Vestergaard, Hedvig: Diverse materiale bl.a. vedr. projektet "Det nye Hverdagsliv", Kvinder i Byggesektoren, Nordiske Kvinders Bygge- og Planforum, Rødstrømpebevægelsen i Århus og Socialforskningsinstituttets tidsanvendelsesundersøgelse

Vestergaard, Hedvig
Nummer A46
Type Arkivalier
Beskrivelse Vestergaard, Hedvig
Hauchsvej 15
3000 Helsingør
tlf. 49216366
Født/stiftet ?
Død/nedlagt ?
Bemærkning Materiale vedr. projektet Det nye Hverdagsliv
1982-88, Kvinder i Byggesektoren 1976-84, Nordiske
Kvinders Bygge- og Planforum 1979-85, RSB i Århus
1972-74, Socialforskningsinstituttets
tidsanvendelsesundersøgelse 1982
Periode 1964 - 1988
Dateringsnote 1964-88
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1985 HVs curriculum vitae
1972-74 RSB, Århus: Materiale fra kvindegruppe
i politisk økonomi
1972 Marianne Antonsen m. fl: Undertrykkelse
Et forsøg på en analyse af kvindens
stilling. Opstillet i specialearkivet.
1981-82 Statens Byggeforskningsinstitut (SBI):
De Fremtidige bygge- og
anlægsinvesteringer. Projektforslag og
-program, brev fra HV til Jens Bonke.
1982 De fremtidige bygge- og
anlægsinvesteringer- en
planlægningsrapport af HV og Jens Bonke
opstillet i rapportbiblioteket.
SBI: Kontaktudvalget for
kvindeperspektiver i byggeforskningen.
Oplæg til SBIs retningsprogram 1982 om
kvindeforskning
1982-83 Helsingør kvindegruppe. Medlemsliste,
referat, notat, mødeindkaldelse.
1983-85 HV: Den uformelle økonomi i
velfærdsstaten.
Den uformelle økonomi i et økonomisk
perspektiv.
Den uformelle økonomi og kvinderne.
1986 SF-Kvindelandsmødet "Livskvalitet under
et arbejderflertal. Program,
deltagerliste, kursusmateriale
1988 Brev fra Dansk Kvindesamfund til HV
vedr. hvervekampagne. HVs udkast
"Visionen - 1968 og nu- 1988.
1964 Socialforskningsinstitutets (SFI's)
Radio- og fjernsynsundersøgelse.
Spørgeskema.
1975 og 1982 Danmarks statestik, SFI:
Omnibusundersøgelsen, spørgeskema.
1977 Døgnets 24 timer. En analyse av
tidsnyttning 1971-72
1984 Leena Aatola:
Tidsanvändningsundersökningar i de
nordiska länderna.
1982 SBI/SFI: Tidsanvendingsundersøgelsen.
Udkast til beskrivelse af
undersøgelsen, statistisk materiale
m.m.
1983 Riitta Säntti: Tidsanvänding i
hemarbete.
1987 G V Mogensen m.fl.: Oplæg til
forskningsprojektet "Ændringer i den
samlede tidsanvendelse"
2 1976-84 KVINDER I BYGGESEKTOREN (KIB):
Mødereferater, udsendelser til
medlemmerne m.m.
1977 Seminar d. 24.9.: Pjece, udsendelse til
deltagerne, rapport, m.m.
1978 Seminar d. 16.9.: Program,
deltagerliste, sange, pjece, oplæg,
rapport, m.m.
1979 Seminar d. 22.9.: Deltagerliste, oplæg,
pjece, rapport, som er opstillet.
1982 Hefte fra landsseminaret.
1984 Seminar d. 30.-31.3.: Pjece, HVs
notater.
1979 NORDISKE KVINDERS BYGGE- OG PLANFORUM
Konference i Kungälv 4.-6.5. Program,
sange, sammenfatning, rapport.
1981 Rapport fra konference i Rødhus Klit
27.-30. august.
1983 Konference i Östra Grevie, 19.-21.8.
1985 Konference i Grankulla 23.-25.8. oplæg,
HVs foredrag, noter, program,
kursusmateriale.
3 DET NYE HVERDAGSLIV:
1982-88 Forskergruppen. Adresselister, udkast
til projektet, breve, m.m.
1984-85 Planleggning for det nye hverdagslivet.
1985 ?: Förändringar i existerande
närmiljöer
HVs bidrag til delstudie 2:
"Vardagslivets/ mellannivåns arbete och
boende". Original og arbejdskopi.
4 DET NYE HVERDAGSLIV, FORTSAT.
1985 Noter og artikler af HV om det nye
hverdagsliv og mellemniveauet.
Nordisk samarbete på
jämställdetsområdet. Adresser samt
projektverksamhet.
1987 Udkast til bogen "Veier til helhet i
hverdagslivet"
1988 Forskergruppens deltagelse i Nordisk
Forum.
Kvinder i VA: Heldagsseminar d.5.11. i
Albertslund. HVs foredrag "Helheden
i Det nye Hverdagsliv, program,
deltagerliste.
ca 1988 Udkast til kort sammenfatning om Det
nye Hverdagsliv
1988 HV: Det nye Hverdagsliv- utopi eller
nødvendighed?
1983-85 TRYKT MATERIALE:
1 nr af Ms
15 numre af Kvinden og samfundet
1978-80 9 numre af Hjemmenes Tværfag.
1984/85 Program fra Kvindehøjskolen
1988 Nordisk ministerråd: Trykt & utgitt om
kvinner og likestilling.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK