Hørup, Ellen (journalist og forfatter, København): Arkiv

Hørup, Ellen
Nummer A144
Type Arkivalier
Beskrivelse Journalist og forfatter
Ellen Hørup
Kbh.
Født/stiftet 1871
Død/nedlagt 1953
Bemærkning Ellen Hørup, E.H.'s Fond, "Forældrebladet", "Feriekolonien", "Egelundshuset", "Kvindernes Internationale Liga For Fred", "Indiens Venner", "Mennesket og Magten". Personlige dokumenter, selvbiografiske erindringer, artikler, breve, avisudklip og særtryk

Der foreligger en del billede, bl. a. portrætbilleder af Ellen Hørup, billeder af Ellen Hørup i forskellige sociale sammenhænge, rejsebilleder osv., se B896 og B897
Periode 1873 - 1989
Dateringsnote 1873-1989
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1871-1989 C, D, E, K, M,P, R, U, V Pakke 1:
Personlige papir, bl. a. dåbsattest, dødsattest, adoptionspapir og adressebøger.
1 læg.

Personlige papir vedr. pension og livsforsikring
1 læg.

"Politiken"
Breve fra og til Ellen Hørup vedr. ejerskab af aktier i Politiken.
Breve til Politikens bestyrelse.
Mødeindkaldelser/vedtægter.
Regnskaber/økonomiske oversigter - ikke komplet.
Diverse.
1 læg

Dokumenter vedr. oprettelse af testamente.
1 læg.

Boopgørelse; skifteretsopgørelse, arveudlægsskøder, supplerende vidneførsel og diverse skrivelser.
1 læg.

Personlige breve fra og til W. Pusch vedr. Ellen Hørups testemente og boopgørelse.
Diverse.
1 læg.

Pakke 2:
Biografiske erindringer af Ellen Hørup
1 læg.

Familiebreve fra og til Ellen Hørup - med brevskriverliste.
Breve fra Ellen Hørup til Emma Hørup.
Breve fra Ellen Hørup til Viggo Hørup.
Brev fra Viggo Hørup til Ellen Hørup.
Breve fra Svend Hørup til Ellen Hørup.
Breve fra W. Pusch til Ellen Hørup.
Diverse andre personlige breve til Ellen Hørup.
1 læg.

Breve fra Ellen Hørup til Cathinca Olsen - med brevskriverliste.
1 læg.

Breve fra Ellen Hørup
1920. 1926-1927, 1932-1935, 1937, 1939-1940, 1943-1947, 1949, 1951-1952.
1 læg.

Breve fra Emma Hørup til Ellen Hørup - med brevskriverliste.
1 læg.

Breve fra Cathinca Olsen til Ellen Hørup - med brevskriverliste.
1 læg.

Pakke 3:
Breve til Ellen Hørup
1916, 1922-1923, 1925, 1927, 1929-1934.
1 læg.

Breve til Ellen Hørup
1935-1939.
1 læg.

Breve til Ellen Hørup
1940-1943.
1 læg.

Breve til Ellen Hørup
1944
1 læg.

Breve til Ellen Hørup
1945.
1 læg.

Pakke 4:
Breve til Ellen Hørup.
1946-1949.
1 læg.

Breve til Ellen Hørup
1950-1951.
1 læg.

Breve til Ellen Hørup
1952-1954.
1 læg.

Breve, telegrammer og fødselsdagshilsner i forbindelse med Ellen Hørups 80 års fødselsdag d. 29-12-1951.
1 læg.

Breve til Ellen Hørup u. å. - bl.a. fra Eva Drachmann.
1 læg.

Pakke 5:
Breve fra og til Ellen Hørup
Udenlandsk korrespondance.
1922, 1927, 1930-1942, 1944-1953, samt breve u. å.
1 læg.

Diverse breve hvoraf en del er uden årstal, afsender eller modtager.
1 læg.

Artikler af Ellen Hørup
Egne manuskripter på dansk. Ukomplet.
1 læg.

Artikler af Ellen Hørup
Egne manuskripter på engelsk, fransk og tysk. Ukomplet.
1 læg.

Personlige noter af Ellen Hørup, bl.a. noter til artikler.
1 læg.

Forskellige sager som Ellen Hørup engagerede sig i, bl.a. Hillerød Fredehjem, Arresødal og Ebberødgaard.
1 læg.

Pakke 6:
"Ellen Hørups Fond"
Vedtægter.
Ansøgninger og besvarelser til og fra fonden.
Skrivelser til og fra bestyrelsen.
1 læg.

Ellen Hørups Fond - regnskab
Kontoudskrifter, saldomeddelser og diverse postkvitteringer.
Skrivelser vedr. bestyrelsens arbejde.
1 læg.

"Forældrebladet"
Breve og skrivelser til Forældrebladets redaktion 1943-1957.
Abonnemenslister fra 1944 til u. å.
Nyhedsbreve fra skolen "Vores lille Verden" i Firenze, 1949-1950.
Avisudklip vedr. Forældrebladet, 1942-1945, 1950.
Diverse.
1 læg.

"Forældrebladets Feriekoloni"
Dokumenter vedr. køb af ejendom Kattehalemose, 1944.
Driftregnskaber og årsberetninger 1946-1950, 1952.
Vedtægter.
Skrivelser til og fra bestyrelsen 1942, 1948-1950, 1966-1970.
Driftregnskaber fra Kundylejren 1941, Horserødlejren 1941 og Friluftkolonien Wesselminde 1941.
Diverse.
1 læg.

"Egelundshuset"
Dokumenter vedr. køb af "Egelundshuset".
Skrivelser til og fra Børnehjemmet Egelundshuset,
Korrespondance ml. kammeradvokaten og W. Pusch, 1954.
"Egelunds-Tidende",1954.
1 læg.

"Kvindernes Internationale Liga For Fred og Frihed"
Breve og artikler.
1 læg.

"Indiens Venner"
Breve og artikler af Ellen Hørup om Gandhi.
Emnefortegnelse over Indian Conciliation Group.
Diverse.
1 læg.

"Mennesket og Magten"
Skrivelser til og fra bladets redaktion, 1939-1940, 1945.
Abonnemenslister, 1940.
Kassebog, 1938-1939.
Diverse.
1 læg.

Pakke 7:
Viggo Hørup/Emma Hørup
Udskrift fra Kbh's skifteret vedr. Viggo Hørups bo.
Korrespondance ml. Svend Hørup og Viggo og Emma Hørup.
Breve til Viggo Hørup.
Diverse særtryk om Viggo Hørup.
Avisudklip om Viggo og Emma Hørup, Politiken, 1923, 1941, 1951 og 1953.
Diverse.
1 læg.

Walter Pusch (Ellen Hørups plejesøn)
Breve fra W. Pusch, 1930-1962.
Breve til W. Pusch, 1934-1962.
Diverse
1 læg.

Frk. Ida Nielsen (i familie med Ellen Hørup)
Breve til Ida Nielsen, bl.a. fra Emma Hørup.
Postkort fra Ellen Hørup til Ida Nielsen, 1910-1912, 1921, 1928, 1930, 1934-1937, 1939-1940.
1 læg.

Cathinca Olsen (Ellen Hørups gode veninde)
Testemente og boopgørelse.
Avisudklip om Cathinca Olsen.
1 læg.

Cathinca Olsen
Breve fra og til Cathinca Olsen, 1983-1947.
Tegninger af Cathinca Olsen.
1 læg.

Axel Pille (god ven af Ellen Hørup)
Barndomserindringer af Axel Pille.
Enkelte breve.
Avisartikler om Alex Pille.
Trykt materiale; "International Ungdoms Liga",
Medlemsbladet "Konkylien", 1965.
1 læg.

Pakke 8:
Fortegnelser m. m.
Oversigt over Ellens Hørups arkiv på Rigsarkivet i Kbh.
Danskehjælpens arkiv ved Universitetsbiblioteket, Olso, Norge.
Fortegnelse over Ellen Hørups kronikker og artikler, 1934-1938.
Liste over bøger og artikler oversat af Ellen Hørup.
Fortegnelse over Politikens kronikker, 1929, 1. jan. 1934- 1. okt. 1942.
Fortegnelser over Forældrebladets artikler, 1943, 1945-1948.
Kopier af avismikrofilm af Ellen Hørup, Politikens Index, 1890-1894, 1913-1914.
Liste over ejere af "Lystofte", 1814-1924.
1 læg.

Tidsskriftsartikler af Ellen Hørup.
Artikler oversat af Ellen Hørup.
Korrespondance vedr. udgivelse af Ellen Hørups bøger.
1 læg.

Tidsskriftsartikler og avisartikler om Ellen Hørup, 1927-1989.
Interview med Ellen Hørup.
1 læg.

Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1927-1935.
1 læg.

Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1936-1940
1 læg.

Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1941-1942.
1 læg.

Pakke 9:
Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1943, bl.a. om børneforsorgen.
1 læg.

Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1944-1945.
1 læg.

Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1946-1949.
1 læg.

Avisudklip
Artikler, indlæg og kommentarer af Ellen Hørup, 1950-1953, samt kopier af avisartikler fra "Berlingske Tidende", "Berlingske Tidende Aftenavis", "BT", "Land og Folk", 1930-1953.
1 læg.

Avisudklip
Nekrologer over Ellen Hørup.
1 læg.

Pakke 10:
Avisudklip
Udaterede artikler af Ellen Hørup, samt udaterede indlæg mod Ellen Hørup.
1 læg.

Avisudklip
Artikler af diverse personer, 1923-1965.
1 læg.

Avisudklip
Fotos af bl. a. Ellen, Hørup, Viggo, Hørup, Axel Pille, Cathinca Olsen og Gandhi.
Kopier af tegninger af Ellen Hørup.
1 læg.

Diverse
1 læg.Søg videre i Kvindehistorisk Samling

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK