Kalundborg Turistforening

Nummer A20031
Type Arkivalier
Arkivskaber
Kalundborg Turistforening og Turistråd
Beskrivelse Kalundborg Turistforening og Turistråd
Kalundborg
Bemærkning Arkiveret på Herredsåsen
Scrapbog
reg.nr. 19 arkivet, Volden 1
reg.20 bog om Turistforeningens historie
Periode 1924 - 2000
Dateringsnote 1924-2000
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A20031,1 1924-1987 - MEDLEMSLISTER
1 u.å. M 1) 8 stk. Kollonnebøger med lister over medlemmers navn og adresse.
Fra 1938-1946 var der 574 medlemmer som betalte 4 kr. pr. år.
Bag i bogen er regnskab op til 1951.
Fra 1948-1958 var der ca. 611 medlemmer som startede med at betale 4 kr., dernært 6 og i 1958 forhøjet til 8 kr.
Fra 1951-1958 var der 611 medlemmer, som gav 6 kr. pr. år
Fra 1959-1965 var der 687 medlemmer, som gav 8 kr. pr. år indtil 1963, derefter gav nogle 12 og andre 25, enkelte 50 eller 100 kr.
Fra 1967-1972 var der 1098 medlemmer, som gav fra 12 - 100 kr. pr. år.
Fra 1973-1977 var der 790 medlemmer, hvor de fleste gav 20 kr., enkelte firmaer op til 75 kr.
Fra 1978-1981 var der 1105 medlemmer, Hvor de fleste gav 20-45 kr. enkelte op til 100 kr. pr. år.
A20031,2 1924-1987 - REGNSKAB
2 1924-1987 R 1) Regnskabsbilag 1949-1959
2) Kolonnebog med omkostninger 1947-1959
3) Kolonnebog med omkostninger 1949-1950
4) Kolonnebog med omkostninger 1950-1951
5) Sommerfest 1.og 2. juni 1935, 1936 og 1939 - indeholder bl.a. Leje af bil vedr. Ludvig Brandstrup, musik Rubjerg Larsen, billetter til Møllebakken, kørsel i optog, bogtrykker Vejlø, tribune, udsmykning, flagalle, oprydning, parykker, puder m.m. fortæring, vagter, plakater, lotteri, tombolagevinster m.m.
6) Hovedbog 1944-1951.
7) Kassebog 1944-1951.
8) Kassebog 1952-1973.
A20031,3 ca. 1935- - FORHANDLINGSPROTOKOLLER
3 ca. 1935- F 1) Protokol for Kallundborg Forskønnelses- og Turistforening pr. 1. januar 1915, hvor medlemmerne er:
Købmand Andersen, overmaaler Fönss, bestyrer Hansen, Gasværket, dir. S. P. Jensen, distriktslæge Larsen, godsejer Lawaetz, redaktør Lund, læge Møller, købmand Georg Nielsen, købmand Lorentz Petersen, kobbersmed Wilh. Petersen, dir. Poulsen, købmand Sandersen, købmand Schiøtt, herredsfoged Seith, købmand Thrane, garver Valentin, grosserer Valentin Jensen, læge Vilstrup, stationsforstander Arndt, reallærer Christensen, sagfører Hass, borgmester Lander, arkitekt Nielsen, frk. Ottesen, lærerinde, købmand Pedersen, lods Plambech Hansen, redaktør Rasmussen, landinspektør Rørup, redaktør Tortzen, dyrløge Møller, overretssagfører Schultz, ejendomskommissionær Lundgaard, kobbersmed Waldemar Petersen, byfoged Gjessing, restauratør Liebermann, smedemester Lund, kreaturhandler Ludvig Madsen, murermester Sigvardsen, købmand Rasmus Christensen, proprietær Hostrup, forpagter Knipschildt, Melbygaarden og Ragnersminde.
Bilag, breve indlagt.

2) Protokol om: Sommerfesten Danehof i1935 med udklip sat ind og Sct. Knuds Gilde 1936 med udklip.

3) Forhandlingsprotokol for Kalundborg Turistforening f.t. 3/6 1924 - 21/7 1962

4) Forhandlingsprotokol for Kalundborg og Omegns Turistforening f.t. 27/4 1961 - 17/4 1986
A20031,4 ca. 1945-2000 - Diverse andet
4 CA. 1950-1980 A div. pjecer og
Kort over Kalundborg
Kort over omegnen
21 1945-1950 Turistbrochure med kort over Kalundborg
A20031,5 1924,2003 - KORRESPONDANCE OG AVISUDKLIP
5 1924 - 2003 A
1924-2003 K V KORRESPONDENCE MM

1 1924-2003 KV Korrespondance, vedtægter, diplomer, referater, lykønskningskort m.m.
1 bind 1980 A TURISME

1) Turismen i Vestsjællands Amt 1980
2) Kalundborg - Røsnæs-Asnæs
3) Udflugter fra Kalundborg
4) Turist i Kalundborg
5. Sang: "En ny og lærerig turismevise" 24/4 1967
6) Et Turistpolitisk oplæg udarbejdet af: Arildskiov, Inga Ebdrup, Richard Jensen, Ole Jerichow og P.O.Svenningsen i februar 198
1940-1990 A Avisartikler og korrespondance

1970-1990 U AVISUDKLIP

1 1970-1990 u 1) Avisudklip vedr. personalia i turismen
2) Avisudklip vedr. turistuddannelsen - samarbejde mellem Handelsskole og gymnasium
3) Turistforeningen avisudklip - turisme og gårdhavearrangementer

A20031,6 1926-1938 - U - Udklip
6 1926-1938 Diverse avisudklip, program, pjecer, sange, vedtægter, forsikring, Oversigt over hvad "Turisten skal se på Kalundborgegnen" m.m.
A20031,7 1936 - Regnskabsmateriale
7 1936 Breve, Regnskab vedr, Sct. Knuds Gillet i 1936
A20031,8 1939-1956 - Diverse andet
8 1939-1956 1) Lindegården 300 års jubilæum 1939
2) Håndværkerhøjskole og gymnasium 1942
3) Turistprovhure 1942
4) Prissager 1945
5) Varmekontrakter 1945-1946
6) Psykoteknisk prøve 1945-46
7) Dansk Allieret Komité 1945
8) Grand Hotel 1945-46 - frigivelse efter krigen 1945
9) Erhvervs- og Varekartoteket - "Dansk Arbejde"1945
10) Lichtenberg - bagerier - Papirfabrikkerne 1945
11) Bank - love - Vejle - ny bank 1945
12) Frugtcentral vedtægter og korrespondance 1945
13) Filmselskaberne - korrespondance 1945
14) Krigsfangemærkater korrespondance 1945
15) Diverse korrespondance og opgørelser 1945
16) Mærkater - korrespondance 1945
17) Indsamlinger - korrespondance 1946
18) Kommunelærerforening vedr. køb af grund 1945
19) Flydedok - korrespondaqnce 1945
20) Medicinalvarer vedr. ledige lokaler 1945
21) Jeeps - korrespondance vedr. samling af Jeeps 1945
22) Geodætisk Institut - korrespondance 1945
23) Pjecen "Hvis Kalundborg By skal evakueres" 1945
24) Badeanstalt - korrespondance 1946
25) Korrespondance med Holbæk amt - skattedepartementet om fritagelse af forlystelsesafgift 1946
26) Diverse 1946 - 47
27) sommerfest 1951
28) Osvald Helmuth - Turneen 1955
29) Indberetning - Turistforeningen DK
9 1935-1976 1 Daneoffet - festspil på Møllebakken 1. og 2. juni 1935:
Avisartikler, regnskab, program

2) Sct. Olai Marked - Hjemstavnsstævnet og Folkefesten i Kalundborg den 5/7 1942
Avisartikler og korrespondance - "Hvad pressen skrev om stævnet"

3) Festspillet "Brudefærden" i Kalundborg 1939
Avisartikler og korrespondance og programmer

4) Brochurer og korrespondance f.t. 1971 - 1976

5) Badebro ved Lerchenborg - korrespondance 1937

6) Sommerfest 1938 "Den pantsatte Bondedreng" korrespondance og regnskab

7) Fjernelse af Stationens varehus - protestskrivelser
A20031,10 1946-1955 - K - Korrespondance
10 1946-1955 1) Fortegnelse over feriegæster og korrespondance 1946

2) Korrespondance med Udenrigsministeriets Erhvervskontor i 1946

3) Daglig korrespondance i 1946

4) Diverse breve 1950-1955 samt brochurer

5) Børnehjælpsdagen 1955

6) Korrespondance vedr. "Lilla Dan"

7) Korrespondance vedr. "Peder Most" drenge på besøg

8) Turistforeningen for Jyderup og Omegn og Holbæk og Odsherred - korrespondance

9/Turistforeningen for Danmark korrespondance 1944-45-46
12 1924-1950 1) Korrespondance vedr. Sommerfest 1950

2) Korrespondance og udklip vedr. Asfaltbal 1948

3) Korrespondance og regnskab vedr. Husflidskongres 1948

4) Koncept m.v. i anledning af Turistforeningens 50 års jubilæum 1974

5) Ansøgninger, meddelelser, korrespondance m.v. 1942, 1946-47

6) Årsberetninger fra generalforsamlinger og regnskab f.t. 1975 - 1990
A20031,13 1946 - 1971 - Forhandlingsprotokoller
13 1946 - 1971 1) Turistforeningen breve 1924
2) Turistforeningens breve 1925
3) Turistforeningens regnskab for 1925
4) Breve 1934
5) Korrespondance og regnskab f.t. 1926-1927-1928-29
6) Regnskab 1935
7) Regnskaber 1977 - 1987 og forbrugsoversigtsregler div. år
8) Diverse
A20031,14 1945 - 1990 - PROTOKOLLER
14 1945 - 1990 1) Kalundborg og Omegns Turistforening protokol f.t. 1/5 1986 - 1/10 1987
2) Erhvervsrådets protokol fra 7/2 1949 - 4/6 1951
3) Erhvervs og Turistkontorets protokol for sommerfesten 1947
4) Kalundborg Turistforening Forhandlingsprotokol for Sommerfesten 1950 og Asfaltbal 1948 og 1949
A2031,15 2009-2012 - Forhandlingsprotokoller
15 2009-2012 Visit Kalundborg, Turistrådet
Mapper med dagsordner, referater mm. 2009-2012
3 mapper
A20031,16 2006-2012 - Turistsamarbejde
16 2007-2012 1. Turistpolitisk redegørelse 2009
2. Turistsamarbejde Kalundborg, Slagelse
3. Rapport om branding
4. Turiststrategi og branding
5. Partnerskabsaftale VisitKalundborg og kommunen.
6. Diverse pjecer
A20031,17 2008-2011 - Ture
17 2008-2011 1. CD fra tur rundt i kommunen
2. Mappe med materiale fra tur til Skåne 2011
A20031,18 1936 - Udklip
18 1939-1944 Udklipsbog med avisomtale fra diverse festarrangementer i Kalundborg og møder og bypropaganda, jubilæum
stålværk i Kalundborg til 25 mill kr. i 1939
Diverse materiale fra andre byer i Danmark
A20031,19 1950-1960 - Sager
19 1950-1960 1 stk. Kort over Kalundborg og Omegn med reklamer udgivet af Kalundborg Turistforening
A20031-20 2014 - Medlemsrelateret materiale
20 2014 Bog om Kalundborg Turistforenings historie "90 år med Kalundborg Turistforening, udgivet af Kalundborg Turistforening og Palle Bruun Olsen som forfatter
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top