Gymnastikholdet "Den stærke Arm". Kalundborg

Nummer Ø648
Type Billeder
Bemærkning Foto af gymnastikhold "Den Stærke Arm" Kalundborg fra flere forskellige årgange
Periode 1930 - 2017
Dateringsnote ca. 1930-2017
Fotograf Fredløv Enggaard
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø648 1-21 DEN STÆRKE ARM.
1 Den stærke Arm. 12 udklædte herrer , - fra venstre ses:
1) ukendt.
2) murermester Sofus Nielsen.
3) ukendt.
4) Rutebilejer Henrik Nielsen.
5) Tømrermester Chr. Andersen.
6) Restauratør A. V. Jensen, Slotskælderen.
7) og 8) ukendte.
9) Maskinarbejder Josef Klos.
10) Ekviperingshandler Leo H. Christensen.
11) Vognmand Otto Olsen.
12) siddende, gartner Henri Petersen.
2 Den stærke Arm. "De tynde". 11 mænd, Navneliste vedhæftet. Bagest fra venstre:
Smedemester Ejnar Andersen.
Bmd. Ole Lyngbo-Petersen.
Gartner Henri Petersen.
Gartner Carl Petersen.
Barber E. Hannibal.
Stenhugger Oscar Carlson.
Urmager Chr. Jepsen.
Murer Robert Olsen.
Forrest siddende, fra venstre:
Forvalter Carl Jensen, ægpakkeriet.
Telefonmontør P. Bromark.
Postbud P. Rasmussen.
3 Den stærke Arm i 1931.
13 mand i fodboldtøj, kamp mod Svovlsyren. Navneliste vedhæftet. Fra venstre:
Lærer Chr. Birkeland.
Stadsbygmester Ejnar H. Nielsen.
Telefonmontør P. Bromark.
Landsretssagfører Axel Nielsen.
Skomagerm. Th. Krogh.
Lærer S. Grønning.
Togbetjent Carl Petersen.
Barber Aksel Hansen.
Urmager Chr. Jepsen.
Rutebilejer Henrik Nielsen.
Smedemester Ejnar Andersen.
Barber E. Hannibal.
Gartner Carl Petersen.
Foto: Vejergang, Kalundborg.
4 Den stærke Arm, til byfest omk. 1936. Mange med musikinstrumenter. Navneliste vedlagt.
Fra venstre ses stående:
Tjener "Malle" Emanuel Jensen.
Urmager Chr. Jepsen.
Postbud Rasmussen.
Smedemster Ejnar Andersen.
Vognmand Otto Olsen.
Stenhugger Oscar Carlson.
Rutebilejer Henrik Nielsen.
Mælkehandler Hans Larsen.
Gartner Henri Petersen.
Ekviperingshandler Leo H. Christensen.
Murermester Sofus Nielsen.
Tarmmester Chr. Andersen.
Restauratør A. V. Jensen, Slotskælderen.
Barber Alfred Jørgensen.
Maskinarbejder Josef Klos.
ukendt.
Musiker Henning Petersen, "Brolægger".
ukendt.
Musikdirektør Chr. Ruberg Larsen.
ukendt.
Siddende fra venstre:
Stadsbygmester Ejnar H. Nielsen.
Tilskærer Bengtsson.
Boelsmand Ole Lyngbo-Petersen.
ukendt.
Forvalter Carl Jensen, ægpakkeriet.
Murer Robert Olsen.
Prokurist Carl Bækgaard (Carl Rasmussen).
5 Den stærke Arm. 16 mand klædt i hvidt tøj og gymnastiksko. Navne liste vedhæftet. Fra venstre:
Snedkermester Helmer Bruun.
Barber Aksel Hansen.
Postbud P. Rasmussen.
Sejlmager K. Mathiesen.
Stenhugger Oscar Carlson.
Urmager Chr. Jepsen.
Murer Robert Olsen.
Malermester Poul Bloch Rasmussen.
Smedemester Ejnar Andersen.
Telefonmontør P. Bromark.
Remisearbejder Valdemar Jensen.
Smed Knud Petersen.
Vaffelbager E. B. Andersen.
Ægpakker Carl Jensen.
A. Nexø.
Cykelhandler Aage Payberg.
6 Den Stærke Arm. Holdet 26. januar 2009.
Fotograf Fredløv Enggaard.
Træner Roar Jeppesen.
Navneliste på foto.
Bagerste række fra venstre:
Bjarne Petersen.
Jens Andersen.
Kurt Petersen.
Karl Ove Gammelby.
Henning Konge.
Henning Ottosen.
Bent Andreasen.
Midterste række fra venstre:
Fredløv Enggaard.
Børge Jacobsen.
Keld Nielsen.
Knud Thanning.
Leif Christiansen.
Frede Petersen.
Hans Meyerhofff.
Ove Lind.
Bent Sørensen.
Knud Hegnet.
Forreste række fra venstre:
Roar Jeppesen.
Flemming Petersen.
Peter Sørensen.
Ib Rasmussen.
Jørgen K. Pedersen.
Torben Madsen.
Jens Arne Jensen.
Egon Keinicke.
7 Den stærke Arm. Holdet 2009 - 2010.
Foto Fredløv Enggaard.
Navneliste på foto:
Træner Roar Jeppesen.
Forrest fra venstre:
Jens Arne Jensen.
Ove Lind.
Flemming Pedersen.
Henning Ottosen.
Søren Sørensen.
Egon Keinicke.
Keld Nielsen.
Bent Sørensen.
Midterste række fra venstre:
Fredløv Enggaard.
Karl Ove Gammelby.
Roar Jeppesen.
Børge Jakobsen.
Jørgen K. Petersen.
Leif Christiansen.
Hans Meyerhoff.
Frede Petersen.
Anker Christensen.
Torben Madsen.
Bent Andreasen.
Poul Erik Christensen.
Bagest fra venstre:
Jens Andersen.
Kurt Petersen.
Henning Konge.
Knud Eriksen.
Aksel Sørensen.
Steen Tobiasen.
Bjarne Pedersen.
Knud Thanning.
8 Den Stærke Arm. Holdet 2010-11. Foto Fredløv Enggaard.
Navnelsite på foto:
Træner Roar Jeppesen.
Forrest fra venstre:
Roar Jeppesen,
Aksel Sørensen,
Flemming Pedersen,
Henning Ottosen,
Kurt Jensen,
Flemming Andersen,
Bent Sørensen,
Bent Andreasen,
Midterste række fra venstre:
Fredløv Enggaard,
Hans Meyerhoff,
Vagn Jacobsen,
Frede Petersen,
Leif Christiansen,
Anker Christensen,
Jørgen K. Petersen,
Knud Eriksen,
Bagest fra venste:
Keld Nielsen,
Jens Andersen,
Henning Konge,
Søren Sørensen,
Kurt Petersen,
Knud Thanning,
Torben Madsen,
Steen Tobiasen.
9 Den stærke Arm. Holdet 2011-2012. Foto Fredløv Enggaard.
Foto af Fredløv Enggaard.
Træner RoarJeppesen.
Forrest fra venstre:
Roar Jeppesen,
Torben Madsen,
Ib Rasmussen,
Karl Ove Gammelby,
Flemming Pedersen,
Søren Sørensen,
Henning Ottosen,
Jørgen K. Petersen,
Steen Tobiasen.
Midterste række fra venstre:
Frede Petersen,
Knud Eriksen,
Aksel Sørensen,
Hans Meyerhoff,
Bent Andreasen,
Leif Christiansen,
Gunnar Jørgensen,
Flemming Andersen, Henning Konge,
Bjarne Pedersen,
Kurt Petersen,
Ove Lind,
Fredløv Enggaard.
Bageste række fra venstre:
Børge Jakobsen,
Knud Hegnet,
Lars Neumann,
Jens Andersen,
Jens Arne Jensen,
Peter Sørensen,
Anker Christensen,
Keld Nielsen,
Knud Thanning.
10 Den stærke Arm. Holdet 2012-2013. Foto Fredløv Enggaard.
Træner RoarJeppesen.
Bagerste række:
Karl Ove Gammelby,
Jens Andersen,
Jan Darré,
Peter Sørensen,
Henning Konge,
Erik Hansen,
Knud Thanning,
Kurt Petersen,
Ove Lind.
Midterste række;
Roar Jeppesen,
Frede Petersen,
Lars Neumann,
Jørgen Nielsen,
Børge Jacobsen,
Karl Hansen,
Anker Christensen,
Bent Andreasen,
Steen Tobiasen,
Knud Hegnet,
Leif Christiansen,
Knud Eriksen,
Torben Madsen,
Fredløv Enggaard.
Forreste række:
Gunnar Jørgensen,
Hans Meyerhoff,
Ib Andersen,
Flemming Petersen,
Aksel Sørensen,
Flemming Andersen,
Jørgen K. Petersen,
Jens Arne Jensen,
Keld Nielsen,
Kai Olsen.
11 Den stærke Arm. Opvisning i Kalundborghallen 17. marts 2012. Foto Fredløv Enggaard.
12 Den stærke Arm. Opvisning på Amfiscenen, 9. sept. 2012 . Foto Fredløv Enggaard.
13-14 Den Stærke Arm.
Opvisning på Amfi Scenen i Bregninge, den 28. august 2011.
Foto af F. Enggaard.
2 forskellige billeder. Fredløv Enggaard
15 "Den Stærke Arm" 1983/84. Gymnastikholdet.
Bagerste række fra venstre:
Helmer Bering,
Vitus Ingerslev,
Preben Severin Jensen,
Bjarne Petersen,
Søren Larsen,
Bent Andreasen,
Mogens Olesen.
Midterste række fra venstre:
Freddy Volmer Hansen,
Keld Nielsen,
Jan Darré,
Bent Hansen,
Henning Nielsen,
Rasmus Sørensen,
Poul Nyborg Sørensen,
Bent Sørensen.
Forreste række fra venstre:
Mogens Nielsen,
Mikael Sørensen,
Niels Søndergaard,
Børge Drejer Jensen,
Niels Lassen,
Knud Heding Nielsen.
16 "Den stærke Arm". Gymnastikholdet 1985:
Bagerste række fra venstre:
Jørgen Klint,
Mogens Olesen,
Freddy Volmer Hansen,
Vitus Ingerslev,
Bjarne Petersen,
Poul Nyborg Sørensen,
ukendt,
Poul Erik Christensen.
Midterste række fra venstre:
Søren Larsen,
Niels Søndergaard,
Knud Heding Nielsen,
Mathias Johansen,
Knud Thanning,
Vagn Frederiksen,
Keld Nielsen.
Forreste række fra venstre:
Ejgil Andersen,
Mikael Sørensen,
Knud E. Hemmingsen,
Børge Drejer Jensen,
Jan Darré,
Bent Andreasen,
Preben Severin Jensen.
17 Den stærke Arm, 2013 - 2014.
Foto Fredløv Enggaard.
Træner Roar Jeppesen.
Bagerste række fra venstre:
Lars Neumann,
Keld Nielsen,
Hans Mark,
Kurt Petersen,
Bjarne Petersen,
Anker Christensen,
Bent Andreasen,
Jens Arne Jensen,
Steen Tobiasen,
Erik Hansen.
Midterste række fra venstre:
Fredløv Enggaard,
Knud Eriksen,
Torben Madsen,
Jørgen Nielsen,
Knud Hegnet,
Karl Hansen,
Aksel Sørensen,
Ove Lind,
Jan Darré,
Knud Thanning,
Jørgen K. Petersen,
Poul Erik Storm,
Peter Sørensen,
Roar Jeppesen,
Kai Olsen.
Forreste række fra venstre:
Flemming Pedersen,
Hans Meyerhoff,
Ib Rasmussen,
Henning Ottosen,
Søren Sørensen,
Henning Konge,
Benny Thorndal,
Leif Christiansen.
18 Den stærke Arm, 2014 - 2015.
Foto Fredløv Enggaard.
Træner Roar Jeppesen.
4. række:
Henning Konge,
Knud Thanning,
Karl Hansen,
Erik Hansen,
Torben Madsen,
Peter Sørensen,
Bent Andreasen,
Kurt Petersen.
3. række:
Niels Hoier,
Søren Kildehave Andersen,
Jørgen Nielsen,
Poul Erik Storm,
Leif Christiansen,
Keld Nielsen,
Gunnar Jørgensen,
Hans Mark,
Børge Jakobsen,
Lars Neumann,
Bjarne Pedersen,
Steen Tobiasen,
Anker Christensen,
Jens Arne Jensen,
Ove Lind,
Fredløv Enggaard.
2. række:
Oskar Blohm,
Ib Rasmussen,
Hans Meyerhoff,
Henning Ottosen,
Flemming Andersen,
Frede Petersen,
Aksel Sørensen,
Roar Jeppesen.
1. række:
Jan Darré,
Leif Vind,
Jørgen K. Petersen,
Niels Erik Nielsen,
Flemming Pedersen,
Kai Olsen.
19 Den stærke Arm, 30/3 2015.
Foto Fredløv Enggaard.
Træner Roar Jeppesen.
Bagerste række:
Jan Darré,
Anker Christensen,
Børge Jakobsen,
Erik Hansen,
Knud Thanning,
Bent Andreasen,
Frede Petersen,
Søren K. Andersen,
Midterste række:
Poul Larsen,
Kai Olsen,
Niels Erik Nielsen,
Keld Nielsen,
Roar Jeppesen,
Steen Tobiasen,
Lars Neumann,
Jens Arne Jensen,
Knud Hegnet,
Ove Lind,
Torben Madsen,
Hans Mark,
Kurt Petersen,
Bjarne Pedersen,
Jørgen Nielsen,
Leif Vind,
Oscar Blohm,
Fredløv Enggaard.
Forreste række:
Gunnar Jørgensen,
Boye Frederiksen,
Blemming Andersen,
Karl Ove Gammelby,
Leif Christiansen,
Aksel Sørensen,
Ib Rasmussen,
Henning Ottosen,
Søren Sørensen.
20 Den Stærke Arm 30.11.2015
Foto Fredløv Enggaard.
Træner Roar Jeppesen.
Bagerste række fra Venstre:
Poul Larsen.
Keld Nielsen.
Jørgen Nielsen.
Jan Darré.
Hans Mark.
Peter Sørensen.
Bjarne Petersen.
Niels Høyer.
Anker Christensen.
Kurt Christensen.
Henning Konge.
Ove Lind.
Steen Tobiasen.
Knud Thanning.
Midterste række fra venstre:
Torben Madsen.
Søren K. Andersen.
Knud Eriksen.
Børge Jacobsen.
Hans Meyerhoff.
Knud Hegnet.
Frede Petersen.
Bent Andreasen.
Karl Hansen.
Leif Christiansen.
Erik Hansen.
Roar Jeppesen.
Jens Arne Jensen.
Fredløv Enggaard.
Forreste række fra v enstre:
Niels Erik Nielsen.
Ib Rasmussen.
Aksel Sørensen.
Henning Ottosen.
Jørgen K. Pedersen.
Boye Frederiksen.
Flemming Andersen.
Kai Olsen.
John Nyrup Jensen.
Søren Sørensen.
Karl Ove Gammelby.
21 Den Stærke Arm, 2016-2017. Foto Fredløv Enggaard. Træner Roar Jeppesen.
Bagerste række fra venstre:
Knud Hegnet,
Lars Birkedal,
Gunner Jørgensen,
Søren Kildehave Andersen,
Jens Arne Jensen,
Nils Hoier,
Knud Thanning,
Hans Mark,
Karl Hansen,
Erik Hansen,
Knud Eriksen,
Peter Sørensen,
Anker Christensen,
Fredløv Enggaard,
Midterste række fra venstre:
Børge Jakobsen,
Roar Jeppesen,
Frede Petersen,
Jon Hansen,
Henning Ottosen,
Henning Konge,
Torben Madsen,
Ib Rasmussen,
Niels Erik Nielsen,
Flemming Andersen,
Bjarne Pedersen,
Karl Ove Gammelby,
Steen Tobiasen,
John Nyrup Jensen,
Forreste række fra venstre:
Jørgen Kærvang Petersen,
Bent Andreasen,
Jens Andersen,
Keld Nielsen,
Hans Meyerhoff,
Jan Darre,
Aksel Sørensen,
Søren Sørensen,
Ove Lind,
Leif Christiansen,
Kai Olsen,
Jørgen Nielsen,
Oscar Blohm.

Søg videre i Kalundborg Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top