Hansen, Margit Lund: Materiale vedr. bl.a. Dansk Kvindesamfund, Horsens Kreds, Ligestilling og Danmarks Lærerforening

Hansen, Margit Lund
Nummer A54
Type Arkivalier
Beskrivelse Hansen, Margit Lund
8700 Horsens
Født/stiftet 9.10.1950.
Død/nedlagt 11.6.1993
Bemærkning Materiale fra MLHs kvindepolitiske arbejde,
fortrinsvis i Horsens.
Broder Arne Lund, Carl Ploughsvænget 3, 5230
Odense tlf. 6616918 og veninden Margot Torp,
Topasvej 12, 6000 Kolding tlf. 75527365 kan
kontaktes for yderligere oplysninger om MLHs liv.
Periode 1904 - 1992
Dateringsnote 1904-1992
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 DANSK KVINDESAMFUND, HORSENS KREDS:
1986-89 Udsendelser til medlemmer, MLHs
noter, diverse aktiviteter.
1904 Beretning om Dansk Kvindesamfunds
Virksomhed 1871-1904. (Kopi)
1968-70 Håndbog i foreningens arbejde.
1985-88 Regnskaber, driftsregnskaber,
budgetter.
Sangbog.
2 DANSK KVINDESAMFUND,HORSENS KREDS:
1986 Seminar: Pigeliv i folkeskolen. 1.-
2.2., Sostrup Slot: Deltagerliste,
litteraturliste, MLHs noter, program,
rapport (opstillet).
1986 Rapport: Piger, vejledning og
fremtidsmuligheder. Sostrup Slot 25.-
26.10. (opstillet)
1986 Arramgementet "Piger og teknik". 18.11.
Velkomsttale ved MLH, pjece,
pressemeddelelse, m.m.
1987 Medlemsliste
1987 Beretning v. Dansk Kvindesamfund,
Horsens Kreds' generalforsamling d.
26.3.
1987 Annelise L. Andersen: Årsberetning til
DKs landsmøde d. 4.-5.4.
1988 MLH: "Mine forbilleder". (Om sit
forhold til kvindesagen og DK)
1988 Endagskursus i omgang med pressen
25.9. for DKs styrelse.
1988 Taleteknisk kursus. September.
1988 Hvervemateriale.
1988 Brev fra Benthe Stig til MLH vedr.
lyd/diasserie om DK.
1988-89 Læserbreve,artikler skrevet af MLH og
andre kvinder fra DKs Horsens Kreds.
1988-89 Ad hoc udvalg vedr. positiv
særbehandling. Mødereferater, notater,
ansøgninger til fonde, breve til og fra
Lone Kühlmann, TV2 m.m.
1989 DKs Horsens Kreds' 100 års jubilæum
8.9.
1989-91 DK, Århus-Kredsen: Pjecer.
1983-87 Trykt materiale vedr. kvinder i
mandefag.
3 DANSK KVINDESAMFUND, HORSENS KREDS,
THILDEKLUBBEN:
1987 Forberedende arbejde vedr. oprettelsen
af Thildeklubbens Støtteforening.
1988 Beslutningsreferat fra den stiftende
generalforsamling i Thildeklubbens
Støtteforening 9.2.
1988-90 Projektansøgninger til projekterne
"Thildeklubben" og "Tidlig motivation
af helt unge over for teknik - og
naturfag".
1988 Vedtægter for Thildeklubbens
Støtteforening.
1988-90 Driftsregnskaber.
1988 Breve, pjecer, nyhedsbrev, budget, m.m.
1988-90 Bestyrelsesmøder. Indkaldelser,
referater, nyhedsbreve til medlemmer,
medlemslister, breve, m.m.
1988 Girls Club of America, Inc: Materiale
om Opeeration SMART (Science, Math and
Relevant Technoloy)
4 DIVERSE MATERIALE VEDR. LIGESTILLING:
1989-1993 Handlingsplanen for det nordiske
ligestillingsarbejde. Udkast.
1986 og 88 Benthe Stig: a)Jeg er god nok.
Manuskript til radioprogram sendt 25.6-
1986 på P1.
b)Ligestillingsarbejde i skolen i
internationalt perspektiv. Oplæg på
kursus for skoleledere, Viksjö,
26.2.88.
ca 1988 Hvor står ligestillingen nu? Tale.
1989 MLHs kursus "Ligestilling. Et emne
i 0.-6. klasse.1.2.
1988 Skanderborg kommune: Lige køn leger
bedst. Feature.
1988 Ligestillingsrådets seminar "Skolen er
køn". 10.-12.10. i Karlslunde. Breve
til deltagerne, kursusmateriale, MLHs
noter, m.m.
1988 Brev fra MLH, Dansk Kvindesamfund,
til Horsens borgermester med forslag om
at debatere positiv særbehandling i
Horsens Byråd.
1989 Liste over medlemmer af udvalg under
Horsens Byråd i valgperioden 1.1.1986-
31.12.1989.
1985-87 Materiale fra Lone Bach, Byrådsmedlem,
SF i Horsens, vedr. dispensation om
Ligestillingsloven. Breve til
borgmester Henning Jensen, m.m.
ca 1990 Horsens kommune:
Lederudviklingsprojekt.
Kursusmateriale, MLHs noter.
1987 Årsberetning fra Århus Amtskommunes
Ligestillingsudvalg fra april til
oktober.
1985 Arbeidsgruppen for likestilling:
Rapport fra konferanse om likestilling
og lærebøker. Oslo 1985. Opstillet.
1991 Aalborg kommune: Årsrapport om
ligestilling. Opstillet.
5 HORSENS KOMMUNES LIGESTILLINGSUDVALG:
1989 Ligestillingskonference 11.10.
kursusmateriale.
1989-92 Materiale fra ligestillingsudvalget:
Dagsordener, bilag, m.m.
1991 Beretning.
1991 Lone F. Berthelsen m.fl.: Ligestilling-
hvordan? En evaluering af Horsens
ligestillingsudvalg og dets arbejde.
1987-88 Materiale fra det norske
likestillingsutvalg/ -råd.
6 DANMARKS LÆRERFORENING:
1986 Brev fra MLH til Horsens Lærerforening
med forslag om at oprette et lokalt
ligestillingsudvalg.
1986-90 Materiale fra MLHs arbejde i DLFs
Ligestillingsudvalg i Horsens.
1986 DLFs første ligestillingskonference på
Gl. Avernæs 21.-23.4.. Oplæg,
kursusmateriale, Artikler om
konferencen.
1986 MLHs læserbrev "Er fremtidens skole kun
for mænd og drenge?"
1986 Ligestillingsudvalgets referatring:
Adresseliste.
1987 MLHs læserbrev om referatringen.
1986-88 Referater fra
ligestillingsudvalgsmøder
fra Herningegnens
Lærerforening, Århus Lærerforening,
Gladsaxe Lærerforening, Kreds 20,
Østfyns Lærerkreds, Sydøstvendsyssels
Lærerkreds.
1987-89 Brev til bidragsydere ved udarbejdelsen
af DLFs debatoplæg "Ligestilling".
Baggrundsmateriale, eksemplar af
pjecen.
1987 Materiale vedr. DLFs kursus
"Kredsbladsredaktører" 16.-18.2. MLHs
noter, program, kursusmateriale,
deltagerliste.
1990 Materiale vedr. MLHs deltagelse i DLFs
konference "Ligestillingspædagogik -
faglig ligestilling" 6.9. som
repræsentant for Horsens kommunes
ligestillingsudvalg. Indbydelse, MLHs
oplæg m.m.
1979-87 Diverse tryksager vedr. ligestilling
udgivet af DLF.
Kolage-materiale. Ballon.
7 TVÆRPOLITISK NETVÆRK:
1988-91 Mødereferater, udsendelser,m.m.
1989 Seminaropgave, Århus Universitet: Hanne
L. Kristensen m.fl.: Kvinderne og
kommunalvalget i Horsens 1989.
1988-90 Tilskud til TN. Kvitteringer,
regninger.
1988-89 Adresselister
1988 Materiale vedr. Socialdemokratiet
1989 MLH: Kvindeværdier i politik. Oplæg
holdt i Vejle 27.5.1989,
socialdemokratiets kvindekonference.
Transparenter, deltagerliste.
Trykt materiale vedr. ligestilling.
8 1987-89 8.MARTS-KOMITEEN, HORSENS:
Planlægning af 8. marts. Mødereferater,
regnskab, program, adresseliste, MLHs
noter.
1988 Introduktionskursus på Horsens tekniske
skole for kvindelige lærere 29.2.-
4.3.Pjece, rapport (opstillet.)
Horsens Kommune, Erhvervsorienteringen:
Undersøgelse af 7.-9. klasses elevers
førstegangsvalg af fag for skoleårene
1982/83-84/85, 1989.
1989-92 MLHs cand.pæd.-uddannelse. Udkast og
synopsis til opgaven "Kønnet som
kvalitet i undervisningen"
ca 1988 MLHs noter vedr. "De 5
herskerteknikker".
1979-90 Diverse adresselister.
1989 Cekvina: Anne Dicksons Teachers
Trainers Course. April- september.
9 1985-92 Materiale fra samarbejdsudvalget ved
Bankagerskolen i Horsens.
1992 Materiale vedr. MLHs hverv som
tillidsrepræsentant på Bankagerskolen.
1986 Margot Torps ansøgning til Vejle
Amtskommune vedr. stilling som
ligestillingskonsulent.
1982-91 MLH: Diverse ansøgninger.
1985-89 Avisudklip vedr. kvindesagen.
10 1986 PROJEKTET "PIGER OG
INFORMATIONSTEKNOLOGI I VEJLE AMT".
Rapport "Kost og teknologi" v.
Charlotte Juhl m.fl. (opstillet),
transparenter, breve fra RACU til
1989 deltagerne, brev fra Margot Torp,
ligestillingskonsulent, til tidligere
projektdeltagere.
1985 Projektrapport ved RACUs
fællessekretriat (opstillet).
1985 Rapport "Girls and Science and
Technology" v. Kirsten Junge.
Opstillet.
1987 Rapport "Lad tusinde kvinder blomstre".
Hvordan udvikler vi en kvindelig
pædagogik? v. Benthe Stig m.fl. Århus
1987. Opstillet.
1989 Tove Petersen: Kvindens rolle i den
teknologiske udvikling". Opgave i
samfundsfag, Horsens tekniske skole.
ca 1979-87 Diverse materiale vedr. naturfag,
fysik, småbørn, piger og kønsroller.
1987 Materiale vedr. pædagogisk aften 4.5.
(om pige/ drengeroller).
11 1991-92 Horsens Kommune, skolekonsulenterne:
Udviklingskoordinationsgruppen.
Mødereferater m.m.
1988-90 Horsens teknologiråd: Nyhedsbreve m.m.
1987 "Tidsanvänding i hushållen": Dines
Andersen: Den daglige kabale: At få
tiden til at gå op.
Socialforskningsinstituttet 1987.
1989 SELVUDVIKLING:
Kursusmateriale fra
selvudviklingskursus afholdt på
Udviklingscentret i Knebel, august
1989.
1990-91 Materiale vedr. kineseologi
1990 Assertionstræning. Introduktionskursus
v/ Jytte Maagaard. 8.11.-11.11.
Kursusmateriale, MLHs notater.
ca 1989-92 Materiale vedr. selvudvikling,
alternativ behandling m.m.
1991 Healingskursus v. Agnete Legind.15.3.
1991 Materiale vedr. pengekursus.
1991 Kurset "Visualisering" ved MLH. Pjece,
MLHs noter.
( ) Materiale fra Den frie danske gruppe
for esoterisk filosofi, terapi og
forskning.
1992 MLH: Himmel, jord og meridianerne.
Kiologiopgave, modul B.
1990 Tale til damerne ved Margits 40års
fødselsdag.
12 ca 1989 Workshoppen 7.-10. klasse.
1989/90 Læseplansarbejde.
1990-92 PROJEKTET "SUNDE SKOLER I EN SUND BY".
Breve til sundhedsteamet m.m.
1991 Jens Houmann: Sunde skoler i en sund
by. Protokoll.
1986-90 Materiale vedr. læsekurer.
13 1984, 1986-91 MLHs spiralkalendere.
1975-92 Materiale vedr. motorik. Artikler,
undervisningsmateriale,tests, m.m.
1985-90 Motorik. Ansøgninger til skoleudvalget,
skolekommissionen og pædagogisk udvalg.
( ) Billede: Diego Rivera: Mekanisering.
14 1987-89 Avisudklip. 4 mapper.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK