Fergo, Jette & Troelstrup, Solvej: Diverse materiale

Fergo, Jette Troelstrup
Nummer A21
Type Arkivalier
Født/stiftet ?
Død/nedlagt ?
Periode 1973 - 1981
Dateringsnote 1973-1986
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1973/74 Mødereferater fra filmgruppen
1974 Filmgruppens forslag til bevægelsens
struktur. Oplæg lavet til
Helsingørseminaret 1974
(Kvindefronten).
1974 HELSINGØRSEMINARET 1974:
Oplæg og dagsorden
Diverse
1975/76 HELSINGØRSEMINARET 1976:
Formøder d.28.11.1975 og d.5.1.1976.
Deltagerlister, dagsorden.
Solvej Troelstrups notater.
Oplæg.
Diverse
2 1974-76 KVINDEHUSET: (Åbenrå/Gothersgade)
Program 1974,Oplæg til Koo-møde 1975,
Styringsforslag til det ny Kvindehus
1976, Forslag til rumfordeling 1976,
Husmødereferat 1976
1976 Udkast til ændringer til vedtægter til
foreningen "Kvindehuset" fra Gr. 30.
1973? KVINDEFILMFESTIVALEN:
"Om filmene "Vi føder vores barn" og
"Wanawake- Kvinder i Kenya" (1973) m.m.
1974-75 Kvindeårets samarbejdsgruppe.
Mødereferater m.m.
1975-76 Kvindeårets u-landsudvalg
1976 Hanna Decker: Konjunkturforløb og
strejkehyppighed 1900-1914.
1976 Artikel om Margaret Wikman i "Daily
Express" og klagebrev af Margaret
Wikman til redaktøren.
1977 Seminar om arbejdsløshed 19.2.1977.
1977 Om optoget i forb.m. Kampagneugen
mod kvindearbejdsløshed 24.10.-
30.10.1977. Pjecer om Kampagneugen.
1978 Kvindekursus på Den Røde Højskole.
Program, arbejdsmateriale m.m.
Undervisningsmateriale
? Materiale vedr. arbejderkvindernes
vilkår i Danmark 1914-24
3 1975 RSBs regler og struktur pr.1.10.1975
1976 Projekt "kvindeplade" (RSB)
ca 1976 Koo-mødereferater (håndskrevne)
ca 1976 Materiale vedr. Kampfonden.
1976 Endagsseminaret om RSB/LB 28.2.1976.
RSB: 8. marts 1976
RSB: Liste over registrerede
grupper, juli 1976
Provinsugen på Femø 1976
1977 LB/RSB-seminar 28.2.1977
Oplæg til funktionsgruppeseminaret
15.4.1977
Intern uge på Femø 1977. Referater fra
forberedelsesgruppen, deltagerliste,
oplæg m.m.
1978 Forberedelser til en-og todagsseminaret
1978
RSBs endagsseminar 16.4.1978
RSBs todagsseminar 5.-7.maj 1978.
En- og todagsseminaret, oplæg.
1986 Manuskript til Cabaret lavet af gamle
RSere.
RSB diverse
? Udateret informationsmateriale fra RSB.
(Udkast til pjece?)
4 1977-81 DANMARKS DEMOKRATISKE KVINDEFORBUND:
Samarbejdet om 8.marts 1977.
Regnskaber 1977/78
Pjecer og indbydelser til diverse
arrangementer. (ca 1977-79). Program
fra 1977.
Mødereferater fra bestyrelsesmøder i
DDKs Københavnsafdeling (inkl.
strukturudvalg) 1977-79.
Udsendelser til medlemmerne 1977-79
Diverse (ca 1977-79)
Samarbejdet om 8. marts 1978
Forslag til indkaldelse til 8. marts-
samarbejdet (15.11.1978)
DDKs indsats for de sultestrejkende i
Santiago de Chile (Brev til FNs
generalsekretær m.m.)1978.
Bladet "Vi Kvinder". Agitationsgruppen
1978, redaktionsgruppen 1978. Diverse.
5 1978-81 DANMARKS DEMOKRATISKE KVINDEFORBUND:
Blå Breve fra Kvindernes Demokratiske
Verdensforbund. 2/1978, 3/1978.
DDK- seminaret om "Vi Kvinder" 24.11.-
26.11.1978.
DDKs bestyrelse 1978/79. Adresselister
DDK og ligestillingsloven. (1979?)
Referat fra generalforsamlingen
17.1.1979.
Landsmøde d.3.-4.3.1979.
Resolutionsforslag m.m.
DDK-seminar om nedrustning 26.-27.5.
(1979?)
De Forenede Nationers resolution nr.
31/169 vedtaget på den 31. general-
forsamling. (Internationalt Børneår
1979)
DDK og det internationale børneår 1979.
Erklæring fra internationalt seminar i
Prag 3.-5.10.1977 om børns vilkår.
Børnefestivalen d.9.6.1979.
Oplæg om DDK til PMF-kursus
d.10.6.1979.
DDks weekendseminar d.14.-16.9.1979
DDKs høring om indvandrerbørns forhold
i Danmark (12.10.1979.)
Pressemeddelelser, budget,
"domserklæring" m.m. Breve til
"dommere", "vidner", partierne i
hovedstaden samt kladder hertil. Breve
fra paneldeltagerne.
DDK og 8.marts 1980
Udsendelser til medlemmerne 1980-81.
Arbejdsprogram vedtaget på DDKs
landsmøde d.28.-29.3.1981. Referat fra
landsmødet.
Forslag til vedtægter for DDKs
Københavnsafdeling ( )
Love for DDK ( )
DDKs emnegrupper ( )
6 Diverse
Avisudklip
Adresselister
Sange/Musik
Pjecer vedr. kvinder og socialisme,
Kvindegalleriet,karantæne,
kvinder i politik, program for Jysk
Kvindefestival 1977, pjece fra KISS, 1
nr. af Rødstrømperne i Odense: Det
interne blad.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK