Diverse materiale fra Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
Nummer A158
Type Arkivalier
Beskrivelse Kvindernes U-landsudvalg
København
KULU
Født/stiftet 1976 08/05
Bemærkning KULU materiale 1974-1987 se Dansk
Kvindesamfunds arkiv registrant s. 58

Alle 3,5" disketter fra og med lb. nr. 73 er udtaget af arkivet og lagt i separat kasse.

Mediateket (A/V-samling) er ikke registreret i Arkibas endnu - se evt. lb. nr. 127
Periode 1975 - 2005
Dateringsnote 1975-2005
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1980 V Kungälv
61 1980 Kungälv
1985 Kvindekonferense
1991 Dialogbesøg Uganda
62 1991 Dialogbesøg Uganda
1984-91 Radio Sokkelund
63 1987-91 Radio Sokkelund mappe 2 og 3 og miljø
1998 WID diskussion
1999 Kvinders rettigheder
64 1984-99 Årsberetning
65 1976-2002 Trykt materiele
66 1990-97 Sokkelund Radio,Lydbånd se Lnr.105 1/2
67 1985-90 Sokkelund Radio Lydbånd se L nr 105 2/2
68 1988,91,94 4 Videobånd Chile Filipin. V 8 1/4
69 1988,91,93 4 Videobånd, Peru se V 8 2/4
70 1986,92,94 4 Videåbånd,Indien Kenya se V 8 3/4
71 1991,95 2 Videåbånd Kina Italien se V 8 4/4
1 1990-92 KULU offentlige møder aktiviteter
1988-92 Oplysningsaktiviteter Filipinerne
inkl. ansøgning Danida
1987-92 Oplysningsaktiviteter forskellige lande
2 1989 Oplysningsaktiviteter WIDE konference
1989-90 Offentlige møder integ.U-landsbistand
1983 Ad Hoc gruppe "Kvinder kan"
3 1985-90 KULU Nyt
1990 DANIDA
1992 Samarbejdsgruppemøder
4 1981-83 Masseudsendelse
1989 Peru kampagne "Flora Tristan"
5 1979-85 NØV Koalition SEEDS
1989 WIDE Planlægning baggrund
1990-91 Fælles oplysningsprojekt Videofilm
1989 Sydafrikanske kvinder,Sorte Township
6 1979-90 NØV Koalition SEEDS Nord Syd Koalition
7 1987-92 ICDA Tradeprogram Unctad IV Deltagere
1992 Fortællersker Kenya, Senegal
8 1992 Fortællersker Kenya Senegal
1992 Netværket vedr. 3.Verdens gæld
1990-91 Fællesmøderne vedr.3.Verdens gæld
9 1990-91 Fællesmøderne vedr.3.Verdens gæld
1990-91 Nord/Syd Koalitionen
10 1990 SIMU
1989 Genteknologi kvinder U-lande oplys.akt.
11 1989 Genteknologi kvinder U-lande oplys.akt.
1988,1991 Casa undersøgelse Danida
1987 Høring om Danidas handlingsplan kvinder
12 1987 Høring om Danidas handlingsplan kvinder
1993 Befolkningspolitik seminar møder
1993 Kvinder demokrati menneskeret. i Afrika
13 1993 Kvinder demokrati menneskeret. i Afrika
1993-94 Kvinder demokrati Afrika seminar høring
14 1993-94 Kvinder demokrati Afrika semiar høring
1992-93 Images of Africa
1993 Seminar kvinder dem.rettigheder Afrika
15 1993 Afrika besøg seminar
1990 Kvindernes U-landsuge
1988 Danidas kvindekonsulenter besøg
16 1994 Nordisk Forum
1992 Miljø workshop Rio
1988-90 Kvinder i Verden
17 1988 DANIDA Oplysningsaktivitet
1981 Seminar drikkevand U-landene
1989 3.verden kvinder og miljø
18 1992 Rejsehold teater
1992 Nattevagtsturne i Grønland
1986-93 ICDA Coalition program
19 1993-95 ICDA Trade program
20 1976-77 Samarbejdskonference
1977 KULU konference
21 1977 KULU Konference
1979-81 Samarbejdskonference
22 1981-82 Samarbejdskonference
1982 Medicinalindustrin U-landskvinder
23 1983-86 Samarbejdskonference
24 1986-89 Samarbejdskonference
25 1990-94 Samarbejdskonference
26 1995-96 Samarbejdskonference
1984 KULU Rejsehold
27 1984-86 KULU Rejsehold
1985 KULU U-landsuge
1985-86 KULU Debat teateruge
28 1986 KULU U-landsuge
1986 KULU Rejsehold
29 1985-90 KULU U-landsuge Rejsehold
1987 Zimbabwe turne
30 1987 Zimbabwe turne
1987 Kvindernes U-landsuge/Rejsehold
31 1987-88 Kvindernes U-landsuge/Rejsehold
1988 Zimbabwe Evaluering
1989 Menneskerettigheder konference
32 1990 Besøg af Radha Bratt,Indien
1990-91 Dialogbesøg Zambia
1990 Zambia
33 1993 Women democracy,human rights in Africa
1992 Dialogbesøg Nicaragua
1976-78 KULU-MS
1976-78 KULU information
34 1975 Kvindeåret
1977 KULU Information/Oplysning om grupper
1979-81 NØV Koalition
35 1980 KULU Rejsepenge
1980-81 KULU Århus,Fyn
1978-81 Kalendere
36 1983-87 ICDA
1984 Kampagneindsamling
37 1984 Kampagneindsamling
1989 Kvindelige forfattere/jurnalister
Afrika Carbien Nord/Syd
1992 Oplysningsaktivitet
38 1992 Oplysningsaktivitet
1988 Netværksbrev
1989 Dialog 1
39 1990 Dialog 2
1992 Dialog 5
1991 Oplysningsaktivitet
40 1992 Kvinder og demokrati i Latin Amerika
1991 Oplysningsaktivitet
41 1993-95 Oplysningsaktivite,kvinder engros mv.
1996 FN´s Internationelle Kvindekonferense
42 1996 FN´s Internationelle Kvindekonferense
1996 Kvinder engros U-landskvinden 15
43 1977-78 DANIDA Administration
1983-85 DANIDA Information korrespondance
44 1986 KULU presseklip
1986-89 DANIDA informationsafdeling korrespon.
45 1991 DANIDA konsulent
1991-92 DANIDA handlingsplan ny strategi
1993 Dialog besøg CHile Peru
46 1985 Ad Hoc gruppe Danida aktivitet
1988 Samarbejde med AIO
47 1988 DANIDA aktivitet
1989 Rejsehold
1989 Fællesmøde vedr. U-landsgæld
48 1989 Kamla Bhasin arrangement
1989 4 kvindelige forfattere/journalister
Afrika Caribien
1990 Vandana Shiva Arrangement
49 1992 Dialogbesøg Costa Rica
1994 Kairokonferense
50 1994 Kairokonferense
1995 Engros handel med kvinder
1986 Peruprojekt
51 1988-90 Peru Chile projektmappe 1 og 2
52 1988-90 Peru Chile projektmappe 2 og 3
53 1992-93 Peru Chile Evaluering
1991-92 Peru Radiokommunikation Karen Wolf Ras.
54 1991-92 Peru Radiokommunikation Karen Wolf Ras.
1989-92 Flora Tristan
1991-94 Chile Peru radioprojekt L. Høgel
55 1991-94 Chile Peru Radioprojekt L.Høgel
1992-94 Chile Peru Radio kommunication
Evaluering Radio Tierra
56 1993 Chile Peru Radio Evaluering
1993-98 Chile Radio Tierra
57 1990-93 SAMAKANA 1 og 2
58 1991-93 SAMAKANA 2 og 3
1993 WID program DANIDA projekter
1991 3. Verdens kulturfestival
59 1991 3. Verdenskulturfestival
1991 Dialogseminar
1990 Latin Amerika besøgsturne
1989 Afrikadialog
60 1989 Afrikadialog
1986-87 WUS kursus KULU
1980 Kunst fra U-landene
73 1983-99 A Diverse organisatorisk materiale:
Årsberetning: 1983 & 1998 (3,5" disk)
KULU Fyn: medlemsliste 1999 & årsberetning 1998 (3,5" disk)
Strukturoversigt 1993
74 1994 A Bestyrelsesaktiviteter og debat
75 2005 A Årsberetning
76 uå. A Kartotek over ressourcepersoner, foredragsholdere, osv. (A-L)
77 uå. A Kartotek over ressourcepersoner, foredragsholdere, osv. (M-Å)
78 1992 A Kartotek over ressourcepersoner, foredragsholdere, osv. (Mette Sommer)
79 1982-93 A Lokalgruppemøder
80 1995-2001 A Generelle henvendelser fra KULU's lokalgrupper
81 1986-99 A Diverse materiale fra KULU-Fyn (1/2)
82 1986-99 A Diverse materiale fra KULU-Fyn (2/2)
83 1999-2001 A Diverse materiale fra KULU-Fyn
84 1994-99 A Diverse materiale fra KULU-Århus
85 1989-2002 A Diverse materiale fra KULU-Nordjylland
86 1992 A Nyhedsbrevet WID-Voices nr. 5
87 1997-2000 A Diverse materiale vedr. udgivelserne af "Dialogue" nr. 16, 17, 18, 20 & 23
88 1990-92 A Enkelte numre af KULU-nyt
89 1978-81 A KULU-Bladet
90 1983-84 A Diverse materiale fra AD hoc gruppe: KULU-Bladet
91 1984-85 A Diverse materiale vedr. KULU-publ. I "Energi- og Teknologiproblemer"
92 1984-85 A Diverse materiale vedr. KULU-publ. II "Familieplanlægning"
93 1985-87 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 3 "Stærke kvinder - om kvindetiåret og kvindekonferencerne"
94 1985-86 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 4 "Kvinder finder sammen"
95 1986-87 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 5 "Kvinder og uddannelse"
96 1987 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 6 "Kvindekår i slummen"
97 1986-89 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 7 "Mad -
en mangel"
98 1988 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 8 "Stof til eftertanke"
99 1990-91 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 9 "Et liv med gæld"
100 1989-91 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 10 "Kvinder og miljø"

(3,5" diskette - KULU-bog nr. 10 - Jordens Mødre)
101 1997-99 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 17 "Kvinder og fundamentalisme"

(3,5" diskette - fra 7. læg)
102 1998 A Diverse materiale vedr. U-landskvinden nr. 18 "Retten til udvikling"
103 1981-88 A Diverse vedr. møder arrangeret af KULU
104 1997-2000 A Papirer vedr. ændringer i Tipsloven
105 2002 A Papirer vedr. tiltag i anledning af Danmarks EU formandskab
106 1997 A Diverse vedr. 8. marts arrangement
107 2005 A Diverse vedr. afvikling af festarrangement 4. marts
108 2004-05 A Diverse vedr. planlægning af festarrangement 4. marts
109 1996-98 A Diverse vedr. foreningen Danske Kvinder med Handicap
110 1994-95 A Diverse papirer vedr. World Summit for Social Development 1995

3,5" diskette (NGO liste fra 6. læg)
111 1995 A Besked bog fra World Summit for Social Development
112 1992-2003 A Diverse vedr. samarbejde med Foreningen Sex & Samfund
113 1989-96 A Papirer vedr. samarbejde med Den Dansk Unesco-Nationalkommission
114 1998 A Støttefesten "Klodens kvinder"
115 uå. A Diverse pjecer og foldere om KULU og dets udgivelser
116 1999-2004 A Kronikkonkurrence "Kvinder på tærsklen af..." (1 af 2)
117 1999-2004 A Kronikkonkurrence "Kvinder på tærsklen af..." (2 af 2)

3,5" diskkette (Annonce til Jyllands Posten)
118 1987-89 A Diverse vedr. Nordisk Forum 1988 (1 af 2)
119 1987-89 A Diverse vedr. Nordisk Forum 1988 (2 af 2)
120 1985-88 A Diverse vedr. foredragsholdere
121 2000 A Materiale vedr. "See Change" kampagnen for at ændre Vatikanets status i FN
122 1985-94 A Diverse historisk materiale
123 1990-95 A Materiale vedr. videobreve mellem kvinder på Vesterbro og i Latinamerika

2 stk. 3,5" disketter
124 1993-94 A Videoudveksling mellem kvinder fra AOF-Daghøjskolen Frederikshavn og kvinder fra slumbyen "Villa El Salvador" udenfor Lima (Peru)
125 1995-97 A Videoudveksling mellem daghøjskoler og Peru
126 1995-96 A Videoudveksling mellem kvindedaghøjskolen Morild og Peru
127 1980-95 A Diverse materiale vedr. mediateket (KULU's A/V-samling)
128 1988-92 A Diverse vedr. A/V-midler: "Gældens børn", "Sorteper" & "Maria"
129 1991 A Diverse vedr. videoen "Ikke for enhver pris" om kvinder, udvikling og bistand set med filippinske øjne
130 1987-93 A Diverse vedr. samarbejde med den filippinske organisation GABRIELA
131 1991-92 A Diverse vedr. teaterstykket "Nattevagt"

3 stk. 3,5" disketter
132 1992 A Presse vedr. teaterstykket "Nattevagt"
133 1992-96 A Vedr. udgivelse af manuskriptet til teaterstykket "Nattevagt"
134 1982-95 A Diverse papirer vedr. arbejde i diverse kvindeudvalg under Mellemfolkeligt Samvirke (MS-Kvindeudvalg, Kvindepolitisk arbejdsgruppe & Kønspolitisk Arbejdsgruppe)
135 1987 A "Kvindesolidaritet på tværs af grænser" Programforslag til Undervisningsafdelingen i DR
136 1988 A KULU's deltagelse i menneskerettighedsprojekt under Statens pædagogiske Forsøgscenter
137 1997-98 A Gymnasie arrangementer vedr. menneskerettigheder
138 1998 A Oplysnings- og lobbykampagner vedr. menneskerettigheder
139 1995-97 A Oplysningskampagne og seminar række "Kvinder engros"

3 stk. 3,5" disketter om handel med kvinder
140 1996-99 A Oplysningskampagner og lanceringer

3,5" diskette - "Jorden rundt på 45 minutter" 2000 udgave
141 1995-2001 A Oplysningsaktiviteter (bl.a. postkortkonkurrencen "pigekår - lige kår - om 20 år?)
142 1997 A Postkortkonkurrence: "Pigekår - lige kår - om 20 år?
143 2003 A Planlægning af paneldebat: "Kvinder i konfliktområder"
144 2003 A Diverse vedr. paneldebat " Kvinder i konfliktområder" 23. april 2003
145 1991-92 A Diverse om Miljøpakken: "Kvindestemmer om miljø og bæredygtig udvikling", samt Miljøvideoerne "Jordens døtre", "Det grønnes i Kenya" og "Hvormange børn har vi råd til?"
146 1982 A Mellemfolkeligt Samvirke: " Med små skridt - U-landsfrivillige fortæller om bistand til kvinder"

Dansk Flygtningehjælp m.fl.: "Kludetæppehåbet - billedtæpper lavet af chilenske kvinder"
147 1987-99 A Papirer vedr. deltagelse i Forum for Energi og Udvikling
148 1988-89 A Papirer vedr. deltagelse i Dansk Kvindesamfunds samarbejde med Tsito Women Organisation (Ghana)
149 1989 A KULU nyhedsbrev om kvinder og menneskerettigheder
150 1994-97 A Videopremiere og lancering af filmene "Kvinderne tager ordet" og "Med egen stemme" samt projektoplysninger
151 1999 A Lancering og distribution af "En køn udvikling" og "Køn bliver man altid"

3 stk. 3,5" disketter
152 2000 A Møde med Adrienne Germaine, Præsident for International Women's Health Coalition
153 2000-03 A Samarbejde med Kvinderådet
154 2001-02 A Diverse vedr. samarbejdsseminariet "Fortalervirksomhed i praksis!"
155 1986-87 A Overdragelse af projekt vedr. sæbeproduktion i Sierra Leone til Folkekirkens Nødhjælp
156 1992 A Diverse vedr. udstillingen "Kvinder i Niger"
157 1993 A Studietur for Sydafrikanske kvinder
158 1999-2006 A Diverse vedr. skolematerialet: "Ung pige i Uganda - mellem HIV og Liv"

3,5" diskette "Ung pige i Uganda" - indholdsfortegnelse
159 1994 A Diverse vedr. seminar og turne med titlen "Population and Reproductive Rights" 27. - 31. maj 1994

3,5" diskette (fra 8. læg)
160 2004 A Diverse vedr. kampagnen "Kvinder betaler - med livet"
161 2003-04 A Diverse vedr. dialogbesøg (og kampagnen) "Kvinder betaler - med livet" (læg 1 af 2)
162 2003-04 A Diverse vedr. dialogbesøg (og kampagnen) "Kvinder betaler - med livet" (læg 2 af 2)
163 2004 A Diverse vedr. kampagnen "Den globale mundkurv - Kvinders ret til reproduktiv sundhed under angreb"
164 2002 A Bogen "SADC-EU Relations - Lokking Back and Moving Ahead"
165 2002 A Artikler vedr. integration af Afrika i den globale økonomi og demokratibevægelser i Swaziland
166 2002-03 A EU-SADC: baggrund, papers & andet
167 2002 A Diverse vedr. deltagerne ved EU-SADC NGO-konference (læg 1 af 2)
168 2002 A Diverse vedr. deltagerne ved EU-SADC NGO-konference (læg 2 af 2)
169 2002 A Diverse vedr. EU-SADC; baggrund, temaer & fjender
170 2002 A EU-SADC generelt
171 2001-02 A Diverse vedr. ASEM
172 2002-03 A ASEM-seminar "Tibetanske kvinder" 21. sep. 2002
173 1996-98 A Diverse vedr. ungdomshæftet "Der handles med piger"
174 1996-98 A Diverse vedr. distribution af "Der handles med piger"
175 1994-96 A Diverse vedr. bogen og udstillingen "Fra Maosko til laksko" (om kvinder i Kina)

3 stk. 3.5" diskketer (fra 9. læg)
176 1997 A NGO besøg fra Vietnam og Kina
177 1998 A Diverse vedr. møder under titlen "Kinas virksomheder under forandring"
178 1997-99 A Diverse vedr. udgivelsen "Der handles med brude i Kina"
179 1999 A Arrangementet "Der handles med brude i Kina"

2 stk. 3,5" disketter (fra 7. & 10. læg)
180 1997-98 A Diverse vedr. publikationen "En vej ud af fattigdommen"

2 stk. 3,5" disketter
181 2000 A Diverse vedr. det offentlige møde "Effeminization of Poverty", samt aftenmøder under titlen "feminisering af fattigdommen"
182 1990 A Supplementsfolder til "Kender du historien om gældskrisen"
183 2001-2002 A Diverse vedr. ABC-kursus i køn, international økonomi og verdenshandel
184 2002 A Diverse vedr. fyraftensmøde "Kønsbriller på statsbudgettet"
185 2002 A Diverse vedr. forskellige gender budgetting arrangementer
186 2004-05 A Diverse vedr. gender audit seminar og fyraftensmøde 22. - 24. feb. 2005 (læg 1 af 2)
187 2004-05 A Diverse vedr. gender audit seminar og fyraftensmøde 22. - 24. feb. 2005 (læg 2 af 2)
188 1996 A Diverse vedr. rundbordssamtale om "Verdenshandel, udvikling og WTO: Kønsneutral eller Kønsblind?"
189 2002 A Diverse vedr. paneldebat om Cotonou-aftalen og bogen "Caribiens Kvinder handler"
190 2002-03 A Diverse vedr. distributionen af "Caribiens kvinder handler"
191 2003 A Diverse vedr. WTO seminar: "På vej mod Cancun" (14. marts 2003)
192 2003 A Diverse vedr. café mødet: "Kvinder handler for livet" 23. sep. 2003
193 2002-03 A Diverse vedr. kampagnemateriale til "Caribiens kvinder handler"
194 2003 A Kampagnemappe "Kvinder og Handel"
195 2004 A Diverse vedr. UNCTAD XI
196 2004 A Diverse vedr. netværk "Køn og handel"
197 2003-04 A Diverse vedr. forskellige fair trade samarbejder ("kvinder handler")
198 2004 A Diverse vedr. cafémøder i anledning af fair trade samarbejdet "Kvinder handler"
199 2003 A Diverse vedr. 2015 seminar 29. nov. 2003
200 2003-05 A 2015 komiteen: mails (læg 1 af 2)
201 2003-05 A 2015 komiteen: mails (læg 2 af 2)

Søg videre i Kvindehistorisk Samling

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK