Personarkiv for Ninon Schloss.

Schloss, Ninon
Nummer A171
Type Arkivalier
Beskrivelse Lærer og cand. pæd.
Ninon Schloss

Personarkiv
Bemærkning Rødstrømpebevægelsen, Kvindehuset Kbh., Økofeministerne, Hindsgavl-seminar, Taastrup-seminar, Femølejr, Nina Bang, Mandegruppe. Breve, artikler, kvindesange, artikelsamlinger om kvindesagsspørgsmål, avisudklip og særtryk.
Periode 1898 - 1999
Dateringsnote 1898-1999
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1898-1999 P,U,A ,K 1. Personlige notater af Ninon Schloss vedr. artikler og kvindegrupper, samt begrundelse for oprettelse af en privat samling.
Diverse projekter af Ninon Schloss; foredrag og engagement i Forlaget Hønsetryk.
Personlige boglister over kvindelitteratur.
Diverse publikationer samlet af Ninon Schloss vedr. bl.a. teaterforestilling og udstilling om kvindens rolle i samfundet.
Artikel om Ninon Schloss, Eurowoman, 1999.
Note: I forbindelse med N.S.'s engagement i Hønsestrik forefinder der 3 stk. billeder - se B894.
1 læg.

2. Materiale fra Kvindehuset, København
Det Interne Blad fra okt. 1970 til nov. 1974, 6 stk. i alt.
Dagsordner/Mødeindkaldelser/Meddelser fra 1-9-71 til 1-4-1973, 6 stk. i alt.
Løbeseddel og emneopdeling vedr. Internationalt Kvindeår, 1975.
Løbeseddel vedr. ligelønsdemonstration, Rådhuspladsen, 6-2-71.
Bladet "Mokke", samt brev vedr. trykning af bladet, 17-3-72.
Artikel, "Efterlysning" - en opfordring til alle rødstrømper om deltagelse af fællesmøderne, 4-11-70.
1 læg.

3. Økofeministerne
Brev til Økofeminsterne fra Kirsten Aggerholm, juni 1978.
Medlemsblad/Intern Arbejdesblad fra 1976 til 13-6-1979, 13 stk i alt.
Løbeseddel vedr. Emballageaktion, 8-5-årstal?
Artikel, "Det Patriarkalske herredømmes Endeligt", Gabriele Kuby, oversat af Økofeministerne, 24-1-1976.
1 læg.

4. Hindsgavl-seminar, 2/2-4/2-1971
Indbydelse og bekræftelse fra Danmarks Radio.
Diverse artikler og oplæg om kernefamilien, forholdet ml. mand og kvinde, søstersolidaritet, lovgivning vedr. ægteskab og lønforhold, abort og kvinder og politik.
Personlige notater om kapitalismen, samt notater til eget oplæg om "Søstersolidaritet- hvad betyder det i praksis?".
Litteratur-og adresseliste.
1 læg.

5. Tåstrup-seminar, 7/1-11/1-1972
Breve og optaktsmateriale. Artikler og emneoplæg, spørgeskemaundersøgelser, kritik af seminaret. Adresseliste.
Denne samling står under opgaver.

6. Femølejr, 1971 og Femøseminar, 1975
Velkomstmateriale og spørgsmål til lejrdeltagere, 1971.
Damebladet/Femøavis/Panelhønen, nr. 2, 3, 6, 8 -1971.
Artikler: "Nägre tankar efter en uge i ølejren", Annica, Christina, Lena, Marie-Louise, Ulla - årstal? "Så er der ikke mere gas", Vibeke Vasbo, årstal?
Adresseliste.
Optaktsmateriale til Femø-seminar, 12-1-1975.
1 læg.

7. Mandegruppen ved Hans-Otto Loldrup, København. Senere benævnt ved Den tværfaglige Mandegruppe.
Personlige breve og skrivelser fra Sekretariatet.
Adresselister og emnegrupper, 1975.
Boglister over mandesagslitteratur.
Særtryk - artikelsamling om mandesagen, "Et udgangspunkt", Hans-Otto Loldrup. "Brev til Mandebevægelsen", Hans-Henrik Ekner. "Maj 1975, en kronik", Hans-Otto Loldrup, udg. af Den tværfaglige Mandegruppe, 1975.
Mandebladet, nov. 1975, 1 stk.
1 læg.

Pakke 2:
8. En bog om Nina Bang "Alt blev drejet omkring i mig". Uudgivet manuskript fra 1975-78 af Ninon Schloss, Eva Høyer og Conny Lindhart. Forfatterne var medlemmer af Nina Bang-gruppen, en socialdemokratik kvindegruppe stiftet i 1975.
1 læg.

9. Gustav og Nina Bang. Deres levnedsløb fortalt af Merete Hansen f. Bang, 1978.
1 læg.

10. Brevkorrespondance vedr. udgivelse af bog om Nina Bang, samt andre relaterede emner.
Brev fra Britta Skovgaard til Ninon Schloss, 26-6-77.
Brev fra Ninon Schloss til Merete Hansen, 29-6-78.
Brev fra Merete Hansen til Ninon Schloss, 11-7-78.
Brev fra Merete Hansen til Ninon Schloss, 26-8-78.
Brev fra Ninon Schloss til Forlaget Fremad, 6-7-78.
Brev fra Forlaget Fremad til Ninon Schloss, 28-7-78.
Brev fra Ninon Schloss, Eva Høyer og Conny Lindhart til Gyldendals Forlag, 11-8-78.
Brev fra Gyldendals Forlag til Ninon Schloss, 4-9-78.
Brev fra Ninon Schloss, Eva Høyer og Conny Lindhart til Forlaget Rhodos, 3-10-78.
Brev fra Forlaget Rhodos til Ninon Schloss, 13-10-78.
Brev fra Ninon Schloss til Eva Bendix, 11-12-78
Brev fra Eva Bendix til Ninon Schloss, 10-1-79
Brev fra Ninon Schloss til Eva Bendix, 6-2-79.
Brev fra Eva Bendix til Ninon Schloss, 8-9-82.
Brev fra Mette Klint til Ninon Schloss, 14-9-82.
Brev fra dr. Christl Wickert til Ninon Schloss, 15-7-87.
Brev fra Ninon Schloss til Christl Wickert, 19-7-87.
1 læg.

11. Artikler af Nina Bang i aviser og blade.
Artikler i "Socialdemokraten" fra 19-5-1898 til 4-2-1927, 12 artikler i alt.
Artikler i "Tilskueren" fra 1899 til 1900, 4 artikler i alt.
Artikler i "Socialisten", nr. 6 årstal? og nr. 10, 1921, 2 artikler i alt.
Udlæg/tale/kommentar i "Rigsdagstidende" fra 16-1-1924 til 11-11-1924, 3 stk. i alt.
Skandinavisk Radio-Lytter-Møde, tale af Nina Bang, 1-6-årstal?
Diverse; Nina Bangs svar til redaktionen af "Tema", 3-8-1915.
Avisudklipsbilleder fra "Fra folket de kom" forstillende Nina Bang ved to forskellige lejligheder, 2 stk.
Note: Billeder af Nina Bang, portrætfotos og fotos af Nina Bang ved forskellige lejligheder, se B893.
1 læg.

12. Artikler om Nina Bang i aviser og blade.
Artikler i "Socialdemokraten" fra 27-10-1924 til 3-10-1931, 7 artikler i alt.
Artikel i "Socialdemokraten", Sydsjælland/Næstved, 27-3-1928.
Artikler i "Aktuelt", 6-10-1966, 20-4-1981, 2 artikler i alt.
Artikel i "Politiken", 6-10-1966.
Diverse artikler om Nina Bang og hendes politik, samt mindetale, ingen kildedata.
Artikel "Til Kvinderne!" i "Socialdemokraten" af Th. Stauning, 29-4-1928.
Personlige noter om Nina bang
1 læg.

13. Artikler om Nina Bang af Eva Høyer
Artikel om Nina Bang - skrevet på grundlag af K.K. Steinckes artikel i "Fra Folket de kom", red. H.P. Sørensen, Fremad, 1962.
Artikel om Nina Bang indsendt til "Aktuelt", 12-3-1978.
Svar fra "Aktuelt" til Eva Høyer, 16-3-1978.
Artikel om Nina Bang, forkortet udg. indsendt til "Aktuelt", 19-3-1978.
Artikel "Det begyndte med en piccole" Eva Høyer, 22-3-1978, "Aktuelt".
Nina Bang, en skitse - fortegnelse over hendes livsforløb. Notater.
1 læg.

14. Kildefortegngelser vedr. Nina Bang, samt fortegnelse over kvindelige medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation fra 1909-1969.
Fortegnelse over artikler og notitser bragt i "Socialdemokraten" af Nina Bang fra 27-4-1898 til 10-4-1924.
Fortegnelse over biografiske tidsskriftsartikler og fotografier bestilt på det Kg. Bibl.
Fortegnelse over Arbejderbevægelsens arkivkasser vedr. Nina Bang, kasse 2 og 3.
Fortegnelse over manglende billdematerial vedr. Nina Bang
Fortegnelse over kvindelige medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation fra 1909-1969, samt fortegnelse over kvindelige medlemmer af Købehavns magistrat.
1 læg.

15. Kvindesange
Brøndby Kvindegruppes Sangbog.
Kvindesange, maj 1971.
Diverse kvindesange.
1 læg.

16. Eksamensopgave, "Kvinder i vest og øst", samt kritik af opgave.
"Kvinder i vest og øst", Kirsten Hofstätter, Ingrid Nielsen, Aase Teken. Ruc/Den sociale Højskole, maj, 1974.
Kritik af "Kvinder i vest og øst", extern opponent Ninon Schloss.
Kritik af "kvinder i vest og øst", Karin-Lis Svarre.
Kritik af "Kvinder i vest og øst, Lis Glebe-Møller.
Kritik af "Kvinder i vest og øst", gruppe 9, hus 072.
Kritik af "Kvinder i vest og øst", Søren Kj.
1 læg.

17. Opgave, "Belysning af kvinden som arbejdskraftreserve", Anne-Marie, Bente, Inger, Jens, Jusser, Lisbeth og Marianne, gruppe 8, Ruc., marts, 1973. Opgaven står under opgaver/specialer.

18. Opgave, "Kvinden som arbejdskrafsreserve - opgave i teoretisk statistik", Helge Jørgensen og Kurt Frederiksen, jan. 1974. Opgaven står under opgaver/specialer

19. Opgave, "Husarbejde og kapitalakkumulation", Bodil Holt, Sociologisk Institut, maj, 1975. Opgaven står under opgaver/specialer.

20. "Kønsroller", 1 og 2, kompendium af artikler fra aviser og ugeblade fra dec. 1977 til og med 1978. Samling står under rapporter.

21. "Kvindernes Læsebog" - artikler om kvinden, kvindens rolle, seksuelitet, kvindefrigørelse osv. Kvindegruppens hæfte 1, årstal? Samling står under rapporter.

22. Udklip fra aviser og blade vedr. Rødstrømpebevægelsen og kvindesagen,
Avisudklip fra "Politiken" fra 7-4-1970 til 12-2-1971, 5 udklip i alt.
Avisudklip fra "Ekstrabladet" fra 8-4-1970 til 6-5-1971, 13 udklip i alt.
Avisudklip fra "Aktuelt"/"Søndags-Aktuelt" fra 3-4-1970 til 19-4-1970, 4 udklip i alt.
Avisudklip fra "Berlingske Afteavis Weekend"/"Berlingske Tidende" fra 9-4-70 til 27/28-6-70, 2 udklip i alt.
Avisudklip fra "BT" fra 9-4-70 til 3-9-70, 4 udklip i alt.
Avisudklip fra "Information" fra 3-470 til 10-4-75, 15 udklip i alt.
Udklip fra "Søndags-BT" fra 3-6-70 til 17-6-76, 2 udklip i alt.
Udklip fra "VI Unge", jan. 1971, 1 udklip i alt.
Udklip fra "Scandinavian Times", 4-9-70, 1 udklip i alt.
Udklip fra "Jødisk Oritering", sep. 1970, 1 udklip i alt.
1 læg.

23. Diverse artikler og udklip fra aviser og blade, ingen kildedata.
1 læg.

24. Særtryk.
VS/Bulletin om kønsdiskriminering og ligeløn, nr. 62, 5-3-1971, udgivet af Venstresocialisterne, Christiansborg,
Q Kvindenummer om bl.a. kvinder på universiteterne,diskriminering i uddannelsessystemet og organisering af kvinder, nr. 7, dec., 1973.
"Universitetsavisen", nr. 4, 6-4-1975
"Socialdemokratiske kvinder tager fat på økonomien" - artikler fra Kvindekonferencen, 1988, samlet af Marianne Holst, AOF's Forlag, jan. 1989.
"Ligestilling i Kommunerne", Det kommunale Ligestillingsudvalg, maj, 1989.
"Kvinder kan" - et hæfte specielt lavet til kvinder, som ønsker at beherske tale-og debatteknik, Marianne Holst og Gitte Hansen, udgivet af Det Danske Socialdemokrati, årstal?
Sexisme-spillet.
1 læg.

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK