Foreningen Kvinders Hæfte: Arkiv

Foreningen Kvinders Hæfte
Nummer A64
Type Arkivalier
Beskrivelse Foreningen Kvinders Hæfte
Gothersgade 37
1123 København K
Født/stiftet 1975
Død/nedlagt 1985
Bemærkning Materiale vedr. RSB- bladet KVINDER fra 1975 til
87.
Indholdet er ordnet som følger:
Pakke 1 - 6: Manuser
Pakke 7 - 8: Mødereferater
Pakke 9 - 11: Post, breve.
Pakke 12: Papirer vedr. abonnement
Pakke 13 - 18: Abonnementskartotek.
Pakke 19 - 21: diverse kilder 1975 - 87
Pakke 22: Kinabøger.
Pakke 23: Kommissionssedler m.m.
Pakke 24: Regnsakaber og kilder vedr. økonomi
videste forstand.
Pakke 25 - 26: Regnskabsbilag.
Pakke 27 - 28: Trykt materiale.
Periode 1975 - 1987
Dateringsnote 1975 - 1987
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1979 - 1981 Manuser til KVINDER nr 27 - 37.
2 1981 - 1983 Manuser til KVINDER nr 38, 46, 49 - 51
3 1983 - 1984 Manuser til KVINDER nr. 52 - 56.
1983 Redaktionslister, oplæg, indholdsover-
sigter til nr 45 - 54
4 1984 Manus til 3-dobbelt afslutningsnummer
1985 Manus til KVINDER nr 1 - 2
5 1985 Manus til KVINDER nr. 3 - 6
6 1985 Manus til KVINDER nr. 7 - 8
7 1979-85 Produktionsplaner
ca 1983-84 Kopier af diverse trykte manuser
( ) Divers uidentificerede manuser
1975-77 Mødereferater
8 1978-84 Mødereferater
ca 1977-85 Navne - og adresselister
9 SEMINARER:
1976 Seminar d.12.11.1976 på Kildegården i
Tisvildeleje
1977 Seminar d.3.-4.9.1977
1978 Seminar d. 25.-26.11.1978
1979 Endagsseminar 6.10.1979 om distibution
og økonomi
1980 Seminar 19.-20.1.1980
1982 Seminar 9.10.1982
1983 Seminar i Kvindecaféen 29.1.1983
Seminar om strukturen, økonomien og
fremtiden 4.juni 1983 i Kvindehuset
1976 -1984 Diverse seminarer
1975 - 76 Breve til og fra redaktionen m.m.
1977 - 1979 Post og noter fra planlægningsmøder
10 1980- 84 Post og noter til planlægningsmøder,
postlister.
11 1985 Post, breve, diverse
1975 -ca 1983 Breve redaktionsmedlemmerne imellem
1978- 85 Standartbreve fra redaktionen
( ) Diverse udaterede noter og breve
1985 Post fra udlandet
1983 - 1985 Pressemeddelelser
1985 Breve til anmelderen
1985 Postbog
12 ABONNEMENT:
1984-85 Papirer vedr. abonnement
1985 Abonnementsudskrift fra 15.11.1985
1985 Abonnementsudskrift fra 2.7.1985
13-18 1983- 1985 Kartotek over abonnenter
Adressekartotek i 13. pakke.
19 1976- 84 Idéer til KVINDER
1975 Skitser til KVINDER NR 1s forside
1975- 84 Omtale af KVINDER. Avisartikler,
læserrespons m.m.
1976 - 1985 Vedr. trykning af bladet.
1980 Teatergruppen Dueslaget
1980 Spørgeskemaundersøgelse. Kopi af
skemaer.
1980- 83 Strukturpapirer
1981 Serien "Kvindegrupper i Danmark": Svar
fra kvindegrupper i Århus, Viborg,
Rødovre, Næstved, Odense, Ålborg,
Svenborg, Sorø, Roskilde. (Se også
trykt materiale.)
20 1982 TEEO- projektet
1982-85 Vedr. (ansættelse af) medarbejdere
1982-85 Stillingsbeskrivelser,
stillingsansøgninger
1983 Betalt frihed til uddannelse.
1983-86 Distribution
1984 Opdatering af informationer om
kvindegrupper til rubrikken "tid og
sted"
1984 Breve til sundhedskassen, svar.
1984 "Selektiv kampagne" rettet mod
gymnasier og højskoler
1984 Vedtægter for Foreningen Kvinders
hæfte samt udkast
1984-85 Afslutningen af RSBs "Kvinder"
21 1985 Fra redaktionens opslagstavle
1985 Dele af bogen "Les trafiquants de bebes
a naitre" i dansk oversættelse.
1985 Forsikringspolice
1985 Indsendte digte
1985 Breve vedr. KVINDERS likviditetskrise
og lukning.
1985 Adresser på potentielle annoncører ?
1985 Socialpolitisk Forenings sommermøde på
Askov Højskole 19.-23.8.1985
1985 - 1987 Korrespondance ml KVINDER og advokat
Ulla Paabøl
22 KINABØGER:
1981-83 Meddelelsesbog
1982-83 Kontorstøttegruppen
1980-82 Dagbog
1982-83 Distributionsgruppen
1976-77 Ideer til planlægning
1977-82 Distributionsgruppen, mødereferater
1975-77 2 hæfter med oversigter over indsendt
materiale
1977 Planlægningsgruppemøder
1975 Dagbog fra Lay-out gruppen
1979-84 Fordeligstal
( ) Kvinders kontors telefonbog
1983-84 Lay-out-bog
( ) Checkhæfte
23 1975-85 Kommissionssedler, korrespondance med
bogcaféer, fakturaer m.m.
24 REGNSKABER /ØKONOMI:
1983-85 Breve vedr. ansøgning om økonomisk
støtte
1985-86 Diverse papirer vedr. bladets økonomi
( ) Regnskabsbog, ubrugt
1984-85 2 kasserapport-bøger
1975-83 Diverse regnskaber, budgetter m.m.
25-26 1984-86 Regnskabsbilag, krediteringslister,
kvitteringer, kontouddrag
27 TRYKT MATERIALE:
Avisudklip
Udenlandske newsletters m.m.
Udklip vedr. moderkage- og
fostervandsprøver,
fosteretik,Ligestillingsrådet, Kvinder
og Fred, seksuelt misbrug af børn,
uddannelsespolitik, kvindeforskning,
medicinsk teknologi, brystkræft,
byggeri, afspænding, abort,
overenskomst, kræft, kvindesprog, Ritt
Bjerregård, manglende ve-
udvidelse,Ingrid Hind, arbejdsskader,
kvinder og magt, forældremyndighed,
barselsdagpenge, -orlov, kvinder og
teknologi, science fiktion, film,
mødrehjælpen, Grønland,
generalmobiliseringen, Jung, Lise
Østergård, stofmisbrug,
ultralydscanning, kvindelige
forfattere, kvindefilm dokumentar
udland, kvindemuseet,
mandehistorier,Landsforeningen enlige
Forsørgere, indvandrere, kvindemusik,
kønskvotering i statslige udvalg, nævn
m.m., edb, enlige mødre, kunstig
befrugtning.
28 Avisudklip, pjecer fra
Ligestillingsrådet, diverse cirkulærer,
diverse udenlandske newsletters og
blade, program fra Kvindehøjskolen
1980/81, ø-lejr-avis 1980, pjecer fra
KVINDER, pjecer fra kvindehuset i
Århus, kvinde til kvinde, Viborg
Kvindegruppe, Sorø kvindegruppe,
Kvindegrupperne i Grønnegade i Odense,
kvindefestival 1982, m.m.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK