Foreningen for Familieplanlægning Sex og Samfund

Foreningen for Familieplanlægning
Nummer A96
Type Arkivalier
Beskrivelse Foreningen for Familieplanlægning
Sex og Samfund
Født/stiftet 4.2.1956
Bemærkning

Denne registrant er delt op i flg. hovedpunkter:
A: Kontoret/intern drift
B: Klinikkerne Lygten og Rødegård
C: Udadvendte aktiviteter
D: Agnethe Bræstrup
E: Johanne Næser
F: Kvindelige Lægers Klub
G: Prævention (reklamer/div. materiale)
H: Trykt materiale
I: Avisudklip
J: Samarbejde med RFSU
K: IPPF
L: DANIDA/Udenrigsministeriet
M: FN
N: Internationalt materiale, varia
Periode 1956 - 1999
Dateringsnote 1908-1995
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

A Kontoret og intern drift
A1 1956-1983 Love, FF + andre organisationer,
1956-1983
A2 1975-1978 FF-organisation, 1975-1978
A3 1956-1964 Forhandlingsprotokol, 4.2.1956-5.4.1963
5 små protokolbøger:
- udvalgsmøder i FF, 5.10.1956-
20.4.1964
- Mødeprotokol, FF, 20.11.1957-?
- Udsendelser, FF, nov. 1957 -
18.12.1964
- FF-register, alfabetisk, uden år
- FF-brevbog, okt. 1957 - okt. 1960
A4 1956-1993 Forretningsudvalg, bestyrelse og
repræsentantskab
1956-1967 Forretningsudvalg I, 1956-1967
1967-1969 Forretningsudvalg II, 1967-1969
1969-1971 Forretningsudvalg III, 1969-1971
1971-1973 Forretningsudvalg IV, 1971-1973
1973-1974 Bestyrelse V, 1973-1974
1974-1976 Bestyrelse VI, 1974-1976
1978 Bestyrelse VII, 1978
1978-1980 Bestyrelse VIII, 1978-1980
1980-1981 Bestyrelse IX, 1980-1981
1982 Bestyrelse X, 1982
1983 Bestyrelse XI, 1983
1983-1984 Bestyrelse XII, 1983-1984
1985 Bestyrelse XIII, 1985
1985-1987 Bestyrelse XIV, 1985-1987
1987 Bestyrelse XV, 1987
1987-1988 Bestyrelse XVI, 1987-1988
1988 Bestyrelse XVII, 1988
1988-1989 Bestyrelse XVIII, 1988-1989
1972-1973 Bestyrelsesmødereferater, 1972-1973
1973-1974 Bestyrelsesmødereferater, 1973-1974
1974-1976 Bestyrelsesmødereferater, 1974-1976
1976-1982 Bestyrelsesmødereferater, 1976-1982
1982-1984 Bestyrelsesmødereferater, 1982-1984
1985-1986 Bestyrelsesmødereferater, 1985-1986
1986-1989 Bestyrelsesmødereferater, 1986-1989
1989-1991 Bestyrelsesmødereferater, 1989-1991
1976-1981 - Liste over folk, der har delt. i
forskelligt FF-arbejde, 1976-1981
1977-1984 - Repræsentantskabsreferater, 1977-1984
1983 - Indkaldelser til + referater af
repr.+ bestyrelsemøder, 1983
1985-1993 - Repræsentantskab, 1985-1993
1956-1988 Årsberetninger, nr.1-33 (1956-1988)
1977-1979 Bilag til årsberetninger, 1977-1979
A5 1976-1989 Post ind, 27.12.1976-22.12.1989
1976-1978 - 27.12.1976-20.6.1977
- 22.6.-31.12.1977
- 1.1.-7.6.1978
1978-1979 - 7.6.-31.12.1978
- 22.12.1978-22.6.1979
- 30.6.-21.12.1979
1979-1981 - 18.12.1979-28.5.1980
- 2.6.-18.12.1980
- 1.1-30.7.1981
1981-1982 - 8.3.-23.12.1981
- 31.12.-23.6.1982
- 28.6.-22.12.1982
1983-1984 - 29.12.1982-5.7.1983
- 20.7.-5.11.1983
- 21.12.1983-17.4.1984
1984-1985 - 17.4.-8.8.1984
- 31.7.-20.12.1984
- 2.1.-30.4.1985
1985-1986 - 29.4.-12.7.1985
- 5.8.-27.12.1985
- 26.12.1985-16.3.1986
1986 - 19.3.-8.7.1986
- 19.7-23.12.1986
1987 - 29.12.1986-3.3.1987
- 12.3.-26.5.1987
- 2.6.-5.10.1987
1987-1988 - 2.10.-28.12.1987
- 30.12.1987-29.1.1988
- 15.3.-28.6.1988
1988-1989 - 18.7.-11.10.1988
- 24.9.-22.12.1988
- 2.1.-25.2.1989
1989 - 27.2.-29.5.1989
- 5.6.-18.9.1989
- 17.9.-22.12.1989
A6 1977-1989 Post ud, 3.1.1977-22.12.1989 (gule og
hvide kopier)
1977-1978 - 3.1.1977-24.5.1977
- 25.5.-23.12.1977
- 4.1.-21.6.1978
1978-1980 - 21.6.-22.12.1978
- 3.1.-21.5.1979
- 21.5.-17.12.1979
- 2.1.-4.6.1980
1980-1982 - 6.6.-23.12.1980
- 5.1.-22.6-1981
- 24.6.-21.12.-1981
- 4.1.-8.6.1982
1982-1984 - 8.6.-23.12.1982
- 3.1.-2.6.1983
- 3.6.-22.12.1983
- 2.1.-3.7.1984
1984-1986 - 3.7.-20-12.1984
- 2.1.-20.6.1985
- 21.6.-30.12.1985
- 2.1.-18.6.1986
1986-1988 - 19.6.-23.12.1986
- 5.1.-18.6.1987
- 19.6.-28.12.1987
- 4.1.-27.6.1988
1988-1989 - 27.6.-21.12.1988
- 3.1.-6.7.1989
- 12.7.-22.12.1989
A7 1955-1994 Korrespondance, 21.6.1955-1994
1955-1964 Korrespondance I-V, 21.6.1955-30.6-
1964
1964-1970 Korrespondance VI-IX, 1964-1970
1966-1971 Korrespondance X-XIV, 1966-1971
1968-1994 Korrespondance XV-XIX, 1968-1994
1969-1994 Korrespondance XX-XXIII, 1969-1994
1955-1988 Korrespondance XXIV-XXVII, 1955-1988
1963-1983 Korrespondance XVIII-XXXI, 1963-1983
1971 Korrespondance XXXII-XXXV, fra 1971
1974-1978 Korrespondance XXXVI-XXXX, 1974-1978
1958-1976 Korrespondance med Ulla og Hubert
Malling (pr-konsulenter for FF), 1958-
1976
1982-1990 Korrespondance med DANIDA, 1982-1990
1971-1978 Korrespondance med Jørgen Jenk/IPAS
(International Pregnancy Advisory
Services),1971-1978
1967-1980 Korrespondance m. jordemoderskolen,
7.6.1967-5.12.1980
1966-1971 Korrespondance vdr. "Oplysning
Danmark", 1.7.1966-31.12.1971
A8 1954-1964 Dagbog FF
A9 1978-1983 Aktivitetsplaner og budgetter
A10 Kontoret, varia
A11 1976-1982 Arbejdsopgaver, kontoransatte
A12 1959-1978 FF-udsendelser
- 1959-1964
- 1965-1978 I+II
A13 1957-1978 Div. papirer, Agnethe Bræstrups egne
mapper (vdr. intern drift)
- 1957-1965
- 1967-1968
- 1966-1967
- 1970-1971
- 1976-1978
A14 1976 FFs udvalg for u-landssamarbejde
A15 1982-1990 Papirer vdr.
-international samarbejdskomité
-seminar, juli 1984
-ESEAOR (East and South East Asia And
Oceania Region)
-Ligestillingsrådet
-DANIDAs kursusejendom
A16 1953-1979 Artikler fra Ugeskrift for Læger ordnet
efter emne (fortegnelse findes i 1.
læg)
-sygdomsforebyggelse generelt
-anticonception, div.
præventionsmetoder
-hormoner m.v.
-hormoner fortsat
-pubertetsudvikling m.v.
-aborter
-Grønland
-u-lande
-cirkulærer m.v.
A17 1958-1975 Diverse fagtidskrifter m. artikler om
familieplanlægning
A18 1979 Om FNs børneår
korrespondance, særaviser + trykt
materiale
A19 1972? Varia
-bl.a. kasser m. gamle kartotekskort og
giroblanketter
A20 1957-1992 Økonomi
1957-1991 Revisionsprotokoller, 4 stks.
-1957-1963
-1966
-1969-1979
-1984-1991
-Klinikkerne, div. korrespondance,
1979-1987.
-Varia vdr. klinikkerne I, 1983-1987.
-Do. II, 1983-1987.
-Årsberetninger 1964-1965+budgetter
1981-1983
1968-1979 -Div. korrespondence vdr. klinkken,
1971-1975
-FFs medicinske komite, 1971
1979
-Div. klinikmøder, 1968-1979
B2 1958-1995 Personale
-Klinikpersonalemøder,1958-1987
-Korrespondance vdr. ansættelser 1975-
1995, I.
-Do. II.
-Do. III.
-Do. IV.
???? -Korrespondence og ansøgninger, læger
til 1976
-Adresselister personale, 1980'erne
B3 1958-1988 Andet
-Vdr. konsultation for vejledning i
svangerskabsregulering, 1958
-Div. papirer vdr. 2 klinikker, 1970-
1981.
- Instruktionsbog 1969-1971+1979.
-Skolebesøg på Lygten 1979-1986.
1978-1988 - Div. statistisk materiale, 1978-1988
C Udadvendte aktiviteter
C1 1925-1985 Foredrag, publikationer, manuskripter
-kontraceptiv teknik (manuskript af
Norman Haire, 1925)
-Artikler Ugeskrift for Læger, 1940-
1985
-Artikler på engelsk om fødselskontrol
og prævention (1941-1954+1969-1972)
-Manuskripter til radioforedrag (1948-
1967)
1954-1978 -Div. særtryk og artikler +
tidskrifter, udenlandske (1954- 1978)
1938-1981 - Særtryk og artikler + tidskrifter om
familiepl., danske (1938-1981)
- Diverse artikler og
foredragsmanuskripter, dansk (1944-
1976)
C2 1954-1978 Undersøgelser
-Undersøgelse af københavnske husmødres
almentilstand, 1954
-Sessionsundersøgelsen (Preben Hertoft)
1962-1964
-Undersøgelsen "Gravide kvinders
familieplanlægningsmønstre", 1977-1978
-Do.
1976-1983 -Vdr. "Gravide kvinders
fam.pl.mønstre", 1976-1983
C3 1947-1994 Udvalg, arbejdsgrupper,komiteer
-Vdr. DKN og DK's kommission om "den
enlige moder", 1947-1954
-Sexualoplysningsudvalget, Ribe og Sorø
amter 1963-1964
1989-1993 -Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper om
provokerede aborter I, 1989-1993
-Do. II, 1989-1993
-Samarbejde med PLO, om nedbringelse af
abortantallet, 1992
1989-1994 -Materiale om abort, 1989-1991
-P-piller som "dagen-derpå"-metode,
1993-1994
1975-1991 -FF-Komiteen for oplysning og
undervisning, 1980-1983
Do. I + II, 1975-1991
C4 1964-1984 Sexualoplysning og Folkeskolen
-Sexualoplysning og skolen, pro et
contra, 1964-1965
-FF's udstilling om sexualundervisning,
1984
-Cirkulærer om sexualoplysning i
folkeskolen, 1971-1984
-Agenthe Bræstrup; sexualundervisning i
skolerne 1953-1959.
-Spørgesedler fra børn i folkeskolen
til AB som skolelæge 1964-1976.
C5 1972-1985 Seminarer, kongresser, efteruddannelse
-Vdr. seminar "Population and family
planning education" afholdt i Kbh.
1972
-Papirer vdr. kursus i
adolescensmedicin (dansk pædiatrisk
selskab),1983
-Vdr. VII World Congress of Sexology i
Delhi, 1985 (og Hanne Risørs deltagelse
heri).
1972 -Vdr. seminaret "Population and Family
Planning Education", afholdt i samarb.
ml. FF og DANIDA, juli 1972 i Holte.
Div. korrespondence I + II
Deltagere I + II
1975 Follow-up-rapport m.m. I + II
Vdr. 2nd Sem. on Population and Fam.
Pl. Educ. 1975
???? Foredragsmanuskripter m.v.
C6 1947-1979 Rapporter
1958 -Automathandel med preventivmedel
(svensk),1958
1947 -Tilrådning om rådgjerder for å øke
tilgangen på kvinnelig arbeidskraft i
arbeidslivet (norsk), 1947
1979 -Zum Problem der Sexualerziehung des
Kindes (tysk), 1979
1973 -Rapport från Sundbyholmskonferensen
(svensk), 1973
1973 -Information on Family Planning in
Sweden, 1973
1973 -Preventionsmedelsinformation (svensk),
1973
1983 -Adolescent Fertility, Report of an
International Consultation (IPPF), 1983
1976 -Sociosexuelle erfaringer hos
skoleungdom (dansk), 1976
1974 -Population, food supply and
agricultural development (FAO), 1974
1977 -Planned Parenthood and Women's
Development (IPPF), 1977
1979 -Rapport om internationalt børneår i
DK, 1979
C7 1967-1982 -Ordrer + korrespondence vdr. PLAN-
varer, 1967-1971
-Vdr. salg af PLAN-produkter, 1979-1982
-Vdr. salg af PLAN-produkter via
firmaet "Bang & Tegner" 1971-1979
C8 1924-1968 Kontakter til andre organisationer
-Div. vdr. 1)Socialdemokratisk Kvinde-
forening og 2)sexualoplysningsforbundet
-Dansk Kvindesamfund, 1947 og 1960
-Mødrehjælpens fællesråd, 1947
-Organisationsarbejdet,1949-1959
-Mødrehjælpen (DKN's) støtte hertil,
1960-1968.
C9 1957-1984 Varia
-Kort til patientregistrering (England,
Sverige, Tyskland, USA, Danmark) uden
år
-Love om svangerskabsafbrydelse m.m.,
1956-1968
-Statistik om svangerskabsafbrydelse,
graviditet mm.1958-1984
-FF-udsendelser vdr. pjecer og
oplysningsmateriale, 1958-1960
-Film, litteratur´ og pjecer om
familieplanlægning, abort mv., 1957-
1984
D 1926-1987 Agnethe Bræstrup
D1 1936-1976 Særtryk af artikler forfattet af AB.
D2 1954-1962 Varia om sexualundervisning
D3 1960-1969 AB-invitationer til foredrag
D4 1961 Manuskript til bog i FF-regi
D5 1984-1987 AB-sexualoplysning og sexologi
D6 1954-1963 AB-Vdr. undervisning af semenarielærere
og -elever.
D7 1962-1964 AB-Ungdomsklubber og sexualoplysning.
D8 1926-1982 AB-Manuskripter
1926-1982 -Foredragsmanuskripter
1947-1974 -Manuskripter til foredrag og artikler
1967-1975 -Foredragsmanuskripter
1948-1960 -Foredragsmanuskripter, samleti mappe
m. indholdsfortegnelse
D9 Varia
E 1924-ca.1935 Johanne Næser
E1 uden år Håndskrevne manuskripter & personlige
notater
E2 Ca. 1930 Manuskripter
E3 1924-1931 JN-Korrespondance 1)Som
brevkasseredaktør for "Tidens Kvinder",
2) Andet og 3)Efterfølgende Thit
Jensen-foredrag i 1924.
F 1937-1962 Kvindelige Lægers Klub (KLK)
F1 1948-1949 KLK's konsultationer for "vejledning i
brug af svangerskabsforebyggende
midler" i Kbh. 1.9.1948-28.2.1949
F2 1934-1955 Medical Women's International
Association (MWIA)
F3 1952-1954 Foredrag om sexualoplysning i KLK-regi
F4 1959 Rundbordsamtale om sexualoplysning
16.4.1959
F5 1946-1962 KLK-årsberetninger, mødeindkaldelser
m.v.
F6 1952-1954 Varia
G 1923-1973 Prævention (reklamer/div. materiale)
G1 1961-1967 P-pille-reklamer
G2 1973-1973 Information fra producenterne
G3 1960-1965 Officiel respons på oral antikonception
G4 1923-1958 Div. annoncer/reklamer for prævention
G5 ca. 1940-1960 Vejledning i brug af pessar o.a.
prævention (Danmark, Sverige, England,
Indien, Singapore)
G6 ? Annoncer for andre præparater
G7 1960'erne Planned Parenthood Federation of
America - information om p-piller.
G8 1947-49 Mat. vedr. prævention
G9 1955-59 Mat. vedr. sæddræbende crem
H Trykt materiale
H1 Dansk materiale
1920-1990 - Om familieplanlægning, prævention
m.v.
1949-1992 - Andet (Ikke familieplanlægning)
1977-1980 -Undersøgelsen "Gravide Kvinder"
Rapport om en interviewundersøgelse med
særlig vægt på, hvor præventionen
svigter.
1960-1985 -Oversigt over pjecer, film
undervisningsmateriale udsendt af FF.
H2 1910-1976 Udenlandsk materiale (om prævention
m.v.)
1910-1960 - Engelsk (og amerikansk)
1910-1962 - tysk
1930-1947 - svensk
uden år - fransk
1967-1968 - tjekkoslovakisk
1976 - italiensk
1972 - japansk
1963 - tyrkisk
???? - spansk
???? - polsk
???? - indisk
I Avisudklip - se udklipssamlingen
I1 1957-1964 Udklipsbøger, 4 stks.
I2 1966 Udklipsbøger, 3 stks. IPPF-kongres,
Kbh.
I3 1972-1984 Udklipsbog, div. navne
I4 1972-1974 Avisudklip, Befolkningskonferencen,
apr. 1972-aug. 1974
J 1908-1988 Samarbejde med RFSU (Riksförbundet för
sexuel Upplysning)
J1 1973-1980 Samarbejde ml. FF og RFSU
J2 1971-1988 RFSU Handel II
J3 1908-1974 RFSU Varia Materiale
J4 Diverse trykt materiale
K 1959-1984 IPPF (International Planned Parenthood
Federation)
K1 1966-1972 IPPF Family Planning Trends
K2 1969-1970 Sex Education Tunis
K3 1965-1971 IPPF Handel I (Regional Distribution
Sub- Commitee)
K4 IPPF Handel II
K5 1969-1971 IPPF-officers
K6 1979-1984 IPPF Policies and work programmes
K7 1971-1973 IPPF Reporting
K8 1965-1972 IPPF Distribution III
K9 1959-1977 IPPF Kongres i New Delhi + div. mat.
K10 1973 Law European Region
K11 1975 Liste over IPPF-committee members
K12 1972-1975 IPPF European Region, referater,
procedurer m.m. I+II
K13 1974-1976 Guidelines and work programmes
L Udenrigsministeriet/DANIDA
L1 1970-1972 DANIDA
L2 1961-1966 U-landene/DANIDA
L3 1967-1977 Udenrigsmin./DANIDA, panel vdr.
sundhedsspørgsmål
L4 1961-1977 Udenrigsmin./DANIDA, Rådet for
internationalt udviklingssamarbejde
I+II
Rådet for intn'lt udv.samarb. III+IV
Vdr. Særudvalget vdr.
familieplanlægning i U-landene
M Forenede Nationer
M1 1966-1980 UN I - Deklarationer
M2 1963-1973 UN II - Nationale/private foreninger
M3 1970-1976 UNICEF - Distribution
M4 1966-1975 UNESCO I + II
M5 1967-1979 UN - World Bank
M6 1974 UN - ILO
M7 1970-1981 UNFPA
M8 1967-1985 UNICEF
M9 1970-1980 UNDP
M10 1964-1985 FAO I + II
Div. papirer vdr. "Planning for the
Future", FAO-konference 22.-27.okt.1973
Div. rapporter vdr. "Planning for the
Future"
M11 1982-1989 WHO Europa
M12 1968-1979 WHO I + II
M13 1992-1993 FNs Befolkningskonference
M14 1990-1991 UN - Economic and Social Council
N Internationalt materiale - varia
N1 1970-1974 NORAD
N2 1971 Finland Aid
N3 1970 Japan
N4 1970-1971 CIDA
N5 1967-1971 SIDA
N6 1967-1979 USAid
N7 1979 Vesttyskland Aid
N8 1970 ODA (UK)
N9 1966-1979 Indien - Dansk Støtte til fam. pl.
N10 1967-1968 Dansk støtte til Egypten og FAE
N11 1968 ECOSOC Econ. and Soc. Council Teheran
N12 1967-1973 OECD
N13 1967-1972 Sex Education, varia
N14 Vdr. Family Planning Association
N15 1975 Papirer fra The 2nd Jablonna Seminar
N16 1968 Div. regninger
På fjernarkivet findes 6 arkivskabe med
mapper. Skabene er nummereret fra
venstre mod højre og fra oven og ned.
Her er optegnet titler på mapper i
skufferne:
1961-1993 Skab 1, 2. skuffe:
1979-1980 Argentina 1979-1980
1976-1970 Brasilien 1976-1970
1970 Chile 1970
1970-1971 Carityan Islands 1970-1971
1970-1973 Colombia 1970-1973
1969 Cuba 1969
1968 Fransk Vestindiske øer 1968
1969-1971 Jamaica 1969-1971
1971-1972 Latin Amerika 1971-1972
1968-1982 Mexico 1968-1982
1963 Peru 1963
1970-1973 IPPF, Western Pacific Region 1970-1973
1967-1977 Japan 1967-1977
1961-1980 Hong Kong 1961-1980
1972-1989 Kina 1972-1989
1961-1990 Korea 1961-1990
1970-1973 Indian Ocean Region 1970-1973
1991-1993 Bangladesh 1991-1993
1963-1976 Ceylon 1963-1976
1970-1992 Indien (2 mapper) 1970-1992
1967-1984 Nepal 1967-1984
1965-1970 Pakistan 1965-1970
1972-1975 I.G.C.C./Dr. L.S. Sodhy 1972-1975
1972-1981 IPPF South East Asia Region (2 mapper)
1972-1981
1970-1979 Australia 1970-1979
1970-1976 Indonesia 1970-1976
1969-1980 Malaysia 1969-1980
1971-1981 Phillipines 1971-1981
1958-1981 Skab 1, 3.skuffe:
1962-1974 Turkey 1962-1974
1970-1979 USSR 1970-1979
1964-1978 Yugoslavia 1964-1978
1971-1979 Near East 1971-1979
1968 Afghanistan 1968
1965-1969 Algeria 1965-1969
1967 Cypern (mena) 1967
1965-1970 Egypt 1965-1970
1965-1971 Jordan 1965-1971
1964-1975 Iran 1964-1975
1966-1970 Morocco 1966-1970
1969-1971 Lebanon 1969-1971
1971-1974 Sudan 1971-1974
1964-1971 Tunesia 1964-1971
1970 Botswana 1970
1972 Ghana 1972
1965-1975 Kenya 1965-1975
1971-1980 Madagascar 1971-1980
1970-1975 Nigeria 1970-1975
1969-1972 Liberia 1969-1972
1971 Zambia 1971
1960 Rhodesia 1960
1964 South Africa 1964
1958-1971 Africa 1958-1971
1971-1973 African Region 1971-1973
1968-1972 IPPF Western Hemisphere Region 1968-
1972
1965-1971 USA I 1965-1971
1963-1981 USA II 1963-1981
1965-1973 USA III Universities 1965-1973
????-???? Skab 2, 1, skuffe:
1994 Workshop, Men's sexuality 1994
???? Kursus: Sexualundervisning i lærerudd.
1995 Optaktsmøde til det sociale topmøde
1995
1994 Optaktsmøde til ICPD 1994
1958 Møder og kurser, Helena Wright 1958
1960 Møder og kurser, symposium Kbh. 1960
1962 Møder og kurser, Marie Lindhardt 1962
Kurser: Sex education
JASE o.a. japanske organisationer
Fam.pl. og befolkning
Verdensbefolkningsåret
KLK - FF-møder
Udvekslingsbesøg
1978-1980 Skolesundhedsplejersker i mini-semi-
narer, 1978-1980
???? Kønslære og Samliv
1979 Health Team follow-up I+II 1979
1980 ER Council members besøg 1980
1982 Adolescent Sexuality workshop a+b 1982
1984 Family Welfare and Population Trends
a+b, 1984
???? Seminar: Truede Unge - prævention og
sex
1988 Seminar: Skolernes sexualundervisning
1988
???? Psychological risks of abortion
1989+1991 FF-kursus: Den profesionelle rolle og
unges sexualitet I+II 1989 og 1991
???? Aktuelle abortsituation
1991 Seminar: Repeat abortion 1991
???? Seminar: Home economist Seminar
1992 Møde: Fam.pl. i 90'erne, 1992
???? Sex education I-III
????-???? Skab 2, 2. skuffe:
1986 Sexualundervisning 2+3
9. klassers viden 1986
1993-1994 Registerundersøgelsen I+II, 1993-1994
1987 WHOs Spørgeskemaundersøgelse 1987
???? Publikationer 19: Små børn er også
???? Briefing pack (Marie Stopes)
1995 Sexual rights of young women in Denmark
and Sweden 1995
???? Publikationer IV
1972-1974 Rapporter, Seminarer 1972-1974
1940-1971 Publikationer VI, teen-age graviditeter
1940-1971
1991-1993 Fødsel el. provokeret abort, SFI 1991-
1993
1977-1978 Seksualundervisning i Folkeskolen,
1977-1978
1992 Unge og præventionsgivning 1992
???? Publ. XIV, AB Kampen for ret til...
1986 Publ. XV, Infrastructure & Fam.Pl. 1986
???? Publ. XVII, Vokse, vokse videre, voksen
???? Publ. XVIII, Sexualundervisning
1983-1985 Publ. XIIa, Sexualundervisning, 8-10
klasse 1983-1985
???? Publ. XIIb, genoptryk
???? Publ. XIII, Family Welfare & population
trends
1989 Forskning: Unges sex-vaner 1989
1971-1977 Publ. VIII Sexualundervisning i
folkeskolen 1971-1977
1980 Publ. X, Gravide Kvinders familieplan-
lægningsmønstre 1980
1982 Publ. XI, Report on workshop,
adolescent sexuality, 1982
????-???? Skab 2, 3.skuffe
1979-1984 Amtskliniklægemøder III-VII, 1979-1984
???? Forskning, Alt f. Damerne, Ugeskr. f.
Læger
???? Forskning, Danish Experience
???? Amtskliniklægemøder I+II
1985-1990 18 WHO mapper 1985-1990
????-???? Skab 2, 4. skuffe
???? IPPF kongres, Bandung, Indonesia
1989 Late Abortion Meeting, Paris 1989
???? Kursusprogrammer
???? UN - Decade for Women
1980 Intn'l Colloquium EPE, Holland 1980
1959 IPPF kongres Delhi, 1959
1957 Kongres Berlin 1957
1953 Kongres Stockholm 1953
???? FF-deltagelse
???? Youth journalist
1971 Fam.pl. & social policy, 1971
1980 Medicinsk kvindeforskning, 1980
1975 World Congress, Mental Health, 1975
1974 Embedslægekursus, 1974
???? RFSU-kursus i sexologi
1995 Kvindekonference i Beijing, 1995
1962 Kongres Warschawa 1962
1960 Kongres Haag 1960
1963 IPPF-kongres Singapore 1963
1971 South East Asia 1971
1970 West Pacific Conference 1970
1967 IPPF-Santiago 1967
????-???? Skab 3, 1. skuffe
???? Besøg på kontor af skoler
???? FF-fond for u-lande
???? FF-lokaler, køb/leje
1985-1986 Inventar-brochurer a-c, 1985-1986
1970-???? Regnskaber, FF-økonomi, 1970 =>>
???? Skatteforhold
1981 FF 25 års jubilæum, 1981
1986 FF 30 års jubilæum 1986
1975-???? Klinikker, 1975 ->
1976 Kbh.s kommune + amt 1976
1994 Udenlandsk besøg på kontoret 1994
1976-???? Statistik Kbh.s Kommune + Amt III 1976
->
???? Abort 1-10
???? Biblioteksmaterialer
????-???? Skab 3, 2. skuffe:
???? 4 mapper m. artikler og foredrag
1955-1986 8 mapper m. reklamer m.v. 1955-1986
???? 10 mapper m. tidskrifter 1980'erne
1988 Arrangementer I, Roskildefestival 1988
1985 Arrangementer II, Sundhed og Handicap
1985
???? Arrangementer III, Audio-visuelle
festivals
1988 Studiebesøg, Rutgers Stichting 1988
1991 Studiebesøg, Irish FPA, 1991
????-???? Skab 3, 3. skuffe:
???? 3 mapper om demografi
???? 6 mapper m. population
???? 4 mapper m. statistik (abort m.v.)
???? AIDS
???? Andrologi
???? Anticonception - metoder
???? Cancer i kønsorganer m/k
???? Genetik
???? Graviditet/amning
???? Contraception Survey DK 1988
???? Handicappede og fam.pl. a+b
???? Homoseksualitet
???? Klimakteriet
???? Hormoner
???? Kønssygdomme I+II
???? Pornografi
???? Pubertet
???? RU-486
???? Sexologi I-III
???? Seksuelle hjælpemidler
???? Sterilitet I-III
????-???? Skab 3, 4. skuffe:
???? Ansøgninger til FF
???? Besvarelse af spørgeskema 1-2
???? EF
???? ER I-II
???? Etik I-III
???? Fremmedarbejdere I-II
???? Forskning I, IPPF
???? Kvinder I-V
???? Forskning III, Silkeborg Social medicin
???? Lov I-II
???? Seksualrådgivning, 1-2
???? Storfamilier
???? Sex-neurologi
???? Test der forudsiger ægløsning
????-???? Skab 4, 1. skuffe:
1991 Postkort-projekt, Torben Ishøy 1991
???? Diverse I+II (Metoder, postkoital
contraception)
???? Prostaglandins
1985 P-indsprøjtninger 1985
???? Naturlig fam.pl.
???? Pillen I-V
1964 IUD-vejledning + konference i NY 1964
???? IUD II Antigon
???? 6 mapper vdr. kondomer, dansk + intn'l
????-???? Skab 4, 2. skuffe:
???? 5 mapper vdr. spermicid
???? 2 mapper vdr. pessarer
???? Præventionspjece: arabisk
???? Sterilisation FF
???? Vaginalsvamp
???? Diasserie vdr. gynækologisk
undersøgelse
1964-1975 10 mapper vdr. div. film, prævention,
abort m.v., 1964-1975
????-???? Skab 4, 3. skuffe:
???? 4 mapper vdr. div. film
???? Video SOS
1979 Flanellograph I 1979
???? XIII Abortvideo: Prøven er positiv (2
mapper)
???? XIV Klar besked om prævention (2
mapper)
???? Film XI, Første gang - unge fortæller
???? Film XII Pubertetsvideo
???? 3 mapper vdr. flanellographer
???? 2 mapper med litteraturlister
???? Medical handbook, IPPF
???? 12 mapper div. pjecer
???? Prævention - metoder
???? Hormonprævention
???? 4 mapper vdr. div. pjecer
????-???? Skab 4, 4.skuffe:
???? 25 mapper vdr. diverse pjecer
???? 9 mapper vdr. div. plakater (kun
internationale)
???? Sex-konsulentvirksomhed 1968-1971
???? Tryksager I-II IPPF
???? Tryksager RFSU
???? Undervisningmateriale I-VII
????-???? Skab 5, 1. skuffe:
1974-1981 Besøg på kontoret, 1974-1981
1965-1973 Besøg på kontoret, 1965-1973
???? Artikler - foredrag IV, div. FF
1959-1968 Publ. I-IV, 1959-1968
1982-1986 Besøg på kontoret, 1982-1986
1987-1991 Besøg på kontoret, 1987-1991
1992-???? Besøg på kontoret, 1992->
????-???? Skab 5, 2. skuffe:
???? Forsvaret
???? Indenrigsministeriet
???? Do.-forebyggelsesrådet
1962-1969 Do.-sexualudvalget, I+II, 1962-1969
???? Sundhedsstyrelsen I-III, korrespondance
+ godkendelser
????-1970 Justitsministeriet -> 1970
???? Grønland I-IV
???? Socialministeriet I-III
???? Statsministeriet/Færøerne
???? Sundhedsministeriet
1969-1972 Udenrigsministeriet, I-V, 1969-1972
1973 DANIDA oplysningskonference 1973
????-???? Skab 5, 3. skuffe
???? The Alan Guttmacher Institute
???? Intn'l Health Foundation
???? Council of Europe
???? ICOMP (Intn'l council on management of
population Progress)
???? IAMANHEH (Intn'l ass. for maternal and
Neonatal Health)
???? European Soc. for Contraception
???? Intn'l Council og Social Democratic
Women
???? Intn'l Fertility Research Programme
???? IMCC (Intn'l Medical Coopration
Committee)
???? IPAS (Int'l Projects Assistance
Services)
???? Intn'l Student Centre
???? Intn'l Union of School & University
Health Medicine
1988-1989 IPPF Fundraising 1988-1989
???? Medical Women's I+II
???? Pathfinder Fund
???? Population Council
???? Population Crisis I+II
???? Population Reference
???? PSI (Population Services Intn'l)
???? WAY (World Assembly of Youth)
???? Women's Intn'l Network
????-???? Skab 6, 1. skuffe
1975 Mapper vdr.
DANIDA/Udenrigsministeriet/kurser 1975
???? Inst. for udviklingsforskning
1977 Udenrigsmin. Konference/erhvervslivet
1977
1977 Udenrigsmin. Private organisationer
1977
???? Udenrigsmin. Familieplanlægningsudv.
???? Do. Konsulent
???? Do. Nordisk Råd
???? Do. Student Centre
???? Undervisningsmin. UNESCO-skoleprojekt
???? Do. DKs Lærerhøjskole
1988 Udenrigsmin. DANIDA IX 1988
???? DKs Pædagogiske bibliotek
???? Det lægevidenskabelige forskningsråd
???? Undervisningsmin. Landscentralen for
undervisningsmidler
???? Do. Salas' besøg
???? Do. Seksual undervisning
???? Do. Universitetet
???? Love FF
1991-1993 Ny struktur og love FF 1991-1993
1994-1995 Strategisk planlægning 1994-1995
???? DKs Apotekerforening I-IV
???? DKs Lærerforening I-II
????-???? Skab 6, 2. skuffe:
???? Dansk Demografisk Forening
???? Dansk Forening for klinisk Sexologi
???? Dansk Pædiatrisk Selskab
???? Dansk Selskab for Almen Medicin
???? Dansk Selskab for Obstetrik og
Gynækologi
???? Dansk Skolelægeforening
???? Dansk Sygeplejeråd
???? Dansk Husholdningslærerforening.
???? Den alm. danske jordemoderforening
Jordemødre IPPF
1959-1975 Kvindelige Læger I-III 1959-1975
???? Den alm. danske Lægeforening
????-???? Skab 6, 3. skuffe:
???? Amager socialt forum
???? Amtrådsforeningen i DK 1-2
???? AOF
???? DKs Sociale Højskole
???? Dansk Aften- og ungdomsskoleforening
???? Dansk Klubleder forening
???? Dansk Kvindesamfund
???? DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
???? Dansk UNICEF Komité a-b
???? DKN (Danske Kvinders Nationalråd)
???? UNESCO-nationalkommission
???? Familievejlederforeningen
???? FN-forbundet a-b
???? Folkekirkens Nødhjælp
???? Forbrugerrådet
???? Foreningen Norden
???? De Samvirkende Husholdningsforeninger
???? Komitéen for Sundhedsoplysning
???? Koordinationskontor for tropemedicin og
-hygieine
???? Kvindelige Akademikere
???? Kbh.s kommunale skolevæsen
???? Kbh.s Ungdomsråd
???? Mellemfolkeligt Samvirke
???? Mødrehjælpen
???? Red Barnet
???? Selskab for fremtidsforskning
???? Selskab for samfundsdebat
???? Selskab for sundhedsplejen
???? Inst. for social medicin
???? Socialt boligbyggeri
???? Ungdomsringen
???? Indkommet 1999 Dubletter til
A4 1956-1993 G Årsberetninger 1956-1959
1964-1971
1972-1983
4 Bilag til 1975
Årsberetninger 1983-93
A7 Korrespondance 18.9 1956
A13 A.B.s egne notater
C5 Follow up Seminar 1979
B1 Lygten,åbning 58,årsberetning1964
A20 Driftsregnskab og genpart 1956-1988

Søg videre i Kvindehistorisk Samling

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top