77.56 Esbjerg-revyen

Nummer U5992
Type Øvrige samlinger
Bemærkning I 1985 og 1986 blev Esbjerg-revyen kaldt Bakskuller Revyen.

Udklip fra:
Dagbladet Vestkysten, Morgenavisen
Jyllands-Posten, Søndags-aktuelt,
Esbjerg Posten, Esbjerg Ugeavis, Esbjerg Ugeavis Weekend
Periode 1979 - 1986
Arkiv Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Top
;