Degn, Helle

Degn, Helle
Nummer A159
Type Arkivalier
Beskrivelse Degn, Helle
Periode 1969 - 2003
Dateringsnote 1969-2003
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1971-96 Politisk beretning
1996 Ballerupkredsen
2 1996 G Ballerupkredsen
1994-96 Socialdemokraterne
3 1979 G Valg
1981 Valg
4 1981 G Valg
1984 Valg
1984 Kongress
5 1984 G Kongress
1987 Valg
6 1988 G Valg
1990 Valg
7 1990 G Valg
1998 Valg
8 1993 G Norgesturen
1993-94 Symi
1995-96 Rusland valg
9 1987 G Taler,artikler
1971-84 Kaffeklubben
1984-87 Diverse udklip
10 1994 G Valg
1993 Lavindkomstudredningen
1984 Taler
11 1990 G Valget
1999 Avisartikler
2000 Mare Balticum
2000 PD Burma
1999-2000 Udenrigspolitiskt nævn
12 1977-89 G Taler
13 1980-89 G Taler,artikler
1978-92 1. maj grundlovs -taler
14 1989 G Diverse udklip
1987-91 Taler,artikler
15 1980-91 G Taler,udklip
16 1980-93 G Taler,udklip
17 1998-99 G Møder
1987-99 Taler
18 1977-92 G Artikler,udklip
19 1977-92 G Udklip, ligestillingsrådet
20 1978-93 G Udklip,Børn kvinder mv.
21 1977-90 G Børn
22 1977-92 G Udenrigspolitisk uddannelse
1980-88 Taler og indlæg
23 1977-92 G Udenrigspolitisk Uddannelse
1985 ligestillingsrådet generelt
trykt materiale
24 1986 G Ligestillingsrådets handlingsplan
trykt materiale
25 1986 G Ligestillingsrådets handlingsplan
1986-91 Kvinder,taler brev til ministre
26 1985-97 G Ligestilling
27 1978-93 G Ligestilling
28 1989-93 G Ligestilling
29 1977-89 G Kvinder
30 1987-93 G Kvinder
31 1982-84 G Ligestilling
1995 Kvinder
32 1982-86 G Taler ligestillingsrådet
1986 Ligestillingsrådet Nairobiudvalget
33 1983 G Personlige arkiv A-K
34 1983 G Personligt Arkiv
1982 Personligt (indlæg ligestillingsrådet)
35 1982 G Personligt Breve fra DR mv.
1993 Privatekonomi
36 1997-99 G Breve A-K
37 1997-99 G Breve J-Å
38 1993 G Hilsner Minister udnævnelse
1993 H.D.20.års jubilæum i Folketinget
1985 G Personligt arkiv Breve A-k
39 1985 G Personligt arkiv Breve A-K
1985 Personligt arkiv Breve L-Å
1986 Personligt arkiv
40 1986 G Personligt arkiv
1994-97 Vesterbrogade 11 A
1990-94 Privat Lejlighed,Hus Farum
41 1982-96 G Personligt arkiv Rømø hus udlejning
1989 Arv efter P.S. Degn
42 1989-99 G Rømø hus udlejning
1991 Privat økonomi
43 1991 G Privat se k.42
44 1981-92 G Folketinget sekretærordning
1991 Folketinget
45 1990 G Folketingets Adresseliste
1995-96 Tænketank
46 1997 G Folketinget
1997-98 ligestilling
1997 IPU
1997 EU
47 1994-2000 G Folketinget
48 1997-98 G Julen
1997 Folketinget
1997-99 IDEA
49 1994-99 G Folketinget
49 1998 Regeringen:
Pinsepakke
Forslag om digital kommunikation
1997-98 Udenrigspol.nævn
1995-98 Socialdem.
1997 Inv.flygt.
1996-98 Sex og samfund
1994-95 Privat
1993-96 Diverse
50 1997-99 G Folketinget
2000 Socialdem.Ballerupkredsen
1997 Pol. forlig
2000 Euro
2000 Bejing+5
51 1999 G OSCE
1998 Diverse
1998 Vital women dem.
1998 Folketinget
1998 SIW
1999 Udenrigsministeriet
1999 Burkina Faso besøg Handakter H.D.
52 1999 G Folketinget Nato
1999 Folketinget Irak
Trykt materiale
53 1993-2003 G Presseklip
1979-2001 Artikler
54 1997-2000 G Partiet
55 1999-2000 G Kredsen
56 1990-2000 G Udklip
57 1999 G Finanslov
1998-99 Soc.dem.
1999 Diverse
1999 Baltic Sea konference
2000 OSCE
58 1999-2000 G OSCE
1999 Finanslov
1999 EU-valg
59 1999 G OSCE,brev,taler mv.
1994-99 Soc.dem.
1994-95 DR-TV2
1997 Sikkerhedspolitik, taler
1997 Formand udenrigspol.nævn
60 1999 G OSCE
2000 Danmark og EU
1999-2000 Finansudvalg
61 1994-96 G Soc.dem.
82,88-92 2000 Soc.dem.Ligestillingsudvalg
1996-98 Kvinder på tværs EU
62 1984-86 G Gamle artikler og udklip
63 1996-98 G SIW
1993-97 Kvinder
1995 The world of women
1995-97 Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
1995 Kvindekonference
64 1997-99 G SIW
1998-99 Møder
65 1997 G SIW Indien
1997 OSCE taler,brev
66 1995-96 G SIW
1996-98 Kvinder på tværs EU
67 1999 G Julekort
68 1989 G Danida
1996 Julen
69 1996 G Jul
1993,95 Jul
1993 Ministerovertagelse
70 1998 G Fødselsdag
2000 Nytårshilsner
71 1996-97 G Udenrigspolitisk nævn bilag
72 1997 G Udenrigpol.nævn bilag
1994-96 Mødekalender
1996 Afviste møder
73 1996 G Afviste møder
1994-96 Korrespondance A-F okt.94-dec.96
74 1994-96 G Korrespondance G-L
1994-96 Korrespondance M-R
75 69-83,85-89,93 G Lommebøger 24 stk
76 1996 G Fødselsdagskort 50 år
77 1998 G Jubileumskort
Trykt materiale
78 2000 G Korrespondance 15.4-20.5 Mappe VIII
Mappe IX 20.5-26.6
79 2000 G Korrepondance 20.5-26.6 Mappe IX
Korrepondance 21.6
80 1995-98 G EU
81 1998 G Forsvarskommissionen
1995-97 Udenrigspol.nævn
82 1996-97 G EU
1995-98 OSCE
1998 IRCT
1996 USA Rejse
1997 Int. Human Rights
83 1995-96 G Kinakonference
Trykt materiale
84 1997-98 G Europaråd
85 1995-99 G Europaråd
86 1998 G Besøg Nepal,Bhutan,Tibet
87 1996-99 G EU Gender
2000 Europa-udvalg
2000 FN
1999 Tyrkiet
1998 Kina
88 2000 G Udenrigspol.nævn
1999-2000 Nævn Rejser
89 1997-98 G Udenrigsministeriet Budget
1995-98 Tibet
1998 Kina Tibet
90 1996 G Taiwan
1996-98 Ordførerskaber
91 1986-91 G Rejser Bangl.Sydaf.USA,Can
92 1991-92 G Rejser Afrika,Kina
93 1986-90 G Rejser Afrika,Asien,USA
1992 EU valg
94 1996 G Rejse Polen Østerrige,Irland Udenrigsp.
1999 Rejse Bonn Paris London
1999-2000 Udenrigspolistisknævn
95 Udenrigspolitisknævn Rejser
1995 G Ungarn,Tjekiet,Slovakiet
1996 Rusland
96 1995 G Kvindekonference Kina
1998 Udenrigspolit.nævn rejse Kina
97 1996 G Udenrigspol.nævn
1995-97 FN forbundet
1994-99 Østeuropa
98 1999 G P.D.Burma
99 1997,1999 G P.D.Burma
100 1997-99 G P.D.Burma
101 1997-98 G P.D.Burma
102 1994 G OSCE Østeuropa
1996 " Sthm,Wien
1996 " Diverse
103 1996 G OSCE Sthm,Wien
1997 OSCE
1998 " Takkekort
104 1997 G OSCE
2000 " Breve,Fax Extend.Bur.
2000 " Belarus,Kosovo,Rum.
2000 COPA
105 1995 G OSCE Canada
1980-88 Taler og Indlæg
1986-88 Trykt materiale
106 1995 G OSCE Tyrkiet
1995 Socialdem.gruppe
107 1996-98 G OSCE Diverse II
1996-98 " Lisabon,Kroatien
2000 OSCE
108 1999 G OSCE Skt.Petersborg
1999 " Nantes
109 1999 G OSCE
1999 " Gender Wien,Sthm. Skt.Petersb.
110 1999 G Women Democracy
2000 OSCE Kosovo
2000 OSCE
Trykt materiale
111 2000 G OSCE Bukarest
112 1999 G OSCE Istanbul
1999 OSCE Bukarest
2000 Bejing +5
113 1998-1999 G OSCE
114 1999-2000 G OSCE
115 1997 G OSCE Warsaw
1999-2000 OSCE
116 1997-1999 G OSCE Warsaw
1999 OSCE Rejser Centralasien Ukraine,USA
117 1998 G OSCE Egen deltagelse
1999 Møder
1998 Presidentvalg
118 1999 G OSCE Møder
1999 OSCE Breve,Taler
119 1999-2000 G OSCE
2000 Europarådet
120 1999 G OSCE
2000 OSCE Bukarest,Japan,Wien
121 2000 G OSCE Wien
2000 OSCE Rusland,Bukarest
122 2000 G OSCE
2000 OSCE Rusland, Bukarest
123 2000 G OSCE
2000 OSCE/Folketinget
124 1999 G OSCE Skt.Petersburg,Duma,Pres.valg
2000 OSCE Bukarest,Årsmøde
125 1997 G Afholdt Møder H.D.
1999-2000 Afviste Møder
2000 OSCE Bukarest,Årsmøde
126 1997-2000 G OSCE
127 1997-1999 G OSCE
128 1999-2000 G OSCE
129 1999-2000 G OSCE
130 1996-2000 G Diverse
131 1991 G Privat H.D.
1998-1999 Privat H.D.
132 G Trykt materiale
133 G Trykt materiale
134 G Trykt materiale
135 G Trykt materiale
136 G Trykt materiale
137 1997 G Kvinder og asyl
1995 G Udviklingsminister
1997-99 G Nato udvidelser
1994-95,97 G Den nye Cafe´
1995-97 G Erhvervskredsen
1994-95 G Int. Hum. Bistand
1995 G Bistandspolitik
2000 G Folketinget
138 1972 G Amtstandlægesagen
1971-72 G Socialdemokratiet
1971 G Medlemsfortegnelse Folketinget
1995,97 G Folketinget
139 1995 G Det sociale topmøde
140 1995 G Det sociale topmøde
1995 Kvinder
1993 G Danida
1995 G Tibet
1994 G Postkort
141 1994-95 G Udenrigspolitisk nævn
2002 G Burma summit
142 1995-97 G Udenrigspolitisk nævn
143 1994 G Soc. Int. Women
1993 G CEDAW-Konvention
1994-97 G Litterær Cafe´
2000 G FN-forbundet
1999-2000 G Folketinget/kvinder
1990-2000 G Folketinget som arbejdsplads
144 1994-95 G SNU loven
1996-2000 G Kvinder
1994-97 G FN og folketingsgruppen
145 1995 G Udenrigspolitisk selskab
1996 G EU
1995-2000 G Østersøpolitik
2000 G Folketinget
2000-2003 G P D Burma
146 1999-2001 G CBSS Regnskab
2002 G Østeuropa
1998 G OSCE
1998 G FN-forbundet
2003 G NGO Forum
147 1994 G Besøg Vietnam
1993-94 G Afgang som udvikl. minister udklipp
1993-94 G Brev vedr. afgang som minister
1993-94 G Udviklingsminister
1993-94 G Div. udklipp
1997 G Folketinget
2001 G Socialdem.
2002 G Ligestilling
2002 G Amnesty Int.
1997-2000 G EU
148 2000 G Socialdem.
1999-2003 G OSCE
2001-2002 G Seoul price com.
2001 G Diverse brev
2000-03 G Trykt mat. Baltic sea
149 2000 G Afskedsreception Østersøkommissær
2000-03 G Baltic Sea
150 2002 G Julekort
151 2001-03 G Julekort
152 2000 G Julekort
1971-89 G Udklipsbøger
153 1984 G Besigtigelsesrejse
1986 G Strikkeopskrifter
2002-02 G Udklip
154 1995-2000 G Oversigt over dok.+diskette
1999 G H.D.privat
2002-03 G Udklip
155 G Udklipsbog
156 G Udklipsbog
157 G Udklipsbog
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top