Kvindeforeninger Indkommet fra: Kvinfo

Kvindeforeninger
Nummer A92
Type Arkivalier
Beskrivelse Kvindeforeninger
Indkommet fra: Kvinfo
Bemærkning Materialet er fra Kvindebevægelsen, 1970'erne og
1980'erne. Er allerede registreret på Kvinfo og
registrant findes i kasse 1.
Materialet suppleret i 1998, Kvinfos registrant
dækker kun til og med kasse 7.
se desuden avisudklipssamlinge for
Kvindekonferencerne i Nairobi 1985 og Kbh.1980
Periode 1970 - 1985
Dateringsnote 1970-1985
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1970-1985 A Mappen mangler (91-1-1)
1974-1977 Lesbisk Bevægelses oplæg,
fællesmødereferater, seminarer, blade.
Nordisk Lesbisk Samarbejde (91-1-2).
2 1979-1981 Interne blade, tidsskrifter (91-1-3).
3 1975-1978 Åbenrå Kvindegruppe, rsb. i provinsen
(91-1-4)
1979-1982 Forlaget Kvindetryk. Meddelelsesblade,
medlemslister, udgivelser,
skønlitteraur (91-1-5)
1975-1981 Lesbisk bevægelse, Kbh., Århus, og
internationalt. (91-1-6).
4 1975-1979 Lesbiske i provinsen (91-1-7).
1975-1985 Kvindehøjskolen i Visby, højskoleuger
på Femø m.m. (91-1-8)
5 1975-1977 Højskolereferater, vedtægter m.m. (91-
1-9a og b)
1972-1982 Danske og udenlandske tidsskrifter,
samlinger m.m. fra lesbisk bevægelse
6 1970-1985 Gunna Højgårds Materiale. Div.
feministisk og lesbisk materiale , mest
fra udlandet (9-1-10)
7 1971-1976 Rødstrømpe-seminar-rapporter (91-1-11).
8 1976-1979 Landsdækkende kvindekoordinations-
tidsskrift, div. indhold (91-1-12)
1978-1979 Fra forberedelsen til Grevinde Danner
Stiftelsen (91-1-13)
9 Mangler (91-2-1).
1971 Femø-lejrsange
1971-1974 Femø-lejr. Lejravis
1976-1978 Praktisk mappe fra Femølejr,
udarbejdet af Femøgrupperne
1970-1980 Kvindehusets Bogcafé: materiale om
abort
1980-1983 Kvindehuset gruppen: Unge Kvinder; blad
nr.1, regnskabsbog, referater fra
møder, medlemslister
Unge Kvinder:spørgeskemaundersøgelse
10 1972 Rødstrømperne i Århus:
oplæg til Ryomgårs Seminar 1972 og
materiale fgra selve seminaret
1977 Kvinder og Litteratur, Seminar 22.-
24.Aug.1977 Herning Højskole:
indbydelser, program, deltagerliste,
deltageressays, referater fra grupperne
1978 Kvinder og Litteratur, Seminar 21.-25.
Aug. Vallekilde Højskole "Arbejdsproces
og vurderinger"; invitation,
præsentation
1978 Arbejdsseminar om kvindelige
forfattere/kønsroller i litteraturen.
Virksund 10.-13.jan; invitation,
program, deltageressays
1979 Kvindelitteratur, Arbejdsseminar,
drøbæk 10.-13.Jan.;program,
deltagermotiveringer, norsk rede-
gørelse: "Kjønsroller og
studiemotivering"
1985 Nordisk Kvindelitteratur, Seminar
Skælskør4.-8.9.1985; rapport
1981 Nordisk Kvindeseminar, Rødhus Klit
1981; indbydelser, program,
deltagerliste, tulmeldinger
Nordisk Kvindeseminar, 1981:
diskussioner, sange, sammenfatning
Nordisk Kvindesem. 1981:korrespondance
Nordisk Kvindesem. 1981:annoncering
Nordisk Kvindesem.1981:regnskaber,
ansøgninger
11 1978 Kvinder i Byggesektoren; KIB, rapport
1984 KIB-seminar,1984,:program, referater,
rapportudkast, rapport
KIB-seminar1984: korrespondance
KIB-seminar, 1984:adresselister
KIB-seminar,1984: budget, div.materiale
KIB-seminar,1984:kontakt til Sverige
1984 KIB; Kvindernes Boligfond: vedtægter,
mødereferater
1985 KIB; Landsseminar 1985;korrespondance,
dagsorden, mv.
1985 KIB; Landsseminar 1985, småtryk til
diskussionsinspiration
12 1980-1983 Hillerød Kvindegruppe
1980 Kvindekæden:Amtskoordinationen for
kvindegrupperne (korrespondance, Jane
Brasen)
1980-1983 8.Marts-arrangementer
1980 Hillerød Kvindegruppe: PR-materiale,
korrespondance
1981 Hillerød Kvindegruppe: korrespondence
med andre kvindegrupper og offentlige
myndigheder
1982-1983 Hillerød Kvindegruppe:korrespondance;
medlemsliste, pjecer
13 Forældregruppen i Skævinge Kommune FISK
1973-1983 FISK; korrespondance til FISK fra andre
kvindegrupper
1977 FISK;korrespondance, mødeindkaldelser
1977-1978 FISK; korrespondance og andet materiale
i forbindel med arbejdet vedrørende
børne-fritidsordningen i Skævinge
kommune
1978 FISK;korrespondance, hovedsaglig udgået
fra FISK til andre kvindegruppeer og
kommunale myndigheder
1976-1978 Avisudklip om FISKs arbejde og om
børnepasningsproblemer generelt
FISK: div.pjecer indsamlet om kvinde-og
fredsbevægelsen
14 FISK
1979-1982 FISK.: Originaler til avisen "Quinde-
viis" 1979-1982
1979 Avisudklip fra "Kvindeligt vælgermøde"
i Helsinge okt.1979, arrangeret af
FISK
1979 FISK: korrespondance udsendt fra FISK
til kommunale myndigheder
1979 FISK: korrespondance modtaget af FISK
fra kommunale myndigheder
1979-1980 FISK=Fruetimmere i Skævinge kommune;
"Kladdehæfte", korrespondance fra FISK
1980 FISK, Kvindegruppen i 1980: ekstern og
intern korrespondance , bl.a. med andre
kvindegrupper
1979 Landskoordineringsmøde for
kvindegrupperne i DK, Skævinge 30.8-
2.9.1979
1980 Landskoordineringsmøde for
kvindegrupperne i Helsingør 29.-
31.8.1980. Materiale samlet af
Skævinge-gruppen
Pjecer fra div. kvindekurser
15 KVINDEKONFERENCE I NAIROBI 1985
1984 Forberedelse til FN konference i
Nairobi: Regeringskomiteen 1984
1985 Forberedelse til FNs kvindekonference;
Regeringskomiteen feb, 1985
1985 Regeringskomiteen, marts.1985
1985 Regeringskomiteen, April 1985
1985 Regeringskomiteen, Maj 1985
16 KVINDEKONFERENCE I NAIROBI 1985
1984-1985 Materiale fra tilknyttede
kvindeorganisationer: Kvindernes U-landsudvalg (KULU), DK, FNs
kvindeudvalg,Ligestillingsrådet,DKN,
International Alliance of Women,
Kvinfo, FNUK, MSs kvindeudvalg
1984 Nordisk forberedende konference i
Göteborg 2.-4.5.1984
1985 Korrespondance imellem de danske
tilknyttede kvindeorganisationer
1985 Pjecer og tidsskrifter om Nairobi
1985;bl.a: Kvindernes U-landsudvalg (KULU): Nairobibrev 1-5,
orientering fra DKN, Decade- Up date,
Labora
17 1980 DEN ALTERNATIVE KVINDEKONFERENCE I
KBH.1980 OG FNs KVINDEKONFERENCE
1980 Trykt materiale fra den alternative
konference
1980 Trykt materiale fra Fn konferencen
"World comference of the United
Nations- Decade for Women"
18 1980 Materiale fra den alternative
kvindekonference i Kbh.1980: Pjecer fra
FNs Informationskontor,
avisomtaler(mest udenlandske), FORUM 80
Udenrigsministeriets nyhedsoversigt
1986 Fredskongressen i Kbh.1986 div.
materiale
19 Anne Lise Neckelmann´s materiale
1980-1981 Div.materiale fra Kvindehuset i Kbh.
bl.a "Kvinder over 40"
1978-1980 Div. materiale om "Vold mod kvinder"
fra England
ca.1980 Div. artikler af Simone de Beauvoir,
bl.a. oversat af Anne Lise Neckelmann
1975 Materiale ffa "Festival of Womens
Films" Kbh.1975
1970-1985 Div.materiale pjecer, avisartikler mv.
indsamlet af Anne Lise Neckelmann
20 1980 Kvindeforskningsseminar Hindsgavl
deltagerliste
Tilmeldingblanket 1-50
-"- 51-100
-"- 101-150
-"- 151-200
-"- 201-250
-"- 251-275
Arbejdspapir
21 1973-1982 A Tine Ottesen.
Avisudklip om kvinders forhold i Danmark og i resten af verden.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK