons Historie 1657 - 1907, bogen er tildelt A.C.Larsen for udvist flid og godt forhold på rekrutskolen 1926 Placering: Ks. Arkiv for tre generarioner i Hvam GV-journalnr.: 2004071
241 1891 - 1 Forholdsattestfor for menig nr. 206/1891Mikkel Christian Larsen ved 8. Bataillon, 4. Kompagni Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
242 1916 - 1 sanghefte ved Lars Chr. Christensen (Rolds)s begravelse den 19 april 1916 Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
243 - 1 omslag indeholdende 10 foto af familien 1 Ane Marie og Mikkel Chr. Larsen`s guldbryllup i 1946 1 Ane Marie og Mikkel Chr. Larsen`s bryllup 1896 2 enkelbilleder af ungdomsbiller af Ane Marie Larsen og soldaterbilled af Mikkel Christian Larsen 1 af Kirsten og Lars Rold 1 Familiefot taget på kirkebakken i Gl. Hvam ca. 1914 1 dobb. Foto af Elva og Adolf Chr. Larsen 1 Elva og Adolf Chr. Larsen (gift 1933) Placering: Ks. Arkiv for tre generationer i Hvam GV-journalnr.: 2004071
244 1658-1983 - 1 bind (fotokopi fra slægtsbog) med aner til Søren Chr. Pedersen, født i Simested 1895, død 1983 Placering: Læsesal: Esselteboks P11 GV-journalnr.: 2004073
245 1829-1960 - Et lille hefte med beskrivelse af Frederik Sørensen (kaldet kudsk Frederik) født i 1867 i Østerbølle sogn han blev i 1888 i Kongens Thisted gift med Mette Kirstine Hansen og hans forældre Søren Christensen født 1829 i Østerbølle og Maren Jensdatterfødt 1833 i Østerbølle Placering: Læsesal: esselteboks P11 GV-journalnr.: 2004074
246 - Karlo Hansen`s arkiv på 1 CD indeholder: 1 mappe med Karlo Hansen´s aner og slægtshistorie C227 Fjelsø kirkebog 1741 -1813 (16 sider) C227 Gedsted kirkebog 1741 - 1816 (23 sider) C231 Hersom, Klejtrup og Bjerregrav kirkebog 1722 - 1782 (93 sider) Hvam gårde - Oversigt (22 sider) Hvam sogn (34 sider) Hvilsom sogn - Oversigt (127 sider) Hvilsom person register (36 sider) Hvilsom sogn matrikel m.v. (15 sider) C 196-1 Lovns og Alstrup kirkebog 1701 - 1795 (22 sider) C 233-2 Ulbjerg - Lynderup kirkebog 1769 -1813 (13 sider) C 228 Simested kirkebog 1735 -1802 (65 sider) Simested sogn (30 sider) C 230 Tostrup - Roum 1701 - 1807 (68 sider) C 195 Ullits kirkebog 1646 - 1776 (24 sider) Gårdmænd i Vesterbølle og Svingelbjerg (52 sider) C 226 Vesterbølle kirkebog 1681 - 1772 (64 sider) C 226 Vesterbølle kirkebog 1773 - 1813 (39 sider) Vesterbølle sogn (59 sider) Estrakt af Østerbølle kirkebog 1681 - 1772 (40 sider) Østerbølle sogn Placering: Læsesalen GV-journalnr.: 2004080
247 1976 - 1 Guldbryllupssang 26. Sept. 1976 til Ane Marie Kristensen og Kristian Marinus Vistisen, Glerupvej 101 Placering: Ks. Vesterbølle 10 GV-journalnr.: 2004081
248 1908 - en fotokopi fra Hobro Avis 21 oktober 1908, som omtaler en ullykke hvor en mand næstformand Pedersen blev dræbt af toget et kirkebogsuddrag viser at han (Niels Peter Petersen) blev begravet 24 oktober på Østerbølle kirkegård han var søn af Peter Petersen og Else Marie Nielsen, Astrup sogn, han var gift med Else Kristine Kristensen Placering: Ks Østerbølle 3 GV-journalnr.: 2004096
249 1929 - Fotokopi af aftægtskontrakt mellem gårdejer Jacob Christian Møller Fjeldsø og hustru Karen Marie født Nielsen og deres søn landmand Ingvard Møller, Fjeldsø, 1929 Placering: Ks. Fjelsø 8 GV-journalnr.: 2004097
250 1829-1973 - Fotokopi vedr. Kirkeministeriets cirkulære af 15 augus 1973, slægtsnavne, navnekommissionen af 22 april 1904 lov om navneforandring Placering: Ks: Diverse GV-journalnr.: 2004103
251 - 1 manuskript til en artikel til årsskriptet 2003 om missionær Martin Wive Aalestrup, artiklen er et uddrag af bogen "Livsbilleder" forfattet af Helga Hartvig Pedersen - født Wive, den indeholder bl. a .stamtræ over familierne Wive og Fønsskov Kopi af artikel indsendt til Lohses forlag "25 kvinder og mænd fortæller 1962 Placering: Ks. Aalestrup 11 GV-journalnr.: 2004106
252 - 1 diskette med Gregers K. Mortensens erindringer, 171 sider Gregers K. Mortensen gift med Mette, født i Tranum, de fik 4 børn nemlig K , Kristen, Ingeborg, og Anne. Anne blev gift med Niels Peter Rasmussen, de fik 2 børn Karl og Anne Meta. Anne Meta blev gift med Gunnar Kudal de fik 2 børn Hanne og Helle Placering: Magasin disketteboks GV-journalnr.: 2004107
253 1869-1975 - Diverse papirer fundet på Thomas Kjærsgaard,s ejendom, Grandgårdsvej 44, Testrup 1 afskrift af gravstene på Testrup kirkegård for Amalie Laursen Kjærsgaard og hendes mand Laurits K. Laursen samt hendes forældre Thomas Chr. Nielsen (Kjærsgaard) og Mette Marie Nielsen Kjærsgaard Koppeattester for Amalie Laursens søskende 1 for Jenny Kristine Nielsen fra 1904 1 for Christine Marie Nielsen fra 1907 1 for Martha Andere Nielsen fra 1910 1 for Peter Richardt Nielsen fra 1912 1 for Kristian Nellemann Nielsen fra 1915 1 for Oscar Nielsen for 1918 1 for Jens Holger Bod Nielsen fra 1920 1 veksel fra N.J el. I Scmidt, Simested på 5000 kr. (dateret 26. Juni 1926) 1 bog Sundhed for alle fra 1916 (indlag Et ord med på vejen 1937, Missionstrykkeriet i København) Spejderbøger tilhørt Thomas Kjærsgaard, Grandgårdsvej 44, Testrup 1 Spejderliv udg. af KFUM-spejderne i Danmark, 1945 1 Grundlov, korpsvedtægter og bestemmelser for KFUM-spejderne i Danmark1945 1 lejerbogen for KFUM-spejdernes korpslej i Sønderborg 9 - 17 juli 1946 1 medlemskort for KFUM-spejderne 1946 Placering: Ks. Testrup 4 GV-journalnr.: 2005034
254 1908 - Fra boet efter slagter Marinus Lauritsen og hans børn i Simested 1 Folkets bog II del, Husmoderens Håndbog , 1906 (kogebog) 1 Kogebog for alle hjem, 1908 1 hefte anvendelseaf Alfa-æg (opskrifter fra Magarinefabrikken Alfa A/S) 1 hefte 100 gode Råd for husmødre til Hjemmebagning (opskrifter fra Korsør Margarinefabrik) 1 hefte Her er de 4 husassistenter (udgivet af Persil-Skolen)(Persil-Fabrikken Henkel&Co. A/S, København 1 omslag med løse opskrifter og gode råd Placering: Ks. Boet efter slagter Marinus Lauritsen og børn i Simested, magasin 2 GV-journalnr.: 2005042
255 1918-1953 - Fra boet efter slagter Marinus Lauritsen og hans børn i Simested 1 omslag med sølvbryllups Telegrammer 1922 1 omslag med konfirmations Telegrammer 1 sort lommebog indeholder regnskab over begravelser på Simested kirkegår med dato, gravsteds nr. og pris for at grave graven 1918 - 1928 - I samme bog er opført slagtninger 1918 - 1921 1 digt skrevet om nytårsaften 1917 af Johanne Jensen, Simested, sendt til optagelse i Hobro Dagblad 2 svinekort 1939 - 1940 2 rationeringskort til koks/cinders, for skomager Henry Lauritsen og Ketty Lauritsen, Simested 1 omslag med religiøseskrifter og avisudklip 1 Danmark Riges Grundlov, 1953 1 Avisudklip om En Flejsborg-hedebonde 1 omslag med reklame for Bage- og Stegeovnen "FREM", i Agersted , 1 om blomster sendt fra USA,, 1 prisliste på orgel 1928, 1 Garantibevis 1936, 1 tabel over månefaser 1942, 1 omslag med sange og viser 1 omslag Alfa,s rådgiver, sangbog, Alfa Margarine Placering: Ks. Boet efter slagter Marinus Lauritsen og børn i Simested , magasin 2 GV-journalnr.: 2005042
256 - Fotokopi fra internet af Rinds Herreds Krønike, af herredersfoged Christen SørensenTestrup (skrevet i 1700-tallet) Placering: Læsesal: Historisk litt GV-journalnr.: 2005054
257 1982 - Fotokopi af en del af slægtsbogen " Bertelsen - Familien" fra Østerbølle sogn, udg. af Slægtsarkivet i Viborg i 1982 Bogen omhandler forfædre og efterkommere for ægteparret Jens Christensen (Bertelsen) f. 1798 i Østerbølle sogn, død 1886, gårdmand i Østerbølle og hustru Mette Marie Christensdatter f. 1810 i Østerbølle død sst. 1895 Placering: Læsesal: Esselteboks P 11 GV-journalnr.: 2005061
258 1888 - 1 Extra-Udskrift af Rinds Herreds Skifteprotokol - skifte efter gårdejer Vogn Byrialsens hustru Inge Marie Sørensdatter i Fjeldsø som var anmeldt død den 28/5-1885 (iflg. kirkebogen 24/5) Placering: Magasin : Ks. Fjelsø 8 GV-journalnr.: 2005069
259 1824-1921 - 1 Anetavle for Børge Aarup (udarb af arkivet) 1 anetavle for Ane Kirstine Eggertsdatter født i Knudstrup 12. Sept 1838 Folketælling 1916 og 1921(udarb.af arkivet) 1 ansøgning fra Christen Nielsen Aarup, født 3. Marts 1824 i Svingelbjerg og om medalje for deltagelse i krigen 1848 - 50 Kopi af foto Christen Nielsen Aarup og Ane Kirstine Eggertsdatter Placering: Magasin: Ks. Østerbølle3 GV-journalnr.: 2005070
260 - 4 foto af Familien Andersen (givers farmor`s bror) Niels Andersen var postbud og boede i huset Vestergade 65 1 med postbude ved posthuset Niels Andersen var søn af Ellen og Peder Andersen, Bygum Central Maren var fra Ærø Drengen på billedet (Kristian) var en plejesøn? El. adopteret Placering: Aalestrup alb. 4 GV-journalnr.: 2005087
261 1930 - 1 ringbind med erindringer "Fra Jens af Hvam til Erik af Hvam" fortalt af Erik A. Jensen der fortæller om sin barndom, om sin skoletid på Aalestrup Realskole, og om sit arbejde ved postvæsenet Placering: Læsesal: Hylde P1 ff - 1 ringbind GV-journalnr.: 2005092
262 1935-1974 - 65 stk personlig/lejlighedssange vedr. konfirmation - bryllup - sølvbryllup - guldbryllup og fødselsdage,s fester Placering: Magasin Ks. Simested 6 GV-journalnr.: 2005111
263 1658-1993 - 1 anetavle for Mette Marie Andreasdatter f. i Knudstrup, datter af Andreas Eggertsen og Else Marie Jensdatter samt 1 beskrivelse af gården Højgaard, Fjordvej 36, Bystrup Placering: Magasin: ks. Gedsted 5 GV-journalnr.: 2005126
264 2005 - 1 avis udklip fra Aarhus Stiftstidende. I anledning af Ellen Marie Schmidt, tidlige Høegholm Gods ved Grenaa fylder 100 år. Ellen Schmidt er født og opvokset på Kallestrup, Hvam sogn, hun er den sidste af en søskende flok på 11 Placering: Magasin: Ks. Hvam 5 GV-journalnr.: 2005132
265 1892-1912 - Fotokopi af 1 Skøde 1896 hvor Christen Nielsen A
266 2004 - 1 efterkommerliste for Rohde Nielsen Placering: Magasin: Ks. Aalestrup 12 GV-journalnr.: 2005138
267 1894-2004 - 1 foto af matr. 2h, Vestergade 27, (Rodhs Butik) (bygget 1894 og brændt i 1930) 1 uddrag af folketælling 1901(med beboerne) 1 mail med beskrivelse af beboerne Manufakturhandler Niels Christian Nielsen og familie fra Jan Wang Jensen, Frederiksberg Placering: Magasin: Ks. Aalestrup 13 GV-journalnr.: 2005145
268 1913 - 1 kopi af Hobro Avis 29 okt. 1913, om mordet på Dorthea Nikoline Christensen, Snæbum, født i Tollestrup, Hvilsom sogn, begået af Hakon Høeg, født i Højslev sogn (omtalt i en artikel i årsskrift 2001) Placering: Magasin: Ks. Mordsagen på Dorthea GV-journalnr.: 2005147
269 1917-1942 - 2 foto samt en beskrivelse af Rudolf Stisen som havde tobaktforretning i Aalestrup, født 9/8 1917 i Ulbjerg, død febr. 1941, gift med Agnes Mikkelsen fra Snæbum som senere blev gift med Orla Gammelgaard Placering: Magasin: Ks. Aalestrup 13 GV-journalnr.: 2005148
270 2001 - Bogen "Livsbilleder, udg. 2001, forfater Helle Hartvig Pedersen, født Wiwe (se årsskrift 2003 & 2005) med anetavle for familien Wiwe og Fønsskov Placering: Læsesal: Esselteboks P 11 GV-journalnr.: 2006009
271 - Erindringer fra min barndom skrevet af Peter Dollerup (se også årsskrift 2005) Placering: Læsesal: Esselteboks P 11 GV-journalnr.: 2006010
272 1909-2005 - Fra boet efter Marie Magdalene Andersen f. 12 - 11 - 1909 i Korsø, Simested sogn, død 26 - 09 - 2005 i Frederikssund (datter af post Andersen) 1 Manuskript, "Lidt om Korsøs beboere ca. 1920 -1924" 59 håndskrevne sidder 1 avisudklip af sangen "Den jydske Rosenpark" fra Vesthimmerlands Avis, skrevet af Magda Nielsen (f. Andersen) 1 Fotokopi "En 5 dags gåtur fra Hunshoved til Nymindegab" skrevet af Anders M. Andersen (post Andersen) i 1962 1 liste med diverse fødsels-, vielse- og dødsdatoer for familien 1 liste for Magdalene og hendes mand Jens Christian Nielsen og deres børn 1 Skudsmålsbog for N.Chr. Nielsen (far til Jens Christian Nielsen, Låstrup) 1 Skolefot Korsø skole ca. 1920 1 konfirmationforberedelse i Hvam 1924 Der uduver 7 lommer med diverse familie billeder fra Hvam og Låstrup 1 brev fra Emmy Sørensen, Placering: Magasin: Ks. Simested 7 GV-journalnr.: 2006025
273 1834-1915 - Forespørgsel og besvarelse af brev fra Ilse Kristine Agerup, vedr. Dittme familien spørges mormor Jensine Dittmer født i Simested 1896 og mormors mor var Ane Katrine Kristensen, født i Simested 1871, deres tilknytning til Simested og Torup, Rørbæk og Hørby ,Vognsild, Meilstrup Placering: Magasin: Ks. Simested 7 GV-journalnr.: 2006030
274 1684-2005 - Vedr. familien Aarup, Østerbølle Anetavle for Børge Aarup (udarbejdet af arkivet) Folketællinger 1916 og 1921 (udarbejdet af arkivet) Program for Børge Aarups bisættelse 25 maj 2005 (1936 - 2005) Sange sunget ved bisættelsen adr. på Børge Aarups datter kariann aarup i Canada Placering: Magasin: ks. Aalestrup 13 GV-journalnr.: 2006033
275 1728-1957 - fotokopi fra slægtsbogen Søren Pedersen (snedker) og Christen Pedersen (snedker) udg. af Slægtsarkivet i Viborg omtalt er Søren Christensen (snedker) f. Ulbjerg søn af Christen NN og Inger Posdatter, han er død i Østerbølle og hustru Kirstens Sørensdatter Peder Sørensen (snedker) f. Ulbjerg, død i Torsgaard, Tostrup sogn og Kirsten Jensdatter og Maren Christensdatterf. I Ettrup, Fjelsø sogn Søren Pedersen (Snedker) død i Krogaarden i Klotrup Placering: Magasin: Ks. Fjelsø 8 GV-journalnr.: 2006036
276 - 1 artikel "Bror Niels gik vild i julestormen" et tilbageblik over tiden fra Fjeldsø, skrevet 1992, af og afleveret af nu afdøde Alfred Laursen, Sneppevænget 24 Assens, han var brorsøn til Poul Kjærsgaard Laursen, Fjelsø Placering: Læsesal: Esselteboks P 11 GV-journalnr.: 2006038
277 - Fotokopi af materialer vedr. Gedsted Nørgaard, som er hos Birte Overgaard Anetavler for slægten fra Gedsted Nørgård, med foto af gården , Gedsted kirke, gravsteder og gravsten, og Chr. Nørgaard Borgmester Per Nørgaard, Aars Gedsted Avis 23.nov. 1944 1 Gældsforskrivning 1875, Underskrevet af Niels Pedersen Nørgaard 1 Navnebevis fra 1905, som tillader Niels Pedersen af Gedsted, at føre familienavnet Nørgaard Placering: Magasin: Ks. Gedsted 5 GV-journalnr.: 2006046
278 1673-1833 - fotokopi af slægtsregister med aner i Simested - Hverrestrup - Durup - Skedshale - Torup - Matriklen 1724 i Simested Sogn Vedr. rakkeren Anders Hansen Nørager Placering: Magasin: Ks. Simested 7 GV-journalnr.: 2006049
279 2006 - Bog om Jens Svendsen Placering: Aal. Ks. 13 GV-journalnr.: 2007007
280 1926-1927 - 1926 - Anbefaling fra "Korgaard" i Haubro, Peder Pedersen. 1927 - Anbefaling fra "Damgaard" i Haubro. Placering: Magasin 1. Ks. Vb 11 GV-journalnr.: 2008004
281 1922 - 1922 - Skrivelse fra læge S. Stefanson, Aars vedrørende tilskadekommet ben. Johannes Hestbæk. Placering: Magasin 1. Ks. Vb 11 GV-journalnr.: 2008004
282 1919-1922 - 1919 - Indtegningsbevis om optagelse i Lægdsrullen. 1922 - tjenesteudygtighedspas fra 5. Udskrivningskreds. Johannes Hestbæk Placering: Magasin 1. Ks. Vb 11 GV-journalnr.: 2008004
283 1905 - 1905. Dåbsattest for Ane Marie Kristensen. Placering: Magasin 1. Ks. Øbl. 3 GV-journalnr.: 2008009
284 1928 - 1928 Vielsesattest for Ane Marie Kristensen, Østerbølle og Johannes Stenberg Andersen, født i Vognsild. Placering: Magasin 1. Ks. Øbl. 3 GV-journalnr.: 2008009
285 1980 - 1980. Indlæggelsespapirer for Ane Marie Andersen f. Kristensen. Placering: Magasin 1. Ks. Øbl. 3 GV-journalnr.: 2008009
286 1952-1960 - 1952 - 1960 Erindringer v. Niels Jørgen Thøgersen. Om Grynderup Skole og drengeårene. Placering: Magasin 1.Ks. Udensogns 3. GV-journalnr.: 2008012
287 1996 - 1996 Forespørgsel fra Tove Thomsen til Poul Gade samt svar. Tove Thomsen søger oplysninger om Ejner Laursen, Hvam, Placering: Læsesal, Forespørgsler og besvarelser. GV-journalnr.: 2008012
288 1996 - 1993, 1996 Korrespondence mellem Hans Kristensen og Poul Gade. Notater vedrørende Else Marie Hansen og hendes familie. Placering: Læsesal, Forespørgsler og besvarelser. GV-journalnr.: 2008012
289 1882-1923 - Til Kongenshus mindepark for hedens opdyrkere. Niels Jensen, Østerbølle. Placering: Mg. 1. Ks. Øbl 3 GV-journalnr.: 2008037
290 - Slægtsforskningskursus. Placering: Magasin 2. Hylde. Poul Gade GV-journalnr.: 2008041
291 1980 - Årsskrift. Boldrup Museumsforening. 1979/80. Folk fortæller skoleminder. Redaktion v. Hans Jørgen Lysholm Christensen. Placering: Læsesal. Esselteboks A 1. GV-journalnr.: 2008042
292 - M. Randrup. "I taknemligt minde om mine forældre". Placering: Læsesal. Esselteboks P 4. GV-journalnr.: 2008042
293 1823-1910 - 1823 - 1910, Vesterbølle. Fattig Ell´s historie. Beretning om den fattige Ellen Nielsen, født i Østerbølle, datter af Niels Pedersen og hustru Mette Nielsdatter. Bedstefaderen er Peder Nielsen af Bygum. Placering: Magasin 1. Ks. Vbl. 11. GV-journalnr.: 2008046
294 1926 - 1926. Glerup. Anbefaling vedrørende Johannes Hestbæk. Underskrevet af Peder Andersen, Korgaard, Haubro. Placering: Magasin 1. Ks. Vbl. 11. GV-journalnr.: 2008049
295 1927. - 1927, Glerup, Anbefaling vedrørende Johannes Hestbæk. Placering: Magasin 1. Ks. Vbl. 11. GV-journalnr.: 2008049
296 1918 - Karl Pedersen, Hverrehus' erindringer fra 1918 Placering: læsesal, personhistorie,esseltebox P11, 2009/42
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top