Kvindernes Handels- og Kontoristforening: Arkiv

Kvindernes Handels- og Kontoristforening
Nummer A19
Type Arkivalier
Beskrivelse Kvindernes Handels- og Kontoristforening
Københavns Kommune


Niels Hemmingsensgade
1153 København K

Frk. Mattesen
Født/stiftet 1898 01/02
Død/nedlagt 1991
Bemærkning Materiale vedr. Kvindernes Handels- og
Kontoristforening 1899-1991.
Periode 1899 - 1991
Dateringsnote 1899-1991
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1899-1905 P Protokol fra repræsentantskabet
1908-1917 P Protokol
1940-1991 P Protokol
1916-1933 P Protokol fra sygekassen
2 ca 1930-ca,1990 Medlemskort
3 1977 og 1981 Medlemslister
1899-72, 1975 Årsberetninger
1946-93 Medlemsblad. Ikke komplet
Foredrag, underholdning, fester o.l.
4 1907-1956 P Protokol
1930-1946 Programmer
1951-1988 Regnskabsbog
Alderdomsforsørgelse
8 protokoller med navn og inbetaling
5 1919-78 Kassebog
Bjælkestuen
1977-80 Regnskaber samt bilag
Legater
1935-76 Regnskabsbøger, kassebøger.
Årsregnskaber.
6 1899-1973 Sange, scrapbøgerm.m.
B698, B699, G1.
7 1945-50 BJÆLKESTUEN OG KASSEKLADDER:
Kassekladder. 10 bøger
8 1950-56 Kasseklader
9 1956-61 Kasseklader
10 1962-68 Kasseklader
11 1968-76 Kasseklader
12 1942-79 Bjælkestuen. Regnskabsprotokoller. 3
stk.
1951-79 Gæstebog.
13 ALDERDOMSFORSØRGELSESFONDEN:
I pakke:
1911-76 Fundatser
1911-78 "Opløsningssagen". Legatmateriale,
udskrift af protokoller, afskrifter af
stadsfæstelser, afslutningsregnskaber,
korrespondance vedr. opløsningen, m.m.
1971-78 Breve vedr. opsigelse den 1.4.1965 og
fremover. Alfabetisk ordnede.
14 1959 2 recepisser
1918 Wilhelmine Rerups udnævnelse til
æresmedlem af alderdomsfonden. Diplom.
1966-78 Revisionsprotokol
15 1971-78 Kontobog
1966-77 Regnskabsbog
16 1908-1933 og,1913-1958 8 protokoller, hvori de enkelte
medlemmers indbetalinger er opført.
(Hovedbøger)
15 1918-1978 Kassebog med regnskaber.
20 ALDERDOMSFORSØRGELSESFONDEN:
I pakke:
1959-78 Korrespondance, alfabetisk ordnet.
1906 Papirer vedr. fondens oprettelse.
1918 Kongelig stadfæstelse af vedtægterne.
21 LEGATER:
I pakke:
1985-89 Udbyttebreve, udbetalingsmeddelelser,
depot, kontooversigter fra forskellige
legater
1976-79 Legater, bevilligede
1980-84 Legater, bevilligede
1985-88 Legater, bevilligede
22 1933-88 I pakke:
Fundatser fra legater med seperat
regnskab (Joh. Frandsen, Henriette
Fuglede, Mary Johansen (husleje)
1956-79 Vedr. Mary Johansens Bjælkestuelegat
1976-85 Mary Johansens huslejelegat
???? BJÆLKESTUEN:
Fundats for "Bjælkestuen".Rekreations -
og ferielegat
1920-60 Kontoudskrift, pantebreve, gavebrev,
udskrift af matriklens arealberegning
m.m.
1980-84 Bjælkestuelegatet efter salg af huset.
Kvitteringer, breve.
1967-73 Vedr. Ingeborg Løppenthins legat
1947-65 Guldsmedemester Vilh. Frandsen og
hustru Vilhelda Frandsens legat til
fordel for Bjælkestuen. Fundats m.m.
1941-68 Fru Viliamine Eleonora Kristine
Andersens legat
1948 Prokurist C. Bangs legat
1932-45 David Frederig Davidsens legat
1919-77 Mary, Thora og Sara Davidsens legat.
???? Thora Aurelia Davidsens legat (Nebs
Mølle)
1933 Læge H.J. Kofoeds legat
1905-46 Rose Mathilde Davidsens rejselegat
1963-88 Direktør og Fru J.F.Schiblers fond
1945-61 Skrivelser vedr. diverse legater
23 BØGER:
b,c 1963-88 Forhandlingsprotokol for Schiblers fond
1981-88 Kassebog
1943-80 Forhandlingsprotokol for Willie
Eleonora Christine Andersens legat
1965-80 Forhandlingsprotokol for
guldsmedemester Frandsens legat
Forhandlingsprotokol.
1979-81 Legater. Journal 1/1 - 1979 -
1978-89 Kassebog for pensioneret korrespondent
Mary Johansens huslegelegat. Forhand-
lingsprotokol.
1948 Forhandlingsprotokol for Prokurist C.
Bangs Legat
???? Lille bogføringsbog "B.3276".
1964-74 Forhandlingsprotokol for Prokurist
Helga Petersens Fond. Kassebog.
1955-76 Kassebog for Thora Davidsens legat
1951-89 Forhandlingsprotokol for legatudvalget
1963-89 Kassebog for Schiblers fond
1942-77 og,1978-89 Kassebog for Willie Andersens legat
1933-88 Kassebog for Henriette Fugledes
Jubilæumslegat
1979-83 Kassebog for JennY B. Pedersens legat
1947-87 I pakke:
Legater, hvorover regnskaberne
fremsendes til ministarier og
magistraten. I.P.Lund.
1969-75 Legatudvalgets korrespondance
24 STIFTELSEN "DOMUS":
I pakke:
ca 1990 Domus-/ Bjælkestue (-legatet?).
Opgørelser, driftsregnskab 1990 m.m.
1959-88 Fundatser, gaveskøder, liste over
bestyrelsesmedlemmer 1982, regnskab
1977, m.m.
1934-78 Lejemålene i Egegade. Lejekontrakter,
breve til lejerne m.m.
25 1959-69 BØGER:
Kassebog.
1982,1963-66,,1967-74, Kassejournal
1970-77 Kassekladde
1960-79 Mødeprotokol
1967-79, 1980 Kassebøger for vedligeholdelseskontoen
Egegade 14/16
26 REGNSKABSMATERIALE:
I pakker:
1969-70, Foreningens årsregnskaber. (Domus,
1972-89 hjælpefonden, foreningens
driftsregnskab, legater, m.m.)
1983-88 "Domus - gamle opgørelser
1974 Lister over diverse bestyrelser inden
for foreningen. Fortegnelse over
bankbøger.
27 1975-77 Kassejournal
1978-88 Råbalance
1978-87 Specifikation, omkostningsfordeling og
diverse udgifter.
1976-78 Legater. Journal.
BILAG 1974, 1976, 1977 og 1985.
28 1935-41 Kasse/ kontingent
3 pk. 1957-77,ca 1959-70 Kassebog
ca 1971-81 Hovedbøger
1930-42 Regnskabsbog, feriehjemmet.
1945-48 Regnskabsbog
1956-63 Kassebog
1964-70 Kassebog
1976-80 Kassebog
1980-84 Kassejournal
1955-78 Regnskabsbog
ca 1963-79 Regnskabsbog, feriehjemmet Bjælkestuen
1971-81 Kassejournal
29 BJÆLKESTUEN:
arkiveret 2.3.81.
1977-79 A: arkiverede årstal: 1977-78-79.
No.1-3: Udgiftsbilag
No. 4: Korrespondance
30 B:
No.1: Lån BRF, Ejendomsskat.
No.2: Vedr. fhv. personale
No.3: Diverse bestill. påske - jul
No.4: Omkostningsfordeling.
31 1977-80 C: arkiverede årstal: 1977-78-79-80.
No.1: Kildeskat
No.2: Indtægtsbilag/ kassekladde
No.3: Vedr. salget. Korrespondance W.
Khalke.
No.4: Bank - bilag
No.5: Udgiftsbilag
32 1954-1979 D:
1977-1979 N.1: kildeskat 1977-79
1954-1977 No.2: Diverse 1954-77
No.3: Selskabsskat
No.4: Ejendommens tegninger.
33 1970-87 BREVE TIL FORENINGEN
alfabetisk ordnede
34 1959-80 Love for Kvindernes Handels- og
kontoristforening
1973 Jubilæumsskrift
???? Fundats for Stiftelsen Domus
1950 Vedtægter for feriehjemmet
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK