Foreningen til Støtte for Mødre og Børn: Arkivmateriale

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn/Mødrehjælpen
Nummer A56
Type Arkivalier
Beskrivelse Foreningen til Støtte for Mødre og
Børn/ Mødrehjælpen
Egmontgården
Svendborggade 1, lejligh. 44
(Foreningen) og
Svendborggade 5 (Mødrehjælpen)
2100 København Ø
Født/stiftet 1905
Død/nedlagt ?
Bemærkning Materiale vedr. Mødrehjælpen, dens forløbere og
Foreningen til støtte for mødre og børn i
tidsrummet 1905-87.

Klausul på 25 år på ansøgninger. Særlig tilladelse
kan søges. Navneforbud på alt ansøgningsmateriale.
Navneforbudet gælder i ubegrænset tid.
1.-27. pakke: se jnr. 29/1994
28.-36. pakke: se jnr. 15/1995.
Periode 1905 - 2008
Dateringsnote 1905-2008
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1984 Kladde til redegørelse for anvendelse
af Egmont H. Petersens Fonds
bevillinger i 1984. Noter m.m.
1984 Statistik over bevilligede ansøgninger
(?)
1984 Bevilligede ansøgninger
18 1984 Bevilligede ansøgninger, fortsat.
19 1984 Bevilligede ansøgninger, fortsat.
1985 LEGATANSØGNINGER TIL EGMONT H.
PETERSENS FOND:
Afslag
20 1985 Afslag, fortsat
21 1985 Henvist til andre
1985 Henlagte sager
Ansøgninger til Københavns
Understøttelsesforening
1985 Løbende kontakter
1986 Ansøgninger om økonomisk bistand til
afhjælpning af gæld
22 LEGATER ORDNET ALFABETISK EFTER
STIFTERENS NAVN:
A - Da
1946-75 Forhandlingsprotokol fra van Daues
legat
23 Di - Le
1957-73 Forhandlingsprotokol fra Frøken Bertha
Ingerslevs legat.
24 Li - Me
25 Me - P
26 R - U
1967 Gavebrev fra Egmont-fonden til direktør
Ole Schou.
27 W
1955-79 Skrivelser, der vedrører flere legater
samtidig
1916-87 Diverse legater og dødsbo
1932-47 (?) Fortegnelse over legater og
formueobjekter
1978 Kolonnebog
Dødsbo ordnet alfabetisk bidragyderens
navn.
ca 1920erne Foto fra Spædbørnshjemmet i Lyngby.
1943 Foto af 2 børn på en gyngehest.
1949 Gruppefoto fra personalefest i
anledning af Mødrehjælpens 10-års
jubilæum 2.4.1949.
1959 Vera Skalts i Mødrehjælpens kantine.
(Vera Skalts 25-års jubilæum 1.9.59 ?)
1960 Dronning Ingrid i Egmontgårdens vugge-
stue ved indvielsen 16.12.1960.
1954 Direktør Vera Skalts kontor taget i
forbindelse med den officielle
indvielse af administrationsbygningen
og kollektivhuset.
( ) Orfeus spiller for dyrene
1964 Lysbillede: Skulptur af Gottfred
Eickhoff. Mor med barn.
KLISCHEER: 1 med tekst, 2 fra
spædbørnshjemmet i Lyngby.
Arkitekttegning af spædbørnshjemmet i
Lyngby opbevares under P 340
28 INDKOMMET 26.4.1995: (OBS! jnr 15/1995)
1978-80, 1995 Korrespondance mellem Egmont Fonden og
Støtteforeningen vedr. fondens
bevillinger
1979-87 Vedr. Indkøb af julepakker
1987,89 & 90 Julehjælp
1981-93 Ansøgere, der har fået Irma-kort
29 1986 Ansøgninger fremsendt til Boligfonden
1987 Uddeling af rådighedsbeløbet fra Egmont
Fonden 1987. 300.000 kr.
1988 Henvist til Boligfonden
1989 Henviste
30 1989 1989:
Bevilgede ansøgninger, Egmont Fonden
Ikke behandlede
Henlagte
Bevilgede ansøgninger, Boligfonden
Bevilgede ansøgninger, Mødrehjælpen
31 1989 1989:
Bevilgede ansøgninger
Bevilgede ansøgninger, Egmontgården
32 1989 1989:
Ansøgninger fremsendt til boligfonden
Afslag
33 1989 Afslag
1990 1990:
Indstillet til EHP
Henlagte
Henvist til Boligfonden
34 1990 1990:
Henviste
Afslag
35 1990 Afslag
36 1990 Afslag
1983-90 Kartotek over kvinder, der kar fået
bevilget penge (?)
Kartotek over kvinder med børn over 18
år (?). Renset i 1993.
1990-93 Beretning og regnskab for årene 1990,
1991, 1992 og 1993.
1973 Det danske selskab: Mothers Aid in
Denmark
Pjece fra Egmont Fonden
1925 Recepisse
Bankbøger
37 1994 Bevilgede legater, A-C.
38 1994 Bevilgede legater, B-H.
39 1994 Bevilgede legater, J-H.
40 1994 Bevilgede legater, L-N.
41 1994 Bevilgede legater, O-R.
42 1994 Bevilgede legater, S-Å.
43 1994 Afslag på legatansøgninger, jan.-apr.
44 1994 Afslag på legatansøgninger, maj-sept.
45 1994 Afslag på legatansøgninger, okt.-dec.
46 1994 Ansøgninger henvist til andre fonde.
47 1994 Henlagte ansøgninger.
1994 Ansøgninger indstillet til
Egmontfonden.
48 1980-85 Ankesager.
1994 Ansøgninger fra Egmontgården og
Mødrehjælpæen af 1983.
1994 Henviste til Boligfonden.
49 1978,87,90 Johanne og Cornelius Petersens
Mindelegat.
1982-83 Fabrikant E.H.Ludvigsens og hustrus
legat.
1986-92,94-97 Børnelegatet af 1976.
50 1994 Bevilget julehjælp.
1994 Bevilget julehjælp fra Egmontfonden.
1994 Ansøgninger om julehjælp.
1994 Afslag på ansøgninger om julehjælp.
51 1994 Julehjælp.
52 1990-94 Takkebreve.
53 1995-97 Takkebreve.
54 1989-91,94-96,98 Diverse kursusmateriale, Lillian
Borrefjæll.
55 1994 Regnskaber. Kassebog, jan.-marts.
1995 Finanskontokort, datakørsel af
kassebog.
1994-96 Medlemsliste.
1994 Told og Skat oplysningssedler.
1995 Kontoplan. Finanskontokort.
56 1994 Regnskab, Ind- og udbetalinger, marts-
juli.
57 1994 Regnskab, Ind- og udbetalinger, august-
december.
58 Dagbog: datoer for legatansøgninger,
Lillian Borrefjæll.
1994 Bestyrelsesmøde 1.6.
1990-95 Beretning og regnskab.
1989-91 Kasserapport, Mødrefonden.
1968,70 Udgåede skrivelser.
1968-70 Indgåede skrivelser.
1994 Tildeling, Louis Petersens Legat, Ellen
Siesbyes Legat m.fl.
Egne fondsansøgninger.
59 1979-1987 Regnskab, beretning,mv.
1973-1974 Beretning
1965-1977 Medlemsprotokoll
1982 Kasserapport
1991 Kasserapport
1976 Lønregnskab
1987-1989 Lønbilag
1995 Liste over bidragydere
1961 Uddannelseshjælp
1974/1975 Statistik over uddannelseshjælp
1975-1976 Mødrehjælpens arbejde,vejledning
1976 Abort-sterilisation, Rapport
1976 Regogørelse vedr. faderskabssager
1977 Ændring af vedtægter
1980-1981 Breve
60 1970,1975-76 Socialministeriet, Korrespondance
1973-1974 Socialstyrelsen
1991-1995 Socialministeriet, ansøgninger
1973 Gave ISS
1978-1986 Gavekort Irma
87,1989-1991 Gavekort Irma
1996 Julegavekort
1995 Bevilgede ansøgninger
1995 Afslag ansøgninger
1996 Bevilgede ansøgninger
1987 Fælleslegatet, resultatopgørelse
1972-1975 Klostermosegård,regnskab,m.v.
1959 Egmontgården,fundats
1977-1978 Egmontgården, regnskab,bestyr. m.v.
1974-1975 Egmontgårdens vuggestue, Regnskab
1978-1979 E.H.P. Fond, bevilget
1988 E.H.P. Fond bevilget
1995 Boligfonden,Egmontgården,bevilget
61 1972-1973 Van Daues legat, Regnskab socialmin.
1975 -"-,ansøgninger,kvitteringer
1976 N.E.Hellfachs Mindelegat
1972-1977 Hertz legat Renteindtægt
1981-1984 Ingerslevs legat,Regnskab,kvitteringer
1984-1985 -"-,Regnskab,kvitteringer,bankbog
1984,1986-1987 -"-,Regnskab,revisionsprotokoll
1985 -"-,Kvitteringer fra legatmodtager
1985-1986 -"-,Brev Socialministeriet
1995 H.L.Jessens Fond Afslag
1997 -"-,Afslag
1974-1975 G.Madsen Legat Regnskab,ansøgninger
1972-1977 S.N.Meyers Legat,renteindtægter
1987 Laura Rees Legat,resultatopgørelse
1972-1975 Fab.J.Ulfbechs Mindelegat Regnskab
1975 -"- bevilgede ansøgninger
1990-1991 Morten Christensens bo
1991 K.A. Petersens bo
1992 K.A. Petersens bo
62 1948-76 Diverse trykt materiale
1 ???? Oplæg/ tale eller lign. om "foreningen"
FORENINGEN TIL HJÆLP FOR ULYKKELIGT
STILLEDE MØDRE:
1906-1920 Børnehjemmet Thorsvej 12, Lyngby.
Opgørelse over anbragte børn.
Arkitekttegning.
1908 Andragelse om et rentefrit Lån, stort
4000 Kr, til Oprettelse at et
Optagelseshjem for spæde Børn. Kladder,
Magistratens svar.
1905-23 Foreningen, diverse.
1923 Udgåede skrivelser
1912-24 Indgåede skrivelser
1911-13 Breve til Dr. N. Muus, foreningens
første formand.
omkring 1913 Breve, tekster fra Dr. N. Muus
1914-24 FORENINGEN TIL HJÆLP FOR ENLIGTSTILLEDE
NØDLIDENDE KVINDER MED BØRN.
Indgåede skrivelser
1924-26 SAMMENSLUTNINGEN AF DE TO FORENINGER:
Indgåede skrivelser
1924-25 Udgåede skrivelser
1923-25 Diverse
1924 Love for Mødrehjælpen, Avisudklip
1924-38 MØDREHJÆLPEN:
Diverse
1936 Noteringskalender
1939 Dagbog (kalender)
efter 1938 4 oplæg af Vera Skalts om Mødrehjælpens
opgave efter vedtagelse af Mødrehjælps-
loven 1.4.1939
1939 Kursus på Rigshospitalet 15.5.-1.7. og
1.8.-15.9.1939 for personalet ved
Mødrehjælpen. Bog.
1943 Hus på Thurø. Attester m.v.
1943-44 Grund i Tisvilde. Skøde m.m.
1944 "Dejligheden". Attester.
1939-48 Forhandlingsprotokol for
Mødrehjælpen.
1941-48 Praktikantbog
40erne (?) Mappe med diverse sager
1949 Personalefest i anledning af
Mødrehjælpens 10-års jubilæum 1.4.1949.
2 1905-20 TRYKT MATERIALE FRA 1905 TIL 1954.
Foreningen til hjælp for ulykkeligt
stillede Mødre. Årsberetninger.
1906-23 Foreningen til hjælp for nødlidende,
enligtstillede Kvinder med Børn.
Årsberetninger.
1921-35 Foreningen til Hjælp for ulykkeligt
stillede Mødre/ Mødrehjælpen:
Årsberetninger.
1925-39 Mødrehjælpen. Årsberetninger.
1939-50 Mødrehjælpen. Årsberetninger.
1942-48 Avisudklip.
Diverse trykt materiale om og af
Mødrehjælpen i ovenfor nævnte tidsrum.
2A 1905- 1942 Avisudklip
1936- 1952 Udklipsbog
3 1952 Statistiske oplysninger om
Mødrehjælpnens ansøgere, der har fået
hjælp af tipsfondens midler i
finansåret 1951/52
1952-58 Mødrehjælpen diverse
1954 Indvielse af Mødrehjælpens
administrationsbygning og kollektivhus
for enlige mødre. Svenborggade 5, 20.
maj 1954
1959 og 1979 Vera Skalts 25-års jubilæum 1.9.1959 og
Vera Skalts 75-års fødslesdag
15.7.1979. Avisudklip, taler, sange.
1950-59 Avisudklip
1959-74 Ansøgninger
Trykt materiale om og af Mødrehjælpen
m.m. fra 50erne. Årsberetninger.
4 1958-60 Avisudklip
1960-61 Foredrag og taler af Vera Skalts:
1960 1. Tale ved Egmontgårdens indvielse
16.12.1960.
1960 2. Radioforedrag: "Svigter vi de unge?
Hvor får de sexualoplysning?"
28.1.1960.
1961 3. Radioforedrag: "Familieplanlægning".
Kvindernes eftermiddagsprogram,
december 1961.
1960-69 Mødrehjælpen diverse
1962 Vera Skalts studieophold i England
1.5.-26.6. Program for opholdet, VS:
"Indtryk fra studieophold i England..."
1966 Seminar: The problems of nonmarried
mothers and their Children. Paris, 5.-
7. december.
1968 National Council for the Unmarried
Mother and her Child. Golden Jubilee
Conference. London 21.-22.11.
Konferencemateriale, VSs tale.
1962 Vera Skalts: Rapport om rejse i
Vestgrønland 19.7.-14.8.
1962/63 Materiale vedr. professor dr. med. Erik
Warburg og dennes kronik i Politiken
"Doktordisputats, abort og mødrehjælp"
1964/65 Resumerende oplysninger vedr.
boligndersøgelse ved Mødrehjælpen i
København
1964 Mødrehjælpens 25-års jubilæum 1.4.1964
Jubilæumsmappe.
1968/69 Mødrehjælpens adoptionsarbejde
1968/69 Mødrehjælpen i Kbh: Sasfordelingsliste,
normeringsplan, beskrivelse af
organisationskontorenes arbejdsområder
5 60erne Avisudklip
Trykt materiale om og af Mødrehjælpen
m.m. fra 60erne.
1970 Danish Council of Women. Memorandum
concerning Family Planning and the
Status of Women.
1971 Tove Taul: Mødrehjæpen
1972 Stipendium Europarat Nr.1924. Wyss,
Rosemarie: Dänemark. 20.8.-20.9.
1973 Notat vedr. Grethe Stephensens
undersøgelse af ansøgere i Mødrehjælpen
i København.
6 1972/73 Materiale vedr. tilblivelsen af lov om
social bistand.
1972-76 Bestyrelsen. Udgåede skrivelser.
1972-76 Mødrehjælpen diverse.
1972-78 Mødrehjælpens kollektivhus,
Egmontgården, Svendborggade 1, Kbh Ø.
Efterundersøgelser, beretninger,
spørgeskemaer.
1973 og 1979 Husmoderferie
1974-77 Lister over
1. Københavnsinstitutionens bestyrelse
1974,
2. Egmontgårdens bestyrelse 1974,
3. Støtteforeningens bestyrelse 1974,
1975, 1977.
1976 Materiale vedr. bebyggelse af
Langkærgaards stamparcel med
rekreationshjem.
1976-78 Samarbejdet med Egmontfonden
1961-76 Diverse vejledende skrivelser vedr.
antikonception, faderskabssager m.m.
ca 1976 Håndbog i Mødrehjælpens arbejde
7 REGNSKABER:
1955-65 Rekreationshjemmet "Klostermosegård".
1958-66 Regnskabsinberetninger, budgetskemaer,
renskaber m.m. fra børnehjemmet i
Lyngby. Regnskaber fra
rekreationshjemmet Klostermosegård.
1975/76 Socialstyrelsens budgetkontrolskema
1948/49-1978 Foreningen til Støtte for mødre og
Børn. Regnskaber, ikke komplet.
1961-74 Vore små børns beklædning
1973-77 Egmontgården. Regnskaber og budget
1973-76 MØDREHJÆLPENS UDDANNELSESSAGER:
Materiale vedr. uddannelse af enlige
forsørgere. Notater, statistisk
materiale.
1975 Oversigt over igangværende uddannelser
1975/76 Ventelistesager
1975/76 Overgangen af Mødrehjælpens
uddannelsessager til kommunalt regi.
1978/79 3 uddannelsessager.
8 TRYKT MATERIALE OM OG AF MØDREHJÆLPEN
FRA 70ERNE
9 AFVIKLINGEN AF
MØDREHJÆLPSINSTITUTIONERNE PR.1.4.1976:
1974 Socilaminister Jacob Sørensens besøg i
mødrehjælpen 21.6. Notat. tale, referat
1975 Rapport med forslag til
administrationen af bistandsloven i
lokalforvaltningen. Social- og
sundhedsforvaltningen i Kbh.
1975 Kbhs Amtskommune: Det rådgivende
planlægningsudvalgs forslag til
overgangsordninger vedr. Mødrehjælps-
og revalideringsfunktioner m.v.
1975 Skrivelser fra socialstyrelsen.
1975/76 Mødereferater
1975/76 Statusrapporter
1975/76 Overførdsel af Mødrehjælpens legater
1976 Enkelte institutioner: Ehlershjemmet,
Selsbjerg, Kraglund m. fl.
mest 1974-76 Egmontgården.
1974-ca 1976 Vera Skalts: Foredrag og indlæg vedr.
Mødrehjælpens nedlæggelse og opgaver
efter 1.4.1976, m.m.
1974-76 Diverse
1977/78 Materiale vedr. foreningens bogholder.
Vedr. afviklingen af Klostermosegård
og Lyngby: se pakke 10 - 12.
10 KLOSTERMOSEGÅRD:
1951 Skøde
1975 Tingbogsattest
1951-75 Ejendomsvurdering
1952-73 Ejendomsskatter
ca 1953-64 Driften siden 1943/44
1967-69 Reparation af hovedbygningens tag
1967-76 Indgåede skrivelser
1968-76 Ejendommen og dens inventar
1970-76 Optællinger af inventar
1970-71 Kortmateriale
1973-73 Personalet
1975 Forhaldlingerne om Klostermosegård
(inkl. belægning)
1975-76 Brandværnsforanstaltninger
1976-78 Afviklingen af Klostermosegård (Lyngby)
11 LYNGBY:
1955 Vedtægt for børnehjemmet Chr. d.X.s
allé, Lyngby.
( ) Målsætning
1931-73 Ejendomsvurderingen
1932-74 Ejendomsskatten
1949-65 Selvangivelse
1950-68 Kortmateriale
1956-75 Ejendommen og dens inventar
1966-76 Optælling af inventar.
1968-70 Personalebeboelser
1974-76 Personale
1970-74 Optagelse af dagplejebørn
1972-76 Belægningen
1973-76 Brandværnsforanstaltninger
1974-75 Spørgsmål om forældremøder
1974-75 Lægetilsyn
12 1975-76 Forhandlingerne om Lyngby
1975-76 Diverse undersøgelser vedr. hjemmets
skæbne efter 1.4.1976.
1975-75 Afviklingen af hjemmet
1977 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN
Love
1975-76 og Beretning, formål, statistisk materiale
1978-79 m.m.
1976 Materiale vedr. ansættelse af en
juridisk medarbejder i
foreningen.
1976-79 Bestyrelsen. Udgåede skrivelser.
1981 Beretning og regnskab.
1981 Foreningen til støtte for mødre og
børn. Regnskab? ( Liste over
bidragsydere)
1984 Vera Skalts 80-års fødselsdag 15.7.
indbydelse, liste over indbudte gæster
(?)
1985 Udvalget for Husmoderferie. Regnskab
1984/85, årsberetning, sager m.m.
Avisudklip fra 80erne.
1980-86 Takkebreve
13 1987-89 Takkebreve
1974 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN
Lyngby, Klostermosegård: Kvitteringer
14 1974 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN
Lyngby, Klostermosegård: Kvitteringer
14A 1968-73 FORENINGEN VORE SMÅBØRNS BEKLÆDNING
Kvitteringer.
15 1945 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG
BØRN. LEGATMATERIALE:
Formueopgørelser
1954-75 Bladenes Julefonde
1972-75 Den Faberske fond
1970-73 Tilbagebetaling af udbytteskat
1978 Fortegnelse over samtlige legater
tilhørende foreningen.
ca 1979 Fortegnelse over legater tilhørende
foreningen
1980 Sager, der blev opgivet pga manglende
reaktion fra ansøgeren
1983 Ansøgninger
1984 Bevilgede ansøgninger. Ønskek. (?)
1984 Bevilgede ansøgninger, Linex-fonden
15A 1976-1977 Støtteforeningen: Bevilgede legater
1977 EGMONT H. PETERSENS FOND:
Bevilgede legater.
1977-79 EGMONT H. PETERSENS FOND:
Bevilligede uddannelseslegater
16 ca 1953-54 EGMONT H. PETERSENS FOND:
Uddannelseslegater: Redegørelser
1979-80 Redegørelse for legater uddelt i 1979
af midler stillet til rådighed for
støtteforeningen af Egmont H. Petersens
Fond.
1981 Redegørelse for anvendelse af bevilling
vedr. 1981. Kr 150.000.
1982-83 Redegørelse for uddeling af bevillinger
vedr. 1982, hhv 1983
17 1983 Redegørelse for uddeling af bevillinger
vedr. 1983, fortsat.
1 2004-08 A Årsberetninger fra 2004, 2005 og 2007 og 2008.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK