Jensen, Mette: Om Rødstrømpebevægelsen og kvindemiljøet på RUC

Jensen, Mette
Nummer A41
Type Arkivalier
Beskrivelse Jensen, Mette
Født/stiftet ?
Død/nedlagt ?
Bemærkning Materiale fra RSB i København 1971-78, Tåstrup
1972, Helsingør 1974 og 1976, Kvindemiljøet på RUC
1981-82.
Periode 1971 - 1982
Dateringsnote 1970-85
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 RØDSTRØMPEBEVÆGELSEN:
1971 Diskussion om eget blad/ Ekstra Bladet
1971-76 Forskelligt RSB-materiale
1972-? Albertslund Kvindegruppe
1976 Ligestillingsdagen d.22.2.1976 i
Albertslund
1972 TÅSTRUPSEMINARET:
Deltagerliste, oplæg, udsendelser fra
seminargruppen m.m.
Seminarbogen
1974 HELSINGØRSEMINARET 1974:
Deltagerliste, tidsplan, dagsorden,
oplæg
1976 HELSINGØRSEMINARET 1976:
Program, deltagerliste, sammendrag af
gruppereferaterne, oplæg.
1976 Endagsseminaret om RSB/LB/det ny
kvindehus 28.2.1976: Båndudskrift fra
oplæggene, referater.
1976 Emneaften om forholdet parti/ bevægelse
d.29.4.1976 i Kvindehuset.
1976 RSB/LB-seminar 22.5.1976: Oplæg,
introduktion, materiale fra
diskussionen ml. RSB og LB.
1978 RSBs p-pillegruppe: Indbydelse til
seminar i Roskilde d.18.11.1978,
referater herfra, avisudklip.
2 1972 "Kvinder siger nej til EF". Referater,
MJs noter, Werner-rapporten, "Vor
socialpolitik skal harmoniseres, hvis
vi kommer i EF" (Eva Hemmer hansen og
Luise Pihl), trykt materiale om EF m.m.
1972 Materiale vedr. abort.
1974? Temadag om "Kvinder og fagforeninger"
d.6.5. i Kvindehuset.
1974 Kvindeseminar i Tisvilde d.14.-
15.9.1974: Deltagerliste,
gruppereferater, udkast til referater,
program, MJs noter, oplæg.
1974-75 VS-kvindegruppe
1976 Materiale fra kvindegruppe dannet i
forbindelse med rejse til Kina.
ca 1979-81 Studiegruppe ved Kultursociologisk
Institut (RUC?): Kvinder på
arbejdsmarkedet. Undervisningsmateriale
(= trykt materiale), Sanne Ipsens
kandidatstipendieansøgning.
1981 Nordisk Sociologikongres, 14.-19.juni
1981 i Reykjavik. Gruppe 13:
Kvindeforskning: Papers, breve fra
arrangørerne, deltagerliste, MJs noter,
breve fra Gitte Haselbo til
gruppedeltagerne.
1981-1982 Kvindemiljøet på RUC
ca 1982 Kvindemiljøet på RUC: Seminar om
inddragelse af skønlitteratur i
kvindeforskningen
1979 "Brevveksling" ml. Bent Ranning og
Margrethe Lyngs Mortensen om faderens
fravær i hjemmet trykt i Personlig
Management.
1980 Materiale fra KVINFO
1981 Børnekommissionens betænkning
offentliggjort 6.5.1981.
Avisudklip
3 1985 AFHANDLINGER FRA KVINDER PÅ TVÆRS:
Vibeke Andersen: Kvindeliv på
Vestegnen.
Kirsten Thue Skinhøj m.fl.: Kvinder i
mandefag. Bind 1 & 2
? Tereza Burmeister m.fl.: Ung hore -
gift kone - gammel heks. Aspekter af
huskonens dagligliv, arbejde og
bevidsthed i 1800-tallet.
4 1976-83 AFHANDLINGER FRA SOCIOLOGISK INSTITUT,
KØBENHAVNS UNIVERSITET:
Margit Lotz m.fl.: Belysning af nogle
bevægelser i den kvindelige
arbejdsstyrke i perioden 1965-75.
(1976)
Peder Lærke Nielsen: Arbejdskraftens
reproduktion og reproduktionsform.
(1976)
Ida-Elisabeth Andersen m.fl.: Otte
timer er ingen dag. (1979)
Claus Enevoldsen, Hanne Wikman:
Familiens funktion. (1978)
Elsebeth Hofmeister m.fl.:
Socialisation, subjektivitet og
kønspolitik. Bind 1 & 2.(1981)
Anne Bruvik-Hansen m.fl.: Mellem frihed
og knægtelse. (1982).
Mimi Jacobi: Menneskeomsorg under
teknologisk udvikling (1983)
Program fra Kvindeudstillingen på
Charlottenborg 8-21 dec 1975.
2 temanumre af inf, 1976, 1nr af
Tigeren, Moderdiagnosen v/ Leif
Joensen, 1 nr af NYCK, program til
international kvindefilmfestival 1976,
pjecer til kvindefestivalerne 1974,77,
79,80. Pjecer vedr. ligeløn,
arbejdsløshed m.m.
Kvinders erhvervsbeskæftigelse og
problemer i EF- medlemslandene. Rapport
af Evelyne Sullerotopstillet i
rapportbiblioteket. (1970)
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK