Koordinationen for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark Afl. af Koordinatorene: Anne Margrete Berg Hilda Rømer Christensen

Koordination for Kvinde- og Kønsforskning i DK.
Nummer A117
Type Arkivalier
Beskrivelse Dansk Forening for Kvinde- og Kønsforskning.
København
Foreningen for kvinde- og kønsforskning.
Foreningen for kønsforskning.

Koordinationen for Kvinde- og
Kønsforskning i Danmark

Afl. af Koordinatorene:
Anne Margrete Berg
Hilda Rømer Christensen
Bemærkning Materialet er afleveret af Koordinationen for
Kvinde-og Kønsforskning, men indholder materiale
fra:
Forum for Kvindeforskning 1983-1990
Dansk Forening for kvindeforskning 1990-1992
Foreningen for Kvinde-og Kønsforskning 1992-1997
Nyhedsbrevet (Æblebladet) 1985-1992
Tidsskriftet "Kvinde, køn og Forskning" 1992-1997
Div. materiale fra Koordinationen, konferencer
arrangeret af koordinatorene og
Kvindeforskningsforeningerne, aktiviteter
tilknyttet koordinationen og kvindeforskningen
generelt i Danmark

Styringsgruppen for Kvindeforskning ansatte de
første koordinatorer fra Aug.1986 (Anette
Borchorst og Anne Margrete Berg)

Hvis de enkelte læg, der er klausuleret, ønskes
benyttet, bedes henvendelse ske til den aktuelle
koordinator
Periode 1976 - 1997
Dateringsnote 1976-1997
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1983-1989 Forum for Kvindeforskning i Danamrk
1983 Møde om Kvindestudier 22.11.1983 RUC
1984 Landsmøde 17.1.1984 AAU
1984 Landsmøde 2.5.1984 AUC
1984 Landsmøde 9.11.1984 KUA
1985-1989 Mødeindkaldelser og referater
1985-1989 Korrespondance
1987-1988 Europarådet og "Women Studies"
1987-1989 Nordisk Forum for Kvindeforskning,
korrespondance, meddelelser, div.
1990-1992 Dansk Forening for Kvinde- og
Kønsforskning (1990-maj 1992)
Foreningenfor Kvinde- og kønsforskning
1990 Vedtægter, mødeindkaldelser, referater
og korrespondance
1991 Mødeindkaldelser, referater og
korrespondance
1992 jan-maj Mødeindkaldelser, referater og
korrespondance
1992 maj-dec Vedtægter, mødeindkaldelser og
referater
1993-1995 Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning
1993 3.Nationale konference. 16.-17.4.1993
1993 Foreningsmedlemmer
1993 Mødeindkaldelser, referater,
korrespondance, regnskab
1994 Vedtægter, mødeindkaldelser, referater,
korrespondance, oplæg, regnskab
1995 mødeindkaldelser, referater,
korrespondance, rapporter (dansk,
nordisk, europæisk)
1990-1995 Div. pjecer udgivet af foreningen
1988-1996 Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning
1994-1995 Medlemslister, korrespondance om
adresseændringer m.v.
1996 Mødeindkaldelser, referater,
korrespondance
1992-1993 Universitetsudvalget: mødeindkaldelser,
referater, kontakt med presse og
ministerier, rapporter
1992-1993 Internationalt Udvalg:
mødeindkaldelser, referater,
korrespondance
1991-1992 Lokalafdelingen i Århus:
mødeindkaldelser, referater
2 1985-1994 Kvindeforskningskoordinatorene og
Styringsgruppen for Kvindeforskning
1985-1988 Kvindeforskningkoordinatorene: notater
om funktion og resultater
1985-1989 Styringsgruppen:mødeindkaldelser og
notater
1985-1988 Vedrørende aktionsplan for forbedrede
vilkår for kvindeforskningen og
diskussion om bevillinger for 1988-1991
1991,1990 Strategikonference "Kvindeforskningens
fremtid":program, tilmeldinger, oplæg,
referat
Særnummer af "Æblebladet":
ca:1985 Forskningspolitik
Udkast til "logo for kvindeforskning"
1994 Materiale til udarbejdelse af
engelsksproget folder om nordisk
kvindeforskning
1987-1995 Kvindeforskningskoordinatorene og
styringsgruppen for Kvindeforskning
1991-1992 Spørgeskemaundersøgelse om bevillinger
til kvindeforskningsprojekter (klasul)
Spørgeskemaundersøgelse svar 1-40
(klasul)
1987-1995 koordinatorenes korrespondance med
udland og adresseliste på udenlanske
kvindeforskningsmiljøer
1985-1995 Kvindeforskningskoordinatorene
Korrespondance og materiale fra al-
europæiske kvindeorganisationer
Materiale fra Canada
Materiale fra Tyskland, Frankrig,
Benelux
Materiale fra USA
Materiale fra Østrig, Schweiz, Italien,
Spanien, Grækenland
Materiale fra Peru, Brasilien
Materiale fra England, Irland,
Australien, New Zealand
3 1976-1991 Seminarer og Konferencer arrangeret af
Kvindeforskningsforeningen og
Koordinationen
1976 "Tværfagligt Kvindeseminar", Århus 19.-
20.3.1976
1978 "Kvindeforskning", Sandbjerg,24.-
27.4.1978: indbydelser, oplæg, referat,
og materiale fra efterfølgende
diskussion vedrørende oprettelse af
Kvindeforskningsforening, sanghæfte
1980 "Kvindeforskningsseminar", Århus 28.-
309.5.1980:program,oplæg, sange,
deltagerliste
1990 "Kvindekroppen og den tredje skønhed",
Mejlgaard Slot 17.-19.sept.1990 (Årbog
for kvindeforskning
nr.1):programplanlægning, indbydelse
Tilmeldinger, korrespondance
Økonomi:budget, bevillinger mv.
Workshops:korrespondance, inddeling
1991 "European feminist Conference", Ålborg
18.-22.aug.1991: papers
"Women studies and Research policy",
udgivelse af papers fra workshops nr.
23,24,25 (Anne Margrete Berg)
Præsentation af netværk ENNS,GRACE,WISE
1989 "Videnskabshistorie og-teori", Faborg,
25.-27.1.1989
Seminarrapport
Arrangørgruppen:mødereferater og
korrespondance
Planlægning: forslag, progarm, fore-
læsere, paneldiskussion
Udarbejdelse af pjece
Annoncering
Foreløbige tilmeldinger
Endelige tilmeldinger
Hotelreservationer
Bevilinger, budget, tilskud
Deltagerliste, materiale udsendt
Div.klager, sanghæfte
1989 "Videnskabshistorie og -teori" 1989
Workshops:ansvarlige, manchetter
Workshop 1:manchet, korrespondance,
papers
Workshop 2:manchet, korrespondance,
papers
Workshop 3:manchet, korrespondance,
papres, udsendte artikler
Workshop 4:manchet, korrespondance,
papers
Workshop 5: manchet, papers
Workshop 6: manchet, korrespondance,
udsendte artikler
Generel korrespondance redaktionsgruppe
Seminarrapporten:manus til
paneldiskussione og korrespondance
Seminarrapporten: manus til
gæsteforelæsninger
Seminarrapporten:trykkeritilbud-og svar
1990-1994 Konferencer og seminarer arrangeret af
Kvindeforskningsforeningen og
koordinationen
1990-1991 "Forskningspolitik og Kvindeforskning"
Fællessalen, Christainsborg, 7.3.1991:
Arrrangørgruppen:referater fra
planlægningsmøder
Arrangørgruppen:korrespondance
vedrørende oprindeligt program og
flytning af arrangement
Udkast til oplæg til konferencen
Lokaler:korrespondence m. Folketinget
Program, materialesamling, oplæg,
avisartikler om konferencen
Nyhedsbrevet:baggrundsmateriale om
kvindeforskning og forskningspolitik
Div. artikle af Mette Kunøe, NAFF-
rapport om kvindeforskningen i Norge og
svensk materiale
1991 "Livsmagt", Nyborg, 6.-8.1991 (seminar
om årbog for kvindeforskning nr.2):
korrespondance i arrangørgruppen
Program, deltagerliste
Tilmeldinger
Kontakt m. Kystgården, Nyborg
Evaluering
1994 "4.Årskonference",AUC, 16.-16.4, 1994:
materiale udsendt
4 1989-1996 Tidsskriftet "Kvinde, køn og forskning"
1989-1993 Indkaldelser og referater fra
redaktionsmøder
1994-1995 Indkaldeler og referater fra
redaktionsmøder
1996 Indkaldelser og referater fra
redaktionsmøder
1989-1995 Korrespondance fre redaktionsgruppen
1996 Korrespondance fra redaktionsgruppen
1991-1995 Tidsskriftet:"Kvinde, køn og forskning"
1992-1995 Budget, ansøgninger, trykningstilbud
1991-1995 Korrespondance og aftaler m. Post DK
1994-1995 Medlemslister, abonnementssager,
postsager
1994-1995 Abonnementslister
1989-1995 Tidsskriftet:"Kvinde, køn og forskning"
Håndskrevet abonnementskartotek og
udsendelseslister
1992-1994 Tidsskriftet:"Kvinde, køn og forskning"
1992 Redaktionsmateriale (artikler)
1993 Redaktionsmateriale (artikler)
1994 Redaktionsmateriale (artikler og
anmeldelser)
1995-1997 Tidsskriftet:"Kvinde, køn og forskning"
1995 Redaktionsmateriale (artikler)
1996 Redaktionsmateriale (artikler)
1997 Redaktionsmateriale (artikler)
1992-1995 Tidsskriftet:"Kvinde, køn og forskning"
1992-1995 Annoncemateriale vedrørende
kvindeforskningsarrangementer
1992-1995 Div. materiale om arrangemneter og
konferencer tilsendt redaktionen fra Dk
og udland
1993 Materiale om "Forskersymposium 17.-
19.11.1993, Hindsgavl, arrangeret af
Center for Kvindeforskning KUA,
tilsendt redaktionen
5 1983-1995 Div. materiale med tilknytning til
kvindeforskningsmiljøet
1983-1984 Materiale angående "Folketingsbeslutnin
angående forbedrede vilkår for kvinde-
og kønsforskning": notater, foreløbige
udkast og korrespondance imellem
forskere, politikere, foreningen
1984 Kvinfo:ansøgning til kulturministeriet
om permanent bevilling, rapport
udarbejdet i forbindelse med ansøgning
1980-1986 Kvinfo:arbejdspapir om Kvinfos
virksomhed, Evaluering fra 1986
1984 Avisudklip fra folketingsvalget 1984
1982-1986 Cekvina:materiale fra
repræsentantskabsmøder,
bestyrelsesmøder (ikke komplet),
rapport til det humanistiske
fakultetsråd 1983
1993-1995 Dansk Netværk for Mandeforskning:
medlemslister, mødereferater,
seminarrapporter, korrespondance
6 1992-1995 Kirsten Grønbæk Hansens materiale fra
div. kvindekonferencer og Beijing 1995
1992 "forskningspolitik" konference om
kvindeforskning 3.-4.nov.1992, Oslo,
program, notarer mv.
1992 Materiale fra konference i Costa Rica,
korrespondance, program, indlæg
1993-1995 Beijing 1995:korrespondance om Kirsten
Grønbæks deltagelse
Dansk Kvindesamfunds temadag om Beijing
nov.1993:program,deltagerliste,notater
DKN-information om Beijing 1994
Nyhedsbreve fra Oslo-centret,1993-95
Officelt nyhedsbrev, Nyhedsbreve New
York, Udenrigsministeriets nyhedsbreve
1994-1995 (ikke komplette)
Regionalt møde i Wien om
Beijing.okt.1994. arr. WISE: program,
uddelt materiale
"Platform of Action" henvendelse om
kvindeforskning til det danske
folketing i forb. m. Beijing: notater,
korrespondance, 1994-95
1994 "Delad Makt och Härlighet - ett
jämställt Norden År 2000", Åbo,1994:
program, uddelt materiale, notater
1995 "Klient eller aktør", Kvindernes U-landsudvalg (KULU)-seminar 21.- 22.jan.1995: program, oplæg
1995 "Vassijaue-Workshop" 1.4.1995 arr.
Network for feministic science in
Norden: korrespondance, deltagerliste,
oplæg
1995 "Kønnet og sproget i laberatoriet",
Evelyn Fox keller. 19.-21.sept.1995:
progra, korrespondance, artikel
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top