Dalagervej 10, Nørre Smedsboel, Matr,Matrikel 39a.,-historik

Nummer A17
Type Arkivalier
Arkivskaber
Møller, Kristen
Beskrivelse Gaardmand
kristen Møller
Dalagervej 10, Smedsboel

Placering: Kasse under " Dalagervej 10."
Bemærkning Dalagervej 10. Smedsboel i Hove sogn.
Matrikel 39a.
1.
Forhen fandtes gaarden Smedsboel med et hartkorn 2-6-0-2.
Nedenstaaende beboerne ved Fkt-1787; Hove - Smedsboel; 64;
261; Jens Povelsen; m; 28; gift,1; ; ; hosbonde / bonde og gaardbeboer
262; Mette Nielsdatter; k; 40; gift,1; ; ; hans kone
263; Maren Jensdatter; k; 69; enke,1; ; ; hans moder
2.
Fkt-1801; Hove - ; 835; Smedsboel
73; Jens Povelsen; m; 40; gift,1; ; ; husbonde / Bondegaardbeboer
74; Mette Nielsdatter; k; 52; gift,1; ; ; hans kone
75; Bodil Madsdatter; k; 2; ugift; ; ; et plejebarn
76; Mads Jensen; m; 23; ugift; ; ; tjenestekarl / National soldat
3.
Ny ejer 1834 -Jens Poulsen er nu aftægtsmand:
Fkt-1834; Hove - ; 25; Smedsboel, en Gaard
142; Jens Matisen; m; 31; gift; ; ; Gaardmand og Skomager
143; Ane Marie Larsdatter; k; 30; gift; ; ; hans Kone
144; Christiane Fog; k; 6; ugift; ; ; deres Barn
145; Ane Kirstine Jensen; k; 2; ugift; ; ; deres Barn
146; Laurits Christian Lauritsen; m; 8; ugift; ; ; under Fattigforsørgelse fra Hygom
147; Kjerstine Nielsdatter; k; 54; gift; ; ; Konens Moder
148; Jens Poulsen; m; 75; gift; ; ; nyder Ophold af Gaarden
149; Barbra Nielsdatter; k; 57; gift; ; ; nyder Ophold af Gaarden
4.
Laurits Nielsen Houmaa faar skøde paa gaarden 10.12.1834 - stadig med aftægtsfolk:
Fkt-1840; Hove - ; 23564; Smedsboel
147; Laurits Nielsen; m; 31; gift; ; ; Gaardmand
148; Ane Marie Hansdatter; k; 21; gift; ; ; hans Kone
149; Hans Christian Lauritsen; m; 1; ugift; ; ; deres Barn
150; Karen Christine Jensdatter; k; 20; ugift; ; ; Tjenestepige
151; Jens Poulsen; m; 83; gift; ; ; Nyder Ophold af Gaarden
152; Barbara Nielsdatter; k; 63; gift; ; ; Nyder Ophold af Gaarden
5.
Ovennævnte Laust Nielsen faar 1841 Rentekammerets bevilling til at lade gaarden udstykke i mindre lodder. Gaarden udstykkes i 7 mindre ejendomme, alle under navnet Smedsboel.Oversigt over Smedsboel-udstykningen:
A.
Dalagervej 10:
Hovedlodden matrikel 39a er parcel nr 1 af gaarden, skødes til Jens Sørnsen 1843, og skatter af Htk 0-6-1-2
Ny ejer i 1850:
B.
Dalagervej 13 - Matrikel 39b.
Fra skødeprotokollen 12.01.1842:
" Laust Nielsen Houmaa, Ejer af Gaarden Smedsboel i Hove Sogn,skøder og overdrager til min Søster Karen Nielsdatter med Værge Parcel nr 2 af Gaarden Smedsboels udstykkede Jorde, som er skyldsat for 0-3-1-1.
Købesum 80 RBD. udreder Aftægt til Jens Poulsen og Hustru Barbara Nielsdatter forholdsvis og solidarisk med de øvrige Parcellister.
Denne Parcels Ejendom er afhændet til at forenes med Parcellerne 3 0g 4, som er bebyggede.

Samme dat0:
" Laust Nielsen Houma, Ejer af Gaarden Smedsboel, skøder og overdrager til min Søster Karen Nielsdatter Parcellerne nr 3 og 4 af Gaarden Smedsboels udstykkede Jorde, som efter Kongelig Rentekammers Bevilling af 24.04.1841 er udstykkede:
Parcel nr 3 af htk 0-3-1-½
Parcel nr 4 af htk 0-2-2-0.
Af Gaarden Smedsboel svares aarlig Aftægt til forhenværende Ejer Jens Poulsen og Hustru Barbara Nielsdatter, af hvilket Parcellerne 3 0g 4 udreder forholdsvis og solidarisk efter hartkorn.
Det paa parcel 4 værende Aftægtshus bebor Jens Poulsen og Hustru vederlagsfrit deres livstid.
Parcel nummer 3, spm Køberen denne Sommer har bebygget, skal efter kgl Bevilling stedse være bebygget."
Karen Nielsdatter skøder 05.04.1854 til forhenværende Gaarmand Lars Sørensen Refshale for 640 RBD. Stedet er af htk 0-5-3-½.
Lars Sørensen skøder samme dato Stedet til sin Stedsøn Jens Madsen Balleby.
Se i øvrigt: Dalagervej 13.

C
Matrikel 39 C - Smedsboelvej 9.
Poul Christian Dalgaard faar skøde 14.03.1849 stedet har hartkorn 0-3-1-1

D.
Matrikel 39 d - Smedsboelvej 3.
Første ejer af stedet er Søren Christian Andersen, som 19.12.1853 skøder til Peder Jensen Marieboel. Ejendommen er Parcel nr 6 af Smedsboels udstykkede Jorde med hartkorn 0-1-2-2½ - Købspris 300 RBD med paastaaende Bygninger. Yder Aftægt solidarisk med de øvrige Parcellister til Jens Poulsen og Hustru Barbara Nielsdatter.

E.
Matrikel 39e - nedlagt og under 39a.
Karen Nielsdatter skøder til Husmand Jens Olesen Stedet Smedsboelhus med Bygninger og Jorde, som er Parcel nr 2
og skatter af 0-2-1-0. Udreder aftægt solidarisk med de øvrige Parcellister til Jens Poulsen og hustru .

F.
Matrikel 39 f - et nedlagt sted, som var beliggende mellem Storsmark og Brøndsminde.
.
Jakob Sørensen ( Dalagervej 10( matrikel 39a) skøder 15.12.1858 matrikel 39f til Jens Olesen - hartkorn 0-0-1-1
Samme dato skøder Jens Olesen til Jens Peder Jonasen.
Denne skøder Bygninger og Jorde til Jens Christian Nielsen for 1800 kr.den 05.04.1882
Sidstnævnte skøder til Brybdt Gregersen Kjær 17.12.1890 for 3050 kr.. Fra Skødeprotokollen:
" Køberen er bekendt med med og skal respektere den paa Ejendommen hvilende Ret for Jens Thorsen Bredkjær og Jens Larsen Toelbjerg og Søren dahl til Skudtørvs Kastning og Sætteplads mod, at han oppebærer den aarlige Afgift 1 Mark af de tvende førstnævnte i Forening og 1 Mark af sidstnævnte.
Han skal ligeledes respektere den Jens Knudsen Leje i 49 Aar og bemærkes, at Jens Knudsen bor i hans Ejendom, og at han ingen Ret har til at holde Høns eller andre levende Kreaturer, og at den aarlige Afgift er 4 Kr og tilfalder Køberen."
Søren Jensen faar Skøde 25.01.1899.

G.
Matrikel 39g.- forhen beliggende Brøndsmindevej 4.
Peder Marieboel Jensen skøder 16.02.1859 af sit paaboende sted Matrikel 39d ( Smedsboelvej 3 ) l 39d et sted matrikel 39g til Søren Christian Andersen - efter Udstykningsbevilling af 18.05.1858.
Sønnen Søren Sørensen faar Skøde 13.09.1876. Stedet skal være forsynet med Bygninger.

Dalagervej 10 fortsat:
Jens Sørensen skøder 03.08.1853 til Jens Olesen i Hovestor
.
Denne skøde allerede 28.06.1854 til Jakob Sørensen-- fra Skødeprotokollen bl.a.:
"Jeg underskrevne Jens Olesen i Hove sogn skøder og overdrager til JakobSørensen det mig tilhørende Sted med Bygninger og Jorde, som er Parcel nr 1 af Gaarden Smedsboels udstkkede Jordew, som skatter af 0-4-0-1 - Købspris 800 RBD.
Paa Gaarden Smedsboels samlede hartkorn af 2-6-0-2 hviler Aftægt til afdøde Jens Poulsen Smedsboel og Hustru Barbara Nielsdatter i overensstemmelse med Afttægtskontrakt af 0604 1834, hvilket Ejeren af Parcel nr 1 ikke alene deltager forholdsvis efter Hartkorn, men ogsaa udreder og indestaar og hæfter for prompte Udredelse og Aflevering af Aftægter med Regress for de øvrige Parcellister.";

7.
. Husstanden 1870 og 1880:
Fkt-1870; Hove - ; [77]; Smedsboelhuus
406; Jacob Sørrensen; m; 42; gift; Tørring Sogn, Ringkjøbing Amt; Folkekirken; Huusfader / Jordbruger
407; Else Hansdatter; k; 40; gift; Wandborg Sogn, Ringkjøbing Amt; Folkekirken; Huusmoder
408; Hans Peder Jacobsen; m; 8; ugift; Hou Sogn, Ringkjøbing Amt; Folkekirken; Barn

Fkt-1880; Hove - Et Huus ; [47] 19;
250; Jacob Sorensen; m; 52; gift; Lemvig Kjobstad; Lutheran; Huusfader, lever af sin Jordlod
251; Else Hansen; k; 50; gift; Vandborg Sogn, Ringkjobing Amt; Lutheran; hans Kone
252; Christian Andreas Jacobsen; m; 8; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Son
8.
Skødet til sønnen Søren Klemmensen Sørensen er læst 28.06.1894, selv om han har overtaget senest 1890:
Fkt-1890; Hove - Hove ; 8; Smedsboel
37; Søren Klemmensen; m; 34; ugift; Hove Sogn, Ringkøbing Amt; Folkekirken; Husfader / Husmand
38; Ane Jakobsen; k; 68; enke; Hove Sogn, Ringkøbing Amt; Folkekirken; Aftægtskone
9.
Klemmensen er her endnu 1921:
Fkt-1921; Hove - Smedsboel ; [127] 11;
622; Søren K. Sørensen; m; 66; gift; -; Folkekirken; Husfader / Landbrug
623; Petrine Røn; k; 41; gift; Harboøre [sogn, Ringk. amt]; Folkekirken; Husmoder
624; Ane K. Sørensen; k; 6; ugift; -; Folkekirken; Ba

10.
Enken Petrine Røn faar adkomst 29.07. 1925.
11
Gotfred Bragt faar skøde læst 25.03.1938.
11.
Skøde 08.05 1953 til Kristen Møller fra Vester Balleby. Han køber ligeledes matr 39b, 12.
Adkomst for hustruen Krista Møller 05.09.1994
12.
Skøde 10.06.1998 til nuværende ejer (2009) Kirsten Wounlund Jensen
Periode 1950 - 2008
Dateringsnote 1950-2008
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Klinkby og Omegn

Yderligere indhold

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top