Kvindelige Lægers Forening (Danske) Kvindelige Lægers Klub

Kvindelige Lægers Forening
Nummer A84
Type Arkivalier
Beskrivelse Kvindelige Lægers Forening (Danske)
Kvindelige Lægers Klub
Født/stiftet 1947
Bemærkning Vibeke Jørgensen har følgende:
Billedalbum fra Nielsine Nielsen festen 1985
2 Ringbind (protokoller) med korrespondance o.l.
for årene 1950-1981.
Artikler om kvindelige læger i Ugeskrift for
Læger:
1905 nr. 36
1888 4. rk. s. 635
jan. 1985.
Johan Næser's arkiv findes i Rigsarkivet nr. 8014
Periode 1956 - 1991
Dateringsnote 1956-2000
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

( ) Love, 2 eks. u.å.
1 1956-82 Håndskreven protokol over foreningens
møder
1981-88 Maskinskreven protokol indeholdende:
Meddelelser til medlemmer
Indkaldelser og referater fra
bestyrelsesmøder
1982-84 Diverse vedr. kurserne:
Den anden mandsrolle. 1982-84
1982 Medicinsk kvindeforskning. 1982
Vold i familien. 1981
1981-1987 Mat. fra DKN 1981-1987
1964-1980 Annie Schondels optegnelsesbog med
Referat fra møder og seminarer.
Bagest en kort historisk gennemgang af
foreningen fra 1945-79.
2 53-54,63-82 Årsberetninger
66-68,70-80,97 Årsmøder
1969 og 1980 Liste over bestyrelsen
Diverse korrespondance vedr.
medlemskab.
1981-1991 Møder og diverse korrespondance
1965,1984 Statistisk materiale vedr. kvindelige
læger i Danmark.
1965-1967 Undersøgelse af kvindelige lægers
arbejdsforhold
1961-1978 Korrespondance vedr. nordisk samarbejde
3 1947-1996 Diverse vedr. internationale kongresser
i MWIA. Ikke komplet.
1929-1973 Diverse vdr. internationale kongresser
(programmer, manuskripter,
korrespondance)
4 1929-1973 Diverse vdr. internationale kongresser
MWIA's historie 1919-1970. dublikat.
1984-85 Festligheder i anledning af Nielsine
Nielsen, første kvindelige læge i
Danmark.
5 1985 Bogudgivelse og jubilæum.
Taler og telegrammer, 75 års jubilæum.
1968 Foredrag: Agnete Brædstrup: Kvinden i
ægteskabet.
Radiointerview med Annie Schondel,
1968.
1984 Trykt materiale fra foreningens kurser:
Graviditet og fødsel.
1986 Nyt lys på puberteten og de unge år.
1987 Spiseforstyrrelser, fedme- bulimi -
anorexi.
1987 Æg, foster, menneske.
1989 Cancer mammae.
1989 Hvordan har 'ønskebarnet' det i dagens
Danmark.
1990 Kan aborttallet ændres?
1990 Børns rettigheder.
1991 "Normale" unge i dag - unge i
behandlingssystemet.
1993 Børn, unge og rusmidler.
1994 Selvmord hos unge og yngre.
1996 Smerter i muskler og led.
???? Kvinden som læge. Artikel af Johanne
Christiansen (uden kilde og år)
1949-50 Til justitsministeriet, vdr. oprettelse
af sexualklinikker, brev fra KLK
1954 Spørgeskema til og opsummering af
"københavnske husmødres miljø- og
almentilstand"
1954 artikel (norsk) + spørgeskema om
kvinder i overgangsalderen
spm. til belysning af kvinders
arb.evne nedsættelse i klimakteiret
(uden dato)
1974-1975 Moder Jord. Landsforeningen for
hjemmefødsler. Årsrapport.
1953 Referat af foredrag om "De gamles
problemer"
6 1946-49,52-55,,64-65,70-71,,74-75,78-81,90 Årsberetninger
1950,1960-63,,1966,77,79 Bestyrelsesmøder
1989-90 Bestyrelsesmateriale fra Aggi Kjær
1991-92 Bestyrelsesmateriale fra Aggi Kjær
1964-65,73,81,,1991 Breve
1968 Radiointerview
Filmliste
Ansøgning
1966,89,91-92 Kurser
1964,66,68,70,72,76-78,81,89,90 MWIA
1980-81 Avisartikler vedr. orgasmedebat
1976-81 Om svangerskabsforebyggelse og abort
8 1986 Kursus om "Indvandrere"
1986 Matr. vedr. planlægning af "Æg, foster,
menneske"
1986 Avisudklip relateret til "Æg, foster,
menneske"
1986 Korrespondance vedr. "Æg, foster,
menneske"
1984 Avisartikler vedr. bogen"Den ændrede
mandsrolle. Myte eller virkelighed."
Diverse avisartikler.
1983-84 Korrespondance vedr.bogen"Den ændrede
mandsrolle".
1984 Materiale vedr. indhold af bogen "den
ændrede mandsrolle"
1984 Vedr. foredragsrække "Den ændrede
mandsrolle".
1982 Indlæg på kursus om "Den ændrede
mandsrolle", program, deltagerliste,
regnskab.
Vibeke Jørgensens private noter.
1982 Diverse materialer om seminaret "Den
ændrede mandsrolle"
1978-81 Korrespondance
9 1989 Materiale vedr. møde om "CANCER MAMMAE.
Legemlige og psykiske omkostninger ved
de nuværende behandlingstilbud og
konsekvenserne ved at undlade
behandling."
1989 Korrespondance vedr. "CANCER MAMMAE".
Regnskab.
1989 Seminar om "Sex-education -Preventive
measures against AIDS in Schools",
program og deltagerliste.
1989 Diverse materiale vedr. planlægning af
"Sex-education - Preventive Measures
against AIDS in Schools."
1989 Korrespondance vedr. "Sex-education".
1989 Matr. vedr. "Hvordan har ønskebarnet
det i Dagens Danmark?"
1989 Korrespondance vedr. "Hvordan har
ønskebarnet det i Dagens Danmark?"
1989 Regnskaber vedr. "Hvordan har
ønskebarnet det i Dagens Danmark?"
1988 Diverse avisudklip om børns forhold
1989 Materiale vedr. Ældreseminar, regnskab,
avisudklip.
1989 Korrespondance vedr. Ældreseminar
1989 Materiale vedr. "Nordisk Forum"
1988 Materiale vedr. "Kvinder i Kina"
1988 Kursus om "Flygtninge og Indvandrere"
1988 "Flygtninge og Indvandrere", program og
deltagerliste.
1988 Korrespondance vedr. "Flygtninge og
Indvandrere", regnskaber.
1988 Matr. vedr. møde om "Fremtidens
Sundhedsvæsen", program, deltagerliste,
referat, regnskab, seminaremner.
1988 Korrespondance vedr. seminar om
"Fremtidens sundhedsvæsen".
1988 Avisudklip relateret til seminaret
"Fremtidens sundhedsvæsen".
1987 Konference: Flygtninge med psykiske
vanskeligheder, Dansk Flygtningehjælp.
1987 Avisartikler om Flygtninge/Indvandrere
i Danmark.
10 1993 Børn/Unge og rusmidler.
1993 Matr. vedr. "Stress hos Indvandrere og
Posttraumatisk Stress symptomer hos
flygtninge".
1993 Matr. vedr. møde om "Amning".
"Den danske seksualreformbevægelse".
"Kvindelige Lægers Klubs gratis
præventionsklinikker 1948".
"Hvordan trives samlivet mellem voksne
i dag?"
"Aldring i Historien og i forskellige
kulturer."
"Forskellige aspekter ved
tvangsindlæggelse".
"Kvindelig omskæring - et problem,som
også vedrører læger og
sundhedspersonale i DK."
1990 Abort.
1990 Matr. vedr. kursus "Normale unge i dag
- unge i behandlingssystemet".
1991 Møde om Ældre.
1990-91 Børns Rettigheder.
11 1996 "Hjernen og bevidstheden".
1996 "Identifikation af cancergener: behov
for diagnostik og rådgivning i
cancerfamilier".
1996 "Prostitution som socialt og kulturelt
problem".
1996 "Angst, depression og pseudomens".
1996 "Smerter i muskler og led".
1996 "Den moderne lægerolle - magi eller
videnskab."
1995 "Belastningssynddrom hos kvinder og
muligheder for tidlig internention".
1995 Aborter.
1994 Osteoporose.
Behandling af apopleksi.
Kvindelig omskæring.
Ischæmisk hjertesygdom.
Aktiv dødshjælp.
Selvmord.
12 1993 Ny folder.
1994 Materiale om genterapi.
Materiale fra andre organisationer.
1992 Estland,besøg i DK.
1992-97 Estland, læger på studieophold i DK.
1995 Diverse.
1983 Ældre henvendelser.
1993 Kongres, UK.
Materiale fra andre organisationer,
1987,93-94,97 Avisudklip.
1992 In memoriam: Agnete Bræstrup.
1981 Fotoalbum (Annie Schondel).
13 1982-83,95 Vedtægter.
1978,1980-83. Referater af årsmøder.
1979-85 Bestyrelsesmøder.
1978-83 Årsberetninger.
1983 Meddelelser til medlemmer.
1992-95 Regnskaber.
1996 Regnskaber.
1995 Meddelelser om møder, liste over
bestyrelsesmedlemmer.
1996 Dagsordener og referater fra
bestyrelsesmøder.
1996 Meddelelser om møder, referat af
årsmøde, årsberetning og deltagerliste.
1995 Årsmøde, deltagerliste.
1994 Årsberetning.
1995 Nye vedtægter, incl. stemmesedler.
Liste over bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden/referat bestyrelsesmøder.
1993-94 Meddelelser om møder.
1992-93. Årsberetning.
1993-94 Referat af årsmøder.
1993-94 Bestyrelsesmøder.
1993 Medlemsliste for bestyrelsen.
14 1996 Matr. vedr. 12. kongres i den
Nordeuropæiske Region af MWIA.
1996 Matr. vedr. MWIA-kongres.
1994 Kongres MWIA
1996 Korrespondance.
1995 Korrespondance.
1994 Korrespondance.
1993 Korrespondance.
1994 Matr.vedr. boet/arven efter læge
Agnethe Løvgren.
1995-96 Legatuddeling.
1996 Uddeling af legater: Læge Else
Nicolajsens og Læge Agnethe Løvgreens
legat.
15 1946 Love for Danske Kvindelige Lægers
klub og Dansk afdeling for Kvindelige
Lægers Internationale forening
1961,65 Introduktionsskrivelse om KLK
1983 Vedtægter
1941-83 Oversigt over møder og kurser
arrangeret af Danske Kvindelige Lægers
forening
1984 Tekst om Den Internationale forening af
Kvindelige Lægger og Danske Kvindelige
lægers klub, af Annie Schondel og
Vibeke Jørgensen.
1965 Spørgeskema vedr. kvindelige lægers
forhold
1967 Enquete ang. kvindelige lægers
placering i DK (resultat af ovennævnte)
Artikel "Medical Woman".
1948, 69-70 Materiale vedr. Lægernes Pensionskasse
1934-76 Fra Dansk afdeling af Kvindelige
Lægers internationale forening(1934)
til "Kvindelige Lægers Klub"(1941):
Møder og deltagerlister mv.
1947-55,63-65,,68-83 Årsberetninger
1964-65 Liste over medlemmer
1968-81 Meddelelser om
møder/årsmøder/deltagerlister.
1950-51,60,63-66-68,71,77-80 Bestyrelsesmøder
1961 Nordisk møde på Krogerup Højskole
1946 Nordisk kongres 1946
1952,61,70 Korrespondance med den svenske afdeling
af kvindelige lægers forening og norske
kollegaer.
1978-79 Ansøgninger om støtte.
16 1980,83 Liste over bestyrelsesmedlemmer.
1983-84 Bestyrelsesmøder.
1985 Bestyrelsesmøder.
1986 Bestyrelsesmøder.
1987 Bestyrelsesmøder.
1988 Bestyrelsesmøder.
1989 Bestyrelsesmøder.
1990 Bestyrelsesmøder.
1991 Bestyrelsesmøder.
1992 Bestyrelsesmøder.
1984,86-91 Årsmøder.
1984-91 Årsberetninger.
1984-91 Regnskab.
17 1984-92 Meddelelser til medlemmerne.
1968,71,76,79-81 Korrespondance.
1983-85 Korrespondance.
1986 Korrespondance.
1987 Korrespondance.
1988-89 Korrespondance.
1990-91 Korrespondance.
1992 Korrespondance.
1987-92 Legatuddeling, Else Nicolajsen.
1983 Materiale vedr. arven efter Læge Else
Augusta Nicolajsen.
1949,52 Udskrift af Højesterets Dombog i sagen
no.312/1949, læge Else Nicolajsen mod
Sammenslutningen af Centralforeninger
af Sygekasser i Jylland og
Lægekredsforeningerne i Jylland.
18 1956 Love MWIA.
1957-58,61,63,,65-66 Materiale vedr. MWIA
1964-66 MWIA News Letters.
1970,73,75,77,,79,81 MWIA kongresser.
1979 MWIA kongres: Forebyggelse af
behandling af multihandicappede børn.
Program, deltagerliste, regnskab.
1979 Referater af planlægningsmøder om MWIA-
kongres.
1979 Korrespondance vedr. MWIA-kongres.
1978-79 Avisartikler om handicap og
fostervandsprøver, relateret til MWIA-
kongres.
1979 Indlæg, MWIA kongres.
1979 Ansøgninger om støtte til MWIA-kongres.
1982 Rapport fra MWIA kongres, program.
1983,87-90 Materiale vedr. MWIA.
1954,56-58 Materiale om Foreningen for
Familieplanlægning.
1964-74 Årsberetninger.
1973-80 Materiale vedr. Foreningen for
Familieplanlægning.
1974-75,78-80 Årsberetninger.
1986 Referat af årsmøde.
1966 Flygtning 1966, landsindsamling.
1951 Love for Danske Kvinders Nationalråd
1987 Folder.
Folder, Svensk afd. af KLF.
Korrespondance til DKN
19 1981 Volden i hverdagen: program,
deltagerliste, liste over
foredragsholdere, velkomstindlæg,
referater af møder og andre
meddelelser, avisartikler.
1982 Truede børn i det danske samfund:
referat, deltagerliste.
1982-83 Vedr. bogen: "Vold i familien".
1983 Samliv under graviditet og efter
fødsel: deltagerliste.
1983 Ældreforsorg: deltagerliste.
1983 Kvindelige Lægers arbejdsforhold:
deltagerliste, referat.
1984 Referat af møde om "Hvem undersøger og
behandler det spæde barn?Hvorfor søger
forældrene alternativ behandling?
1984 Hysteri og Somatisk overbehandling
(oplæg og deltagerliste)
1985 Smerter og smertebehandling
(deltagerliste).
1985 Ligestilling.
1985 Korrespondance i anledning af
udgivelse af "I Nielsines fodspor"
Diverse artikler.
Tysk lægeblad "Ärztin".
Tekst om Johanne Næser af V.Jørgensen
1986 Korrespondance vedr. "Nyt lys på
pubertet og ungdomsår".
1986 Indlæg på kursus: Nyt lys på
puberteten og de unge år. Diverse
avisudklip relateret til dette emne.
1986 Fosterskader og risikofaktorer
(deltagerliste).
1986 Udklip.
Tekst: Kvindelige læger og humanitært-
politisk arbejde, v. Aggi Kjær.
1986 Nyt lys på puberteten og de unge år:
program, kursushæfte, regnskab.
1987 Referat af konference om
livmoderhalskræft.
1987 Omsorgssvigt overfor børn.
1987 Møde om Ernæring.
1988 60 års jubilæum.
1987 Spiseforstyrrelser - Fedme, bulimi og
anorexi: program, deltagerliste.
1987 Spiseforstyrrelser: undervisere.
1987 Spiseforstyrrelser: Korrespondance.
1987 Spiseforstyrrelser: Kursusbudget.
1987 Spiseforstyrrelser: Artikler.
1988 Deltagelse i "100 år med kvindelige
læger i Sverige".
1988 Avisartikel med Vibeke Jørgensen.
1988 Møde om Overbelastning og genoptræning.
1988-89 Diverse vedr. incest.
1989 Kvindefestival.
Konference om arbejdsmiljø.
1990 Materiale vedr. møder om:
Er idræt sundt?
Alkohol
Lægers arbejdsforhold
Fedme.
1991 Materiale vedr. møder om:
Alder og Seksualitet
Incontinens
Misbrug hos kvinder, Lübeck
Erfaringer fra et selvhjælpscenter for
kræftpatienter.
1992 Danish MWIA:Baltic Sea Meeting.
1992 Møde om Forskning.
1992 Møde om Patientkommunikation.
1992 Vedr. Medicinsk Kvindeforskning.
1995 Prostitution som kulturelt og socialt
problem: Deltagerliste.
1995 Identifikation af cancergener:
deltagerliste.
1995 Kvindelig omskæring: deltagerliste.
1995 Møde om osteoporose: deltagerliste.
1995 Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp i
døden.
1995 Dementes Retsstilling.
1996 Når udsættelsen af graviditeten bliver
et problem. Falder fertiliteten efter
30 års alderen?: Program, liste over
foredragsholdere, deltagere, oplæg,
regnskab, artikler.
20 1996 Årsberetning
Regnskab
Estlandsrejse
Kongres MWIA The New Genetics - Friend
or Foe. Pressemeddelelse, Program
Kongres Schæffergården
Kongres deltagerliste
Kongres referater mødeindkaldelser
Kongres Rapport
Kongres Breve
Kongres Budget,Regnskaber
Kongres Sponsorer
Kongres tilbud tryksag
Kongres Regnskab til EU
1997 Bestyrelsesmøder
Årsmøde
Regnskab
Legat
Kursusregnskab
Historie
Korrespondance
Til medlemmerne
Seminar i anledning af hjerneåret
Børn i nød
Alter Ego
Sjælesorg
Magt og miljø
Posttraumatisk stress
Demens
Kan kvinder forske
Indvandrere og flygtinges psykiske
problemer
Artikler
MWIA
1998 Årsberetning
Til medlemmerne
Møder
MWIA
1999 Årsberetning
Til medlemmerne
Møder
Seminar
KLIV kv. läkare i Vätterbygden
2000 Møder
Årsmøde
Til medlemmerne
MWIA
1991,1992 Trykt materiale kongres i København og
Moskva
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK