Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed: Arkiv

Kvindernes Internationale Liga For Fred og Frihed
Nummer A2
Type Arkivalier
Beskrivelse Kvindernes Internationale Liga for
Født/stiftet 1915
Bemærkning Lokalafd. af Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed er ikke systematisk indsamlet,
ligesom de første årgange af Fred og Frihed bør
opspores.
Den ældste del af arkivet er givet gået tabt.
Oplysning fra Holger Terp: Microfishudgave af
Ligaens arkiv kan lånes gennem Enter Urban. Rulle
60 og 61 rummer oplysninger om den danske afdeling
af Ligaen. Dækker perioden 1915-76.

Kasse 45 - ny kasse er lavet pr. 4.3.2013, da den oprindelige mangler. Dog kun med forhandlingsprotokoller for Jyllands 8. distrikt, 1933-49 + 1949-83. Resten af indholdet mangler.

Kasse 43a findes ikke. Protokollerne findes i kasse 45
Periode 1915 - 2008
Dateringsnote 1915-2008
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1915-1929 K Diverse korrespondance.
2 1915-1949 T Trykt materiale incl. avisklip
3 1950-1969 K Korrespondance incl. trykt materiale
4 1970-1979 K Korrespondance incl. trykt materiale
5 1980-1985 K Korrespondance
6 1976-1980 P Protokol
7 1978-1985 F Hovedstyrelsesmøder 1978-1985,
8 Arbejdsudvalgsmøder 1981-1985.
1976-1981 C Udsendelser fra forretningsudvalg og
hovedstyrelse til kredsene.
9 1976-1985 F Landsmøder
10 1975,77,79,81 F Formandsmøder
11 1968-1982 R Regnskab 1968-78, postkvittbog 1970-82
12 1968-1977 M Medlemslister
13 1974-1985 K Korrespondance og rundskrivelser fra
og med ligaens hovedkontor i Geneve.
14 1974-1985 Korrespondance med andre sektioner
15 1981-1985 K Korrespondance , nordisk
16 1971-1985 K Korrespondance, udlandet
17 1975-1985 K Korrespondance m. regering, ambassader,
radio og andrer off. institutioner
18 1972-81,1985 K Diverse korrespondance
19 1975-1985 F Eksekutivmøder, Hamburg 1975, Geneve
1976, Geneve 1978, Paris 1979, Geneve
1981, Helgsingør 1982, München 1985.
20 1974-1985 K Materiale vedr. distrikter og kredse
21 1974-1985 K Udsendelser til kredsene
22 1968-1977 K Korrespondance vedr. postlister, kan
anvendes som medlemsliste.
23 1975-1979 K Kurser og møder:
Verdensfødevarerproblemer 30-31/9
1975,Hvor og hvordan hjælper vi
bedst?8-9/5 1976.
Den multilaterale U-landsbistand 16-
17/4 1977.
Er der perspektiver i det danske
forsvar? 1977
Folkekonference for nedrustning 1978
Nedrustning og udvikling 5-6/5 1979
24 1965-1975 S Frihed for Sult 1965, Appel til
amerikanske kvinder om at stoppe
krigen
i Vietnam 1965, Vietnam 69
underskriftindsamling 1969,
annoncekampagne 1966, incl. udklip
25 1969-1976 S Malawi-projektet, Nanibia, Guinea-
Bissau, Chile 1972-75
26 1975,78,80 S Kvindeår 1975, Kvindefestival 1978,
Kvindekonference 1980
27 1979-1984 S FN-uge 1983,Loppemarked ,
Bedstemormarch 1984, FN-høring 1984,
International høring 30/11-2/12 1979,
Spørgeskema til politikere 1979, Fem
Statschefers udtalelser 1984,
Internationalt børneår 1979, Leningrad-
møde 1983-84.
28 1966-1984 S Støtte til homelands i Sydafrika
29 1980-1981 S Nobel Fredspris til Esquival 1980,
Bedstemødrene på Plaza de Mayo,
Argentina 1981.
30 1969-71,82-83 S Kemisk og biologisk krig 1969-71,
STAR-programmerne 1982-83
31 1970-1986 S Nordiske seminarer, 1970,78,79,86.
32 1972-1986 S Danida og Unisco-kurser
SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER.
33 1977-1982 Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
34 1980-1985 S Nej til Atomvåben
35 1977-1985 S UNICEF
36 1974-1985 S Mellemfolkeligt samvirke
37 1976-1985 S FN-forbundet
38 1980-1985 S Samarbejdskomiteen for Fred og
Sikkerhed
39 1974-1982 S diverse andre organisationer
40 1920-1972 S Fyns Distrikt:Medlemsliste 1920, Odense
Æresmedlem Benny Cederfeld de Simonsen
Jyllands 9.distrikt, incl medlemsliste
for Aars-Nibe Kreds 1972.
1971 Sjællands 1. distrikt 1971 (diverse
korr.)
Sønderjyllands distrikt, diverse korr.
40a 1955-1985 Københavnskredsen, protokol, 2 stk.
1989-1994 Københavnskredsen, regnskabsprotokol
40b 1924-1973 P Gudmekredsen, protokoller, 2.stk
1959-1989 Helsingørkredsen, protokol
1957-1990 Helsingørkredsen, regnskabsprotokol
1927-1948 Fyns Distrikt, regnskabsprotokol
41 1960-1961 S Lillerød-kredsen: protokol 1960-61,
medlemsliste.
42 1938-1972 P Hillerød-kredsen: oprettet 1938,
nedlagt 1970
forhandlingsprotokol 1938-1965
" 1965-1971
Medlemslister 1965-1972
Kassebog 1948-1972
43 1931-1971 P Sdr.Vinge-kredsen: oprettet 1931
nedlagt 1977.
forhandlingsprotokol: 1931-1948
" : 1949-1964
" : 1965-1971
den sidste incl. medlemsfortegnelse
Kassebog 1972-1977
44 1935-1978 T trykt materiale:
Kvindernes Internationale Liga for Fred
og Frihed 1915-1938. (Kbh. 1940)
???? "Vor Ligas Historie"
1935 Sangbog 1935
1949 Sangbog 1949
1941-1942 Læsekredsartikler 1941-1942
1942-1943 Læsekredsartikler 1942-1943
1978 Oprustning eller nedrustning 1978
1964 Studiekredsmateriale over International
retsorden. Else Zeuten 1964.
1986 ANC's Frihedserklæring 1986
postkort
???? Fredsnål
???? diverse pjecer
???? A Plakater ligger i plakatsamlingen
1929 Kongres i Prag 23-29/8 1929 P.179
1947 Kvindernes Fredsdag 1947 P.202
???? Kongres i Holland år? P.204
1928 Renaunciation of War 1928 P.205
???? Atomvåben en hån mod befolkningen, OOA
uden år. P.206
???? Nej til neutronbomben,
???? Samarbejdskomiteen for Fred og
Sikkerhed. Uden år. P.203
45 1949-1990 Fred og Frihed, -1951,1971, 1982
nr.4,1988 nr. 1.
1979+1984 ANC-besøg 28/9-3/10 1984 samt
mellemdistanceraketdemonstration ved
Christiansborg d.27/11 1979 er lagt
forkert ned i en af pakkerne!
1924-1985 KERTEMINDEKREDSEN
1924-1946 Forhandlingsprotokol
1946-1985 Forhandlingsprotokol
????-???? JYLLANDS 8. DISTRIKT
1933-1949 Forhandlingsprotokol
1949-1983 Forhandlingsprotokol
46 1983 Regnskaber
47 1983 Regnskaber
1984 Regnskaber
48 1984 Regnskaber
49 1985 Regnskaber
50 1985 Regnskaber
51 1986 Regnskaber
52 1986 Regnskaber
1987 Regnskaber
53 1988 Regnskaber
54 1989 Regnskaber
55 1990 Regnskaber
1996-97 Regnskaber
1979-83,87-90 Skattevæsen
1983-89 Kildeskat
1987-90 Diverse
56 1995-96 Hjælp til Ex-jugoslavien
1995 Referat af planlægningsmøder
1994-96 Materiale vedr. planlægning af
transport af nødhjælp til Ex-
Jugoslavien
1995 Fondsansøgninger og korrespondance
1994 Materiale vdr. indsamling af tøj og
legetøj til børn i Ex-Jugoslavien
1994-95 Rapport fra tur til Beograd og Kosovo,
"Peace and Aid to Children"
1995 Regnskaber, hjælp til Ex-Jugoslavien
57 1987-99 Møder,korrespondance mv.
1988-93 Korrespondance
1995-99 Møder,referater
58 1986-2001 Arbejdsudvalgsmøder
59 1986,89-95 Udsendelse til kredserne
1992 Kolding Børnefilmklub
60 1993,95 Korrespondance
1978 Bestyrelse
1989 Vedtægter
1994,96,2001,2 Adresseliste bestyrelse
1980-83 Medelmsliste
1966-79 Bilag
1992-96 Kasserapport
1992-94 Told og skat
1971-78 Regnskab
1972-94 Regnskab
1983-94 Regnskab
1991,95 Regnskab
1978 Bank
1966-80 Revisionsprotkoll
61 1990 Regnskab for seminar
1976-82 Regnskab fra distrikterne
1978-82 Abonnenter og medlemmer for Kbh,Sj,Fyn
1978-82 Abonnenter og medlemmer JYLLAND
1989-1996 Abonnenter for Fred og Frihed
62 1986 Avis og pakkelister
1983-85 Kontingenter
1983-94 Medlemslister
63 1975-2001 Fonde
1977-2002 Fonde
1984-91 Ulandsfonden af 62
1989-93 Regnskab for mærkesalg
???? Diverse
64 2001 Brev fra medlem
1990-95 Hanne N skrivelser
1976 Birthe Flach int. mat.
1986,95-98 WILPF
65 1986-92 WILPF rundskrivelser
1996-98 WILPF
66 1994-2001 Fredsbevægelsens koordinationsgruppe
1985-93 Mellemamerika
1993-94 Exjugoslavien
67 1985-95 WILPF int. arbejde
1989 Women in war
68 1981 Inger Nygaards priv. arkiv Kbh-Paris
1985,88 Den store Fredsrejse
1985-86 Verdensfredskonference
69 1983 Inger Nygaards priv. arkiv.
Oslo-NewYork-Washington
70 1968-2001 Fredsdage
1993-94 Børn exjugoslavien
1995 Bejing
71 1990,97-2000 Irak
1991 Komiteen mod krig i golfen
1990 Mellemamerikaseminar
1984-85 Spillet om Stillehavet
1987 Republic Palau
1996 Burmese women
1987 Kenya
1988-89 Kvindernes U-landsudvalg
1988 Seminar Ny ekomisk verdensorden
72 1987 Nordisk kontaktudvalg
1988 Nordisk Forum
1989 Aktion Nordlys
1990 E.F. Seminar
1986-2000 Nordiskt Samarbejde
1987 Påskemarch
1989 Hvem er fjenden
1995 Verdens møde om social udvikling
1991,97 Våbenproduktion
1997,2000 Abolition-WiND
73 Kongress
1970 Helsingør,Danmark
1974 Birmingham,England
1977 Tokyo, Japan
1980 New Haven, USA
1983 Göteborg, Sverige
1986 Utrecht,Holland
1987-88 New Zealand
1989 Australien
1986-87 90-92 Møder
74 Trykte Kongressrapporter
1926,1949,1959 nr. 5, XI, 14
1962,1968,1971 15, 17, 18
1977,1983,1986 20,22,23
1989 24
75 Trykt materiale
1935,49 Sangbøger
1982-86,94-97 Peace & Freedom WILPF
1995-99 International Peace Update WILPF
Klistermærker
76 1988-94 International News
1988-93 Backgrounder
1990-94 Pax liberats
77 1955-99 Medlemskartotek
78 1955-99 Medlemskartotek
79 1935-1996 SKIVE - kredsen

Protokol 1935-1963, 1964-1983 og 1983-1996

Regnskabsprotokoller 1935-1951 og
1951-1963

2 stk. sparekassebøger1931-1948 og
1948-1966.

80 1996-2008 SKIVE - kredsen

Protokol 1996-2002 og 2002-2008
43a 1933-1983 A Jyllands 8. distrikt
Skive
Forhandlingsprotokoller 1933-1949 og 1949-1983
De første sider i protokollen er en kort historie om overgangen fra stifts inddeling til distrikter.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK