Bisgaard, Lis: Diverse materiale vedr. byrådsarbejde i Århus, Århus Kommunes Ligestillingsudvalg, kvindelige præster og Kvinder for Fred

Bisgaard, Lis
Nummer A66
Type Arkivalier
Beskrivelse Bisgaard, Lis
Gefionsvej 17
8230 Åbyhøj
86159199
Født/stiftet 19.5.1936.
Bemærkning Materiale vedr. Århus Kommunes
Ligestillingsudvalg, som Lis Bisgaard har været
medlem af i perioden 1986-94. Hun var formand i
årene 1990-94.
Periode 1980 - 1993
Dateringsnote 1970-93
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 ÅRHUS KOMMUNES LIGESTILLINGSUDVALG:
1989-90 DBS: Projekt børnepasning. "Natpasning
af børn". Pjece, rapporter, spørgeskema
m.m.
1990-92 Århus kommunes ligestillingsudvalg/
Kommunernes Landsforening: Pilotprojek-
tet "Ligestilling i kommunalpolitik"
Rapport (opstillet)
1990-93 Handlingsplaner/ligestillingsplan
1991 Randers, Grenå, Århus Kommunes og Århus
Amtskommunes Ligestillingsudvalg:
Konference om den fremtidige lederrolle
12.april 1991. Deltagerliste, LBs tale,
program, beslutningsreferat, diverse
skrivelser.
1991 Etablering af ligestillingspris
1992 Uddeling af ligestillingspris 1992.
(Kvindemuseet). LBs tale, avisudklip,
diverse skrivelser.
1993 Uddeling af ligestillingspris 1993
(Inger Lillelund). Thorkild Simonsens
tale, avisudklip, program, notet,
diverse skrivelser. Artikel om Galleri
Franciska.
2 ÅRHUS KOMMUNES LIGESTILLINGSUDVALG:
1980-92 Nordisk Ligestillingskonference mellem
venskabsbyerne Åbo, Bergen, Göteborg og
Århus d.29.-30.okt. 1992. Program,
breve, avisudklip, deltagerliste,
diverse skrivelser, materiale fra
ligestillingsudvalgene i Bergen,
Göteborg og Åbo kommuner.
1989-90 Mappe med materiale fra Bergen Kommune.
1993 ad-hoc arbejdsudvalg vedr.
ligestilling/ligeværd i nævn og udvalg
m.v. (spørgeskemaundersøgelse, notater,
ligestillingsudvalgets temadag
27.aug.1993, m.m.)
1987-92 Diverse (medlemsfortegnelse, budget,
forretningsorden, m.m.)
1990 Europarådets ligestillingskonference
6.-8. juni 1990 i Århus. Trykt
materiale, referat, program, manifest.
1990-92 Oversigter over Århus Kommunes ansatte
fordelt efter køn. Kønsfordelingen i
det politiske system.
1993 LIGESTILLINGSRÅDET: Skrivelse vedr.
Regeringens Handlingsplan for
Ligestilling febr. 1993.
3 TRYKT MATERIALE:
1988-91 Avisudklip vedr. ligestilling
1989 Århus kommunale kvindeværker.
Potentielle kvindelige ledere. 24.maj
1989
1988 Diverse trykt materiale fra Nordisk
Forum 30.7.-7.8.1988
1988-89 Blade vedr ligestilling i
kommunalpolitik
( ) Pjece fra Kvindemuseet
1988-89 Pjecer fra Århus (Amts-) Kommune vedr
ligestilling
1987-1988 Halvårsberetninger fra Århus
Amtskommunes Ligestillingsudvalg
1989 Handlingsplan udgivet af Ålborg
Kommunes ligestillingsudvalg
1991 Handlingsplan fra Fredericia Kommunes
ligestillingsudvalg
1988 og 1993 3 pjecer fra (kvindegrupperne i) SF
1993 Program fra Kvindeligt Selskabs 8.marts
arrangement i Cirkusbygningen, Kbh.
1992 HKs Ligestillingsudvalg: Vi finder os
ikke i sexchikane.
1988 Xantippe
1992 Commission of the European Communities:
Final Report Inter Regional Seminar in
Aarhus May 1992
1988 Karin Ladegaard: Rapport fra Nordisk
Forum
1988 Helle Wanscher: Rapport fra Nordisk
Forum, Oslo, august 1988
1988 Lis Bisgaard: Rapport fra Nordisk
Forum, august 1988
1987 DSB plan 2000. Ligestilling.
1989 Anette Wolthers: Status over DSBs
ligestillingsarbejde 1988/89.
1990 DSB: Hvordan skal vores børn passes?
Rapport fra DSB-forældrekonferencen.
1990 DSB: Hvordan passes vores børn? Rapport
fra DSBs spørgeskemaundersøgelse.
1990 Kommunernes Landsforening: Ligestilling
i kommunen. Rapport til Folketinget om
kommunale ligestillingsaktiviteter.
2 fotos
4 LIS BISGAARDS BYRÅDSPERIODE:
1981-1988 Debat om atomvåben.
-korrespondance mellem aktivister og
byråd, avisudklip og trykt materiale.
1981-1986 Diverse trykt materiale
1983-1988 Generelt om civilforsvaret.
-orientering, redegørelser, planer,
korrespondance og avisartikler.
1985-1988 Diverse korrespondance.
1986 Debat om offentlige beskyttelsesrum.
-spørgsmål om og redegørelser for.
1986 FN's fredsår.
-korrespondance i forbindelse med
fredsåret.
1986-1987 Søren Krarup mod Thorkild Simonsen
1987-1988 Forbud mod handel med Sydafrika og
Namibia.
-boykot af Shell, korrespondance og
skrivelser.
5 KVINDELIGE PRÆSTER:
( ) Diverse prædikener, kirkelige tekster,
sange, oplæg til gudstjenester og
taler.
1975-1989 Kvindelige præster og ligestilling.
-udenlandske rapporter (Kyrkan och
kønsrollerna, The bible and our future)
-avisudklip og diverse skrivelser.
1976-1980 Guds ord i kvindemund.
-indeholder de prædikner, som er blevet
til samlingen af samme navn.
1978-1981 Guds ord i kvindemund.
-om tilblivelsen af samlingen.
-korrespondance, mødereferater og
anmeldelser.
1977-1983 Organisationer for kvindelige præster.
1) Konvent for kvindelige teologer
-korrespondance, programmer m.m.
2) Lutheran world ministries
-rapport: final report; women and
worship.
3) Overenskomstforeningens
kvindeudvalg.
-diverse skrivelser.
4) Den økumeniske kvindegruppe.
-rapport om kvinnors och mænds
gemenskap i kyrkan, pjecer og
skrivelser.
5) Diverse
1978-1983 Diverse korrespondance
1978 Kirkens verdensråds konsulation for
kvinder.
-Bruxelles 29/1-3/2 1978
-avisartikler, pjecer, referater og
trykt materiale.
1978 12 fotos
1983-1984 Nordisk møde for kvindelige præster.
-8/9-10/9-1983 (Norge)
-27/8-29/8-1984 (Sverige)
-indbydelser, avisudklip og
mødereferater.
1984 Tale om : kirke, fred og retfærdighed.
-en disposition, fællesaftener 1984.
1984 Norsk kvinnelig teologforening
-skrivelser og avisudklip.
1985 Sankt Hans for fred.
-Tangkrogen 23/6-1985, debatten om
arrangementet.
-avisudklip, kronikker, korrespondance
og talen.
6 KVINDER FOR FRED:
1974 Kvindelejr på Femø
-informationsfolder, kort, arbejdsplan
og avisudklip.
1982 Redegørelse om våbenfri
militærtjeneste.
1982 Berit Ås : Internationalt fredsarbejde.
-uddrag af foredrag holdt i "Nej til
atomvåben"
1982-1983 Fredsmarcher.
-Moskva 1982, New York-Washington 1983.
-skrivelser, avisudklip, kronik.
1982 Køb af Dalens hotell til
kvinneuniversitet.
-planer, budget, giro-blanketter og
postkort.
1983 Århus som atomvåbenfrit område.
-diverse skrivelser og avisudklip.
1983 Nedrustnings og debateftermiddag.
-diverse korrespondance og økonomi.
1983 Fredsmøde om "The freeze".
-diverse skrivelser, opslag, streamer,
artikel og avisudklip.
1983 Gudstjeneste for fred, med Berit Ås.
-diverse korrespondance, opslag,
avisudklip og sange.
1983 Gudstjeneste for fred med Berit Ås.
-økonomi.
1983 Debat arrangement "Vi vil leve."
-Nej til atomkraft.
-diverse skrivelser, budget, opslag og
program.
1984 Kvinder mod missiler.
-diverse skrivelser.
1984 Dorothee Sølle.
-korrespondance mellem Lis Bisgaard og
Dorothee Sølle.
-avisudklip, artikler og anmeldelser.
1984 Fredslejr ved Ravnstrup.
-Talerne holdt ved retssagen og diverse
skrivelser.
1984 Fredsseminar i Leningrad.
-korrespondance og referat.
1982-1986 Diverse fra "kvinder for fred."
1982-1986 Fredsbevægelser og -aktioner.
-avisudklip.
1970-1987 Diverse trykt materiale.
1) Rødstrømpebevægelsen i København
1970-74.
2) Program for mandagsmøderne i
kvindehuset Nørregade 6.
3) Snak om kønsroller.
4) Kvinder forfølges og fængsles.
-folder fra Amnesty International.
5) Slutdokument fra FNs 10.
ekstraordinære generalforsamling
vedr. nedrustning 1978.
6) FDF-FPF Lederen 9/79
7) Information om joansøstrene
8) Køkkenrullen :10/1984, 5/1985.
9) Grydelappen 2/1985.
10) Program for mindehøjtidelighed
for Nagasaki 1985.
11) Tiden har travlt
-antologi om atomkrigstruslen 1987.
12) A materialistic view of men's and
women's attitudes towards war.
( ) Diverse oplæg om "kvinder for fred".
(ca. midten af 80'erne).
( ) Spil om kønsroller.
( ) Kvindesange og digte.
( ) Kvinders fredsbestræbelser.
-debatmøde i Mølleparken, Århus.
( ) Danske fredsbevægelser.
-artikel af Ole Wæver.
( ) Diverse klip, pjecer, kort og billeder.
( ) Lotusblomstser på Hiroshima-dagen.
1983 36 fotos
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK